Vilkår for kjøp av digitalt gavepapir

Gjelder fra 3. juni 2024

Versjon 1.0

1. Introduksjon

Disse vilkårene gjelder ved kjøp av digitalt gavepapir, dvs. enhver form for animasjon eller lignende du velger å legge til i 'Send som gave'-funksjonaliteten i Vipps.

Appen er levert av Vipps MobilePay AS, Dronning Eufemiasgate 11, 0150 Oslo, org.no. 918 713 867. Vårt telefonnummer er: (+47) 24 24 05 10.

Prisen vises ved valg av digitalt gavepapir i appen. Digitalt gavepapir kan brukes gratis for brukere under 15 år.

I tillegg til disse vilkårene gjelder Vilkår for Vipps, når du bruker Vipps. Du kan lese dem her.

Vipps kan til enhver tid endre vilkårene med virkning for fremtidige kjøp.

2. Kjøp av digitalt gavepapir

Du kan kjøpe digitalt gavepapir når du overfører penger til andre Vipps-brukere.

Du må være fylt 18 år for å kunne kjøpe digitalt gavepapir. Er du under 18 år, kan du likevel kjøpe digitalt gavepapir dersom dine foreldre/foresatte samtykker til dette.

3. Priser og betaling

Priser for digitalt gavepapir er oppgitt i NOK inkludert mva. Før du godkjenner bestillingen din, vises totalbeløpet for både pengene du overfører og gavepapiret.

Når du har lagt inn din bestilling, betaler du i henhold til reglene for betaling i de generelle vilkårene for Vipps.

4. Angrerett

Du har rett til å trekke tilbake kjøpet av det digitale gavepapiret uten grunn.

Når du kjøper et digitalt gavepapir aksepterer du imidlertid at angreretten for kjøp av det digitale gavepapiret bortfaller på det tidspunktet pengene sendes til mottakeren.

4.1 Fremgangsmåte for kansellering

Du kan angre kjøpet av digitalt gavepapir i appen frem til leveringstiden beskrevet under punkt 4.

Du kan også bruke dette skjemaet, men det er ikke obligatorisk.

5. Våre rettigheter

Vipps kan ikke holdes ansvarlig ved manglende oppfyllelse av avtalen på grunn av en uforutsigbar hendelse som vi ikke har kontroll over, f.eks. opptøyer, hel eller delvis streik, spesielt innen infrastruktur- og/eller kommunikasjonssektoren, brann, flom eller lignende tilfeller.

Vipps forbeholder seg retten til å overføre alle rettigheter og plikter for å oppfylle avtalen mellom deg og oss til en tredjepart uten ditt samtykke.

Alle rettigheter til det digitale gavepapiret tilhører Vipps eler Vipps’ lisensgivere. Ett kjøp av et digitalt gavepapir kan brukes til én overføring av penger.

6. Personopplysninger

Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med personvernerklæringen vår.

7. Klageadgang, lovvalg og verneting

Denne avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Vipps og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Forbrukertilsynet. Henvendelser til Forbrukertilsynet rettes via Forbrukettilsynet sine nettsider eller postadressen deres: Forbrukertilsynet, Postboks 2862 Kjørbekk, 3702 Skien.