Vipps' private brukervilkår

Nye vilkår fra 19. juni 2024 – hvorfor?

Nye tjenester. Hovedgrunnen er at vi lanserer to nye tjenester. Først ut er vippsing til private brukere i Danmark og Finland fra 19. juni. Du kan lese mer om dette i punkt 20.5. Neste ut er kasse i Vipps der du kan samle inn penger til private spleiselag fra 25. juni. Du finner mer info om dette i punkt 20.3.

Begge disse tjenestene er selvsagt frivillig å bruke.

Ny drakt og litt opprydding. Ser vilkårene våre ukjente ut nå? Ingen grunn til bekymring. Siden Vipps har slått seg sammen med dansk-finske MobilePay, ville vi lage brukervilkårene våre så like som mulig i alle land. Pluss at en vårrengjøring alltid er en god idé. Så selv om vilkårene nok ser annerledes ut, er dine rettigheter og plikter ment å være like som før.

Ikke OK for deg? Dersom du ikke aksepterer de nye vilkårene våre, må du dessverre si opp avtalen med Vipps. Om vi ikke hører fra deg, eller du fortsetter å bruke tjenestene våre, anser vi dette som at du har akseptert vilkårene.

🇬🇧 Scroll down for English

Vipps' private brukervilkår

Versjon 1.32 – 19. juni 2024

1. Om tjenesten

Vipps er en betalings- og informasjonstjeneste levert av Vipps MobilePay AS og våre filialer i Danmark og Finland (“Vipps” “vi” eller “oss”). Du finner mer informasjon om bruk av Vipps på vår nettside: www.vipps.no

2. Avtaleinngåelse

2.1 Avtalen og parter

Ved å registrere deg på Vipps og akseptere vilkårene for privat brukere (“Vilkårene”) inngår du en avtale med:

Vipps MobilePay AS, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo, org.nr. 918 713 867. Vårt telefonnummer er: (+47) 24 24 05 10.

Vilkårene er på norsk. I tillegg til Vilkårene gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning.

Vi trenger visse personopplysninger for å kunne aktivere avtalen din og for at du skal kunne bruke våre tjenester. Ved å registrere deg i Vipps, godtar du automatisk vår behandling av dine personopplysninger. Hvis du motsetter deg denne behandlingen, vil det føre til oppsigelse av avtalen din. Se vår personvernerklæring for ytterligere detaljer.

2.2 Brukerregistering

Før du begynner å bruke Vipps må du opprette en brukerprofil. Når du registrerer deg for første gang må du identifisere deg ved å fullføre vår registreringsprosedyre. Vi vil bruke ditt personnummer for å identifisere deg og kan hente informasjon om deg fra et sentralt offentlig register eller automatisk sjekke identiteten din mot det nasjonale skattekontoret.

Du er forpliktet til å identifisere deg ytterligere når dette er påkrevd etter gjeldende lovregler, slik at vi kan overholde kravene i hvitvaskingsreglene og kravene til å kjenne våre kunder (“KYC”).

Ditt personnummer kan bare være knyttet til én brukeravtale.

Vennligst merk at når du legger til et betalingskort i Vipps må du bruke autorisere dette på den måten som kreves av kortutstederen din, for eksempel med 3D Secure (BankID).

2.3 Krav for å bruke våre tjenester

For å kunne bruke våre tjenester må du ha lest, forstått og akseptert Vilkårene, inkludert følgende krav:

 • Du må ha et norsk personnummer eller D-nummer, hvis banken din tilbyr en BankID for deg med et D-nummer.
 • Du må bekrefte identiteten din med BankID, hvis du er over 15 år.
 • Du må ha en konto i en norsk bank og minst ett personlig debet- eller kredittkort utstedt av en norsk bank som du kan bruke for å foreta betalinger i Vipps (“Pengekilde”). Du må også ha en konto i en norsk bank og et personlig norsk debetkort for å motta betalinger gjennom Vipps. Vipps bruker KAR (Konto- og Adresseringsregisteret for norske banker) for å bekrefte   eierskap til konti.
 • Du må ha en enhet med et norsk telefonnummer.
 • Du må ha en gyldig e-postadresse.
 • Du må være minst 15 år gammel for å registrere deg. Hvis du er mellom 15 og 18 år kan du kun overføre penger som du selv har til rådighet. Hvis du er yngre enn 15 år kan foreldrene dine registrere en “U15 Vipps-profil” som foreldrene dine kontrollerer for deg. U15-brukere trenger ikke å registrere et debet- eller kredittkort i Vipps.
 • Vi må godkjenne deg som bruker.
 • Du må laste ned Vipps fra Play Store eller App Store. Vipps kan brukes på enheter med iOS og Android (forutsatt at Google Play-tjenester er tilgjengelige) operativsystemer. Vi forbeholder oss retten til å stille krav til enhetens operativsystem.

Du må gi oss den informasjonen og dokumentasjonen vi ber om for å bli bruker av Vipps, slik at vi kan oppfylle våre lovpålagte forpliktelser, for eksempel etter hvitvaskingslovgivningen.

Vipps er basert på deling av brukernes telefonnumre. Ditt fulle juridiske navn blir vist til andre brukere og bedrifter når du bruker Vipps. Du kan lese mer om dette under beskrivelsene av de forskjellige tjenestene. Hvis noen har tilgang til ditt telefonnummer og taster dette inn i Vipps, vil hen få opp ditt fulle navn. Dette gjelder selv om du har deaktivert visning av telefonnummeret ditt hos din teleoperatør eller har hemmelig nummer. Hvis du har lastet opp et profilbilde, blir dette også vist.

3. Bruk av våre tjenester

3.1 Bruk av Vipps

Vipps er personlig og kan bare brukes av deg. Du må ikke dele PIN/passord med andre, skrive dette ned eller lagre det på enheten din.

Du kan bare være aktiv på én enhet om gangen. Du må bekrefte identiteten din hvis du logger inn på en annen enhet.

Du kan sperre for andre brukere i Vipps. Denne blokkeringen gjelder for alle tjenester og funksjoner i Vipps. Det betyr at en bruker du har blokkert ikke kan finne deg i Vipps gjennom nummeroppslag, pengeforespørsler eller -overføringer, eller sende deg meldinger.

3.2 Grenser

Vi har satt maksimumsgrenser for bruk av våre betalingstjenester og også grenser for spesifikke tjenester. Du finner mer informasjon om grensene på vår nettside: www.vipps.no. Grensene gjelder kun betalingstjenester Vipps leverer direkte til deg, ikke så kalt “card-pass-through”. Se mer om dette i punkt 23.

Vi kan også sette maksimumsbeløp eller andre indikatorer som utløser ekstra sikkerhetskrav, for eksempel 3-D Secure (BankID).

3.3 Endring av telefonnummer

Du må slette profilen din og registrere deg som ny bruker hvis du bytter telefonnummer. Du kan gjøre dette i Vipps eller ved å ringe oss hvis du ikke lenger har tilgang til enheten din.

Vennligst merk: Du vil ikke ha tilgang til transaksjonshistorikken din i Vipps etter at du har slettet profilen din. Du mister også betalingsavtaler du har satt opp og tilgang til tjenesten kasse. Du kan kontakte oss og be om transaksjonshistorikken din. Du må innløse midler i en kasse før du sletter profilen din.

4. Dine forpliktelser

4.1 Informasjon

Du må sørge for at informasjonen du gir oss er fullstendig, korrekt og oppdatert til enhver tid, inkludert navn, e-postadresse, adresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

4.2 Personlig kode – PIN

Du må opprette en personlig kode ("PIN") når du registrerer deg som bruker. Din PIN-kode må bestå av fire sifre og må være forskjellig fra dine andre PIN-koder. Du må ikke dele din PIN-kode med noen. Du er ansvarlig for å sikre at ingen andre får tilgang til Vippsen din. Du må varsle oss så snart som mulig hvis noen får tilgang til din PIN-kode.

4.3 Din enhet

Hvis enheten din blir stjålet eller mistet, eller hvis du mistenker misbruk eller uautorisert bruk av Vipps, må du varsle oss så snart som mulig. Vi kan da sperre din bruk av Vipps inntil videre.

4.4 Restriksjoner på din bruk av Vipps

Du kan ikke bruke Vipps til:

 1. Ulovlige aktiviteter eller brudd på Vilkårene
 2. Aktiviteter eller andre formål som kan skade vår virksomhet, omdømme eller merke
 3. Kommersielle eller forretningsmessige formål, inkludert offentlige innsamlinger
 4. Offentlige innsamlingskampanjer uten vår skriftlige godkjenning
 5. Aktiviteter som innebærer risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering
 6. Enhver form for trakassering, støtende eller fornærmende handlinger eller trusler

Du må ikke bruke Vipps på en jailbroken/rooted enhet da dette øker risikoen for misbruk av Vipps.

Vi vil anse vesentlige eller gjentatte brudd på disse kravene som et vesentlig brudd på Vilkårene. Dette gir oss rett til å si opp eller heve avtalen.

4.5 Kontroll av dine betalinger

Vi anbefaler at du regelmessig sjekker dine betalinger i Vipps. Hvis du legger

merke til betalinger som ikke stemmer med det du mener å ha godkjent, eller hvis du ser at noen overført penger til deg ved en feil, må du varsle oss så snart som mulig.

5. Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra avtalen innen 14 dager etter du har registrert deg som bruker i Vipps, etter gjeldende forbrukerregler. Hvis den siste dag i denne perioden er en lørdag eller søndag eller en offentlig høytidsdag, kan du utøve din angrerett på den påfølgende hverdagen.

Hvis du ønsker å trekke deg fra avtalen, kan du gjøre dette ved å slette profilen din inne i Vipps-appen. Vennligst merk at det ikke er tilstrekkelig å bare slette selve Vipps-appen på din enhet.

Vennligst merk: Hvis du tar i bruk en av Vipps’ tjenester, opphører din angrerett.

Når angreretten er utløpt, kan du si opp avtalen slik dette følger av Vilkårene.

6. Sperring

Du må ringe oss så snart som mulig hvis:

 • Enheten du har installert Vipps på, SIM-kortet ditt og/eller de tilknyttede betalingskortene dine er mistet eller stjålet – eller hvis du mistenker dette.
 • Du oppdager eller mistenker misbruk eller uautorisert bruk av din Vipps.

Når du har gitt oss beskjed om dette, sperrer vi Vipps-profilen din inntil videre.

I de ovennevnte situasjonene er det ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som din Pengekilde i Vipps er knyttet til.

Hvis vi har rimelig grunn til å tro at din bruk av Vipps er ulovlig eller i brudd med Vilkårene, kan vi sperre din bruk av Vipps midlertidig. Hvis denne bruken ikke opphører eller utgjør et vesentlig brudd på Vilkårene, har vi rett til å si opp eller heve avtalen.

7. Varighet, oppsigelse og heving

Du kan si opp avtalen din med umiddelbar virkning ved å slette profilen din inne i Vipps-appen. Vennligst merk at å bare slette selve Vipps-appen på din enhet, ikke er en tilstrekkelig måte å si opp avtalen din.

Vi kan si opp avtalen med to måneders skriftlig varsel hvis vi har en kvalifisert grunn til å gjøre det. Hvis du bruker Vipps til ulovlige formål eller gir oss uriktige opplysninger for å få eller beholde Vipps, kan vi si opp avtalen med umiddelbar virkning. I slike tilfeller er vi ikke forpliktet til å informere deg før oppsigelsen, men vil forsøke å varsle og gi deg muligheten til å rette opp saken hvis mulig. Hvis du ellers bryter Vilkårene på en vesentlig måte, kan vi også heve avtalen med umiddelbar virkning. Før dette vil du likevel få to uker til å forsøke og rette opp i forholdene.

8. Vår adgang til å endre avtalen

Vi kan endre Vilkårene.

Vi kan endre Vilkårene uten forhåndsvarsel med mindre endringene er til din ulempe. Hvis du ikke ønsker å akseptere endringene, kan du si opp avtalen.

Hvis endringene er til din ulempe, varsler vi deg minst to måneder før de trer i kraft. Hvis du ikke ønsker å akseptere de nye vilkårene, må du informere oss før de trer i kraft. I så tilfelle, vil vi anse dette som en umiddelbar oppsigelse av avtalen.

Hvis vi ikke hører fra deg eller du bruker noen av våre tjenester etter at de endrede vilkårene har trådt i kraft, anser vi dette som din aksept av de nye vilkårene.

Vipps kan implementere endringer i våre registreringsprosedyrer for å overholde regulatoriske og sikkerhetsmessige krav, eller for å forhindre ulovlig aktivitet, uten forhåndsvarsel.

Våre til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige for deg i Vipps-appen og på vår nettside www.vipps.no.

9. Priser

Det kan påløpe et transaksjonsgebyr for bruk av Vipps. Se vår nettside for informasjon om priser. Dersom det kommer et gebyr på en betaling, vil du få informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen. Når du bruker et kredittkort til å betale med, kan det også påløpe andre kostnader for bruk hvis dette følger av avtalen mellom deg og kortutstederen.

Hvis du sender en pengegave med digitalt gavepapir, tar vi betalt en sum for det gavepapiret du velger.

Du får informasjon om prisen før du godtar å gjennomføre overføringen. Se informasjon om priser og spesifikke vilkår for kjøp av gaveinnpakning på vår nettside.

Bruk av kasse medfører et gebyr (se punktet om kasse nedenfor).

Hvis vi introduserer nye funksjoner, egenskaper, produkter eller tjenester, kan disse innebære avgifter/priser fra lanseringen. Du vil alltid bli informert om en pris/avgift før du bruker funksjonen, egenskapen eller produktet.

10. Våre kundetiltak

Vipps er blant annet underlagt hvitvaskingsreglene. Vi har derfor en plikt til å gjennomføre kontroller ved etablering av kundeforhold og i den løpende oppfølgingen av eksisterende kundeforhold (kundetiltak). Dette kan inkludere undersøkelser om hvordan du bruker av Vipps. Hvis vi krever det, må du derfor gi oss informasjon om din bruk av Vipps. Hvis du ikke gir oss den nødvendige informasjonen, eller hvis vi ikke kan gjennomføre tilfredsstillende kundetiltak av andre grunner, kan vi avvise deg å bli kunde eller si opp avtalen din med umiddelbar virkning.

Vi bruker informasjon fra kundetiltak for å forhindre, avdekke og undersøke mistanke om hvitvasking og terrorfinansiering.

11. Kommunikasjon og språk

Ved å inngå denne avtalen med Vipps godtar du at avtalen er inngått digitalt og er på norsk. Du vil motta all informasjon og varsler digitalt fra oss, enten i Vipps, til telefonnummeret ditt eller e-postadressen du har oppgitt. Du kan når som helst kontakte oss og motta Vilkårene via e-post eller på papir.

12. Personvern

For å gjøre det mulig for deg å bruke Vipps og våre andre tjenester, må vi motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Mesteparten av denne informasjonen gir du selv i Vipps når du registrerer deg som bruker eller så genereres informasjonen når du bruker Vipps. Vi har en egen personvernerklæring som du finner her.

13. Tilsynsmyndighet

Vipps har konsesjon til å levere betalingstjenester, inkludert å utstede elektroniske penger. Vi er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, N-0107 Oslo.

14. Vårt ansvar

Vipps skal gjennomføre betaling i samsvar med dine instruksjoner. Hvis vi gjør en feil i forbindelse med betalingen, skal vi rette feilen og dekke ditt tap med de begrensningene som følger av finansavtaleloven i §§ 3-49, 3-50, 4-28, 4-29 og 4-33.

Vi er også ansvarlige for tap som oppstår når betalinger som du ikke har godkjent (autorisert) dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtaleloven § 4-30.

Vi er ikke ansvarlige for tap som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, som vi ikke med rimelighet kunne forventes å ha forutsett eller unngått, slik som:

 • Sammenbrudd av eller mangel på tilgang IT-systemer eller skade på data i disse systemene som kan tilskrives noen av de listede hendelsene nedenfor, uavhengig av om vi eller en tredjepartsleverandør er ansvarlig for driften av disse systemene: svikt i, strømbrudd eller sammenbrudd av strømforsyningssystemet eller telekommunikasjon, lovpålagt inngrep eller administrative handlinger, krig, revolusjon, opprør, sivil uro, sabotasje, terrorisme eller vandalisme (inkludert virusangrep og hacking).
 • Streik, lockout, boikott, uavhengig av om vi selv er part i eller har startet en slik arbeidskonflikt og uavhengig av årsaken.
 • Andre omstendigheter utenfor vår kontroll.

Vipps er ikke unntatt ansvar dersom vi er ansvarlige etter gjeldende lov for årsaken til tapet under noen omstendigheter.

Vi er ikke ansvarlige for feil fra din side ved utførelse av en betaling i Vipps. For eksempel er vi ikke ansvarlige hvis mottaker, telefonnummer eller beløp er feil. Vi er ikke ansvarlige for innholdet i fakturaer sendt via Vipps. Dersom du mener det er feil ved en eFaktura du har mottatt, må du kontakte utstederen av denne direkte.

Vi er ikke ansvarlige for feil eller mangler i varer eller tjenester som du betaler for med Vipps, eller for selgernes oppførsel generelt. Vi er ikke ansvarlige for innsamlingskampanjer som du bidrar til ved bruk av Vipps. Hvis du har klager på leverte varer, tjenester eller innsamlingskampanjer, må du kontakte selgeren eller innsamlingsorganisasjonen.

Vipps' forpliktelser under Vilkårene, inkludert plikten til å gjennomføre betalingsordre, opphører midlertidig å gjelde hvis det oppstår omstendigheter utenfor vår kontroll, som vi rimelig ikke kunne forventes å ha forutsett eller unngått. Det samme gjelder omstendigheter som skyldes lovpålagte forpliktelser.

15. Gjeldende lov

Denne avtalen er underlagt norsk lov.

16. Klager

Du kan alltid kontakte Vipps hvis du er uenig med oss. Du kan ringe oss på telefon (+47) 24 24 05 10. Hvis du fortsatt er uenig eller er misfornøyd med resultatet etter vi har snakket sammen, kan du også bruke vårt klageskjema nettsiden vår.

Dersom det oppstår en tvist hvor du er uenig med oss og vi ikke løser saken til din tilfredshet, kan du sende saken til Finansklagenemnda. Du kan kontakte Finansklagenemnda via www.klageskjema.finkn.no eller kontakte nemndas sekretariat på postadresse: Postboks 53 Skøyen, N-0212 Oslo.

Du kan sende en klage til myndighetene som fører tilsyn med Vipps’ etterlevelse av blant annet finansavtaleloven (se punktet ovenfor om tilsynsmyndigheter).

Hvis du bor i EU eller Norge, kan du sende en klage til Europakommisjonens europeiske online tvisteløsningsplattform (ODR). Hvis du kontakter ODR, vil det være nyttig for deg å oppgi at vår klageavdeling kan kontaktes via vår nettside.

17. Immaterielle rettigheter

Alle varemerker, opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter knyttet til Vipps, inkludert alle tjenester, produkter og funksjoner, er Vipps' eller våre lisensgiveres eiendom. Du må ikke kopiere, vise, tildele, publisere eller på annen måte bruke vår immaterielle eiendom på noen som helst måte, bortsett fra i den grad det er nødvendig for å bruke Vipps som angitt i Vilkårene.

18. Garantifondet

Vipps' tjenester er ikke dekket av et garantifond. Din bankkonto er vanligvis dekket av et garantifond.

19. Betale med våre betalingstjenester i Vipps

19.1 Betalingstyper

Denne delen av Vilkårene regulerer betaling med Vipps’ betalingstjenester. Det omfatter likevel ikke betalinger der vi bare videresender dine kortdetaljer til bedriftens egen betalingstjenesteyter. Dette kaller vi «card-pass-through» og du kan du lese mer om dette i punkt 23.

Når du har bekreftet en betalingsordre i Vipps, gir du Vipps fullmakt til å få gjennomført betalingen på dine vegne. Du kan bruke våre betalingstjenester på følgende måter:

 • Sende penger til andre brukere eller en kasse som tilhører deg selv eller en annen bruker.
 • Betale hos butikker, bedrifter, klubber eller foreninger som aksepterer Vipps, enten på nett eller i fysiske butikker.

Vi vil gjøre en autentisering av deg når du samtykker til betalinger i Vipps. Avhengig av din bruk av Vipps, beløpet du skal betale og tidligere kjøp, kan du bli bedt om å gjennomføre ytterligere sikkerhetstiltak, som for eksempel BankID.

Du vil motta en bekreftelse i Vipps etter at du har gjennomført betalingen med en referanse for å kunne identifisere transaksjonen, informasjon om mottakeren, beløpet og datoen.

Du kan se detaljer om dine transaksjoner i Vipps. Selgeren kan gjøre tilleggsinformasjon tilgjengelig etter at du har gjennomført en betaling (se mer nedenfor om ordrebehandling).

Du kan be om et utdrag av dine data ved å kontakte oss.

Du betaler med enten ditt kort eller din konto, avhengig av betalingssituasjon og ditt valg av Pengekilde. Vennligst merk: Ved noen typer nettkjøp er ikke Vipps ansvarlig for å behandle den faktiske betalingen (se punkt 23 angående card-pass-through).

19.2 Gjennomføring av betalinger

En godkjent betaling vil umiddelbart være synlig i både betalerens og mottakerens Vipps-app, selv om betalingen ikke er overført til mottakerens konto ennå.

Hvis betalingen med Vipps er fra konto til konto, skjer overføringen øyeblikkelig. Ved betaling fra kort til kort avhenger overføringstiden av kortutstederne. Hvis betalingen er fra kort til konto, er maksimal overføringstid transaksjonsdagen pluss 3 bankdager.

Hvis du har mottatt en betaling som skyldes en feil fra Vipps, kan vi rette feilen ved å belaste din Pengekilde innen utgangen av den tredje virkedagen etter at feilen ble gjort. Videre reguleres feilaktig kreditering eller debitering av en konto fra Vipps' side av bestemmelsene i finansavtalelovens §§ 4-25 og 4-28.

Vi er ansvarlige for sikkerheten til dine kortdata som vi lagrer, behandler eller overfører på dine vegne.

19.3 Tilbakekalling av en betalingstransaksjon som du har autorisert

Etter at du har godkjent en betaling, kan du ikke tilbakekalle den. Under visse omstendigheter kan du likevel ha rett til en refusjon (se nedenfor).

19.4 Avvisning av betalinger

Vi er ikke forpliktet til å gjennomføre betalinger hvis det ikke er tilstrekkelige midler eller hvis de ikke kan gjennomføres på grunn av juridiske eller kontraktsmessige hindringer. For eksempel kan vi avvise betalingsforespørsler ved mistanke om uautorisert bruk, svindel, hvitvasking av penger eller terrorfinansiering. Vi vil varsle deg om avvisning/ikke gjennomførte betalinger i Vipps hvis dette er tillat under gjeldende lovgivning.

Et hvert faktisk eller mistenkt misbruk av Vipps som beskrevet i denne bestemmelsen kan betraktes som et vesentlig brudd på Vilkårene og gir oss rett til å si opp avtalen din.

19.5 Refusjoner

Hvis du bruker våre betalingstjenester i Vipps for å betale for varer eller tjenester, men senere blir enig med selgeren om at du har rett til refusjon, eller hvis kjøpet annulleres av en annen grunn, vil vi gjennomføre en refusjon basert på en gyldig forespørsel fra selgeren.

19.6 Tilbakeføring av uautoriserte betalinger

Hvis du mener at en betaling er blitt utført med vår betalingstjeneste som du ikke har godkjent (autorisert), må du melde ifra til oss (reklamere) så snart som mulig. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven §§ 4-23, 4-24 og §§ 4-30 – 4-32. Disse reglene kan oppsummeres slik:

 • Du må beskytte koden som gir tilgang til Vipps og ikke gi andre tilgang til din Vipps.
 • Du må kontakte oss så snart som mulig hvis du mistenker at andre har tilgang til å utføre betalinger med din Vipps.
 • Du må kontakte oss så snart som mulig, og senest 13 måneder etter betalingen skjedde, hvis du blir oppmerksom på transaksjoner eller bruk som du ikke har godkjent.
 • Hvis du reklamerer på en betaling fordi du mener at du ikke har godkjent denne og krever pengene tilbakeført, skal Vipps utføre dette innen neste virkedag. Dette gjelder ikke hvis du skriftlig bekrefter at du er ansvarlig for betalingen, eller hvis Vipps har grunn til å mistenke svindel og bringer saken for Finansklagenemnda eller domstolene innen 4 uker etter din klage.
 • Vi må dokumentere at betalingen er godkjent, korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
 • Du kan måtte dekke deler av tapet ditt, selv om du ikke har godkjent betalingen. Du vil normalt være ansvarlig for NOK 450 hvis din PIN-kode eller annet personlig sikkerhetsutstyr er blitt brukt i Vipps. Beløpet kan øke til NOK 12 000 hvis du har handlet grovt uaktsomt.
 • Hvis du har handlet forsettlig, må du dekke hele tapet. Dette gjelder også hvis du bevisst har unnlatt å beskytte din PIN-kode eller annet personlig sikkerhetsutstyr som gir tilgang til Vipps.

Hvis en betaling blir tilbakeført etter disse reglene, kan Vipps likevel kreve at pengene blir tilbakebetalt på et senere tidspunkt hvis Vipps kan sannsynliggjøre at betalingen ble godkjent av deg.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at Vipps er informert og din Vipps-profil er sperret. Du er heller ikke ansvarlig for tap som oppstår hvis du ikke har kunnet sperre Vipps-profilen din på grunn av omstendigheter hos Vipps.

Hvis du mistenker at du kan ha blitt utsatt for en kriminell handling i forbindelse med en betaling, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å anmelde saken til politiet.

Hvis du er under 18 år, vil ansvaret ditt vurderes ut fra gjeldende lovgivning om mindreåriges og umyndiges ansvar og mulighet til å inngå avtaler, samt gjeldende betalingslovgivning.

20. Betalinger til og fra private brukere

20.1 Person-til-person-betalinger

Når du utfører betalinger til andre private brukere av Vipps, kan du angi mottakerens telefonnummer i Vipps eller finne navnet i kontaktlisten på enheten din. Hvis mottakeren (betalingsmottakeren) ikke er en registrert bruker hos oss, vil ikke betalingen bli gjennomført.

Når du bruker Vipps for å betale til andre brukere, må du sørge for at telefonnummeret du oppgir er korrekt.

Vennligst merk: Når du betaler til andre brukere, viser vi ditt fulle juridiske navn, telefonnummer, profilbilde og eventuelle meldinger til mottakeren i mottakerens Vipps. Avhengig av bankene som er involvert, kan også kontonummeret ditt bli vist i mottakerens nettbank og kontoutskrifter hvis du betalte fra din konto i Vipps.

Du kan motta betalinger til private formål fra andre brukere med Vipps.

Du kan også bruke Vipps til å be om betalinger fra andre brukere. Du kan kun gjøre dette hvis du har en avtale med den andre brukeren om forespørselen. Misbruk av denne funksjonen vil bli betraktet som et vesentlig brudd på Vilkårene.

Betalingstransaksjoner og betalingsforespørsler fra andre private brukere kan også initieres via en tredjepartstjeneste, for eksempel via en plattform der privatpersoner selger varer til hverandre.

Du vil motta innkommende betalinger fra andre brukere enten på din mottakerkonto eller ditt mottakerkort, avhengig av hvilken Pengekilde betaleren har valgt å betale fra. Brukere under 15 år vil alltid motta midler på sin mottakerkonto.

20.2 Send gaver

Når du sender penger til en annen privat bruker med Vipps, kan du velge å sende pengene som en pengegave der du kjøper et personlig digitalt gavepapir og setter en planlagt leveringsdato. Du finner informasjon om priser for digitalt gavepapir våre nettsider.

Du kan maksimalt planlegge pengegaver tre måneder frem i tid. Du kan kansellere en planlagt pengegave når som helst før leveringsdatoen. Vi vil bare gjennomføre den planlagte pengegaven hvis det er tilstrekkelige midler tilgjengelig på leveringstidspunktet.

Informasjon om priser og spesifikke vilkår for kjøp av digitalt gavepapir finner du på vår nettside.

Vi forbeholder oss retten til ikke å gjøre alle tilleggsfunksjoner tilgjengelige til enhver tid på grunn av tekniske omstendigheter. Du kan se de tilgjengelige funksjonene i din Vipps.

Betaling av en pengegave blir gjennomført på samme måte som en vanlig betaling person-til-person. Både beløpet for pengegaven og prisen for det digitale gavepapiret vil bli belastet din Pengekilde når betalingen blir gjennomført. Pengegaver vil være synlige i betalingshistorikken i Vipps for både giveren og mottakeren.

20.3 Kasse

Kasse er en tjeneste basert på elektroniske penger (e-penger). Eieren av en kasse og andre brukere kan overføre midler til en kasse. Når brukeren overfører midler til en kasse, utsteder Vipps e-penger til brukeren. Eier av kassen kan bruke e-penger fra kassen som en Pengekilde for å sende midler til andre brukere og for å betale til utvalgte bedrifter. Når du bruker e-penger fra kassen din, vil de bli konvertert til vanlige penger og overført til mottakeren.

Etter at du har autorisert en betaling med e-penger, kan du ikke tilbakekalle den.

Overføring av midler til en kasse medfører et administrasjonsgebyr: For hver NOK 1.000 trekkes et gebyr på NOK 19 automatisk fra kassen.

Midler i en kasse regnes ikke innskudd. Du mottar derfor ikke renter på e-pengebeløpet i en kasse.

Hvis du er under 18 år, kan du bare bruke kasse med samtykke fra dine foreldre/verge. Vi anbefaler da at foreldre/verge får «visningstilgang» til kasser opprettet av brukere under 18 (se nedenfor).

Eieren av en kasse kan betale ut (innløse) e-penger i en kasse når som helst i Vipps. Du kan også stenge kassen din når som helst i Vipps. E-pengebeløpet må innløses før kassen din kan lukkes. Du må innløse midler i en kasse før du avslutter avtalen/sletter profilen din.

Hvis vi stenger en kasse eller avtalen din opphører, uansett årsak, blir beløpet i kassen utbetalt til deg.

Hvis vi har grunn til å mistenke at midlene som er brukt til å kjøpe e-penger er knyttet til svindel eller uautoriserte betalinger, eller ikke tilhører deg, kan vi holde tilbake dine e-penger for å dekke ethvert krav vi måtte ha mot deg i denne forbindelse.

Vi vil automatisk dele kassenummeret, ditt fulle juridiske navn og telefonnummer med brukere som sender penger til kassen din eller mottar penger fra kassen din. Hvis du betaler til en bedrift med midler fra en kasse, vises ditt fulle juridiske navn og de siste fire sifrene av telefonnummeret ditt til bedriften.

Vennligst merk: En eier av en kasse kan gi andre brukere tilgang til å se en kasse som brukeren eier, inkludert saldo og transaksjoner, i deres Vipps («visningstilgang»). Dette gjelder for alle brukere (også tredjeparter utenfor en privat gruppe, for eksempel). Brukere med visningstilgang kan se følgende informasjon om alle betalinger inn og ut av kassen:

 • Fullt juridisk navn på brukere som overfører midler til kassen eller mottar midler fra kassen (telefonnumre vil ikke bli vist til brukere med visningstilgang)
 • Dato for transaksjonen
 • Beløp for transaksjonen
 • Eventuelle meldinger knyttet til en pengeoverføring til den spesifikke kassen.

Som eier av en kasse er du ansvarlig for hvem du gir visningstilgang til. Du skal administrere brukere med visningstilgang løpende, inkludert fjerne brukere som ikke lenger skal ha visningstilgang til kassen din.

Når du velger å overføre midler til en kasse, aksepterer du at eieren av kassen kan gi andre private brukere tilgang til transaksjonshistorikken til kassen og dermed vise informasjon beskrevet ovenfor.

20.4 Oppgjør

Du kan beregne og dele utgifter i Vipps med oppgjørsfunksjonen. Oppgjør er et beregningsverktøy for å dele utgifter og ikke en betalingstjeneste.

Private brukere kan delta i oppgjørsgrupper. Beregningene gjøres automatisk når brukerne deler utgifter i gruppen. Alle brukere i en gruppe kan dele utgifter og velge valuta for utgiften, fordele utgifter likt eller ulikt, sende meldinger og følge med på utgiftene i gruppen.

Vennligst merk: Ditt fulle juridiske navn vil vises i grupper du er medlem av (også i gamle oppgjør).

Hvis du velger å legge til en utgift i en annen valuta enn din lokale valuta, vil valutakonverteringen automatisk bli gjort til din lokale valuta basert på gjeldende valutakurser.

Du er ansvarlig for utgiftene, beregningene og oppgjørene du gjør med oppgjørsfunksjonen.

Hvis du bestemmer deg for å gjøre opp en betaling som er beregnet med oppgjørsfunksjonen, skjer betalingen som en vanlig betaling person-til-person i Vipps. Utgifter som er beregnet med oppgjørsfunksjonen og gjort opp i Vipps vil påvirke dine grenser i Vipps.

Vi påtar oss ikke ansvar for feil som følger av beregninger gjort i Vipps, eller for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av betalinger du har gjort på grunnlag av disse beregningene. Vi påtar oss heller ikke ansvar for mulige forskjeller i valutakurser.

20.5 Betalinger til brukere i andre land

Du kan betale med Vipps til brukere i andre land (betalinger til utlandet). Dette er en person-til-person-betaling som reguleres av Vilkårene generelt, samt de særskilte vilkårene i denne delen.

Du finner informasjon om hvilke land Vipps tilbyr for denne tjenesten på vår nettside. Betalinger til utlandet kan medføre et gebyr som vil bli vist før du gjennomfører betalingen. Mer informasjon om gjeldende gebyrer på www.vipps.no

Vipps bestemmer hvilke Pengekilder eller betalingsmetoder du kan bruke for å sende og motta penger til og fra andre land.

Det kan gjelde spesifikke grenser for betalinger til utlandet. Les her for mer informasjon om grenser www.vipps.no

Vi vil belaste beløpet fra din Pengekilde i valutaen som vises på betalingsskjermen i din Vipps. Hvis du da sender penger i en annen valuta enn den underliggende valutaen til din Pengekilde vil du få et valutagebyr i henhold til vilkårene som gjelder for dine Pengekilder. På samme måte vil du få et valutagebyr hvis du mottar en betaling i en utenlandsk valuta til en av dine Pengekilder.

Betalinger til utlandet vil være synlige i Vipps etter at betalingen er godkjent av betaler. Betalerens Pengekilde blir belastet når betalingen er godkjent. Mottakers Pengekilde krediteres når mottakers betalingstjenesteleverandør har behandlet den innkommende betalingen i henhold til vilkårene som gjelder for Pengekilden.

Merk at ditt fulle juridiske navn vil bli vist til andre brukere når du sender eller mottar penger til og fra andre land.

Du må være over 15 år for å sende penger til brukere i andre land.

21. Betaling til bedrifter

Du kan betale med den Pengekilden du velger i Vipps, både i fysisk handel eller på en bedrifts nettsider eller app.

21.1 Betalinger til en selger uten kasseapparat

Bedrifter kan motta betalinger med våre betalingstjenester der brukeren er fysisk til stede. Du kan starte betalingen ved å finne bedriftens Vipps-nummer eller profil i Vipps, eller ved å bruke en QR-kode. Når du bruker våre betalingstjenester for å utføre en betaling til en bedrift på denne måten, må du forsikre deg om at bedriftens profil samsvarer med informasjonen du har fått fra bedriften før du bekrefter betalingen.

Du kan angi beløpet basert på varer/tjenester du velger, eller beløpet kan være basert på varer/tjenester du velger fra bedriftens forhåndsvalgte handlekurv.

Vennligst merk: Når du betaler til en veldedig organisasjon vil organisasjonen automatisk motta ditt fulle juridiske navn og ditt telefonnummer.

I noen tilfeller kan du bli bedt om å gi ditt personnummer til en veldedig organisasjon slik at organisasjonen kan rapportere din donasjon til skattemyndighetene for å be om skattefradrag for deg, hvis du kvalifiserer for et slikt fradrag. Vennligst merk at det er organisasjonen, og ikke Vipps, som er ansvarlig for å rapportere donasjonen din til myndighetene.

21.2 Betalinger i butikk til selger med et kassaapparat

Utvalgte bedrifter kan sende betalingsforespørsler fra butikkens kasse til din Vipps, hvor du kan godkjenne betalingen. Du må forsikre deg om at beløpet bedriften ber om er riktig før du bekrefter betalingen.

Bedrifter kan også be om betalinger fra ubemannede salgsautomater.

21.3 Nettbetalinger og betalinger i appen til en selger

Når du kjøper varer eller tjenester fra en bedrifts nettside eller mobilapp, kan du betale med din valgte Pengekilde i Vipps.

Beløpet og mottakeren (bedriften) vil bli spesifisert i Vipps, og du må bekrefte dette for å fullføre betalingen. Når du bruker Vipps på denne måten, vil vi videreformidle beløpet og eventuelle meldinger du skriver til mottakeren sammen med en transaksjons-ID.

Du kan også bruke denne betalingsmåten å betale beløp basert på en faktura fra en bedrift. En slik fakturabetaling vil vises i din transaksjonshistorikk med denne spesifikke bedriften.

Vi tilbyr to forskjellige betalingsmåter når du bruker Vipps for nettbetalinger:

 • For bedrifter som bruker Vipps direkte integrasjon, vil vi behandle dine nettbetalinger. Kort sagt betyr dette at vi er ansvarlige for å belaste ditt betalingskort, oppgjør og avstemming.
 • For bedrifter som bruker en tredjeparts betalingstjenesteleverandør (PSP) online integrasjon, vil vi bare videreformidle de relevante detaljene slik at en tredjepart kan behandle betalingen for bedriften (se punkt 23 nedenfor om card-pass-trough).

21.4 Enkel logg inn

Logg inn er en tjeneste der du kan velge å dele informasjonen din fra Vipps med en bedrift (for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og personnummer, der det er nødvendig). Deling av informasjon krever ditt samtykke (se også punkt 21.6 nedenfor om detaljer for datadeling med bedrifter).

Du må være minst 15 år gammel for å bruke logg inn.

Når du har delt informasjon med bedriften og er registrert i bedriftens tjeneste, kan du logge inn på bedriftens tjeneste uten en ny godkjenning i Vipps.

Du kan også velge å bli husket i nettleseren. Hvis du godtar å bli husket i nettleseren, vil du senere kunne registrere deg og logge inn hos bedrifter som tilbyr vår påloggingsfunksjon, uten å måtte bekrefte påloggingen i Vipps. Ved å godta "husk meg"-funksjonen godtar du informasjonskapslene som gjør dette mulig.

Når du gjør oppdateringer av din personlige informasjon i Vipps, vil vi automatisk dele dette med bedriftene du har gitt samtykke til å dele data med.

Du vil alltid kunne se og godta den spesifikke informasjonen som deles med bedriften før du gir ditt samtykke. Du kan se hvilke bedrifter du har delt informasjon med, og hvilke nettlesere som husker deg, samt trekke tilbake samtykker i Vipps.

I påloggingsprosessen kan vi presentere deg for måter som bedriften ønsker å kommunisere med deg på og/eller be om ditt samtykke til markedsføring og annen tilleggs kommunikasjon på vegne av bedriften. I disse tilfellene vil Vipps bare opptre som en databehandler for bedriftene, for å administrere og behandle dine preferanser for kommunikasjon med bedrifter. Du kan senere endre disse preferansene direkte hos bedriftene, for eksempel på deres nettside.

For å forhindre at andre personer får tilgang til dine data, må du sørge for at:

 • Enheten som brukes til logg inn oppbevares sikkert.
 • Enheten som brukes til logg inn er tilstrekkelig sikret med skjermlås eller lignende sikkerhetstiltak.
 • Enheten som brukes til logg inn ikke blir delt med eller brukt av andre.
 • Du må ringe oss for å fjerne logg inn hvis enheten din er mistet eller stjålet.
 • Du ikke bruker logg inn på delte enheter.

Vi bruker nødvendige cookies for å tilby logg inn. Logg inn bruker også en sikkerhetsløsning som henter informasjon om nettleseren din for å bekrefte at informasjonskapslene ikke er kopiert eller endret. Informasjonen og informasjonskapslene vil ikke bli overført til noen tredjeparter.

Du anses å ha akseptert bruken av informasjonskapsler så lenge denne funksjonaliteten er aktivert i nettleseren din. Hvis du slår av informasjonskapsler, vil pålogging ikke lenger fungere.

21.5 Faste betalinger til en bedrift

Du kan bruke en Pengekilde i Vipps til avtaler om faste betalinger med en bedrift.

Du aksepterer herved at bedriften kan belaste faste betalinger fra den Pengekilden du velger, uten at du må godkjenne hver enkelt betaling. Bedriften vil belaste de faste betalingene i henhold til avtale mellom deg og bedriften.

Du må være minst 18 år gammel for å bruke faste betalinger.

Vipps er ikke part i en slik fast betalingsavtale du setter opp for betaling gjennom Vipps. Vi er heller ikke part i avtalen mellom deg og bedriften om de varene/tjenestene du mottar og betaler for med Vipps. Vipps er ikke ansvarlig for eventuell manglende betaling, eller hvis Pengekilden ikke har dekning. Du må selv gjennomføre betalingen i alternative kanaler dersom den faste betalingen mislykkes. Det er også ditt ansvar å ta kontakt med bedriften for å avtale en alternativ betalingsmetode hvis du velger å slette din Vipps-profil.

Du må kontakte bedriften direkte for å avslutte en fast betalingsavtale.

Vennligst merk: Hvis avtalen din med oss opphører, vil du ikke lenger ha tilgang til dine betalingsavtaler i Vipps, og faste betalingene blir ikke gjennomført med Vipps etter opphørsdatoen.  Det samme gjelder hvis bedriftens avtale med oss opphører.

21.6 Dele informasjon fra Vipps med bedrifter

Når du bruker våre tjenester, for eksempel til registrering, pålogging eller betaling, kan vi også gi deg muligheten til å dele informasjon fra din brukerprofil med utvalgte bedrifter. Dette er for at bedriften skal kunne registrere deg i deres system eller levere en tjeneste eller produkt til deg. I slike situasjoner vil bedriften be om den informasjonen de trenger, og du kan velge om du samtykker til denne delingen. Vi vil bare dele informasjonen fra din brukerprofil med bedrifter dersom at du har gitt samtykke til delingen. Du får se hvilken type informasjon du blir bedt om å dele før du godtar eller avviser dette.

Bedrifter vil for eksempel kunne be om slike personopplysninger:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • E-postadresse
 • Mobiltelefonnummer
 • Fødselsdato
 • Kontonummer

Bare når det er nødvendig eller lovpålagt:

 • Personnummer

Bedriften blir behandlingsansvarlig for de personopplysningene som deles med den. Dette betyr at bedriften bestemmer formålet med behandlingen og blir ansvarlig for den videre behandlingen av dine personopplysninger.

Når du har samtykket til å dele informasjon med en bedrift, vil vi gi bedriften oppdatert informasjon når du bruker bedriftens tjeneste og når du har oppdatert din informasjon. Vi vil også lagre ditt samtykke for å gjøre det mulig for bedriften å få den samme informasjonen om deg hvis bedriften bruker noen av våre andre tjenester, uten at du må gi samtykke for hver enkelt tjeneste. Dette gjør vi siden bedriften allerede har denne informasjonen. Hvis derimot en bedrift ber om mer informasjon, vil du bli bedt om et nytt samtykke for dette.

Du kan se hvilke bedrifter du har delt informasjon med, og du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst i Vipps. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil du bli bedt om et nytt samtykke hvis du ønsker å bruke tjenesten hos bedriften på et senere tidspunkt. Det er viktig å merke seg at kundeforholdet mellom deg og bedriften ikke endres når du trekker tilbake ditt samtykke til å dele informasjon i Vipps. Dette betyr at ditt navn, adresse, e-postadresse eller telefonnummer, som du ble bedt om og samtykket til å dele, kan lagres av bedriften for egne formål som behandlingsansvarlig.

22. Få mer informasjon fra selgeren

Du kan få kvitteringsinformasjon knyttet til kjøp i Vipps hvis bedriften leverer denne informasjonen. Du må aktivt aktivere funksjonen i Vipps. På denne måten får du bedre oversikt over dine kjøp, kan lagre kvitteringer for potensielle refusjoner hos bedriften og for reklamasjon- og garantisaker.

Funksjonen er ikke tilgjengelig for betalinger med card-pass-through, som følger av punkt 23.

I tillegg til nødvendig transaksjonsinformasjon vi har levert kan ordreinformasjon fra bedriften inkludere informasjon om kjøpte varer, individuelle beløp, kvitteringsnummer og eventuelt fraktpris, tips og rabatt.

Vipps er behandlingsansvarlig for kvitteringsinformasjonen vi behandler om deg og bedriften er ansvarlig for dataene du deler med bedriften i forbindelse med kjøpet ditt.

Etter avtale mellom Vipps og bedriften kan vi også dele en lenke tilbake til bedriftens nettsted hvor bedriften kan vise innhold som de er ansvarlige for. Dette kan gi deg tilgang til følgende tilleggskategorier av informasjon: Booking, billett, leveringsinformasjon, ordrebekreftelse, kvittering eller annen generell informasjon.

23. Betaling med kort via pass-through (PSP/Online)

Noen bedrifter bruker en såkalt card-pass-through-løsning gjennom en egen betalingstjenesteleverandør (PSP)/Online-integrasjon. For deg som bruker, vil du også her initiere betalingen i Vipps. Men i stedet for Vipps er det er bedriftens egen PSP og kortinnløser som er ansvarlige for å behandle betalingen. Vipps er ikke involvert i prosessen annet enn ved at vi sender dine kortdetaljer på en trygg måte (som et «token») direkte til bedriftens PSP. PSPen bruker disse opplysningene mot bedriftens kortinnløser, slik at betalingen kan behandles. Vi videresender ingen informasjon direkte til bedriften.

24. Enkel checkout

Checkout er en betalingstjeneste Vipps leverer til bedrifter, der du som bruker kan få flere betalingsalternativer i tillegg til Vipps.  Du trenger ikke være en registrert bruker av Vipps for å betale andre den betalingsalternativene enn Vipps i vår checkout-tjeneste. Alle betalinger vil være underlagt vilkårene som gjelder for det betalingsalternativet du velger for å gjennomføre betalingen.

Checkout forenkler dine kjøp på nettet ved å hjelpe deg med å fylle inn kontakt- og fraktinformasjon, og velge din foretrukne fraktmetode. Du kan velge å betale med de betalingsalternativene som er tilgjengelige i Vipps, tilgjengelige betalingskort og/eller et utvalg av andre betalingsalternativer, avhengig av bedriften og tilgjengeligheten i ditt geografiske område.

Du kan også velge å bli husket på tvers av bedriftenes nettbutikker ved å aktivere "Husk meg i denne nettleseren"-bryteren. Hvis du gjør dette, vil vi lagre informasjonen du har oppgitt (for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og leveringsadresse) i en nettleser ved bruk av informasjonskapsler.

For å knytte informasjonen din til en nettleser, bruker vi en informasjonskapsel med en unik verdi. Den numeriske verdien er tilfeldig generert, og andre kan ikke utlede din identitet fra den. Vi er den eneste parten som har denne lenken til informasjonen din, og denne informasjonen er beskyttet av høy datasikkerhet og tilgangskrav.

25. Fordeler

Med fordeler kan du få oversikt over dine personlige medlemskap og alle fordelene du har gjennom utvalgte lojalitetsprogrammer i Vipps. Slike fordeler kan inkludere verdikuponger, rabatter, bonuspoeng, spesialtilbud, gavekort, tilgodelapper og stempelkort. Du kan også bruke fordeler til å finne og bli med i nye fordelsprogrammer enten gjennom bedriftenes nettsider eller i Vipps, og aktivere fordeler fra Vipps.

Når du tar i bruk fordeler, aksepterer du at vi bruker ditt telefonnummer til å søke etter medlemskap og fordeler i lojalitetsprogrammer for alle bedrifter som har en avtale med oss (du kan se den oppdaterte listen over alle mulige bedrifter på vår nettside). Dette søket vil bli utført hver gang du besøker fordelsfanen i Vipps for å sikre at fordelene er oppdaterte.

Bedriften er ansvarlig for dataene du deler med dem i forbindelse med å bli med i deres fordelsprogram. Hvis du melder deg inn i et nytt lojalitetsprogram uten å forlate Vipps-appen, brukes vår innloggingstjeneste. Du kan lese mer om denne tjenesten i punktet om innlogging.

Bedriften bestemmer vilkårene for fordelene som tilbys av bedriften. Fordels-/medlemskapsavtalen er utelukkende et forhold mellom bedriften og deg, og spørsmål, klager eller lignende må rettes til bedriften.

Vi vil bare bruke medlemskapsdata som er nødvendige for å levere tjenesten. Andre medlemskapsdata vi måtte motta fra bedriften ved oppslag, vil ikke bli lagret eller brukt til noe formål.

Du kan stoppe bruken av fordeler når som helst i Vipps. Dette vil ikke avslutte din avtale med bedriften.

26. Se saldo

Du kan få tilgang til saldoinformasjon for alle bankkonti du har registrert som Pengekilde i Vipps.

For å bruke denne tjenesten må profilen din være bekreftet med BankID, og du må samtykke til å få saldoinformasjonen for bankkontiene dine vist i Vipps. Du kan trekke ditt samtykke når som helst i Vipps.

27. Fakturabetaling (eFaktura)

Vipps er en del av bankenes felles løsning for digitale fakturaer i Norge (eFaktura). Med eFaktura kan du enkelt motta fakturaer digitalt i alle betalingsgrensesnitt som tilbyr eFakturaer og fra alle eFaktura-utstedere. Løsningen er den samme som i nettbanken.

Du kan samtykke til å "Motta eFaktura" i Vipps. Ved å gjøre dette, samtykker du til at alle fakturautstedere kan sende deg fakturaer digitalt, for behandling i Vipps og i din nettbank. Hvis du aktiverer "Vis eFaktura i Vipps", vil fakturaene automatisk være tilgjengelige for visning og behandling i Vipps.

Du kan melde deg av eFaktura for alle digitale betalingsflater, også i Vipps.

Du velger selv om du vil behandle fakturaer i Vipps eller i din nettbank. Din bankkonto vil uansett bli belastet på den angitte betalingsdatoen i forfallsregisteret i nettbanken. Din nettbank og Vipps er synkroniserte, så det er ikke noen fare for å betale dobbelt.

Hvis banken din ikke støtter betaling av eFakturaer i Vipps, vil du fortsatt kunne se fakturaene dine i Vipps, men ikke betale dem.

Du kan endre betalingsbeløpet, datoen og avsenderkontoen i Vipps før fakturaen sendes til betaling. Hvis du ønsker å endre betalingsdetaljene dine etter at du har bekreftet fakturaen i Vipps, må du besøke din nettbank eller mobilbank for tilgjengelige alternativer.

Vi er ikke ansvarlige for innholdet i eFakturaer og underliggende betalingskrav.

En eFaktura som er behandlet i nettbanken vil ikke lenger være mulig å betale i Vipps. Hvis du sletter en eFaktura i en nettbank, vil den også forsvinne i Vipps. Fakturaer kan også være oppfølging av utestående fordringer, inkludert inkassovarsler og betalingsforespørsler.

Du kan melde deg av eFaktura for alle digitale betalingsflater. Du kan også gjøre dette i Vipps. Da vil du motta vanlige fakturaer.

28. Regningsskanner

Du kan bruke Vipps til å betale fakturaer du har mottatt på papir eller e-post. Dette gjør du ved å klikke på "Skann" i hovedmenyen og ta et bilde av betalingsdetaljene på en faktura (som kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato).

Disse bildene lagres av Vipps slik at du, om nødvendig, kan finne og se bildet av fakturaen etter at betalingen er gjennomført. Du bør ikke ta bilder av noe som ikke inneholder betalingsdetaljer. Slike bilder kan bli slettet uten varsel og kan bli tolket som misbruk av Vipps.

Vi analyserer bildet, identifiserer betalingsdetaljene og returnerer disse som forhåndsutfylte verdier. Du kan velge om du vil bruke de foreslåtte betalingsdetaljene eller om du vil overstyre dem manuelt.

Du er ansvarlig for å sjekke at betalingsdetaljene er fullstendige og korrekte for hver betaling, selv der vi foreslår dette i forhåndsutfyllingen. Når du betaler, kan du velge mellom bankkontiene du har registrert i Vipps som Pengekilde. Ved å bekrefte betalingen, gir du oss fullmakt til å utføre dekningstester, reservasjoner og belastninger fra den valgte Pengekilden. Det er ikke mulig å tilbakekalle eller endre betalingen i Vipps etter at du har bekreftet den og betalingen er igangsatt. Du må gå til din nettbank eller mobilbank for tilgjengelige alternativer der betalingen er fremtidig datert.

Særlige vilkår for Vipps U15

Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle Vilkårene. Tjenesten kan bare brukes av brukere under 15 år og er koblet til foreldrenes / verges profiler (begge referert til som foreldre i det følgende). Når barnet fyller 15 år, kan hen opprette en profil uten foreldrenes samtykke ved å slette barneprofilen og opprette en ny profil. Vipps har ikke definert en nedre aldersgrense, og det er opp til foreldrene selv å bestemme når deres barn kan begynne å bruke Vipps U15.

1. Om tjenesten

Vipps U15 er en betalingstjeneste levert av Vipps, som er basert på samtykke fra barnets foreldre. Dette betyr at en av foreldrene må legge til barnet i sin Vipps før barnet kan opprette sin egen profil. Vi bekrefter foreldrerollen / det juridiske vergemålet for barnet ved å hente informasjon fra Folkeregisteret. Den andre forelderen vil bli varslet om at vi oppretter en profil og vil ha samme tilgang som den forelderen som opprettet profilen. Vipps U15 gjør det mulig for barn å motta penger, be om penger og overføre penger til andre Vipps-brukere.

2. Avtaleinngåelse

Alle følgende betingelser må være oppfylt før barnet ditt kan bruke Vipps U15:

 • Begge foreldrene må ha en aktiv Vipps-profil som er bekreftet med BankID.
 • Barnet må ha et norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • En norsk bankkonto må oppgis for innkommende betalinger. Barnet må være registrert som kontoinnehaver. Denne bankkontoen brukes også til utgående betalinger, forutsatt at begge foreldrene har samtykket til dette ved å aktivere funksjonen som gir barnet rett til å sende penger. Vipps bruker KAR (Konto- og Adresseringsregisteret for norske banker) for å bekrefte eierskap til konti.
 • Barnet må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke bruk av hemmelige nummer. Hvis barnet har et hemmelig nummer, vil de ikke kunne bruke Vipps U15.
 • Vipps-appen må lastes ned fra Play Store eller App Store og kan brukes på mobiltelefoner med iOS- og Android-operativsystemer (forutsatt at Google Play-tjenester er tilgjengelige).
 • Vipps må godkjenne barnet som en Vipps U15-bruker.

Om du trenger hjelp med å opprette Vipps for barn som er under barnevernet, se www.vipps.no.

3. Bruk av Vipps U15

3.1 Når kan du bruke Vipps U15

Vipps U15 er en forenklet versjon av Vipps. Barnet kan motta penger, be om penger, overføre penger og sende meldinger til andre brukere. Barnet kan bare sende penger til andre brukere hvis begge foreldrene har godkjent dette i innstillingene i deres egen Vipps.

Begge foreldrene har tilgang til betalinger og meldinger som er sendt eller mottatt i barnets profil i Vipps. Betalingshistorikk er også tilgjengelig via bankkontoen som er registrert i U15-profilen.

3.2 Registrering, identifikasjon og maksimumsbeløp

Før barnet ditt kan begynne å bruke Vipps U15, må du legge hen til i din egen profil. Dette gjør du ved å gå til 'Profil' og velge 'Legg til barn'. Du må samtykke til at Vipps henter informasjon om deg og dine barn fra Folkeregisteret. Vipps henter informasjon om foreldrerett / juridisk vergemål fra Folkeregisteret. I noen tilfeller støtter vi ikke opprettelse av en barneprofil. Hvis du ikke er registrert med foreldrerett for barnet i Folkeregisteret, kan du kontakte vår kundestøtte på telefon (+47) 24 24 05 10.

Du velger hvilket av dine barn under 15 år du ønsker å opprette en Vipps U15-profil for. Når du oppretter en barneprofil, er vi forpliktet til å informere begge foreldrene. Du må derfor samtykke til at vi varsler den andre forelderen før vi kan fullføre registreringen. Barnet vil motta en aktiveringskode fra oss etter at du har registrert barnets mobiltelefonnummer og bankkontonummer.

Når barnet er registrert og klar til å bruke Vipps U15, er det opp til dere som foreldre å samtykke til at barnet kan sende penger til andre privatpersoner. Samtykke gis under 'Profil' i Vipps. Velg barnet ditt og aktiver samtykket. Barnet kan bare sende penger til andre når begge foreldrene har registrert sitt samtykke.

Vi har fastsatt maksimumsbeløp. De til enhver tid gjeldende maksimumsbeløpene er tilgjengelige på vår nettside www.vipps.no. Hvis maksimumsbeløpene nås, vil barnet ikke kunne motta eller sende penger. Penger som er sendt til barnet, vil bli tilbakebetalt til avsenderen innen tre dager etter at pengene ble sendt.

3.3 Visning av saldo på konto i Vipps U15

Barn kan enkelt få tilgang til saldoinformasjon for bankkonti registrert som Pengekilder i Vipps.

For å gi barnet ditt tilgang til informasjon om bankkonti i Vipps, må du samtykke til at saldoinformasjonen vises i Vipps. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst i Vipps under «Profil», barnets navn, og «Se saldo».

3.4 Sperring av andre brukere

Barnet kan sperre andre brukere fra å samhandle med dem i Vipps. En bruker som barnet har blokkert, vil ikke lenger kunne finne barnet ved bruk av barnets telefonnummer, be om eller overføre penger, eller sende meldinger til barnet i Vipps.

4. Priser

Bruk av Vipps U15 kan medføre et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser er tilgjengelig på vår nettside. Hvis det påløper et transaksjonsgebyr på en betaling, vil barnet se informasjon om dette i Vipps før hen bekrefter betalingen.

5. Betalinger

5.1 Inngående betalinger og betalingsforespørsler

Barnet kan motta betalinger fra andre i Vipps U15 og be om betalinger fra andre brukere hvis de har et avtalemessig grunnlag for å gjøre dette. Misbruk av retten til å sende betalingsforespørsler vil bli ansett som et vesentlig kontraktsbrudd, som gir oss rett til å avslutte barnets tilgang til Vipps U15.

5.2 Betalinger til private brukere

Når barnet bruker Vipps U15 til å overføre penger til private Vipps-brukere, må barnet sjekke at mottakerens mobiltelefonnummer er korrekt. Når barnet bruker Vipps til å overføre penger til en privat bruker, vil barnets fulle juridiske navn, telefonnummer, brukernes felles transaksjons- og chatthistorikk vises i mottakerens Vipps-app. Transaksjonshistorikken vil også vises i nettbanker og på kontoutskrifter. Avhengig av banken, kan barnets kontonummer også vises i mottakerens nettbank og kontoutskrifter.

6. Barnets ansvar

6.1 Personlig kode - PIN

I forbindelse med registreringsprosedyren i Vipps, må barnet velge en personlig kode (PIN). PIN-koden består av fire sifre og må være forskjellig fra andre PIN-koder barnet bruker, for eksempel PIN-koden til barnets mobiltelefon. Vipps har rett til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN. Hvis barnet trenger å tilbakestille PIN-koden, må en forelder ringe vårt kundesenter.

Vipps' tjenester er utelukkende for personlig bruk, og barnet må ikke gi andre tilgang til Vipps U15-appen eller oppgi sin PIN til andre. Du må sørge for at andre ikke får tilgang til barnets Vipps-app. Barnet må under ingen omstendigheter oppgi sin PIN eller annen sikkerhetsinformasjon til noen, inkludert politiet, banken eller Vipps. Hvis noen uautoriserte personer ber barnet om å oppgi informasjon som kan brukes til å få tilgang til Vipps, må barnet nekte å gjøre dette. Slike og lignende forsøk på å få ulovlig tilgang til PIN-koder eller andre sikkerhetsprosedyrer må rapporteres umiddelbart til Vipps, enten av barnet eller deg. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som barnets Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.2 Hvis barnets mobiltelefon er tapt eller stjålet

Hvis barnets mobiltelefon er stjålet, mistet eller du mistenker misbruk eller uautorisert bruk av Vipps U15, må du eller barnet varsle Vipps så snart som mulig. Når du har varslet oss, vil vi sperre Vipps U15 inntil videre.

6.3 Misbruk av Vipps U15

Ved en vurdering av om en Vipps U15-bruker kan holdes ansvarlig for uautoriserte betalinger og, hvis aktuelt, ved fastsettelse av erstatningsansvaret, vil barnets alder, utvikling, oppførsel, betalingsevne og andre omstendigheter bli tatt i betraktning, i henhold til skadeserstatningsloven § 1-1.

 • Redusert ansvar for mindreårige under 13 år: U15-brukeren er ansvarlig for inntil NOK 800 for tap i forbindelse med uautoriserte betalingstransaksjoner på grunn av at brukeren med vilje ikke har overholdt forpliktelsene ved bruk av PIN hvis brukeren burde ha forstått at den forsettlige handlingen ville medføre misbruk av Vipps. Det samme gjelder ved svikaktig atferd fra brukerens side.
 • Redusert ansvar for mindreårige over 13 år: U15-brukeren er ansvarlig for inntil NOK 1.200 i forbindelse med uautoriserte betalingstransaksjoner hvis tapet skyldes grov uaktsomhet fra brukerens side ved at de har unnlatt å overholde en eller flere av deres forpliktelser under Vilkårene. Hvis tapet skyldes forsett fra brukerens side ved at de har unnlatt å overholde forpliktelsene under denne avtalen, må brukeren bære hele tapet. Det samme gjelder hvis tapet skyldes svikaktig atferd fra brukerens side.

Brukerens ansvar under denne seksjonen kan reduseres i henhold til reglene i finansavtaleloven § 4-31 dersom Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken er relatert til dette.

7. Foreldrenes ansvar

Der hvor Vilkårene beskriver at en bruker kan pådra seg erstatningsansvar, for eksempel for misbruk av kontoen av andre, kan foreldrene også pådra seg solidarisk ansvar i henhold til skadeserstatningsloven i følgende tilfeller:

a) Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1, er foreldre forpliktet til å betale erstatning for skade forårsaket av barn og ungdom under 18 år, i den grad de har unnlatt å føre tilsyn eller ikke har gjort det som med rimelighet kan forventes av dem for å forhindre skade.

b) Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2, er foreldre ansvarlige uavhengig av skyld, for inntil NOK 5 000 per skadetilfelle som følge av mindreåriges skadevoldende handlinger.

Foreldre kan også pådra seg erstatningsansvar overfor Vipps dersom de, som verge og/eller forvalter, gjennomfører transaksjoner på kontoen i strid med denne avtalen eller bestemmelsene i vergemålsloven, og dette fører til tap for Vipps.

New terms from 19 June – why?

New services. The main reason for new terms is that we’re launching two new services. First up is vippsing to private users in Denmark and Finland from 19 June. Read more about the service in section 20.5. Next up is the Vipps box where you can collect funds for private purposes from 25 June. You can find more info about this service in section 20.3.

Both of these services are of course voluntary for you to use.

New look and bit of clean up. Do our user terms look unfamiliar to you now? Don’t worry. As Vipps has become one company with the Danish and Finnish MobilePay we wanted to make our user terms look and feel as similar as possible in all countries. Plus, a spring clean is always a good idea. So, even though the terms might look different, your rights and obligations are meant to be the same.

Don’t accept the new terms? If you don’t accept the new terms, you need to terminate your agreement. If we don’t hear from you or you continue to use our services, we will consider this as you accepting the changes.

Vipps' private user terms and conditions

Version 1.32 – 19 June 2024

1. The service

Vipps is a payment and information service provided by Vipps MobilePay AS and our branches in Denmark and Finland (“Vipps”, “we” or “us”). You can find more information about using Vipps on our website: www.vipps.no.

2. Entering into the agreement

2.1 The agreement and the parties

By signing up to Vipps and accepting the Private User Terms and Conditions (the “Terms”) you are entering into an agreement with:

Vipps MobilePay AS, Dronning Eufemiasgate 11, 0150 Oslo, org.no. 918 713 867. Our telephone number is: (+47) 24 24 05 10.

The Terms are provided in Norwegian. This English version of the Terms is a translation for your convenience only. In case of discrepancy or conflict, the national language version shall take precedence. In addition to the Terms, relevant Norwegian statutory provisions also apply.

We need certain personal information in order to activate your agreement and for you to use our services. You therefore you automatically agree to our processing of your personal data by registering in Vipps. If you object to processing, this will lead to termination of your agreement. See our Privacy Notice for further details.

2.2 User registration

Before you start using Vipps, you must create a user profile. When registering the first time, you will have to identify yourself by completing our registration procedure. We will use your personal identity number to identify you and may retrieve information about you from a central public registry or automatically check your identity against the national tax register.

You are obliged to identify yourself further if this is required by applicable law for us to be able to comply with requirements in terms of the anti-money laundering regulation and requirements to know our customers (“KYC”).

Your personal identity number can only be linked to one user agreement.

Please note that when you add a payment card in Vipps, you will need to use the authorization means required by your card issuer, for example 3D Secure (BankID).

2.3 Requirements to use our services

To be able to use our services, you must have read, understood and accepted the Terms, including the following requirements:

 • You must have a Norwegian social security number, or D number, if your bank offers a BankID for you with a D-number.
 • You must verify your identity with strong electronic identification means (BankID) if you are over 15 years old.
 • You must have an account in a Norwegian bank and at least one personal debit or credit card issued by a Norwegian bank to make payments in Vipps (“Money Source”). Also, you must have an account in a Norwegian bank and a personal Norwegian debit card for receiving payments through Vipps. Vipps uses KAR (Konto- og Adresseringsregisteret for Norwegian banks) for verification of account ownership.
 • You must have a device with a Norwegian telephone number.
 • You must have a valid e-mail address.
 • You must be at least 15 years old to register. If you are aged between 15 and 18 years, you can only transfer money which is at your disposal. If you are younger than 15 years, your parents can register a “U15 Vipps profile” controlled by your parents for you. U15 users do not have to register a debit or credit card in Vipps.
 • We must approve you as a user.
 • Vipps must be downloaded from an app store and can be used on devices with iOS and Android (provided Google Play Services are available) operating systems. We reserve the right to set requirements to the device’s operating system.

You must provide the information and documentation requested by us to become a user of Vipps to allow us to fulfill our obligations in accordance with applicable legislation in terms of anti-money laundering (KYC) for example.

Vipps is based upon sharing of users’ telephone numbers. Your full legal name will be displayed to other users and merchants when you use Vipps. You can read more about this in the relevant section for the specific products. If someone has access to your telephone number and enters your number in Vipps, your full legal name will be displayed to those who made a search with your number before a transaction is effectuated. This also applies if you have disabled displaying your telephone number at providers of telephone numbers or have a secret telephone number. Any picture you choose to upload to your profile will also be displayed.

3. Use of our services

3.1 Use of Vipps

Vipps is personal and may only be used by you. You must not disclose your PIN/passwords to others, write them down or save them on your device.

You can only be active at one device at a time. You need to verify your identity if you log in to a second device.

You can block other users from interacting with you in Vipps. This blocking has effect across all services and functions in Vipps. This means that a user that you have blocked will not be able to find you in Vipps through number search, request funds or transfer funds to you, send you messages and the like.

3.2 Limits

We have set maximum limits for using our payment services and also limits applicable on specific services. You will find the limits on our website: www.vipps.no. The limits only apply to payment services provided to you by Vipps in Vipps, not card pass-through, where Vipps doesn’t effectuate the payment but solely delivers your tokenized card details to the payee’s payment service provider.

We may also set maximum amounts or other indicators that will trigger additional security requirements, for instance 3-D Secure (BankID).

3.3 Change of telephone number

You must delete your profile and register as a new user when you change your phone number. You can do this in Vipps, or by calling us if you no longer have access to your device.

Please note: You will not have access to your transaction history in Vipps after you have deleted your profile. You also lose created payments agreements and access to box. You can contact us and request your transaction history. You must redeem funds in a box before deleting your profile.

4. Your responsibilities

4.1 Provide information

You must ensure that the information you provide is complete, correct and updated at any given time, including name, e-mail address, address, telephone number, card number and account number.

4.2 Personal code – PIN

You must create a personal code ("PIN") when you register as a user. Your PIN must consist of four digits and must be different from your other PINs. You must not disclose your PIN to anyone. You are responsible for ensuring that no-one else will gain access to your Vipps. You must notify us as soon as possible if anyone gets access to your PIN.

4.3 Your device

If your device is stolen or lost, or if you suspect misappropriation or unauthorized use of Vipps, you must notify us as soon as possible. We may then block your use of Vipps until further notice.

4.4 Restrictions on your use of Vipps

You may not use Vipps for:

 1. illegal activities or violation of the Terms,
 2. activities or other purposes that could substantially harm our business, image or brand,
 3. commercial or business purposes, including public collections,
 4. public fundraising campaigns without our prior written approval,
 5. activities that entail risk of money laundering or terror financing,
 6. any kind of harassment, offensive or insulting acts, or threats.

You must not use Vipps on a jailbroken/rooted device, since this entails a risk of misuse of Vipps.

Material or repeated violations of the above-mentioned requirements will be deemed as a material breach of the Terms. This gives us the right to terminate the agreement.

4.5 Checking your payment transactions

We advise you to check your payments and other transactions in Vipps regularly. If you notice transactions that do not match with what you have approved, which you don’t think you have made, or if you observe that someone has incorrectly transferred money to you in Vipps, you must notify us as soon as possible.

5. Right to withdraw from the agreement

You have the right to withdraw from the agreement within 14 days after registering as a user in accordance with applicable consumer regulations. If the last day of this period is a Saturday or Sunday or a public holiday you may exercise your right of withdrawal on the following weekday.

If you wish to withdraw from the agreement, you can do this by deleting your profile in your Vipps-app. Please note that only deleting the Vipps-app itself from your device will not cancel your agreement.

Please note: Your right to withdrawal expires once you have used any of our services.

Once the right to withdrawal period has expired, the agreement may be terminated in accordance with the Terms.

6. Blocking

You must call us as soon as possible at (+47) 24 24 05 10 if:

 • The device with Vipps installed, SIM card and/or the linked payment card(s) is lost or stolen – or if you suspect this.
 • You discover or suspect misappropriation or unauthorized use of your Vipps.

When such notification has been given, we will block the use of your Vipps until further notice.

In the above situations, it is your responsibility to also contact your bank or other financial institution that your Money Source in Vipps is connected to.

If we have reasonable grounds to believe that your use of Vipps is in violation of law or the Terms, we can temporarily block your use of Vipps. If such use is not discontinued or represents a material breach of the Terms, we are entitled to terminate the agreement.

7. Duration and termination

You may terminate your agreement with immediate effect by deleting your profile in the Vipps app. Please note that simply deleting Vipps alone, will not be considered as termination of your agreement.

We may terminate the agreement with two months’ written notice if we have a qualified reason to do so. If you use Vipps for illegal purposes or give us incorrect information in order to get or keep Vipps, we can terminate the agreement with immediate effect. In such cases, we are not obliged to inform you before the termination but will seek to give notice and to provide you with the opportunity to rectify the matter if possible. If you otherwise materially breach the Terms, we can also terminate the agreement with immediate effect. Before this you will, however, be given two weeks to try to rectify the matter.

8. Our right to change the agreement

We may change the Terms.

We may change the Terms without prior written notice unless the changes are to your disadvantage. If you do not wish to accept such changes, you can terminate the agreement.

If the changes are to your disadvantage, we will notify you at least two months before the changes take effect. If you do not wish to accept such new terms and conditions, you must notify us before they enter into force. In this case, we will consider this as an immediate termination of the agreement.

If we do not hear from you or you make use of any of our services after amended terms have entered into effect, we will regard this as your acceptance of the new terms and conditions.

Amendments to the registration procedures to comply with regulatory and security requirements, or to prevent unlawful activity, can be implemented by Vipps without prior notice.

Our at all times applicable terms and conditions will be available in your Vipps-app and on our website www.vipps.no.

9. Prices

A transaction fee may be incurred for the use of Vipps. Visit our website for information on prices. If a transaction fee is incurred for a payment order, information about this will appear in Vipps before you confirm the payment. When you use a credit card to pay with, costs can be incurred from the use of the credit card if this follows from the agreement between you and the issuer of the card.

Sending a money gift with a digital wrapping incurs a fee for the wrapping you choose. You will be informed of the price before accepting to make the transfer. See info regarding prices and specific terms and conditions for purchase of gift wrapping on our website.

Using box incurs a fee (see section regarding box below).

If we introduce new functions, features, products or services, these may be subject to fees/pricing from launch. You will always be informed about a price/fee before you use the function, feature/product.

10. Our customer due diligence

Vipps is subject to, amongst others, the anti-money laundering regulations. We therefore have a duty to apply customer due diligence measures when establishing customer relationships and in the ongoing monitoring of existing customer relationships. This may include investigations concerning use of Vipps. If required by us, you must provide additional information about use of Vipps. If you fail to give us the required information, or if satisfactory customer due diligence cannot be carried out for other reasons, we may reject or terminate your agreement with immediate effect.

Due diligence information will be used to prevent, reveal and examine suspected money laundering and terror financing, and where applicable, initiate criminal investigation of money laundering, terror financing and predicate offenses.

11. Communication and languages

By entering into the agreement with Vipps you acknowledge that the agreement is executed electronically and Norwegian (here translated to English). You will receive all information and notifications electronically, either in Vipps or to the telephone number or e-mail address provided by you. You can at any time contact us and receive the Terms via e-mail or on paper.

12. Privacy

In order to enable you to use Vipps and our other services, Vipps needs to receive, use and store some of your personal data. Most of this data is provided by yourself in Vipps when you register as a user and is generated when you use Vipps. We have a separate Privacy Notice which you can find here.

13. Supervisory authority

Vipps is licensed to provide payment services including issuing electronic money and is subject to supervision by Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority of Norway), P.O. Box 1187 Sentrum, N-0107 Oslo.

14. Our liability

Vipps shall effectuate payments in accordance with your instructions. If we make a mistake in connection with the payment, we shall rectify the error and cover your loss, subject to the limitations in Sections 3-49, 3-50, 4-28, 4-29 and 4-33 of the Financial Contracts Act.

We are also liable for losses arising when payments have not been approved by you, subject to the limitations in Section 4-30 of the Financial Contracts Act.

We are not liable for losses arising from circumstances beyond our control, which we could not reasonably be expected to have foreseen or avoided, such as

 • Breakdown of or lack of access to IT systems or damage to data in these systems attributable to any of the events listed below regardless of whether we or a third-party supplier is responsible for the operation of these systems: power failure or breakdown of power supply system or telecommunications, statutory intervention or administrative acts, war, revolution, riot, civil unrest, sabotage, terrorism or vandalism (including virus attacks and hacking).
 • Strikes, lockouts, boycotts regardless of whether we ourselves are a party to or has started such an industrial dispute and regardless of its cause.
 • Other circumstances beyond our control.

Vipps is not exempt from liability if we are liable under applicable law for the cause of the loss under any circumstances.

We are not liable for errors by you in making a payment in Vipps. For example, we are not liable if the recipient, telephone number or amount is incorrect. We are not liable for the content of invoices sent via Vipps. If you find there’s an error in an eFaktura you’ve received, you will have to contact the issuer of this invoice.

We are not liable for any defects or deficiencies in goods or services for which you pay using Vipps or for sellers’ conduct in general. We are not liable for the fundraising campaigns to which you make contributions using Vipps. If you have any complaints regarding the delivered goods, services or fundraising campaigns, you must contact the seller or the fundraiser.

Vipps' obligations under the Terms - including the duty to effectuate payment orders - shall temporarily not be applicable if circumstances arise which are beyond our control, which we could not reasonably be expected to have foreseen or avoided. The same applies to circumstances which are due to statutory obligations or pursuant to law.

15. Governing law

This agreement is governed by Norwegian law, without regard to conflict of law principles. 

16. Complaints

You can always contact Vipps if you disagree with us. You can call us on telephone (+47) 24 24 05 10. If you still disagree or are still dissatisfied with the result, you can contact us via our website.

In the event of a dispute where you disagree with us, and we do not resolve the matter to your satisfaction, you can submit the matter to the Norwegian Financial Services Complaints Board. The Norwegian Financial Services Complaints Board can be contacted via klageskjema.finkn.no or to the Board's secretariat at postal address: P.O. Box 53 Skøyen, N-0212 Oslo.

You can file a complaint with the authorities supervising Vipps ’s compliance with amongst others the payment regulation (see section above regarding Supervising Authorities).

If you are residing in EU or Norway, you can file a complaint with the European Commission’s European Online Dispute Resolution (ODR) platform. If you contact ODR, it will be helpful for you to state that our complaints department can be contacted via our website.

17. Intellectual Property Rights

All trademarks, copyrights and other intellectual property rights related to Vipps, including all services, products and features, are the sole property of Vipps or our licensors. You must not copy, display, assign, publish or otherwise use our intellectual property in any way whatsoever, except to the extent necessary to use Vipps as provided in the Terms.

18. The Guarantee fund

Vipps´ services are not covered by a guarantee fund. Your bank account is normally covered by a guarantee fund.

19. Paying with our payment services in Vipps

19.1 Payment types

For avoidance of doubt: This section governs paying with payment services included in Vipps. It doesn’t govern payments where we only pass on your card details to the merchant’s own payment service provider. This, we call “card pass-trough” and you can read more about this in section 23.

When you have confirmed a payment order in Vipps, you authorize Vipps to effectuate the payment on your behalf. You can use our payment services in the following ways:

 • Sending money to other users or a box belonging to either yourself or another user.
 • Paying at merchants, clubs or associations accepting Vipps either online or in physical stores.

We will authenticate you when you consent to payments in Vipps. Depending on your use of Vipps, the amount and previous purchases, you may be asked to carry out additional security measures, such as BankID.

You will receive a confirmation in Vipps after you have effectuated the payment with a reference to identify the transaction, information about the payee, the amount and the date.

You can view details of your transactions in Vipps. The Merchant can make additional information available after you have effectuated a payment (see below regarding order management).

You are able to request an extract of your data by contacting us.

You pay with either your card or your account depending on the payment scenario and your choice of Money Source. Please note: In some types of online purchases Vipps is not responsible for processing the actual payment (see Section 23 regarding card pass-through).

19.2 Effectuating of payments

An approved payment will be immediately visible in both the payer's and payee's Vipps-app, even if the payment has not yet been settled to the payee's account.

If the payment with Vipps is account to account, the transfer is instant. With a card to card payment, the transfer time depends on the card issuers. If the payment is a card to account payment, the maximum transfer time is the day of the transaction plus 3 banking days.

If you have received a payment which is due to an error on the part of Vipps, we can rectify the error by debiting your Money Source by the end of the third working day after the error was made. Moreover, erroneous crediting or debiting of an account on the part of Vipps is regulated by the stipulations in Sections 4-25 and 4-28 of the Financial Contracts Act.

We are responsible for the security of your payment card data that we possess or otherwise store, process, or transmit on your behalf.

19.3 Revocation of a payment transactions that you have authorized

After you have approved a payment, you cannot revoke it. Under certain circumstances, however, you may be entitled to a refund (see below).

19.4 Rejection of payments

We are not obliged to effectuate payments if there are not sufficient funds or which cannot be effectuated due to legal or contractual obstructions. For example, we may reject payment requests in the event of suspected unauthorized use, fraud, money laundering or terror financing. We will notify you of the rejection/non-execution in Vipps if this is in accordance with applicable legislation.

Any actual or suspected misuse as described in this provision can be regarded as a material breach of the Terms and entitles us to terminate your agreement.

19.5 Refunds

If you use our payment services in Vipps to pay for goods or services, but subsequently agree with the merchant that you are entitled to a refund, or if the purchase is annulled for any other reason, we will effectuate a refund based on a valid request by the merchant.

19.6 Reversal of unauthorized payments

If you believe that a payment has been made with our payment service that you have not authorized, you must contact us and dispute the payment as soon as possible. The rules on disputes are determined by applicable payment regulation, Financial Contracts Act Sections 4-23, 4-24, and Sections 4-30 – 4-32. These rules can be summarized as follows:

 • You are obliged to protect your code that provides access to Vipps and not give other people access to your Vipps and device.
 • You must contact us without delay if you suspect that others have access to making payments with your Vipps.
 • You must contact us as soon as possible, and no later than 13 months after the debit date, when you become aware of transactions or use that you have not approved.
 • If you dispute because you mean that you haven’t approved the payment and require your funds returned, Vipps shall execute this within the next business day. This is not applicable if you confirm being responsible for the payment in writing, or if Vipps has reasons to suspect fraud and bring the case before the Norwegian Banking Complaints Board or the public courts within 4 weeks after your complaint.
 • We must document that the payment has been approved, correctly registered, and booked, and not affected by any technical failure or other error.
 • You may have to cover parts of your loss, even if you haven’t approved the payment. You will normally be held liable for NOK 450 if your PIN code or other personal security device has been used in Vipps. The amount may increase to NOK 12 000 if you have acted with gross negligence.
 • If you have acted with intent, you will have to cover the full loss. This is also the case if you intentionally have omitted to protect your PIN code or other personal security device that provides access to Vipps.

If a payment is reversed in accordance with this provision, Vipps may nevertheless require that the money be repaid at a later date if Vipps can render probable that the payment was approved by you.

You are not liable for any losses arising after Vipps is informed and your Vipps profile is blocked. You are neither liable for losses that arise if you haven’t been able to block your Vipps profile as result of circumstances with Vipps.

If you suspect that you may have been exposed to a criminal act in connection with a payment, we strongly encourage you to report the matter to the police when assessing your claim.

If you are under 18 years, your liability will be assessed in accordance with applicable legislation regarding minors and incapable parties’ liability and possibility to enter into agreements and applicable payment legislation.

20. Payment transactions to/from private users

20.1 Make payments person to person

When making payments to other private users of Vipps, you can enter the recipient's telephone number in Vipps or find the name in your list of contacts on your device. If the recipient (payee) is not our registered user, the payment will not be processed.

When you use Vipps to make a payment to other users, you must make sure that the telephone number you enter is correct.

Please note: When you pay to other users, your full legal name, telephone number, profile picture and any message to the recipient is shown in the recipient's Vipps. Depending on the bank, your account number might also appear in the recipient’s online bank and bank statements if you paid from your account in Vipps.

You can receive payments for private purposes from other users with Vipps.

You can also use Vipps to request payments from other users. You may only do so if you have an agreement with the other user about the request. Misuse of this, will be regarded as a material breach of the Terms.

Payment transactions and payment requests from other private users may also be initiated via a third-party service, for example via a platform where private individuals sell goods to each other.

You will receive incoming payments from other users either to your recipient account or your recipient card depending on what Money Source the payer has chosen to pay from. Users below the age of 15 will always receive funds on their recipient account.

20.2 Send gifts

When sending money to another private user with Vipps, you can choose to send the money as a money gift where you buy a personalized digital wrapping and schedule the delivery. You can find information about prices for digital wrapping on our webpage.

The maximum period for scheduling a money gift is three months. You can cancel a scheduled money gift before the delivery date. We will only effectuate the scheduled money gift if there is sufficient funds available at the time of delivery.

Information regarding prices and specific terms and conditions for purchase of digital gift wrapping can be found on our website.

We reserve the right not to make all additional features available at all times due to technical circumstances. You can see the available features in your App.

A money gift payment will be effectuated the same way as a regular person to person payment. Both the amount of the money gift and the fee for the digital wrapping will be debited from your Money Source when the money gift payment is effectuated. Money gifts will be visible in the payment history in Vipps of the giver and receiver.

20.3 Box

Box is a service based on electronic money (e-money). The owner of a box and other users can transfer funds to a box. When the user transfers funds to a box, Vipps issues e-money to the user in continuation of the purchase. The owner of the box can use e-money from your box as a Money Source to send funds to other users and to pay to selected merchants. Whenever you use e-money from your box it will be converted to regular scriptural money and transferred to the receiver.

After you have authorized a payment using e-money you cannot revoke it.

Transferring funds to a box incurs an administration fee: For every NOK 1.000 a fee of NOK 19 is automatically withdrawn from the box.

Funds in a box are not deposits. You do therefore not receive interest on the e-money amount in a box.

If you are below 18 years, you may only use box with your parents´/guardian´s consent. We recommend parents/guardians to get access to see a box created by a user below 18 (see below).

The owner of a box can pay out (redeem) e-money in a box at any time in Vipps. You can close your box at any time in Vipps. Your e-money amount must be redeemed before your box can be closed. You must redeem funds in a box before closing your agreement/before deleting your profile.

If we close a box or your user agreement is terminated, for whatever reason, amounts in the box will be paid out to you.

If we have reasons to suspect that the funds used to buy e-money are connected to fraud or unauthorized payments, or do not belong to you, we may withhold your e-money to cover any claim we may have against you in this respect.

We will automatically share the box number, your full legal name and phone number with the users who are sending money to your box or receiving money from your box. If you pay to a merchant using funds from a box, your full legal name and the last four digits of your phone number are displayed to the merchant.

Please note: An owner of a box can give other users access to see a box that the user owns, including balance and transactions, in their Vipps (‘viewing access’). This applies to all users (also to third parties outside a private group for example). Users with viewing access can see the following information of all payments in and out of the box:

 • full legal name of users who transfer funds to the box or receive funds from the box (phone numbers will not be shown to users with viewing access)
 • date of the transaction
 • amount of the transaction
 • any message connected to a transfer money to the specific box.

As the owner of a box, you are responsible for who you give viewer access to. You shall manage users with viewer access on an ongoing basis, including removing users who should no longer have viewer access to your box.

When you choose to transfer funds to a box you acknowledge that the owner of the box can give other private users access to the transaction history of the box and thereby expose the above-mentioned information.

20.4 Share expenses

You can calculate and share expenses in Vipps with the settlement functionality. Settlement is a calculation-tool for sharing expenses and not a payment service.

Private users can participate in settlement-groups. The calculations are made automatically when users share expenses in the group. All users in a group can share expenses and choose the currency for the expense, settle expenses equally or unequally, share messages and follow the expenses in the group.

Please note: Your full legal name will be shown in groups that you are a member of (also in older expenses and settlements).

If you choose to add an expense in another currency than your local currency, the currency conversion will automatically be made into your local currency based on applicable currency rates.

You are responsible for the expenses, calculations and settlements that you make with the settlement functionality.

If you decide to settle a payment that is calculated with the settlement functionality, the payment is made as an ordinary person to person payment transaction with Vipps. Your expenses calculated with the settlement functionality and settled in Vipps will affect your limits.

Vipps assumes no liability for errors or other omissions due to calculations made in Vipps nor for any losses that may arise as a result of dispositions made on the basis of these calculations. We assume no liability for possible differences in currency exchange rates.

20.5 Payments to users in other countries

You can transfer funds with Vipps to users in other countries (cross border payments). This is a person to person payment regulated by the general terms as well as the below-mentioned.

You can find information on the countries that are in scope of the service, as determined by Vipps, on our website. Cross border payments may incur a fee which is shown before the payment is effectuated. Please visit our webpage for more information on applicable fees: www.vipps.no.

Vipps determines which Money Sources or payment methods you can use to send and/or receive funds cross border.

Specific limits for cross-border payments may apply. Please visit our webpage for more information on limits: www.vipps.no.

We will debit the amount from the Money Sources in the currency displayed on the payment screen in your Vipps. If you send money in a currency that is different from the currency of your Money Sources, you will incur a currency exchange fee in accordance with the conditions applicable to your Money Sources. Similarly, you will incur a currency exchange fee if you receive a payment in a foreign currency in your Money Sources.

Cross-border payments will be visible in Vipps after the payment has been approved by the payer. The payer’s Money Source is debited when the payment is approved. The receiver’s Money Source is credited when the receiver’s payment service provider has processed the incoming payment in accordance with the conditions applicable to the Money Sources.

Note, that your full legal name will be displayed to other users when you send or receive money to and from other countries.

You must be over 15 years old to send money to users in other countries.

21. Merchant services

You can use Vipps to pay with the Money Source that you select in Vipps in physical trade and online on merchant’s websites and in merchant’s apps.

21.1 In-store payments to a merchant without cash register

Merchants can receive payments made with our payment services in-store where the user is physically present. The user can start the payment by finding the merchant’s short number/profile in Vipps or by using a QR code. When you use our payment services to make a payment to a merchant in this way, you must verify that the merchant’s profile corresponds to the information you have received from the merchant before confirming the payment.

You can enter the amount based on goods/services that you select, or the amount can be based on goods/services that you choose from the merchant’s pre-selected shopping basket.

Please note: When paying to a charity organization’s number/profile, the charity organisation will automatically receive your full legal name and your phone number.

With respect to donations, you will on some occasions be requested to give your personal identification number to the recipient/the organisation so that your donation can be reported by the organisation to the tax authorities to request for you a tax deduction if you qualify for such a deduction. Please note that it is the organisation, and not Vipps, who is responsible for reporting your donation to the authorities.

21.2 In-store payments to a merchant with a cash register

Selected merchants are able to send payment requests from the store’s cash register to your Vipps where you can accept the payment. You must verify that the amount requested by the merchant is correct before confirming the payment.

Merchants can also request payments from unmanned vending machines.

21.3 Online payments and in-app payments to a merchant

When you purchase goods or services from a merchant’s website or merchant’s mobile app, you can use Vipps to approve a payment with the Money Source you select in Vipps.

The amount and recipient (the merchant) will be specified in Vipps, which you must confirm to complete the payment. When you use Vipps in this way, we will convey the amount and any message you write to the recipient along with a transaction ID.

This way of paying to merchants can also be used for paying amounts based on an invoice from a merchant. An invoice payment will appear on your transaction history with this specific merchant.

We offer two different ways of payment when you use Vipps for online payments:

 • For merchants using the Vipps direct integration, we will process your online payments. In short, this means that we are responsible for charging your payment card, clearing and settlement.
 • For merchants using a third-party payment service provider (PSP) online integration we only forward the relevant details so the third-party can process the payment (see section 23 below regarding card pass-through).

21.4 Easy login

Login is a service where you can choose to share your information from Vipps with a merchant (e.g. name, address, date of birth, and phone number and social security number where necessary). Sharing information requires your consent (see also section 21.6 below regarding the details of data sharing with merchants).

You must be at least 15 years old to use login.

When you have shared information with the merchant, and are registered in the merchant’s service, you can log in to the merchant’s service without a new approval in Vipps.

You can also choose to be remembered in the web browser. If you accept to be remembered in the browser, you will subsequently be able to sign up and log in with merchants that offer our login functionality, without having to confirm the login Vipps. By accepting the “remember me” function you are accepting the cookies that make this possible.

When you make any update to your personal information in Vipps, we will share this automatically with the merchants that you consented to share data with.

You will always be able to see and accept the specific information that is shared with the merchant before you consent. You can see what merchants you have shared information with and what browsers remember you and withdraw consents in Vipps.

In the login process, we may present you with ways that the merchant wants to communicate with you and/or request your consent for marketing and other additional communications on behalf of the merchant. In these instances, Vipps will strictly act as a data processor to manage and process your preferences for the purpose of merchant communication. You can later change these preferences through merchant's domains, for example their website.

To prevent other persons getting access to your data, you must make sure that:

 • The device used for login is stored securely.
 • The device used for login is secured sufficiently with screen lock or similar security measure.
 • The device used for login is not shared with others or otherwise used by others.
 • You must call us to remove login from your device if this is lost or stolen.
 • You do not use login on shared devices.

We use necessary cookies to provide login. Login also uses a security solution that retrieves information about your browser to confirm that the cookies have not been copied or changed. The information and the cookies will not be transferred to any third parties.

You are deemed to have accepted the use of cookies as long as this functionality is turned on in your browser. If you turn off cookies, login will no longer work.

21.5 Making recurring payments to a merchant

You can link paying with the selected Money Source in Vipps and recurring payment agreements that you have with a merchant.

You hereby accept that the merchant can charge recurring payments from the Money Source that you select, without you having to authorize each individual payment. The merchant charges the recurring payment in accordance with the agreement between you and the merchant.

You must be at least 18 years old to use recurring payments.

We are not a party to the payment agreement, which is linked by you to be paid with Vipps, nor the agreement between you and the merchant on the goods/services you receive and pay for with Vipps. Vipps is not liable for any missing payment, or if the Money Source does not have sufficient funds. It is your responsibility to make the payment in another channel (for example your online bank) if the recurring payment fails. It is also your responsibility to contact the merchant to set up an alternative payment method if you choose to delete your Vipps profile.

You must contact the merchant in order to terminate a recurring payment agreement.

Please note: If your agreement with us terminates, you will no longer have access to your linked payment agreements in Vipps, and linked payments will no longer be made from the termination date. The same applies if the merchant’s agreement with us terminates.

21.6 Sharing information from Vipps with merchants

We may, when you use our services, for for example sign up, login or payment situations, enable you to share information registered in your user profile with selected merchants, for the merchant to register you in their system or to deliver a service or product to you. In such situations the merchant will request the information they require, and you can choose if you consent to this sharing. We will only share the information registered in your user profile with merchants after you have consented to the sharing. The information requested will be stated in the consent dialogue.

Merchants will be able to request for example the following personal information:

 • Full name
 • Address
 • Email address
 • Mobile phone number
 • Date of birth
 • Account number

Only when necessary or based by law:

 • Social security number

The merchant becomes an independent data controller of the personal information shared with it. This means that the merchant decides the purpose of the processing and becomes responsible for subsequent processing of your personal information.

When you have consented to sharing information with a merchant, we will provide the merchant with updated information when you use the merchant’s service and when you have updated your information. We will also store your consent to enable the merchant to get the same information about you if the merchant uses any of our other services, without you having to consent for each individual service. This is done since the merchant already has this information. If a merchant asks for additional information, you will be asked for a new consent.

You can see which merchants you have shared information with, and you can withdraw your consent at any time in Vipps. If you withdraw your consent, you will be asked for a new consent if you would like to use the service at the merchant at a later time. It is important to note that the customer relationship between you and the merchant does not change when you withdraw your consent to sharing information in Vipps. This means that your name, address, email address or phone number as requested and given consent for, may be stored by the merchant for its own purposes as an independent data controller.

22. Get additional information from the merchant

You can get receipt information connected to purchases in Vipps if the merchant provides the information. You must actively toggle on the feature in Vipps. You thereby get a better overview of your purchases, can store receipts for potential refunds with the merchant and for warranty services.

The feature is not available for card pass-through/PSP online payments.

In addition to required transaction information provided by us, order management information provided by the merchant may include information of purchased items, individual amounts, receipt number and if relevant shipping price, tips and discount.

Vipps is defined as data controller for the receipt information we process about you and the merchant is responsible for data you share with the merchant in context of your purchase.

Additionally, based on agreement between Vipps and the merchant, we can share a link back to the merchant’s website where the merchant can display content that the merchant is responsible for. This can give you access to the following additional categories of information: Booking, ticket, delivery information, order confirmation, receipt or other general information.

23. Paying with card via pass-through (PSP/Online)

Some merchants use a so-called card pass-through solution through their own payment service provider (PSP)/Online integration. For you as a user, you will initiate the payment in Vipps in these situations. But instead of Vipps, it is the merchant’s PSP and card acquirer who are responsible for processing the payment. Vipps is not involved in the process other than by sending your card details in a secure manner (as a card token) to the merchant’s PSP. The PSP then uses these details towards the merchant’s card acquirer, so the payment can be processed. We do not forward any information to the merchant directly.

24. Easy checkout

Checkout is a payment service provided by Vipps to merchants, where you as a user are given more payment options than Vipps. You don’t need to be user of Vipps to make payments with other payment options than Vipps, in our checkout service. All payment transactions will be governed by the conditions applicable to the payment option you select for executing the payment.

Checkout simplifies online purchases by helping you to fill in your contact and shipping information and choose your preferred shipping method. You can choose to pay with the payment options available in Vipps, supported payment cards and/or a selection of other payment options, depending on the merchant and as available in your geographic area.

You can also choose to be remembered across merchant’s web shops by toggling the “Remember me in this browser”-toggle. If you do this, we will store the information you have entered (for example name, phone number, email address, address and delivery address) in a browser, using cookies.

To tie your information with a browser, we use a cookie with a unique value. The numerical value has been randomly generated, and others cannot deduce your identity from it. We are the only party to have this link to your information, and this information is protected by high data security and access requirements.

25. Benefits

With benefits, you can get an overview of your personal memberships and all the benefits you have through selected loyalty programs in Vipps. Such benefits may include value coupons, discounts, bonus points, special offers, gift cards, credit notes and stamp cards. You can also use Benefits to find and join new benefit programs either through the merchant websites or in Vipps and activate benefits from Vipps.

When you start using Benefits, you accept that we will use your phone number to look for memberships and benefits in loyalty programs for all the merchants who have an agreement with us (you can see the up-to-date list of all possible merchants on our website). This lookup will be done every time you visit the benefits tab in Vipps to make sure that the benefits are up to date.

The merchant is responsible for the data you share with them in context of joining their benefit program. In the case of joining a new loyalty program without leaving Vipps, the Login service is used. You can read more about this service in the section regarding Login.

The merchant determines the terms and conditions for the benefits offered by the merchant. The benefit/membership agreement is solely a matter between the merchant and you and questions, complaints or the like must be directed to the merchant.

We will only use the membership data necessary to run the service. Other membership data we might receive from the merchant upon doing the lookups will not be stored nor used for any purpose.

You can stop using Benefits at any time in Vipps. This will not terminate your agreement with the merchant.

26. View account balance

You can access account balance information for all bank accounts you have registered as Money Source in Vipps.

To use this service, your profile must be verified with BankID and you must consent to having your bank account balance information shown in Vipps. Your consent can be revoked at any time in Vipps.

27. Bill payment (eFaktura)

Vipps is part of the banks' joint solution for digital invoices in Norway (eFaktura). With eFaktura you can easily receive invoices digitally in all payment interfaces that offer e-invoices and from all e-invoice issuers. The solution is the same as in online banking.

You can consent to "Recieve eFaktura" in Vipps. By that, you agree that all invoice issuers can send you invoices digitally, for processing in Vipps and in your online bank. If you activate "View eFaktura in Vipps", invoices will automatically be available for viewing and processing in Vipps.

You can unsubscribe from eFaktura for all digital payment surfaces, also in Vipps.

You choose whether you want to process invoices in Vipps or in your online bank. Either way, your bank account will be charged on the specified payment date stated in the online bank’s “due register”. Your online bank and Vipps are synchronized, so you don’t have to worry about paying twice.

If your bank does not support payment of eFaktura in Vipps, you will still be able to see your invoices in Vipps, but not pay them.

You can change the payment amount, the date and the sender account in Vipps before the invoice is sent for payment. If you wish to change your payment details after you have confirmed your invoice in Vipps, you need to visit your online or mobile bank for available options.

We are not responsible for any content of an eFaktura or the underlying payment requirements.

An eFaktura processed in online banking will no longer be possible to pay in Vipps. If you delete an eFaktura in an online bank, it will also disappear in Vipps. Invoices can also be a follow-up of outstanding receivables, including debt collection notices and payment requests.

You can unsubscribe from eFaktura for all digital payment surfaces. You can also do this in Vipps. You will then receive normal invoices.

28. Bill scanner

You can use Vipps to pay invoices you have received on paper or by e-mail. You do this by clicking on "Scan" in the main menu and take a picture of the payment details on an invoice (such as account number, KID number, amount and due date).

These images are stored by Vipps so that, if necessary, you can find and see the picture of the invoice after the payment has been made. You should not take photos of anything that does not contain payment details. Such images may be deleted without notice and may be interpreted as misuse of Vipps.

We analyze the image, identify payment details and return these in the form of pre-filled values. You can choose whether you want to use the suggested payment details or if you want to overwrite them manually.

You are responsible for checking that complete and correct payment details are used for every payment, even where we suggest this in pre-filling. When paying, you can choose between the bank accounts you have registered in Vipps as a Money Source. By confirming the payment, you authorize us to carry out coverage checks, reservations, and charges of the selected Money Source. It is not possible to revoke or change the payment in Vipps after you have confirmed it and the payment has been initiated. You need to visit your online or mobile bank for available options where the payment is future dated.

Special terms and conditions for Vipps U15

These terms and conditions apply in addition to the general Terms. The service can only be used by users under the age of 15 and it is linked to parents' / legal guardian’s profiles (both referred to as parents in the following). When a child turns 15, they can create a profile without their parents' consent by deleting the child profile and creating a new profile. Vipps has not defined a lower age limit, and it is up to parents themselves to decide when their child can start using Vipps U15

1. About the service

Vipps U15 is a payment service delivered by Vipps, which is based on consent from the child’s parents. This means that one of the parents must add the child in their Vipps, before the child can create their own profile. We confirm parental responsibility / legal guardianship for the child by obtaining information from the National Population Register. The other parent will be notified that we are creating a profile and will have the same access as the parent that created the profile. Vipps U15 enables children to receive money, ask for money and transfer money to other Vipps users.

2. Entering into the agreement

All the conditions below must be met before your child can use Vipps U15:

 • Both parents must have an active Vipps profile that is verified with BankID.
 • The child must have a Norwegian personal ID number or D number.
 • A Norwegian bank account must be given for incoming payments. The child must be registered as the account holder. This bank account is also used for outgoing payments, on the condition that both parents have consented to this by activating the function that gives the child the right to send money. Vipps uses KAR (Konto- og Adresseringsregisteret for Norwegian banks) for verification of account ownership.
 • The child must have a mobile phone with a Norwegian phone number. The service does not support the use of unlisted numbers. If the child has an unlisted number, they will not be able to use Vipps U15.
 • The Vipps-app must be downloaded from Play Store or App Store and can be used on mobile phones with iOS and Android (provided Google Play Services are available) operating systems.
 • Vipps must approve the child as a Vipps U15 user.

If you need help to set up Vipps for children who are under barnevernet (Child Welfare Services), see www.vipps.no.

3. Using Vipps U15

3.1 When you can use Vipps U15

Vipps U15 is a simplified version of Vipps. Children can receive money, ask for money, transfer money and send messages to other users. A child can only send money to other users if both parents have approved this in their Vipps' settings.

Both parents have access to payments and messages sent or received in their child’s profile in Vipps. Payment history is also available via the bank account registered in the U15 profile.

3.2 Registration, identification and maximum amounts

Before your child can start using Vipps U15, you must add them to your own profile. You do this by going to 'Profile' and selecting 'Add a child’. You must consent to Vipps obtaining information about you and your children from the National Population Register. Vipps obtains information about parental responsibility / legal guardianship from the National Population Register. In certain cases, we do not support the creation of a child's profile. If you are not registered with parental responsibility for the child in the National Population Register, you can contact our customer support at telephone (+47) 24 24 05 10.

You select which of your children under 15 you wish to create a Vipps U15 profile for. When you create a child's profile, we are obliged to inform both parents. You must therefore consent to us notifying the other parent before we can complete the registration. The child will receive an activation code from us after you have registered their mobile phone number and bank account number.

When the child has been registered and is ready to use Vipps U15, it is up to you as parents to consent to the child being able to send money to other private individuals. Consent is given under 'Profile' in Vipps. Select your child and activate the consent. The child can only send money to others when both parents have registered their consent.

We have stipulated maximum amounts. The maximum amounts that apply at all times are available at our website. If the maximum amounts are reached, the child will not be able to receive or money. Money that has been sent to the child will be refunded to the sender within three days of the money being sent.

3.3 View bank account balance in Vipps U15

Children can easily access account balance information for bank accounts registered as Money Source in Vipps.

In order to give your child access to bank account information in Vipps, you will have to consent to having the bank account balance information shown in Vipps. You will be able to revoke your consent any time in Vipps under «profile», the child’s name, and «account balance».

3.4 Blocking of other users  

The child can block other users from interacting with them in Vipps. By this, a user that the child has blocked will no longer be able to find the child by use of the child's telephone number, request or transfer funds, or send messages to the child in Vipps.

4. Prices

Using Vipps U15 may incur a transaction fee. Information about prices is available on our website. If a transaction fee is incurred for a payment order, you will see information about this in Vipps before you confirm the payment.

5. Payments

5.1 Incoming payments and payment requests

The child can receive payments from others in Vipps U15, and request payments from other users if they have a contractual basis for sending payment requests with the person they are sent to. Misuse of the right to send payment requests will be deemed a material breach of contract, giving us the right to terminate the child's access to Vipps U15.

5.2 Payments to private users

When the child uses Vipps U15 to transfer to private Vipps’ users, the child must check that the recipient's mobile phone number is correct. When the child uses Vipps to transfer to a private user, the child's full legal name, phone number, the users’ joint transaction and chat history will be shown in the recipient's Vipps-app. The transaction history will also appear in online banks and bank statements. Depending on the bank, the child’s account number might also appear in the recipient’s online bank and bank statements.

6. The child’s responsibilities

6.1 Personal code – PIN

In connection with the registration procedure in Vipps, the child must select a personal code (PIN). The PIN comprises four digits and must be different from other PINs used by the child, such as the PIN for the child's mobile phone. Vipps is entitled to deny the use of certain digit combinations as PIN. If the child needs to reset the PIN, a parent needs to call our customer centre.


Vipps’ services are exclusively for personal use, and the child must not give others access to the Vipps U15 app or disclose their PIN to others. You must ensure that others do not gain access to the child's Vipps-app. The child must not under any circumstances disclose their PIN or other security information to anyone, including the police, the bank or Vipps. If any unauthorized persons ask the child to disclose information that can be used to gain access to Vipps, the child must refuse to do so. Such and similar attempts to gain unlawful access to PIN codes or other security procedures must be reported, either by the child or you, immediately to Vipps.  It is your responsibility to notify the bank or financial undertaking which the child's Money Source in Vipps is linked to.

6.2 If the child's mobile phone is lost or stolen

If the child's mobile phone is stolen, lost or you suspect misappropriation or unauthorized use of Vipps U15, you or the child must notify Vipps as soon as possible. When you have notified us, we will block Vipps U15 until further notice.

6.3 Misuse of Vipps U15

In an assessment of whether a Vipps U15 user can be held liable for unauthorized payments and, if applicable, when determining the amount of liability in damages, the child's age, development, behaviour, their ability to pay and any other circumstances will be taken into account, cf. the principles in the Compensatory Damages Act Section 1-1.

 • Reduced liability for minors under 13: The U15 user is liable for up to NOK 800 for losses in connection with unauthorized payment transactions due to the user intentionally not meeting the obligations regarding use of PIN if the user should have understood that the intentional act would entail misuse of Vipps. The same applies in the event of fraudulent conduct on the part of the user.
 • Reduced liability for minors over 13: The U15 user is liable for up to NOK 1,200 in connection with unauthorized payment transactions if the loss is due to gross negligence on the part of the user in that they have failed to comply with one or more of their obligations under the Terms. If the loss is due to intent on the part of the user in that they have failed to comply with the obligations under this agreement, the user must bear the entire loss. The same applies if the loss is due to fraudulent conduct on the part of the user.

The user's liability under this section can be reduced pursuant to the rules in Section 4-31 of the Financial Contracts Act in the event that Vipps fails to meet sound standards and the unauthorized use is related to this.

7. The Parent’s liability

Where the Terms describe that a user can incur liability in damages, for example for the misuse of the account by others, the parents may also incur joint liability pursuant to the Compensatory Damages Act in the following cases:

a) Pursuant to the Compensatory Damages Act Section 1-2 no 1, parents are obliged to pay damages for damage inflicted by children and youth under 18, to the extent they have failed to provide due supervision or have not done what can reasonably be expected of them to prevent damage.

b) Pursuant to the Compensatory Damages Act Section 1-2 no 2, parents are liable, irrespective of whether they are at fault, for up to NOK 5,000 per loss event as a result of minors' tortuous acts.

Parents may also incur liability in damages in relation to Vipps if they, acting as a guardian and/or manager, carry out transactions on the account in breach of this Agreement or of the provisions of the Guardianship Act, and this leads to a loss for Vipps.