Vilkår privat / Terms and conditions

Versjon 1.29 - 09.08.23

1. OM TJENESTEN

Vipps er en betalings- og informasjonstjeneste levert av Vipps MobilePay AS ("Vipps", "vi" eller "oss") som kan lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om Vipps og hva du kan bruke Vipps til på www.vipps.no.

2. AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene nedenfor og Vipps Personvernpolicy (felles benevnt "Avtalen"). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning. Partene i Avtalen er deg som kunde og Vipps MobilePay AS, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo, org.nr. 918 713 867.

2.2 Hva må til for å kunne bruke Vipps

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Vipps:

 • Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Du må angi et norsk kontonummer for innkommende betalinger (mottakskonto). Denne bankkontoen kan også brukes for utgående betalinger avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank).
 • Du må ha minst ett debet- eller kredittkort utstedt av en norsk bank.
 • Du kan tilknytte flere bankkonto og betalingskort ("Pengekilde") til Vipps. Vipps verifiserer at bankkontoen eies av deg personlig ved oppslag i bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR) før den tillates som Pengekilde. Du kan gi bankkontoene dine egne navn i Vipps, så det blir enklere å holde styr og orden over Pengekildene i appen.
 • Du må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Vipps er basert på åpne telefonnummer. Vær oppmerksom på at hvis du har reservert deg mot nummeropplysning hos tilbydere av nummeropplysningstjenester (1881 e.l.) eller har hemmelig telefonnummer, vil navnet ditt likevel kunne vises i Vipps hvis noen har, eller får, tilgang til ditt telefonnummer, forutsatt at du har en aktiv Vipps-profil.
 • Vipps må lastes ned fra Play Store eller App Store og fungerer på telefoner med iOS eller Android (forutsatt at Google Play Services er tilgjengelig) operativsystem.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må være over 15 år for å opprette en Vipps profil. Er du mellom 15 og 18 år kan du bare overføre beløp du selv har rådighet over. Er du under 15 år kan foreldrene dine opprette en foreldrebestemt Vipps-profil for deg.
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
 • Vipps må godkjenne deg som bruker.

Mer detaljert informasjon om hvilke mobiltelefoner og hvilke betalingskort du kan bruke sammen med Vipps finner du på www.vipps.no.

3. BRUK AV VIPPS

3.1 Hva du kan bruke Vipps til


Vipps er en betalingsløsning som gjør at du blant annet kan betale i butikker, på internett og i applikasjoner der du ser Vippssymbolet. Du kan overføre penger til lag, foreninger og organisasjoner, og du kan motta og overføre penger til andre personer. Du kan også se og betale regninger med tjenesten Vipps Regninger eller se og initiere betaling av eFaktura i Vipps. Vipps kan også benyttes til å dele informasjon i din Vipps-profil til bedrifter slik at du slipper å taste den informasjonen som bedriftene trenger, og for å logge inn hos disse brukersteder (hvis de tilbyr dette).

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser


Før du begynner å bruke Vipps må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. Ved første gangs registrering identifiserer du deg ved å fullføre registreringsprosedyren i Vipps. Vi vil verifisere din identitet blant annet ved automatisk oppslag mot Skatteetatens Folkeregister. Er du over 15 år, må du i tillegg verifisere din identitet med BankID.

Vi har satt beløpsgrenser for bruk av Vipps. Du finner de til enhver tid gjeldende beløpsgrensene på www.vipps.no. Beløpsgrensene er satt for å øke sikkerheten, redusere risiko for kriminalitet og misbruk, og beskytte deg som bruker. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du ikke kunne sende penger i Vipps. I tillegg har vi satt beløpsgrenser for store betalinger slik at du vil kunne møte krav om autentisering med sikkerhetsmekanismer som BankID eller 3-D Secure.

3.3 Deling av informasjon i Vipps-profil til bedrifter

Vipps kan i registrerings-, innloggings- og betalingssituasjoner gjøre det enklere for deg å gi brukersteder informasjonen de trenger for å registrere deg i sine systemer eller for å levere tjenesten/produktet til deg. I slike situasjoner spør brukerstedene etter den informasjonen de trenger, og så gis du mulighet til å dele informasjonen som du har lagret i din Vipps-profil. Vipps deler kun din informasjon med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Hvilken informasjon som deles med brukerstedet er avhengig av hva brukerstedet ber om og framkommer i samtykkedialogen.

Brukersteder vil kunne be om tilgang til følgende informasjon fra din Vipps-profil:

 • For- og etternavn
 • Adresser
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Kontonummer

Kun med hjemmel i lov eller når det er nødvendig:

 • Fødselsnummer eller D-nummer

Brukerstedet blir selvstendig behandlingsansvarlig for den informasjon som deles med dem. Dette betyr at brukerstedet blir ansvarlig for sin videre behandling av din informasjon og bestemmer formålet med behandlingen.

Når du velger å dele informasjonen med et brukersted gir vi brukerstedet oppdatert profilinformasjon hvis du senere bruker brukerstedets funksjonalitet som ga tilgang til din profilinformasjon. Vi lagrer også samtykket slik at brukersted kan få den samme informasjonen fra Vipps når de bruker annen funksjonalitet som gir tilgang til profilinformasjon, uten at du trenger å ta stilling til dette i hvert enkelt tilfelle. Dette gjør vi siden bedriften allerede har din informasjon. Hvis et brukersted i en situasjon ber om mer informasjon enn du har gitt samtykke til tidligere vil du bli spurt om samtykke før denne informasjonen deles.

Du kan i Vipps under «Profil» se hvilke brukersteder du har delt informasjon med og hvilken informasjon du har delt med hver enkelt. Du kan til enhver tid trekke tilbake tilgangen. Hvis du trekker tilbake tilgangen til deling vil du bli spurt om nytt samtykke dersom du ønsker å bruke funksjonen hos dette brukerstedet senere. Vær likevel oppmerksom på at informasjonen du har delt tidligere kan være lagret hos brukersted for brukerstedets egen behandling av dine personopplysninger til sin kundeadministrasjon, som selvstendig behandlingsansvarlig.

3.4 Vipps Logg inn

Du kan enkelt registrere deg eller logge deg inn med din Vipps-profil hos brukersteder som benytter seg av funksjonaliteten «Vipps Logg inn».

Vipps Logg inn gjør at du slipper selv å oppgi informasjon som brukersteder ofte spør etter, f.eks. navn, e-postadresse eller telefonnummer. Med Vipps Logg inn trenger du heller ikke å tenke på brukernavn og passord. Når tjenesten brukes fra nettleser, gjør den det mulig å bli husket i de nettleserne som du bruker, f.eks. Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari eller Firefox, slik at du får enda enklere innlogging og registrering fra den nettleseren senere.

3.4.1 Om tjenesten Vipps Logg inn

Vipps Logg inn finnes i to variasjoner: 1) hvor du selv starter registrering/innlogging i din nettleser – typisk på et brukersteds nettsted eller i brukerstedets applikasjon eller 2) hvor registreringen/innloggingen starter fra brukerstedet systemer og du bekrefter denne direkte i Vipps uten å være via nettleser først.

Når du selv starter registrering/innlogging med Vipps i din nettleser for første gang, må du alltid bekrefte påloggingen i Vipps. Hvis du bruker Vipps Logg inn på en enhet (f.eks. nettbrett eller pc) hvor du ikke har installert Vipps, må du taste inn mobilnummeret du er registrert med i Vipps. Velger du å bli husket i den nettleseren du bruker vil du senere kunne gjøre registrering og logg inn hos brukersteder som tilbyr Vipps Logg inn, uten å måtte bekrefte dette i appen.

Hvis du allerede har valgt å dele informasjon fra Vipps-profilen med en bedrift, slik at du er registrert som en bruker i deres systemer, kan du logge inn med Vipps uten å gi noe nytt samtykke for denne informasjonen. Hvis du har valgt å bli husket i nettleseren med Vipps Logg inn kan du logges inn uten å måtte gjennom egne bekreftelser for dette.

3.4.2 Sikkerhet i forbindelse med Vipps Logg inn

For å unngå at andre får tilgang til data, er det viktig at du ikke godkjenner registrerings-/innloggingsforespørsler som du ikke selv har bedt om. Det er også viktig at du oppbevarer enheter som du har tatt i bruk Vipps Logg inn på, på en sikker måte. Du bør også sikre slike enheter med skjermlås eller tilsvarende. Du bør ikke la andre bruke slike enheter eller få tilgang til dem. Vi anbefaler å ikke ta i bruk Vipps Logg inn på felles PC-er eller mobile enheter som flere har tilgang til.

Dersom du mister eller blir frastjålet enheter som du bruker Vipps Logg inn på, anbefales du å umiddelbart fjerne Vipps Logg inn fra denne enheten. Dette kan du gjøre enkelt i Vipps under «Profil».

Brukersteder som har tatt i bruk Vipps Logg inn er ansvarlige for at Vipps Logg inn ikke brukes dersom det stilles strengere krav til sikkerhet for å identifisere brukeren. Ut over dette er det ditt valg om du ønsker å ta i bruk Vipps Logg inn for hvert enkelt brukersted som tilbyr det, samt hvilke enheter du ønsker å ta i bruk Vipps Logg inn på.

3.4.3 Informasjonssikkerhet og gjenkjenningsteknologi i forbindelse med Vipps Logg inn

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne levere Vipps Logg inn i nettleser til deg. Vipps Logg inn bruker også for dette alternativet, (alternativ 1), en sikkerhetsløsning som henter ut informasjon om din nettleser for å bekrefte at informasjonskapslene ikke er kopiert eller endret. Vipps Logg inn vil ikke gi noen tilgang til denne informasjonen, og informasjonskapslene overføres ikke til tredjeparter.

Du anses for å ha godkjent bruk av informasjonskapsler så lenge dette er skrudd på i din nettleser. Dersom du skrur av informasjonskapsler, vil ikke Vipps Logg inn-tjenesten fungere.

For å kjenne igjen dine enheter benytter vi en informasjonskapsel med en tallverdi som er unik. Tallverdien er generert tilfeldig og det er ikke mulig å avlede din identitet fra denne for andre. Det er kun Vipps som har knytningen til din identitet, og denne informasjonen er beskyttet med høye krav til datasikkerhet og -tilgang.

Vipps Logg inn vil lese ut informasjon om din nettleser for å øke sikkerheten. Slik informasjon omfatter ulike egenskaper som kan hentes ut med standard teknologi (såkalt device fingerprint-teknologi).

Vipps kan også registrere og lagre øvrige data om din bruk av Vipps Logg inn for å ivareta din sikkerhet og for å motvirke straffbare handlinger. Slike sikkerhetsdata kan omfatte brukeratferd og enhetens tilstand. Disse dataene kan bare benyttes til å detektere avvik fra normale verdier for å motvirke og eventuelt følge opp straffbare handlinger rettet mot deg og/eller brukersted.

3.5 Vis Saldo i Vipps

Du kan se hvor mye penger du har på bankkontoer som du har registrert i Vipps (Saldo). Du finner oversikten og kan se på Saldo under "Kontoer og kort" i appen. Om vi kan vise saldo for dine bankkontoer registrert i Vipps er avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank). En oppdatert oversikt over alle bankene som har inngått avtale med Vipps finner du på www.vipps.no.

Funksjonaliteten kan kun tas i bruk når profilen din er verifisert med BankID og etter at du har godkjent at Vipps viser saldo i appen. Samtykket gjelder for alle bankkontoer du har registrert i Vipps. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid under «Profil», «Kontoer og kort» i appen.

3.6 Fordeler i Vipps

Med ditt samtykke kan vi registrere kundefordeler du har hos ulike bedrifter i Vipps-appen. Dette vil gjøre det enklere for deg å huske hvor du har ulike kundefordeler, og kan hjelpe deg til å gjøre bedre kjøp. Videre kan du bruke Vipps-appen for å aktivere fordeler på kjøpet du gjør. Fordeler inkluderer for eksempel verdikuponger, rabatter, spesielle tilbud, gavekort, tilgodelapper, stempelkort, eller opptjente poeng i et fordelsprogram.

Du vil bli bedt om dette er noe du ønsker når du bruker Vipps logg inn hos en gitt bedrift. Uavhengig av om du samtykker eller ikke, vil du fremdeles kunne logge inn eller registrere deg med Vipps på vanlig måte. Dersom du velger å takke nei, vil du ikke spurt om du vil motta fordeler fra denne bedriften igjen.

Oversikt over hvilke bedrifter du har fordeler hos, og hvilke fordeler du har, finner du i Vipps-appen under Profil og Personlig Informasjon. Du kan når som helst gå inn og fjerne ditt samtykke om Fordeler (Benefits) i appen. Dersom du fjerner dette samtykket, vil du kunne bli spurt ved en senere anledning om du ønsker å motta fordeler fra bedriften i Vipps.

Disse fordelene er knyttet til deg personlig, og kan ikke deles med andre.

4. PRISER

Ved bruk av Vipps kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no/priser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

Når du bruker et kredittkort som Pengekilde kan det påløpe kostnader for bruk av kredittkort dersom det følger av avtalen mellom deg og utstederen av kortet. Vipps yter ikke kreditt ved din bruk av Vipps.

5. BETALINGSOPPDRAG

5.1 Måter du kan betale med Vipps


Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Vipps gir du Vipps fullmakt til å gjennomføre betalingen på dine vegne. Du kan benytte Vipps til utgående betalinger på følgende måter:

 • Betalingsoppdrag til privatpersoner
 • Betalinger til bedrifter, lag og foreninger gjennom å søke opp mottakers profil
 • Betalinger på nett og i app der Vipps kommer som betalingsalternativ
 • Regningsbetalinger

Avhengig av beløpets størrelse og tidligere kjøp kan du bli bedt om å foreta flere sikkerhetstiltak, som bekreftelse med BankID eller 3-D Secure, for å gjennomføre dine betalinger.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner


Ved betalingsoppdrag til privatpersoner søker du opp mottakers telefonnummer eller navn fra din kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil ikke betalingsoppdraget kunne gjennomføres. Du vil få beskjed om dette i dialogen i Vipps-appen.

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner må du selv kontrollere at mobilnummeret du bruker er korrekt. Når du bruker Vipps til å betale en privatperson, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises i mottakerens Vipps-app. Ditt navn vil også fremkomme i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter.

5.2.1 Vipps gave-funksjonalitet

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner, kan du velge å sende betalingen som gave i Vipps. Du kan personalisere betalingen ved å velge hvilken innpakning gaven skal ha og skrive en personlig hilsen til mottakeren som vises når gaven åpnes i Vipps. Den som mottar gaven vil få en push-melding fra Vipps om at du har sendt en gave i Vipps. Gaven åpnes i Vipps-appen, med en animasjon og et dryss av konfetti. For å sende en gave må både avsender og mottaker ha Vipps.

Du kan enten sende gaven med en gang eller bestemme tidspunkt når mottakeren skal få åpne gaven. Mottaksdato kan settes opp til 3 måneder frem i tid. Du kan når som helst kansellere en gave-betaling du har planlagt frem i tid. Om du ønsker å endre en planlagt gave-betaling må du avbryte gaven og lage en ny.

Å sende en gave i Vipps medfører et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no/priser. Du vil også se informasjon om transaksjonsgebyret i Vipps før du bekrefter betalingen. Du kan alltid velge å vippse på vanlig måte om du heller ønsker det.

Gavebeløpet og gebyret trekkes fra din konto på det tidspunktet du har valgt at gaven skal sendes. Om noe går feil med gave-betalingen gir vi deg beskjed i en push-melding så du har mulighet til å prøve på ny.

5.3 Vipps til bedrifter, lag og foreninger ved å søke opp profil

Når du bruker Vipps til å betale næringsdrivende, lag, foreninger eller veldedige organisasjoner ved å søke profilene deres opp i Vipps, må du selv kontrollere at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, før du bekrefter betalingen. Denne informasjonen er for eksempel mottakerens navn, unike ID-nummer og navn på brukerstedet. Når du bruker Vipps på denne måten, vil ditt navn, beløp, siste fire sifre i ditt mobiltelefonnummer og eventuell melding vises for mottaker. For donasjoner til enkelte veldedige organisasjoner vil du få mulighet til å oppgi ditt fødselsnummer til mottaker, slik at din gave kan innrapporteres av organisasjonen til skattemyndighetene for å gi deg skattefordel dersom du kvalifiserer til dette. Merk at det er organisasjonen, og ikke Vipps, som er ansvarlig for å rapportere inn din gave.

5.4 Vipps på nett og i app

Når du skal handle hos godkjente Vipps-brukersteder på nettet eller i mobilapplikasjoner, vil Vipps være et betalingsalternativ. Velger du å betale med Vipps, vil en dialog i Vipps angi beløp og mottaker, og du må bekrefte dette for å fullføre betalingen. Når du bruker Vipps på denne måten, vil vi formidle beløp og eventuell melding du skriver til mottaker sammen med en transaksjonsID.

Hos brukersteder som har tatt i bruk muligheten kan du også velge om du vil dele informasjon som du har lagret i din Vipps-profil med brukerstedet, se punkt 3.3 over.


5.5 Vipps Faste Betalinger

Når du handler på nett eller i app hos godkjente Vipps-brukersteder som tilbyr abonnementsbetaling og/eller betalingsavtaler med faste automatiske trekk, kan du benytte deg av Vipps sin tjeneste for Faste Betalinger. Denne type betalingen omtales heretter som "abonnementsbetaling".

Vipps kommer til å bruke Pengekilden som du har valgt for gjennomføring av den første transaksjonen for de følgende abonnementsbetalinger. Du finner en bekreftelse på alle gjennomførte betalinger i betalingshistorikken i appen din. Ønsker du å bytte Pengekilden som brukes for abonnementsbetalinger, kan du gjøre dette selv i Vipps-appen under "mine abonnementer".

Hvis du prøver å slette en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetalingen vil du få en feilmelding. Pengekilder kan ikke slettes før du har registrert alternative betalingskilder for alle aktive abonnementsavtaler. Du finner en oversikt over alle abonnementsavtaler du har inngått i din Vipps-app under "mine abonnementer".

Vipps er ikke ansvarlig for inngåelse, endringer eller opphør av abonnementsavtaler. Brukerstedet, som er din avtalemotpart, er ansvarlig for alle spørsmål rundt abonnementsavtalen. Brukerstedet er også ansvarlig for leveransen av tjenester eller varer i henhold til avtalen eller eventuelle feil og mangler ved disse. Du må alltid ta kontakt med brukerstedet for å si opp abonnementsavtalen. Vipps er ikke ansvarlig for eventuell manglende betaling, eller hvis Pengekilden ikke har dekning.

Vipps sender en push-varsling før en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetaling løper ut, slik at du har mulighet til å endre Pengekilden som skal belastes. Vipps sender også en varsling dersom abonnementsbetalingen feiler. Du er ansvarlig for å oppfylle dine forpliktelser i henhold til abonnementsavtalen. Derfor må du selv gjennomføre betalingen i alternative kanaler dersom abonnementsbetalingen mislykkes. Det er også ditt ansvar å ta kontakt med brukerstedet for å avtale en alternativ betalings-metode hvis du velger å slette din Vipps-profil.

5.6 Vipps i butikk
Hos noen fysiske butikker vil butikken kunne sende deg en Vipps på nett betalingsforespørsel (se punkt 5.4 Vipps på nett og i app) for en vare eller tjeneste fra sitt kassasystem.

5.6.1 Betalinger med et digitalt BankAxept-kort

Vipps gjør det mulig å betale med et digitalt BankAxept-kort i betalingsterminaler som støtter dette. Du kan ta i bruk tjenesten dersom banken din (kortutsteder) har tilrettelagt for det.

Vipps vil sjekke alle dine oppgitte betalingskonti mot bankene kontiene tilhører ved å dele kontoinformasjon og fødselsnummer med banken for å forespørre om det eksisterer et gyldig BankAxept-kort.

Betalingen vil foregå ved at du i Vipps applikasjonen scanner en QR-kode som vises i en betalingsterminal, hvoretter du i Vipps applikasjonen blir presentert for et beløp som skal betales og hvem du betaler til. Bekrefter du betalingsoppdraget med å trykke på «Betal» vil betalingen initieres når betalingstransaksjonen aksepteres av betalingssystemet.

Du vil få en bekreftelse på gjennomført kjøp i Vipps.

Kontohaver (du) må følge de til enhver tid gjeldende regler og instruksjoner fra banken om bruk av BankAxept, som er regulert i din avtale med banken.

5.7 eFaktura i Vipps

5.7.1 Om "Alltid eFaktura"
Vipps er en del av bankenes felles løsning for digitale regninger, kjent som eFaktura. Med eFaktura kan du enkelt få regninger digitalt i alle betalingsflater som tilbyr eFaktura og fra alle eFakturautstedere du har avtalt kjøp fra. Løsningen er den samme som er tilgjengelig i nettbank.

5.7.2 Om tjenesten

 • Du kan samtykke til "alltid eFaktura" i appen under "Regninger og eFaktura". Ved å aktivere "alltid eFaktura" samtykker du til at alle fakturautstedere kan sende deg regninger digitalt, for behandling i Vipps og i nett- og mobilbanken din.
 • Det er mulig å melde seg av eFaktura for alle digitale betalingsflater. Dette gjør du også under «Regninger og eFaktura» i Vipps. Slår du av eFaktura, vil du ikke lenger motta regninger elektronisk, verken i Vipps, i nett- og mobilbanken din. Fakturautstedere må i så fall sende deg regninger på en annen måte, for eksempel epost eller i posten.
 • Om du aktiverer "Vis eFaktura i Vipps" under "Regninger og eFaktura", blir regninger automatisk tilgjengelig for visning og behandling i Vipps. Denne funksjonen kan du enkelt skru av og på, og det vil kun endre om regninger vises i Vipps eller ikke.
 • Du velger om du ønsker å behandle regninger i Vipps eller i nettbanken din, men i begge tilfeller er det din bankkonto som vil bli belastet på angitt betalingsdato i overenstemmelse med informasjon i forfallsregisteret i nettbanken. Din nettbank og Vipps er synkroniserte, så det er ikke noen fare for å betale dobbelt.
 • Dersom din bank ikke støtter betaling av eFaktura i Vipps, vil du fortsatt kunne se regningene dine i appen, men ikke betale dem.

5.7.3 Reservasjon og endringer i betalingsdetaljer på eFaktura

 • Du kan i nettbanken reservere deg mot å få eFaktura fra bestemte fakturautstedere.
 • Du kan endre betalingsbeløp og -dato i Vipps før regningen sendes til betaling.
 • Ønsker du å endre betalingsdetaljer etter du har bekreftet regningen i Vipps, må du gjøre dette i nettbanken din.

5.7.4 Innhold og behandling av eFaktura

 • Vipps er uten ansvar for innholdet i eFaktura og underliggende betalingskrav. Vipps har heller ingen innflytelse på hvilken fysisk person som fakturautsteder mener er adressat for betalingskravet.
 • En eFaktura som behandles i nettbank, vil ikke lenger være mulig å betale i Vipps. Sletter du en eFaktura i en nettbank, forsvinner den også i Vipps. Regninger kan også være oppfølging av utestående fordringer, herunder inkassovarsel og betalingsoppfordring.

5.8 Vipps Regningsskanner
Du kan også bruke Vipps til å betale regninger du har mottatt i papirformat eller per e-post. Dette gjøre du ved å trykke på "Skann" i hovedmenyen og ta bilde av regningen. Det er ikke nødvendig å ta bilde av hele regningen, det viktigste er at bildet inneholder alle betalingsdetaljer, som kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato. Disse bildene lagres av Vipps slik at du ved eget behov kan finne og se bildet av regningen etter betalingen er gjennomført. Du skal ikke ta bilder av noe som ikke inneholder betalingsdetaljer. Slike bilder kan bli slettet uten varsel og kan tolkes som misbruk av tjenesten.Vipps analyserer bildet, identifiserer betalingsdetaljer og returnerer disse i form av forhåndsutfylte verdier. Du velger selv om du vil benytte deg av de foreslåtte betalingsdetaljene eller om du ønsker å overskrive disse manuelt.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere at fullstendige og korrekte betalingsdetaljer blir benyttet ved enhver betaling, også der Vipps foreslår dette ved forhåndsutfylling. Ved betaling kan du velge mellom de bankkonti du har registrert i Vipps som betalingskilde. Ved å bekrefte betalingen, autoriserer du Vipps til å gjennomføre dekningskontroll, reservasjon og belastning av den valgte betalingskilde. Det er ikke mulig å tilbakekalle betalingsordren etter at du har bekreftet den og betalingen har blitt initiert i Vipps.

5.9 Vipps på nett via PSP

Vipps tilbyr to forskjellige betalingstjenester i forbindelse med Vipps på nett:

 • Ved direkte integrasjon, som beskrevet i punkt 5.4, gjennomføres betalingen til brukerstedet via Vipps, dvs. det er Vipps som belaster betalingskortet ditt og står ansvarlig for utbetaling av oppgjør til brukerstedet.
 • Ved integrasjon via en Payment Service Provider (PSP) initieres betalingen i Vipps-appen, men gjennomføres via brukerstedets etablerte kortbetalingsløsning uten at Vipps er involvert i selve betalingsformidlingen. Her er det ikke Vipps som belaster betalingskortet, og i kontoutskrift eller kortfaktura kommer brukerstedet fram som betalingsmottaker, ikke Vipps.

Når du initierer betalingen på nett med Vipps via PSP utleverer vi avidentifisert kortinformasjon (token) til Nets som, på vegne av PSP, kobler token til kortinformasjonen slik at riktig (ditt) betalingskort blir belastet for kjøpet. Utlevering av token er en nødvendig forutsetning for at du skal kunne betale ditt kjøp hos brukerstedet med Vipps.

Brukerstedets PSP/kortinnløser autoriserer deretter kjøpet og belaster ditt kort. Vipps utleverer i denne forbindelsen ingen opplysninger til brukerstedene direkte. Detaljer knyttet til selve betalingsprosessen, datautveksling mellom PSP og brukersted eller den underliggende koblingen, må PSP redegjøre for, da Vipps ikke er en del av denne behandlingen.

5.10 «Legg ut for meg»

Dersom du har en regning du ikke rekker å betale innen forfall, kan du benytte deg av «Legg ut for meg» funksjonen i Vipps. Denne funksjonen tilbys av SpareBank 1 Kreditt AS, og fungerer ved at de betaler din regning på vegne av deg, og så sender deg en ny regning på samme beløp pluss et gebyr, men med betalingsfrist om 30 dager.

Funksjonen fungerer slik:

 1. Første gangen du bruker funksjonen må du oppgi informasjon om din økonomi. Dette er for at SpareBank 1 Kreditt AS skal kunne vurdere om de kan legge ut for deg. I denne vurderingen gjennomføres også en kredittsjekk av deg.
 2. Når du er ferdig med å oppgi informasjonen må du signere avtalevilkår for Vipps “Legg ut for meg” med BankID. Deretter vil SpareBank 1 Kreditt AS betale regningen for deg ila. en bankdag.
 3. Noen dager senere vil du motta en ny regning fra SpareBank 1 Kreditt AS i Vipps, samt nett- og mobilbank. Denne regningen vil ha samme beløp pluss gebyret og en senere forfallsdato.
 4. Når SpareBank 1 Kreditt AS har lagt ut for deg vil det du skylder rapporteres til gjeldsregisterene.
 5. Når du har betalt den nye regningen vil du ha en kredittramme du kan benytte neste gang du trenger litt ekstra tid på å betale en regning. Hvis du bruker funksjonen på en regning med beløp lavere enn tilgjengelig kredittramme slipper du både signering og å oppgi informasjonen om din økonomi på nytt. Hvis neste beløp på neste regning er høyere enn din tilgjengelige kredittramme, må du oppgi informasjonen på nytt.

Du kan bruke «Legg ut for meg»-funksjonen på alle regninger du får i Vipps, og regninger du skanner som har KID-nummer. Funksjonen kan ikke benyttes for regninger under 500 kr og over 10 000 kr, og kan heller ikke benyttes på regninger for kredittkort, forbrukslån, inkasso, bøter, barnebidrag, o.l.

Hvis du betaler hele regningen fra SpareBank 1 Kreditt AS innenfor betalingsfristen, påløper ikke renter. Velger du å betale minstebeløpet på regningen eller å delbetale regningen, påløper kun renter iht. avtalevilkårene. Ved forsinket betaling belastes renter og gebyrer i henhold til avtale.

Ved å bruke denne funksjonen inngår du et kundeforhold med SpareBank 1 Kreditt AS. Prislister og avtalevilkår finner du her: https://kredittkort.sparebank1.no/acspublic/productterms/vipps-legg-ut-for-meg

5.11 Vipps Checkout

Vipps Checkout lar deg betale med Vipps eller kort. Vipps Checkout tilbyr funksjonalitet for å bli husket på dine enheter, ved at vi lagrer ditt navn, telefonnummer, epostadresse, adresse og leveringsadresse per enhet, hvis du selv velger det.

5.11.1 Informasjonssikkerhet og gjenkjenningsteknologi i forbindelse med Vipps Checkout

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne levere Vipps Checkout i nettleser til deg. For å kjenne igjen dine enheter benytter vi en informasjonskapsel med en tallverdi som er unik. Tallverdien er generert tilfeldig og det er ikke mulig å avlede din identitet fra denne for andre. Det er kun Vipps som har knytningen til din identitet, og denne informasjonen er beskyttet med høye krav til datasikkerhet og -tilgang

5.12 Inngående betalinger og betalingsanmodninger


Du kan motta betalinger fra andre i Vipps. Du kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Du kan bare gjøre dette dersom du har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den du sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte din tilgang til Vipps.

5.13 Avvisning av betalingsoppdrag


Vi kan avvise et betalingsoppdrag dersom lovbestemte eller avtalefestede vilkår for å gjennomføre et betalingsoppdrag ikke er oppfylt. Vi vil for eksempel avvise oppdrag ved manglende dekning i Pengekilden samt ved mistanke om misbruk, bedrageri, hvitvasking av penger eller forsøk på noe av dette. Det er ikke tillatt å bruke Vipps som betaling for innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling som er ulovlig i Norge, og ved mistanke om slik bruk vil Vipps avvise betalingsoppdraget. Ethvert misbruk som beskrevet i denne bestemmelsen eller mistanke om dette, kan ses som et vesentlig avtalebrudd som gir oss rett til å avslutte tilgangen din til Vipps og heve denne Avtalen, i henhold til punkt 6.5.

Hvis det er lovlig adgang til det, vil du motta informasjon om at betalingsoppdraget ditt er avvist, og hva du kan eventuelt gjøre for å rette forholdet slik at betalingen kan gjennomføres.

5.14 Refusjon


Dersom du betaler for en vare eller tjeneste med Vipps og etter avtale med selger, eller av en annen grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet refunderes til den Pengekilden du betalte med.

5.15 Feil ved betalingstransaksjoner

Når du har bekreftet et utgående betalingsoppdrag i Vipps, er betalingen endelig og du kan ikke tilbakekalle dette. Dersom du mener at et betalingsoppdrag ikke er godkjent (autorisert) av deg, må du benytte klageadgangen som er beskrevet i punkt 5.15.

Dersom du har mottatt en betaling i Vipps på grunn av en feil fra Vipps, kan vi rette denne feilen ved å belaste Pengekilden din innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes Vipps' eget forhold av reglene i finansavtalelovens §§ 31 og 32.

5.16 Vipps' ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger

Vipps skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i Vipps. Dersom Vipps gjør en feil i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal vi rette feilen, og dekke ditt tap med de begrensninger som følger av finansavtalelovens §§ 40, 41 og 42. Vipps kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, og som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av, se punkt 9.3. Feil eller forsinkelser som skyldes svikt i telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Vipps fungerer, vil alltid regnes som slike omstendigheter.

Vipps er også ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger du ikke har godkjent, (autorisert) dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtalelovens § 35.

Vipps er ikke ansvarlig for feil du selv har gjort når du har lagt inn et betalingsoppdrag i Vipps, se punkt 6.1 og 6.5. For eksempel er Vipps ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil beløp, eller lignende.

Vipps er uten ansvar for innholdet i Vipps-fakturaen, eFakturaen og betalingskravet. Vipps har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet. Dersom du mener at vi er ansvarlig for feil ved et betalingsoppdrag, må du henvende deg til oss og reklamere i samsvar med punkt 5.15. Dersom du mener det er feil ved en regning du har mottatt i Vipps Faktura eller eFaktura, må du kontakte utstederen av denne direkte.

Når du har initiert eller gjennomført en betaling i Vipps, mottar du bekreftelse på betalingen i Vipps. Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste med Vipps, er selger selv ansvarlig for å gi deg kvittering på kjøpet. Bekreftelse for betalingen i Vipps er ikke en kvittering for kjøpet.

Når du kjøper varer eller tjenester, er det selger som er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved disse, og ikke Vipps. Vi påtar oss ikke noe ansvar for pengeinnsamlinger som du velger å overføre penger til gjennom Vipps.

5.17 Reklamasjon og tilbakeføring av beløp

Hvis du mener at Vipps har gjennomført en betaling du ikke har godkjent (autorisert), må du melde fra (reklamere) til oss. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven §§ 34 - 37. Disse reglene kan oppsummeres slik:

 • Du må beskytte kode som gir tilgang til å betale med Vipps. Hvis du blir oppmerksom på at uvedkommende har tilgang til å betale, eller på bruk du ikke har godkjent, må du snarest melde fra til oss.
 • Vi må vise at betalingen er godkjent, korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
 • Du kan kreve pengene tilbakeført til deg. Det må du gjøre så snart som mulig, og senest 13 måneder etter betalingen skjedde.
 • Hvis du krever pengene tilbakeført, kan Vipps bringe saken inn for Finansklagenemnda eller en domstol.
 • Selv om du ikke har godkjent betalingen kan du måtte dekke deler av tapet selv. Din egenandel er normalt 1 200 kroner dersom PIN-koden eller annen personlig sikkerhetsanordning i Vipps er benyttet, men kan stige til inntil 12 000 kroner hvis du har vært grovt uaktsom.
 • Har du handlet med forsett, må du dekke hele tapet selv. Dette gjelder også hvis du forsettlig har unnlatt å beskytte PIN-kode eller f annen personlig sikkerhetsanordning som gir tilgang til å betale med Vipps.

Dersom du får tilbakeført penger etter disse reglene, kan Vipps likevel kunne kreve pengene tilbake igjen på et senere tidspunkt, dersom Vipps da kan sannsynliggjøre at det var du som godkjente betalingen.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at Vipps har fått beskjed og din Vipps-profil er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din Vipps på grunn av forhold hos Vipps.

6. DITT ANSVAR

6.1 Korrekte opplysninger


Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg, er det ditt ansvar å rette dette i Vipps. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

Du er selv ansvarlig for å påse at mobiltelefonnummeret til mottaker er korrekt når du skal betale til en privatperson slik som beskrevet i punkt 5.1. Du er også ansvarlig for å påse at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, når du skal betale til en næringsdrivende, lag forening eller veldedig organisasjon, se punkt 5.1.

6.2 Personlig kode - PIN

Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. punkt 3.2, må du velge en personlig kode ("PIN"). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder du bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til din Pengekilde eller til din mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og du må ikke overlate tilgang til din Vipps-applikasjon eller røpe din PIN-kode eller annen personlig sikkerhetsanordning til andre. Det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din Vipps-applikasjon. Du skal ikke under noen omstendighet oppgi din PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til Vipps. Dersom noen utenforstående ber deg oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal du anse dette som et forsøk på svindel, nekte å utlevere opplysningene, og melde forholdet til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som din Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.3 Mistet eller stjålet mobiltelefon


Dersom din mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller du har mistanke om uberettiget bruk av Vipps, skal du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når du har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps inntil videre.

6.4 Rettmessig bruk


Du kan ikke bruke Vipps i strid med gjeldende norsk lovgivning eller i strid med Avtalen. Skal du benytte Vipps i næringsvirksomhet eller for å kunne ta imot betalinger til ditt lag, forening eller organisasjon, må du inngå en egen avtale om dette med Vipps. Bruk av Vipps med personlig profil i næringsvirksomhet anses som et vesentlig brudd på Avtalen som vil føre til sperring av din Vipps-profil.

Dersom du bruker Vipps på en måte som medfører risiko for hvitvasking av penger, for eksempel til kjøp og salg av kryptovaluta som Bitcoins, inntektsgivende arbeid på internett i din Vipps-profil, eller på en måte som oppleves som støtende eller sjikanerende for andre Vipps-brukere, for eksempel ved å sende upassende meldinger til andre brukere, kan Vipps sperre din Vipps-profil. Du kan ikke benytte Vipps på en mobiltelefon som er jailbreaket/rooted. Bruk av Vipps på en telefon som er modifisert på denne måten skaper risiko for misbruk av Vipps og kompromittering av opplysningene du legger inn i appen. Vipps vil derfor betrakte bruk av Vipps på en telefon som er jailbreaket/rooted som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av Vipps som betalingsinstrument, som har betydning for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk med dette som årsak.

6.5 Konsekvenser av urettmessig bruk


Dersom Vipps har rimelig grunn til å tro at du bruker Vipps i strid med lov eller denne Avtalen har Vipps rett til å stanse din bruk av Vipps midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Vipps rett til å heve Avtalen. Vipps har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6.6 Misbruk av Vipps

Du er ansvarlig for inntil 1 200 kroner for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument, herunder Vipps, dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Du svarer for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet eller forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Ditt ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

6.7 Kundekontroll

Vipps har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundekontroll og risikovurdering ved etablering av ny kunde og mens du benytter Vipps. Dette kan inkludere undersøkelser om din bruk av Vipps. Hvis Vipps krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av Vipps, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Vipps heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Vipps kan kommunisere med deg direkte i Vipps, til det telefonnummer du har oppgitt i Vipps eller på den e-postadressen du har oppgitt.

8. VIPPS PERSONVERNERKLÆRING

For at du skal kunne bruke Vipps trenger vi å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Det aller meste av dette er opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg og som genereres når du bruker tjenesten. Vipps´ personvernerklæring finner du under "Cookies og Personvern" i menyen i Vipps. Vipps Personvernerklæring er en del av Avtalen.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

9.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr Vipps. Vipps kan velge å avslutte Vipps med to måneders varsel. Vipps kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Vipps si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte oss som anvist nedenfor under punkt 9.4. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Vipps fra telefonen din. Dersom du ikke benytter Vipps over en periode på seks måneder, kan Vipps velge å deaktivere din Vipps-profil.

9.2 Endringer i Avtalen


De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Vipps og på www.vipps.no. Endringer som ikke er til din fordel, kan Vipps bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Vipps. Dersom du bruker Vipps etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Vipps gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte oss og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

9.3 Midlertidig opphold av Avtalen


Vipps plikter etter denne Avtalen - herunder utbetalings- og belastningsplikt - opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

9.4 Kontakt med oss om Vipps


Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte oss for hjelp og informasjon på: www.vipps.no, eller på telefon. Melding om tap av mobiltelefon eller melding om sperring av Vipps skal skje på telefon.

9.5 Tvisteløsning


Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Vipps og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

9.6 Konsesjoner og tilsyn


Vipps MobilePay AS har konsesjon som betalingsforetak, og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo og Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.

SÆRLIGE VILKÅR FOR TJENESTEN VIPPS U15

Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps privatkunder. Tjenesten kan kun benyttes av mindreårige Vipps-brukere under 15 år og knyttes til foreldres Vipps-profiler. Når barnet fyller 15 år kan barnet selv opprette en Vipps-profil uten foreldrenes samtykke, ved å slette barneprofilen og opprette en ny Vipps-profil. Vipps definerer ingen nedre aldersgrense, her er det opp til deg som foreldre å avgjøre når det er riktig at ditt barn kan ta i bruk Vipps U15.

1.Om tjenesten


Vipps U15 er en foreldrebestemt betalingstjeneste levert av Vipps. Dette betyr at du som foreldre må legge til barnet ditt i din Vipps-app, før barnet kan opprette en profil. Vi bekrefter ditt foreldreansvar for barnet ved å innhente informasjon fra Folkeregisteret. Den andre forelderen vil bli varslet om at vi er i ferd med å opprette en profil for deres barn. Vipps U15 lar barn motta penger, be om penger og overføre penger til andre privatpersoner. Begge foreldre må samtykke før barnet har tilgang til å sende penger til andre privatpersoner.

2.Avaleinngåelse


Alle vilkårene under må være oppfylt for at barnet ditt kan ta i bruk Vipps U15:

 • Begge foreldrene må ha en aktiv Vipps-profil som er verifisert med BankID.
 • Barnet må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Det må angis et norsk kontonummer for innkommende betalinger. Barnet må være registrert som kontohaver av bankkontoen. Vipps kontrollerer kontoeierskapet og verifiserer knytningen mellom barnet og betalingskontoen i bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR). Denne bankkontoen brukes også for utgående betalinger, under forutsetning at begge foreldrene har samtykket til dette ved å aktivere funksjonen som gir barnet rett til å sende penger i Vipps U15 i sin app. Hvilke bankkontoer som kan registreres og brukes i Vipps U15 er avhengig av avtaleforholdet mellom Vipps og kontoførende bank. Du finner en oppdatert liste over kontoførende banker som kan benyttes på vipps.no.
 • Barnet må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjerming av hemmelig nummer. Dersom barnet har hemmelig nummer, kan Vipps U15 ikke tas i bruk.
 • Vipps U15 må lastes ned fra Play Store eller App Store og fungerer på telefoner med iOS eller Android (forutsatt at Google Play Services er tilgjengelig) operativsystem.
 • Vipps må godkjenne barnet som Vipps U15-bruker.


3. Bruk av Vipps U15

3.1 Hva du kan bruke Vipps U15 til


Vipps U15 er en forenklet versjon av Vipps. Barn kan motta penger, be om penger og sende penger til andre personer. For at barnet skal kunne sende penger til andre, må begge foreldre ha godtatt dette i sine innstillinger i Vipps. I Vipps U15 gis barnet ikke anledning til å sende chat-meldinger, men kan motta meldinger fra andre Vipps-brukere.

I Vipps U15 kan barnet også sende og motta chat-meldinger fra andre Vipps-brukere. Foreldrene har innsyn i barnets vippsing og meldinger som har blitt sendt og mottatt i Vipps. Barnets betalingshistorikk finner man også i barnets kontoførende bank.

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser


Før ditt barn kan begynne å bruke Vipps må du som foreldre legge til barnet i din egen Vipps-profil. Dette gjøres ved å gå inn på "Profil" og velge "Legg til barn". Du må samtykke til at vi kan innhente informasjon om deg og dine barn fra Folkeregisteret. Vipps henter informasjon om foreldreansvar fra Folkeregisteret, men har begrenset tilgang til informasjon om endringer i dette ansvaret. Det vil være visse tilfeller der Vipps ikke støtter opprettelse av en barneprofil.

Du velger hvilke(t) av dine barn under 15 år du ønsker å sette opp en Vipps U15-profil for. Ved opprettelsen av en barneprofil er vi pålagt å informere begge foreldre. Du må derfor samtykke til at vi sender en varsling til den andre foreldre før vi kan sluttføre registreringen. Barnet vil motta en aktiveringskode fra Vipps etter at du har registrert barnets mobiltelefonnummer og bankkontonummer.

Når barnet er registrert og klar til å bruke Vipps U15 er det opp til dere som foreldre å samtykke til at barnet kan sende penger til andre privatpersoner. Dette samtykket gis i foreldrenes Vipps-app under "Profil". Velg "Ditt barn" og aktiver samtykket. Barnet kan kun sende penger til andre når samtykket fra begge foreldre er registrert aktivt. Oversikt over alle mottatte og sendte betalinger på barnets bankkonto ligger i nettbanken din.

Vipps har satt beløpsgrenser. Du finner de til enhver tid gjeldende beløpsgrensene på www.vipps.no. Beløpsgrensene er satt for å øke sikkerheten, redusere risiko for kriminalitet og misbruk, og beskytte barnet ditt som Vipps-bruker. Hvis beløpsgrensene er nådd, vil barnet verken kunne motta eller sende penger i Vipps U15. Penger som er sendt barnet vil bli refundert til avsender innen 3 dager fra pengene er sendt.

3.3 Vis Saldo i Vipps U15


Barnet kan se hvor mye penger som står på bankkonto som er registrert i Vipps (Saldo). Barnet finner oversikten og kan se på Saldo på sin hjem-skjerm i appen. Om vi kan vise Saldo for barnets bankkonto registrert i Vipps er avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og kontoførende bank. En oppdatert oversikt over alle bankene som har inngått avtale for regningsbetaling med Vipps finner du på www.vipps.no.

Du må samtykke til visning av Saldo i Vipps for ditt barn, og kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykke. Samtykke finner du under Profil, Barnets navn, Vis Saldo.

4.PRISER


Ved bruk av Vipps U15 kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no under Spørsmål, Pris og beløpsgrenser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

5.BETALINGSOPPDRAG

5.1 Inngående betalinger og betalingsanmodninger


Barnet kan motta betalinger fra andre i Vipps U15. Barnet kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Barnet kan bare gjøre dette dersom hen har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den hen sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte barnets tilgang til Vipps U15.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner


Ved betalingsoppdrag til privatpersoner i Vipps U15 søker barnet opp mottakers telefonnummer eller navn fra hens kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil ikke betalingen kunne gjennomføres. Mottaker må i så fall registrere seg som Vipps-bruker for å kunne motta betalingen.

Når barnet benytter Vipps U15 for å betale til privatpersoner må hen selv kontrollere at mottakerens mobiltelefonnummer er korrekt. Når barnet bruker Vipps til å betale en privatperson, vil barnets navn og telefonnummer vises i mottakerens Vipps-app. Barnets navn og kontonummer (Pengekilde) vil også komme frem i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter.

6.BARNETS ANSVAR

6.1 Personlig kode - PIN
Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. Særlige Vilkår for Vipps U15, punkt 3.2, må barnet velge en personlig kode ("PIN"). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder barnet bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til barnets mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og barnet må ikke overlate tilgang til Vipps U15-applikasjonen eller røpe sin PIN-kode til andre. Du skal påse at andre ikke får tilgang til barnets Vipps-applikasjon. Barnet skal ikke under noen omstendighet oppgi sin PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til politiet, banken eller Vipps. Dersom noen utenforstående ber barnet oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal barnet nekte å utlevere opplysningene. Slike og lignende forsøk på uberettiget tilgang til PIN eller andre sikkerhetsanordninger skal barnet eller du melde til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som barnets Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.2 Mistet eller stjålet mobiltelefon


Dersom barnets mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller dere har mistanke om uberettiget bruk av Vipps U15, skal barnet eller du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når dere har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps U15 inntil videre.

6.3 Misbruk av Vipps U15


Ved vurdering av om Vipps U15-brukeren kan holdes ansvarlig for uautoriserte betalinger og eventuelt ved fastsettelse av erstatningsbeløpets størrelse, vil det bli tatt rimelig hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers, jf. prinsippene i skadeserstatningsloven § 1-1.

 • Ansvarsbegrensning for mindreårige under 13 år: U15-brukeren svarer med inntil kr 800 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes at brukeren forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsen i punkt 6.1 i de særlige vilkår for Vipps U15, dersom brukeren måtte forstå at den forsettlige handlingen ville føre til misbruk av Vipps. Det samme gjelder dersom brukeren har opptrådt svikaktig.
 • Ansvarsbegrensning for mindreårige over 13 år: U15-brukeren svarer med inntil 1 200 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at brukeren ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at brukeren ved forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal brukeren bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at brukeren har opptrådt svikaktig.

Brukerens ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.


7. FORELDRES ANSVAR

Der Avtalen beskriver at en Vipps-bruker kan pådra seg et erstatningsansvar, for eksempel andres misbruk av kontoen, vil også foreldrene kunne pådra seg medansvar etter skadeserstatningsloven i følgende tilfeller:
a) Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 plikter foreldre å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, så fremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.
b) Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2 er foreldre uansett egen skyld ansvarlig for inntil kr 5.000 pr skadetilfelle som følge av mindreåriges skadevoldende handlinger.
Så vel foreldre som verger vil dessuten kunne pådra seg erstatningsansvar overfor Vipps dersom de i egenskap av verge og/eller disponent foretar disposisjoner på kontoen i strid med denne Avtale eller i strid med vergemålslovens regler og dette medfører tap for Vipps.

Vipps Terms and conditions

Version 1.29 - 09.08.23

This English version of the Agreement is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Agreement, the Norwegian version shall take precedence.

1. ABOUT THE SERVICE

Vipps is a payment service provided by Vipps MobilePay AS ("Vipps") and can be downloaded as a mobile phone application. You can find more information about Vipps and how it can be used at www.vipps.no.

2. ENTRY INTO THE AGREEMENT

2.1 The Agreement and Parties


This Agreement consists of the terms and conditions in this document and the Vipps Privacy Protection Policy (jointly referred to as "the Agreement"). In addition to the terms and conditions in the Agreement, relevant prevailing Norwegian statutory provisions also apply. The parties to this Agreement are you, as a customer, and Vipps MobilePay AS, Dronning Eufemiasgate 11, 0150 Oslo, org.no. 918 713 867.

2.2. What is required to use Vipps?


All the terms below must be fulfilled in order to use Vipps:

 • You must have a Norwegian social security number ("fødselsnummer" or "D-number")
 • You must have an account in a Norwegian bank for receiving payments sent through Vipps. This bank account may also be used for payments ("Source of Funds"), depending on agreements between your bank and Vipps.
 • You must have least one debit or credit card issued by a Norwegian bank as Source of Funds.
 • You can link several alternative Sources of Funds to Vipps. You can change the name of your bank accounts registered in Vipps. Name changes will be limited to Vipps.
 • You must have a mobile phone with a Norwegian mobile phone number. Please note; Vipps is based upon open telephone numbers. If you have made a reservation of displaying your telephone number at providers of telephone numbers (i.e. 1881) or you have a secret telephone number (“hemmelig nummer”), your name will still be displayed in Vipps if someone has access to your telephone number, conditional upon you have registered yourself as a Vipps user.
 • Vipps must be downloaded from Play Store or App Store and can be used on mobile phones with iOS and Android (provided Google Play Services are available) operating systems.
 • You must have an e-mail address.
 • You must be over the age of 15 in order to create a user profile. If you are aged between 15 and 18 years, you can only transfer money that is at your disposal. If you are younger than 15 years, your parents can register a Vipps profile controlled by your parents for you.
 • You must have read, understood and accepted this Agreement.
 • Vipps must approve you as a user.

More detailed information about which mobile phones and payment cards can be used with Vipps can be found at www.vipps.no.

3. USE OF VIPPS

3.1 What Vipps can be used for?

Vipps is a payment solution that enables you to pay in shops, online and in applications containing the Vipps symbol. You can transfer money to clubs, associations and organisations and receive and transfer money from and to other persons. You can see and pay invoices or see and initiate payments of eFaktura by using the Vipps Invoice service.

You can also use Vipps to share information in your Vipps profile with merchants to avoid having to input required information manually, and to be able to login at these merchants (if login is available at merchant).

3.2 Registration, identification and maximum amounts


Before you start using Vipps, you must create a user profile and identify yourself. When registering for the first time, you will have to identify yourself by completing the registration procedure in Vipps. Vipps will verify your identity, for example by automatically checking it against the Norwegian Tax Administration's national register. Are you 18 years or older, you will have to verify your ID with BankID before you can start using Vipps.

Vipps has set weekly and annual maximum amounts for using Vipps. You will find the transaction limits in Vipps and at vipps.no. Vipps has set these maximum amounts to increase security, reduce risk for abuse and protect you as a Vipps user. If you reached your transaction limits, you will not be able to send money in Vipps. Additionally, we have set maximum amounts per payment which might trigger a higher level of security, for instance 3-D Secure requirements.

3.3 Sharing of information from your Vipps profile to merchants

Vipps may, in sign up, log in or payment situations, enable you to share the information registered in your Vipps profile with merchants, for the merchant to register you in their systems; i.e. to deliver the service or product to you. In such situations the merchant will request the information they require, then you can choose whether to consent to this sharing. Vipps will only share the information registered in your Vipps profile with merchants after you have consented to the information being shared. The information requested will be stated in the consent dialogue.

Merchants will be able to request the following personal data:

 • Full name
 • Addresses
 • Email address
 • Mobile phone
 • Date of birth
 • Account number

Only when necessary or based by law:

 • Norwegian social security number ("fødselsnummer" or "D-number")

The merchant becomes an independent data controller of the personal data shared with it. This means that the merchant decides the purpose of the processing and becomes responsible for its subsequent processing of your personal data.

When you have consented to sharing information with a merchant, Vipps will provide the merchant with updated information when you use the merchant’s functionality which gave the merchant your information. Vipps will also store your consent to enable the merchant to get the same information using other Vipps services, without you having to consent for each individual service. This is done since the merchant already has this information. If a merchant asks for additional information, you will be asked for a new consent.

You can see which merchants you have shared information with, and you can withdraw your consent at any time under ‘Settings’ in the Vipps app. If you withdraw your consent you will be asked for a new consent if you would like to use the service at the merchant at a later time. It is important to note that the customer relationship between you and the merchant does not change when you withdraw your consent to sharing information in the Vipps app. This means that your name, address, email address or phone number as requested and given consent for, may be stored by the merchant for its own purposes as an independent data controller.

3.4 Vipps Logg inn

It is easy to sign up or log in with your Vipps profile with merchants that use the functionality ‘Vipps Logg inn’ (Log in with Vipps).

Vipps Logg inn means that you don’t have to enter the information that merchants often require, such as name, address, email address or phone number. Vipps Logg inn also means that you don’t have to think about user names and passwords. Vipps Logg inn enables you to be remembered in the browsers you use, e.g. Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari or Firefox for easiest possible login.

3.4.1 About the Vipps Logg inn service

When you choose to log in with Vipps Logg inn for the first time, you must always confirm the logon in the Vipps app. If you use Vipps Logg inn on a device (e.g. a tablet or pc) on which you have not installed the Vipps app, you must enter the mobile phone number you use for Vipps. If you choose to be remembered in the browser you are using, you will subsequently be able to sign up and log in with merchants that offer Vipps Logg inn functionality, without having to confirm this in the Vipps app.

If you have already chosen to share information from your Vipps profile with a merchant and you are a registered user in the merchant system, you will be able to log in without giving any new consent. If you have chosen to be remembered in the browsers you use with Vipps Logg inn, you may log in without going through any confirmation processes for this.

3.4.2 Security in connection with Vipps Logg inn

In order to prevent others from gaining access to data about you, it is important that you securely store and keep the devices where you have used Vipps Logg inn. You should also ensure such devices have a screen lock or similar. You should not let other people use or have access to such devices. We recommend that you do not use Vipps Logg inn on shared PCs or mobile devices that other people have access to.

If devices where your Vipps Logg inn are installed are lost or stolen, we recommend that you immediately remove Vipps Logg inn from this device. This is easy to do under ‘Settings’ in the Vipps app from your other device.

Merchants that use Vipps Logg inn are responsible for ensuring that Vipps Logg inn is not used if stricter security requirements are needed to identify the user. It is otherwise up to you to decide whether you want to use Vipps Logg inn for each merchant that offers this functionality, and which devices you wish to use Vipps Logg inn.

3.4.3 Information security and recognition technology in connection with Vipps Logg inn

We use cookies to provide Vipps Logg inn. Vipps Logg inn also use a security solution that retrieves information about your browser to confirm that the cookies have not been copied or changed. Vipps Logg inn will not give anyone access to this information and the cookies will not be transferred to any third parties.

You are deemed to have accepted the use of cookies as long as this functionality is turned on in your browser. If you turn off cookies, the Vipps Logg inn service will not work.

To be able to recognise your devices, we use a cookie with a unique numerical value. The numerical value has been randomly generated, and others cannot deduce your identity from it. We are the only party to have this link to your identity, and this information is protected by the highest data security and access requirements.

Vipps Logg inn will analyse information about your browser to increase security. Such information includes different properties that can be retrieved using standard technology (known as device fingerprinting technology).

Vipps can also register and store other data about your use of Vipps Logg inn to ensure your security and to counteract criminal activity. Such security data can include user behaviour and the condition of the device. These data can only be used to detect deviations from normal values to counteract and, if relevant, follow up criminal activity targeting you and/or the merchant.

3.5 View bank account balance in Vipps

In Vipps, you can easily access account balance information for all bank accounts you have registered as Source of Funds in the Vipps app. You will have access to all account balances available to you under “Account and cards” in the Vipps app. Availability depends upon whether your bank entered an agreement with Vipps. An updated list of all banks who have entered such an agreement with Vipps can be found on our på www.vipps.no.

In order to have access to your bank account information in Vipps, your profile must be verified with BankID and you will have to consent to having your bank account balance information shown in Vipps. You will be able to revoke your consent any time in the app under «profile», «account and cards», «account balance».

3.6 Benefits in Vipps

With your consent, we can register your customer club benefits from different merchants in the Vipps app. This will make it easier for you to remember where you have customer benefits and may help you make better purchases. Moreover, you can use the Vipps app to activate benefits when making a purchase. Such benefits include value coupons, discounts, special offers, gift cards, credit notes, stamp cards, or reward points in a loyalty program.

You will be asked about whether you want to get benefits from a given merchant in the Vipps app when you use Vipps Login for this merchant. No matter what you choose, you will still be able to register or log in with Vipps as normal. If you do not consent, you will not be asked whether you want to receive benefits from this merchant again.

An overview of the merchants you receive benefits from, and what benefits you have, can be found under Profile and Personal Information in the Vipps app. If you remove the consent for a given merchant, you may be presented the consent again on a later occasion.

These benefits are personal and may not be shared with others.

4. PRICES

A transaction fee may be incurred for the use of Vipps. Visit www.vipps.no for information on prices under "Questions", "Prices and maximum amounts". If a transaction fee is incurred for a payment order, information about this will appear in Vipps before you confirm the payment.

When you use a credit card as a Source of Funds, costs can be incurred from the use of the credit card if this follows from the agreement between you and the issuer of the card. Vipps does not grant credit related to your use of Vipps.

5. PAYMENT TRANSACTIONS

5.1 Ways you can pay with Vipps


When you have confirmed a payment order transaction in Vipps, you authorise Vipps to carry out the payment on your behalf. You can use Vipps for outgoing payments in the following ways:

 • Payment to private individuals
 • Payments to companies, clubs and associations by searching for the recipient's profile
 • Payments online and in apps where Vipps is one of the payment alternatives
 • Payments in physical stores by establishing a connection with the store's payment terminal
 • Invoice payments

Depending on the amount and previous purchases, you may be asked to implement additional security measures, such as confirmation with BankID, to complete your payments.

5.2 Payment transactions to private individuals


When making payments to private individuals, you can enter the recipient's telephone number or find the name in your list of contacts on your mobile phone. If the recipient (payee) is not a Vipps user, the payment will not be processed. You will be informed in the dialog in the Vipps app if a recipient is not a Vipps user. To continue the payment, the recipient either must register as a Vipps user or you must make the payment through ordinary bank transfer (i.e. NetBank) or other available payment solutions.

When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, you must make sure that the mobile number you enter is correct. When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, your name, telephone number and any message to the recipient is shown in the recipient's Vipps application. Your name will also be shown in the recipient's bank account statements.

5.2.1 Vipps gift functionality

When sending money to other persons, you can choose to send the payment as a gift in the Vipps application. You can personalize your gift payment by selecting your gift wrapping and including a personal greeting which will be shown to the recipient when he or she opens the gift in Vipps. We will send a push-notification to the recipient with information that you sent a gift in Vipps. The gift is opend in the app with confetti animation. Sender and recipient have to be registered Vipps users in order to send gifts in Vipps.

You can choose if you want to send a gift at once, or if you prefer to schedule when the gift should be received for a later date. The maximum time period for scheduling future gift payments is three months. You will always be able to cancel a scheduled gift payment. If you want to change a scheduled payment, you will have to delete the scheduled payment and create a new gift payment.

Sending gift payments in Vipps incurs a transaction fee. Visit www.vipps.no for information on prices under "Questions", "Prices and maximum amounts". Information regarding the incurred transaction fee for a gift payment order, will also appear in Vipps before you confirm the payment. You can always choose to send the payment without gift functionality instead.

Both the amount for the gift payment and the transaction fee will be credited from your payment source on the scheduled payment date. We will send you a push-notification if there should be any problems with your gift payment, to make sure you will be able to re-try

5.3 Vipps to companies, clubs and associations via a profile search


When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations by finding their profile in Vipps, you must verify that the recipient's profile corresponds to the information you have received from the merchant before confirming the payment. Such information could be the recipient's name, unique ID number and name of the merchant.

When using Vipps in this manner, the recipient will see your name, the payment amount, the last four digits in your mobile phone number and any message you have written. With respect to donations to some charitable organisations, you will be able to give your personal identification number to the recipient so that your gift can be reported by the organisation to the tax authorities to give you a tax deduction if you qualify for such a deduction. Please note that it is the organisation, and not Vipps, which is responsible for reporting your gift to the authorities.

5.4 Vipps online and in apps

When you are going to buy something from an online merchant’s website or in a mobile app, Vipps could be a payment option. If you decide to pay by Vipps, a dialogue in Vipps will specify the amount and recipient, which you must confirm to complete the payment. When you use Vipps in this way, we will convey the amount and any message you write to the recipient along with a transaction ID.

With merchants that offer the possibility, you can choose to share your Vipps profile, see section 3.3 above for more information.

5.5 Vipps recurring payments


Approved online merchants can offer Vipps recurring payments on their webpage or in their mobile app as payment option.

The Source of Funds you chose for the first payment in a recurring payment agreement will be charged by Vipps for all following payments. You will find payment confirmations for all payments connected to a recurring payment agreement in the payment history in your Vipps app. If you want to change Source of Funds used for payments connected to a recurring payments agreement, you can do that in your Vipps app under "my recurring payments".

When you try to delete a Source of Funds used in a recurring payment agreement as funding source, you will get an error message. You will have to replace the Source of Funds you want to delete with an alternative funding source before you can delete it. You will find an overview over all recurring payment agreements you accepted in your Vipps app under "my recurring payments".

Vipps is not responsible for any aspects of entering, changing or terminating your recurring payments agreement between you and a merchant. The merchant will be responsible for to answer all questions and handle all complaints regarding the agreement between you and the merchant. The merchant is also responsible for the delivery and quality of products and services. You will always have to contact the merchant in order to terminate a recurring payments agreement. Vipps is not responsible for lacking payments or failed payments, e.g. because we were not able to charge the Source of Funds registered in a recurring payments agreement.

Vipps will send you a push notification when the Source of Funds registered in a recurring payments agreement expires, to enable you to replace the expired Source of Funds. Vipps will also send push notifcations when recurring payments fail. You are responsible to fulfil your contractual duties regarding the recurring payment agreement you entered with the merchant. Therefore, you are responsible to pay with alternate payment methods. This also applies when you delete your Vipps profile.

5.6 Vipps inStore


Some physical stores are able to send a Vipps online payment request (see chapter 5.4 Vipps online and in apps) from the stores cash system.

5.6.1 Payment with a digital BankAxept card

Vipps makes it possible to pay with a digital BankAxept card at merchants which support this. You may enter this service if your bank (card issuer) facilitate the solution.

The personal data in your Vipps profile (bank account number and social security number) will be shared with your bank (card issuer) to request if there is a valid BankAxept card to be digitalized.

The payment with a digitalized BankAxept card will be available at merchants which provide an QR-code. When you scan the QR-code, you will be presented to an amount and the name of the merchant. If you confirm the payment by press “Pay”, the payment will be initiated if the payment is confirmed by the payment system in the terminal.

The confirmation (receipt) will be presented in your Vipps app.

Terms and conditions for using BankAxept as a card holder follow the standard terms and conditions in your ordinary agreement with your bank.

5.7 eFaktura in Vipps

5.7.1 About "Always eFaktura"

Vipps is part of the banks' common solution for digital invoices, known as eFaktura. With eFaktura you can easily receive invoices digitally in all payment interfaces that offer e-invoices and from all e-invoice issuers you have purchases from. The solution is the same as in online banking.

5.7.2 About the Service

 • You can consent to "always eFaktura" in the app under "Invoices and eFaktura". By activating "always eFaktura", you agree that all invoice issuers can send you invoices digitally, for processing in Vipps and in your online and mobile bank.
 • You can unsubscribe from eFaktura for all digital payment surfaces. You can also do this under "Invoices and eFaktura" in Vipps. If you turn off eFaktura, you will no longer receive bills electronically, neither in Vipps, nor in your online and mobile bank. In this case, invoice issuers will need to send you invoices in another way, such as email or post.
 • If you activate "View eFaktura in Vipps" under "Invoices and eFaktura", invoices will automatically be available for viewing and processing in Vipps. You can easily turn this on and off, and it will only change whether invoices appear in Vipps or not.
 • You choose whether you want to process bills in Vipps or in your online bank, but in both cases, it is your bank account that will be charged on the specified payment date in accordance with information in the online bank. Your online banking and Vipps are synchronized, so there are no risk of paying double.
 • If your bank does not support payment of e-invoices in Vipps, you will still be able to see your bills in the app, but not pay them.

5.7.3 Reservation and changes in payment details on eFaktura

 • In your online bank, you can reserve yourself against receiving e-invoices from specific invoice issuers.
 • You can change the payment amount and date in Vipps before the invoice is sent for payment.
 • If you wish to change your payment details after you have confirmed your invoice in Vipps, you must do this in your online bank.

5.7.4 Content and processing of e-invoices

 • Vipps is not responsible for the content of e-invoices and underlying payment requirements. Vipps does not have any influence on which person the invoice issuer believes is the addressee of the payment claim.
 • An e-invoice processed in online banking will no longer be possible to pay in Vipps. If you delete an e-invoice in an online bank, it will also disappear in Vipps. Invoices can also be follow-up of outstanding receivables, including debt collection notices and payment requests.

5.8 Vipps Bill Scanner


You can also use Vipps to pay invoices you have received in paper format or by e-mail. You do this by clicking on "Scan" in the main menu and take a picture of the invoice. It is not necessary to take a picture of the entire invoice, the most important thing is that the photo contains all payment details, such as account number, KID number, amount, and due date.

These images are stored by Vipps so that, if necessary, you can find and see the picture of the invoice after the payment has been made. You should not take photos of anything that does not contain payment details. Such images may be deleted without notice and may be interpreted as misuse of the Service.

Vipps analyses the image, identifies payment details and returns these in the form of pre-filled values. You can choose whether you want to use the suggested payment details or if you want to overwrite them manually.

You are responsible for checking that complete and correct payment details are used for every payment, even where Vipps suggests this when filling in pre-fill. When paying, you can choose between the bank accounts you have registered in Vipps as a payment source.By confirming the payment, you authorize Vipps to carry out coverage checks, reservations, and charges of the selected payment source. It is not possible to revoke the payment order after you have confirmed it and the payment has been initiated in Vipps.

5.9 Vipps online via PSP


Vipps offers two different payment solutions regarding online payments:

 • For merchants using Vipps direct integration (as described under 5.4), Vipps will process your online payments, i.e. Vipps is responsible for charging your payment card, clearing and settlement.
 • For merchants using Payment Service Provider (PSP) integrations, the payment will be initiated in your Vipps app. However, the merchant's PSP and card acquirer will be responsible for processing the card payments and Vipps is not involved in this process

Whenever you chose to initiate online payments in Vipps via a PSP, Vipps will send a card token to Nets. Nets will "decode" the token and send the necessary payment card data to the merchant's PSP and acquirer, so the payment can be processed. Forwarding the token to Nets is a necessary step in order to enable the payment processing. Vipps is not forwarding any information to the merchant directly. The merchant's PSP/card acquirer will hereafter authorise the payment and charge the payment card you chose in Vipps.

5.10 Vipps “Cover for me”

If you have a challenge with paying one of your invoices before its due date, you may consider using the “Cover for me” service in Vipps. This service is provided by Sparebank1 Kreditt AS. SpareBank 1 Kreditt AS pays your invoice on your behalf and issues a new invoice to you with a delayed due date (30 days).

This is how the “Cover for me” service works:

 1. If using the service for the first time, you will have to provide information about your personal finances. This is a necessary step to enable SpareBank 1 Kreditt AS to decide if they can lend money to you. In this review, a credit check of you is also conducted.
 2. When you are finished registering the necessary information, you will have to accept the terms and conditions for Vipps “Cover for me” with BankID. Thereafter, SpareBank 1 Kreditt AS will pay your invoice within the next banking day.
 3. Some days later, you will receive a new invoice (eInvoice) issued by SpareBank 1 Kreditt AS. This eInvoice will be available in Vipps, but also in your bank’s internet and mobile banking solutions. The new invoice will have a new, delayed due date and the amount will now include the service fees for Vipps “Cover for me”.
 4. When SpareBank 1 Kreditt AS is lending you money, they have to report the amount you owe them to the national debt register.
 5. SpareBank 1 Kreditt AS will register the new invoice’s amount as your new credit limit with them after you paid back the sum you owed them. This means that you can use this credit limit the next time you need some extra days for paying an invoice, without having to go through the application process again. However, if the amount of your next invoice exceeds your credit limit, you will need to go through all steps of the credit application process again.

You can use the “Cover for me” service in Vipps for all invoices you received in Vipps, as well as for invoices you scanned by using the Vipps invoice scanner, provided the invoices was issued with a KID-number. The service cannot be used for invoice amounts lower than 500 NOK and higher than 10.000 NOK. Furthermore, it is not allowed to use the service to lend money for paying invoices from other credit companies including credit card issuers, debt collectors, fines, child support, etc.

Provided that you outright pay the invoice from SpareBank 1 Kreditt AS within its due date, you will not be charged any interest. If you choose to only pay the minimum amount or any other amount between the minimum amount and the complete invoice amount, SpareBank 1 Kreditt AS will charge you with interests according to their terms and conditions. If your payment is delayed or you pay less than the minimum amount specified, interests and fees according to the agreement will be charged.

By using the Vipps «Cover for me» service, you will enter an agreement with SpareBank 1 Kreditt AS. You will find more information like prices, terms and conditions here: https://kredittkort.sparebank1.no/acspublic/productterms/vipps-legg-ut-for-meg

5.11 Vipps Checkout

Vipps Checkout lets you pay with Vipps or cards. Vipps Checkout lets you be remembered on your devices, through storage of your name, phone number, email address, address and delivery address per device, if you opt in.

5.11.1 Information security and recognition technology in connection with Vipps Checkout

We use cookies to provide Vipps Checkout. To be able to recognise your devices, we use a cookie with a unique numerical value. The numerical value has been randomly generated, and others cannot deduce your identity from it. We are the only party to have this link to your identity, and this information is protected by high data security and access requirements.

5.11 Incoming payments and payment requests


You can receive payments from others in Vipps. You can also use Vipps to request payment from another person who uses Vipps. You can only do so if you have a contractual basis for the payment request with the person you are sending the request to. If you misuse the opportunity to send payment requests, it will be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps.

5.12 Rejection of payments


If statutory or contractual terms for effecting payments have not been fulfilled, Vipps may reject the payment. For example, Vipps will reject the payment if there are insufficient funds in the Source of Funds and if the bank suspects misuse, fraud or money laundering or attempts thereof. It is not permitted to use Vipps as payment for stakes related to participation in betting games, wagers or other forms of gambling which are illegal in Norway. If such use is suspected, the payment will be rejected. Any actual or suspected misuse as described in this provision can be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps and revoke this Agreement, cf. item 6.5. If the purpose is legitimate, you will be informed that the payment has been rejected and what you can do to rectify the situation so that the payment can be affected.

5.13 Reimbursement


If you use Vipps to pay for goods or services, but subsequently agree with the seller that you are entitled to a refund, or if the purchase is annulled for any other reason, the amount will be paid into the Source of Funding used for the payment that is to be reimbursed.

5.14 Errors in payment transactions

Once you have confirmed an outgoing payment in Vipps, the payment is final and cannot be reversed. If, in your opinion, a payment has not been approved by you, you must use the right to complain as described in item 5.15. If you have received a Vipps payment which is due to an error on the part of Vipps, Vipps can rectify the error by debiting your Source of Funds by the end of the third working day after the error was made. Moreover, erroneous crediting or debiting of an account on the part of Vipps is regulated by the stipulations in Sections 31 and 32 of the Financial Contracts Act.

5.15 Vipps' liability in connection with payment orders, the purchase of goods and services and invoice payments

Vipps shall effect payments in accordance with your instructions in Vipps. If Vipps makes a mistake in connection with the payment, Vipps shall rectify the error and cover your loss, subject to the limitations in Sections 40-42 of the Financial Contracts Act. Vipps cannot be held liable for losses that are due to circumstances beyond Vipps' control which it could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of, cf. item 9.3. Erroneous or delayed payment transfers due to failures in the telecommunications network or unforeseen failures in other systems that are delivered by third parties and are necessary for Vipps to function, will always be regarded as such circumstances. nbsp;

Vipps is also liable for losses arising when payments have not been approved by you, provided that the terms and conditions are fulfilled in accordance with Section 35 of the Financial Contracts Act.

Vipps is not liable for errors made by you when you have entered a payment order in Vipps, cf. items 6.1 and 6-5. For example, Vipps is not liable if the recipient, telephone number or amount etc. is incorrect. Vipps is not liable for the content of the Vipps invoice and the demand for payment. Nor does Vipps have any influence on which person the invoice issuer regards as the addressee of the claim.

If you think that Vipps is liable for errors in connection with a payment, you must contact Vipps and issue a complaint in accordance with item 5.15. If you think there is an error in an invoice you have received in Vipps Invoice, you must take direct contact with the issuer of the invoice.

Once you have made a payment in Vipps, Vipps will send you a confirmation of the payment in an e-mail and in Vipps. If you have purchased a product or service with Vipps, the seller is responsible for giving you a receipt for the purchase. Vipps' confirmation of the payment in Vipps is not a receipt for the purchase.

When you buy goods or services, the seller is liable for any errors and defects. Vipps is not liable for this.

5.16 Complaints and reversal of payments


If, in your opinion, Vipps has carried out a transaction you have not approved, you must issue a complaint to Vipps. The bank shall then document that the transaction has been authenticated (approved), correctly registered and recorded, and has not been affected by technical failure or other errors. The fact that your Vipps profile has been used to execute the payment does not on its own represent adequate evidence that you have made the payment or acted dishonestly vis-à-vis the bank.

However, if you are still of the view that Vipps is responsible, Vipps shall reverse the amount and compensate for loss of interest from the debit date, provided that you submit a claim for reversal of the payment without undue delay after you were or ought to have been aware of the error, and no later than 13 months after the debit date. The obligation to reverse the payment does not apply if you have acknowledged liability for the debit, or if Vipps, within four weeks from receipt of the written objection from you, has filed a civil suit or submitted the matter to the Norwegian Banking Complaints Board. If the matter is dismissed by the Board or a court of law, a new time limit of four weeks applies from the date Vipps was informed of the dismissal. In connection with the reversal of payments, you may be liable for a certain amount in accordance with item 6.6, which Vipps may withhold.

If you suspect that you may have been exposed to a criminal act in connection with a transaction, Vipps can require that you report the matter to the police.

If a payment is reversed in accordance with this provision, Vipps may nevertheless require that the money be repaid on a later date if the bank can render probable that the payment was approved by you and that the bank thus cannot be held liable.

6. YOUR RESPONSIBILITIES

6.1 Correct information


You are responsible for ensuring that the information you provide about yourself to Vipps is complete, correct and updated. If there are any changes in your data, you are responsible for correcting the information in Vipps. You are responsible for providing your correct name, e-mail address, telephone number, card number and account number. This will not be checked by Vipps.

When you use Vipps to make a payment to private individuals, you must make sure that the mobile number you use is correct, as described in item 5.1 When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations, you must verify that the recipient's profile corresponds to the information you have received from the merchant, cf. item 5.1.

6.2 Personal code - PIN

As part of the registration procedure for Vipps, cf. item 3.2, you must select a personal code ("PIN"). Your PIN code must consist of four digits and must be different from your other PIN codes, such as the PIN code used for your Source of Funds or your mobile phone. Vipps is free to refuse the use of certain PIN code digit combinations.

The Vipps service is for personal use only, and you must not disclose your PIN code to any third party. You are responsible for ensuring that others do not gain access to your Vipps application. Under no circumstances must you give your PIN code or other security procedures to anyone, including Vipps. If any third party asks you to disclose information that can be used to access Vipps, this must be regarded as attempted fraud. Thus, you must refuse to share such information and inform Vipps without undue delay. You are responsible for informing the relevant bank or financial institution your Source of Funds in Vipps is linked to.

6.3 Lost or stolen mobile phone


If your mobile phone is stolen or lost, or if you suspect unauthorised use of Vipps, you must notify Vipps as soon as possible. When such notification has been given, Vipps will block the use of Vipps until further notice.

6.4 Legitimate use


You cannot use Vipps in breach of prevailing Norwegian law or in violation of this Agreement. If you are to use Vipps for business purposes or to receive payments on behalf of your club, association or organisation, you must enter into a separate agreement governing this with Vipps. The use of Vipps with a personal profile for business purposes is deemed to represent a serious breach of the Agreement and will result in your Vipps profile being blocked.

If you use Vipps in a way that entails a risk of money laundering, for example by buying or selling Bitcoins, or in a way that other Vipps users perceive to be offensive or insulting, for example if you send inappropriate messages to other users, Vipps may block your Vipps profile. You cannot use Vipps on a mobile phone which is jailbroken/rooted. The use of Vipps on a phone which is modified in this way creates a risk for the misuse of Vipps and compromises the information entered in the app. Vipps will therefore consider the use of Vipps on a device which is jailbroken/rooted as a serious breach of the terms and conditions for the use of Vipps as a means of payment, which is of consequence to your responsibility as a customer in the event of misuse caused by this.

6.5 Consequences of illegitimate use

If Vipps has reasonable grounds to believe that your use of Vipps is in violation of law or this Agreement, Vipps is entitled to temporarily stop your use of Vipps. If such use is not discontinued or represents a serious breach of the Agreement, Vipps is entitled to terminate the Agreement. Vipps is under no obligation to inform you before the Agreement is terminated but will seek to give such notice and to provide you with the opportunity to rectify the matter if this is possible.

6.6 Misuse of Vipps


You will be liable for up to NOK 1 200 in connection with losses resulting from unauthorised payments due to the use of a lost or stolen payment instrument provided that your personal security procedure has been used. The same applies to payment transactions carried out following unauthorised appropriation of a payment instrument if you have failed to protect the above-mentioned personal security procedure and this has been used.

You will be liable for up to NOK 12 000 in connection with unauthorised payment transactions if the loss is due to the fact that you, through gross negligence, have failed to fulfil one or more of your obligations under this Agreement. If the loss is due to the fact that you, through gross negligence or with intent, have failed to meet the obligations under this Agreement, you shall cover the entire loss. The same applies if the loss is due to the fact that you have acted dishonestly.

Your liability under this item may be modified in accordance with the rules in Section 36 of the Financial Contracts Act in cases where Vipps fails to meet sound standards and the unauthorised use is related to this.

You will not be liable for losses which occur after Vipps has been notified and your Vipps profile has been blocked. Nor will you be liable for losses if you have had no opportunity to block your Vipps profile due to circumstances at Vipps.

6.7 Vipps' customer due diligence - consequences


In accordance with the money laundering regulations, Vipps has a duty to apply customer due diligence measures when establishing customer relationships and in the ongoing monitoring of existing customer relationships. This may include investigations concerning the use of Vipps. If required by Vipps, you must provide information about your or others' use of Vipps or give Vipps other information. If you fail to give Vipps the required information in connection with Vipps' customer due diligence procedures, or if satisfactory customer due diligence cannot be implemented for other reasons, Vipps may terminate the Agreement with immediate effect.

7. ELECTRONIC COMMUNICATION

By entering into this Agreement, you consent that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. You accept that Vipps will communicate with you directly in Vipps, to the telephone number you have stated in Vipps, or by using your stated e-mail address.

8. VIPPS PRIVACY POLICY

In order to enable you to use Vipps, Vipps needs to receive, use and store some of your personal data. Most of these data are provided by yourself in Vipps when you register and are generated when you use the service. Vipps has a separate Privacy Policy which you will find under "Personvern og vilkår" in the Vipps menu. Vipps Privacy Protection Policy is part of the Agreement.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1 Duration and termination

The Agreement remains in force as long as Vipps offers Vipps. Vipps can choose to no longer provide Vipps subject to two months' notice. If you have breached the Agreement, Vipps can terminate the Agreement with you without prior notice.

If you wish to terminate the Agreement, this can be done by contacting Vipps. Please note that the Agreement will remain in force even if you delete Vipps from your mobile device. If you do not use Vipps over a period of six months, Vipps can choose to deactivate your Vipps profile.

9.2 Amendments to the Agreement


Vipps can make amendments to the Agreement without prior notice. The prevailing terms and conditions of the Agreement will be available in Vipps and at www.vipps.no. Amendments which are not in your favor may only be implemented by Vipps subject to two months' notice. If you do not wish to accept amendments to the Agreement, you must terminate the Agreement and your use of Vipps. If you continue to use Vipps after the Agreement has been amended, the amendments are deemed to be approved by you. Amendments to the registration procedures to comply with regulatory and security requirements, or to prevent unlawful activity, can be implemented by Vipps without prior notice.

You can contact Vipps at any time and ask to receive these terms and conditions in a paper version.

9.3 Temporary suspension of the Agreement


Vipps' obligations under this Agreement - including the duty to make payments and debits - shall temporarily cease to apply if circumstances arise which are beyond Vipps' control, which Vipps could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of and which render impossible completion of the Agreement. The same applies to circumstances which are due to Vipps' statutory obligations or pursuant to law.

9.4 Contact with Vipps regarding Vipps


Whatever your request, you can contact Vipps for assistance and information at: www.vipps.no, or by calling +47 22 48 28 00. Call +47 22 48 28 00 to report loss of your mobile phone or to block the Vipps service.

9.5 Dispute resolution


This Agreement is governed by Norwegian law. In the event of a dispute where you disagree with Vipps and we do not resolve the matter to your satisfaction, you can submit the matter to the Norwegian Financial Services Complaints Board. The Norwegian Financial Services Complaints Board can be contacted via klageskjema.finkn.no or to the Board's secretariat at postal address: P.O. Box 53 Skøyen, N-0212 Oslo.

9.6 Concessions and supervision


Vipps MobilePay AS has a licence as a payment institution and is subject to supervision by Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority of Norway), P.O. Box 1187 Sentrum, N-0107 Oslo and the Norwegian Data Protection Authority, P.O. Box 8177 Dep., N-0134 Oslo.

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SERVICE VIPPS U15

These terms and conditions apply in addition to the general terms for Vipps for private individuals. The service can only be used by Vipps users under the age of 15 and it is linked to parents' Vipps profiles. When a child turns 15, they can create a Vipps profile without their parents' consent, by deleting the child profile and creating a new Vipps profile. Vipps has not defined a lower age limit, and it is up to parents themselves to decide when their child can start using Vipps U15.

1.ABOUT THE SERVICE


Vipps U15 is a payment service delivered by Vipps, which is based on parental consent. This means that parents must add the child in their Vipps app, before the child can create their own profile. We confirm your parental responsibility for the child by obtaining information from the National Population Register. The other parent will be notified that we are creating a profile for your child. Vipps U15 enables children to receive money, ask for money and transfer money to other people. Both parents must give their consent before the child can transfer money to other private individuals.

2.FORMATION OF CONTRACT


All the conditions below must be met before your child can use Vipps U15:

 • Both parents must have an active Vipps profile that is verified by BankID.
 • The child must have a Norwegian personal ID number or D number.
 • A Norwegian bank account must be given for incoming payments. The child must be registered as the account holder. Vipps checks the account ownership and verifies the connection between the child and the payment account in the banks' joint account and address register (KAR). This bank account is also used for outgoing payments, on the condition that both parents have consented to this by activating the function that gives the child the right to send money using the Vipps U15 app. The bank accounts that can be registered and used by Vipps U15 depend on the contractual relationship between Vipps and the bank where the account is registered. You will find a list of the banks that can be used at vipps.no.
 • The child must have a mobile phone with a Norwegian phone number. The service does not support the use of unlisted numbers. If the child has an unlisted number, they will not be able to use Vipps U15.
 • Vipps U15 must be downloaded from Play Store or App Store and can be used on mobile phones with iOS and Android (provided Google Play Services are available) operating systems.
 • Vipps must approve the child as a Vipps U15 user.


3.USING VIPPS U15

3.1 When you can use Vipps U15


Vipps U15 is a simplified version of Vipps. Children can receive money, ask for money and transfer money to other people. A child can send money to others if both parents have approved this in their Vipps settings. Children cannot send chat messages in Vipps U15, but they can receive messages from other Vipps users.

Children can also send and receive chat messages from other Vipps users in Vipps U15. Both parents have access to all messages which were sent or received in their child’s Vipps profile in their Vipps application. The payment history is available via the bank account registered in the U15 profile

3.2 Registration, identification and maximum amounts


Before your child can start using Vipps, you have to add them to your own Vipps profile. You do this by going to 'Profile' and selecting 'Add a child. You must consent to us obtaining information about you and your children from the National Population Register. Vipps obtains information about parental responsibility from the National Population Register, but has limited access to information about changes in parental responsibility. In certain cases, Vipps does not support the creation of a child's profile.

You select which of your children under 15 you wish to create a Vipps U15 profile for. When you create a child's profile, we are obliged to inform both parents. You must therefore consent to us notifying the other parent before we can complete the registration. The child will receive an activation code from Vipps after you have registered their mobile phone number and bank account number.

When the child has been registered and is ready to use Vipps U15, it is up to you as parents to consent to the child being able to send money to other private individuals. Consent is given under 'Profile' in the parents' Vipps apps. Select your child and activate the consent. The child can only send money to others when both parents have registered their consent. You can see all the payments made and received in the child's bank account in your online bank.
Vipps has stipulated maximum amounts. The maximum amounts that apply at all times are available at www.vipps.no. The maximum amounts have been set to increase security, reduce the risk of crime and misuse, and to protect the child as a Vipps user. If the maximum amounts are reached, the child will not be able to receive or money. Money that has been sent to the child will be refunded to the sender within three days of the money being sent.

3.3 View bank account balance in Vipps U15


Children can easily access account balance information for bank accounts registered as Source of Funds in the Vipps app. Account balance information can be found on the home screen in the child’s Vipps app. Availability depends upon whether your bank entered an agreement with Vipps. An updated list of all banks who have entered such an agreement with Vipps can be found on our www.vipps.no.

In order to give your child access to bank account information in Vipps, you will have to consent to having the bank account balance information shown in Vipps. You will be able to revoke your consent any time in the app under «profile», the child’s name, and «account balance».

4.PRICES


Using Vipps U15 may incur a transaction fee. Information about prices is available at www.vipps.no under Questions, Prices and maximum amounts. If a transaction fee is incurred for a payment order, you will see information about this in Vipps before you confirm the payment.

5.PAYMENT ORDERS

5.1 Incoming payments and payment requests


The child can receive payments from others in Vipps U15. The child can also use Vipps to request payment from another private individual who uses Vipps. The child can only do this if they have a contractual basis for sending payment requests with the person they are sent to. Misuse of the right to send payment requests will be deemed a material breach of contract, giving Vipps the right to terminate the child's access to Vipps U15.

5.2 Payment orders to private individuals


For payment orders to private individuals in Vipps U15, the child searches for the recipient's phone number or name in their contact list. If the recipient is not a Vipps user, the payment order will not be processed. In order to receive a Vipps payment, the recipient must be a registered Vipps user.


When the child uses Vipps U15 to pay private individuals, they must check that the recipient's mobile phone number is correct. When the child uses Vipps to pay a private individual, the child's name and phone number will be shown in the recipient's Vipps app. The child's name and account number (Source of Funds), will also appear in the recipient's transaction history in online banks and bank statements.

6.THE CHILD'S RESPONSIBILITIES

6.1 Personal code - PIN


In connection with the registration procedure in Vipps, cf. section 3.2 of the Special terms and conditions for the service Vipps U15, the child must select a personal code (PIN). The PIN code comprises four digits and must be different from other PIN codes used by the child, such as the PIN code for the child's mobile phone. Vipps is entitled to deny the use of certain digit combinations as PIN codes. If child needs to reset PIN-code, parent need to call our customer center.


Vipps is a service that is exclusively for personal use, and the child must not give others access to the Vipps U15 app or disclose their PIN code to others. You must ensure that others do not gain access to the child's Vipps app. The child must not under any circumstances disclose their PIN code or other security information to anyone, including the police, the bank or Vipps. If any unauthorised persons ask the child to disclose information that can be used to gain access to Vipps, the child must refuse to do so. Such and similar attempts to gain unlawful access to PIN codes or other security procedures must be reported, either by the child or you, immediately to Vipps. It is your responsibility to notify the bank or financial undertaking which the child's Source of Funds in Vipps is linked to.

6.2 If the child's mobile phone is lost or stolen


If the child's mobile phone is stolen, lost or you suspect unauthorised use of Vipps U15, you or the child must notify Vipps as soon as possible. When you have notified Vipps, it will block Vipps U15 until further notice.

6.3 Misuse of Vipps U15


In an assessment of whether a Vipps U15 user can be held liable for unauthorised payments and, if applicable, when determining the amount of liability in damages, the child's age, development, behavior, their ability to pay and any other circumstances will be taken into account, cf. the principles in the Compensatory Damages Act Section 1-1.

 • Reduced liability for minors under 13: The U15 user is liable for up to NOK 800 for losses in connection with unauthorised payment transactions due to the user intentionally not meeting the obligation under section 6.1 of the Special terms and conditions for the service Vipps U15 if the user should have understood that the intentional act would entail misuse of Vipps. The same applies in the event of fraudulent conduct on the part of the user.
 • Reduced liability for minors over 13: The U15 user is liable for up to NOK 1,200 in connection with unauthorised payment transactions if the loss is due to gross negligence on the part of the user in that they have failed to comply with one or more of their obligations under this Agreement. If the loss is due to intent on the part of the user in that they have failed to comply with the obligations under this Agreement, the user must bear the entire loss. The same applies if the loss is due to fraudulent conduct on the part of the user.

The user's liability under this section can be reduced pursuant to the rules in Section 36 of the Financial Contracts Act in the event that Vipps fails to meet sound standards and the unauthorised use is related to this.

7.PARENTS' LIABILITY


Where the Agreement describes that a Vipps user can incur liability in damages, for example for the misuse of the account by others, the parents may also incur joint liability pursuant to the Compensatory Damages Act in the following cases:

a) Pursuant to the Compensatory Damages Act Section 1-2 no 1, parents are obliged to pay damages for damage inflicted by children and youth under 18, to the extent they have failed to provide due supervision or have not done what can reasonably be expected of them to prevent damage.

b) Pursuant to the Compensatory Damages Act Section 1-2 no 2, parents are liable, irrespective of whether they are at fault, for up to NOK 5,000 per loss event as a result of minors' tortuous acts.

Parents may also incur liability in damages in relation to Vipps if they, acting as a guardian and/or manager, carry out transactions on the account in breach of this Agreement or of the provisions of the Guardianship Act, and this leads to a loss for Vipps.