Har du mediehenvendelser om Vipps?

Vi snakker gjerne med deg. Ta kontakt med vår kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes via epost hanne.kjaernes(at)vipps.no eller på telefon +47 997 41 263

Pressekontakt har ikke tilgang på kundesystemer. Har du spørsmål knyttet til kundeservice kan du ta kontakt med en av våre rådgivere via denne siden.

Vi snakkes :)

English please? Look below:)

Any media inquries regarding Vipps?

For media inquiries regarding Vipps, contact our Head of Communication, Hanne Kjærnes, either by mail at hanne.kjaernes(at)vipps.no or phone +47 997 41 263

The press contact does not have access to customer systems. I you have questions related to customer service, please contact one of our consultants via this page