Vilkår privat

Versjon 1.31 – 15.11.23

1. OM TJENESTEN

Vipps er en betalings- og informasjonstjeneste levert av Vipps MobilePay AS ("Vipps", "vi" eller "oss") som kan lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om Vipps og hva du kan bruke Vipps til på www.vipps.no.

2. AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter

Vilkårene som følger nedenfor er avtalen (“Avtalen”) mellom deg som kunde og Vipps MobilePay AS, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo, org.nr. 918 713 867. I tillegg til Avtalen gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning.

2.2 Hva må til for å kunne bruke Vipps

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Vipps:

 • Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Du må angi et norsk kontonummer for innkommende betalinger (mottakskonto). Denne bankkontoen kan også brukes for utgående betalinger avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank).
 • Du må ha minst ett privat debet- eller kredittkort utstedt av en norsk bank.
 • Du må angi et privat norsk debetkort som mottakskort for innkommende betalinger hvor avsender har brukt betalingskort som utgående betalingsinstrument (“betaling kort til kort”). Dette debetkortet vil også kunne brukes for utgående betalinger. Dette gjelder ikke for brukere under 15 år.
 • Du kan tilknytte flere bankkonto og betalingskort ("Pengekilde") til Vipps. Vipps verifiserer at bankkontoen eies av deg personlig ved oppslag i bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR) før den tillates som Pengekilde. Du kan gi bankkontoene dine egne navn i Vipps, så det blir enklere å holde styr og orden over Pengekildene i appen.
 • Du må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Vipps er basert på åpne telefonnummer. Vær oppmerksom på at hvis du har reservert deg mot nummeropplysning hos tilbydere av nummeropplysningstjenester (1881 e.l.) eller har hemmelig telefonnummer, vil navnet ditt likevel kunne vises i Vipps hvis noen har, eller får, tilgang til ditt telefonnummer, forutsatt at du har en aktiv Vipps-profil.
 • Vipps må lastes ned fra Play Store eller App Store og fungerer på telefoner med iOS eller Android (forutsatt at Google Play Services er tilgjengelig) operativsystem.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må være over 15 år for å opprette en Vipps profil. Er du mellom 15 og 18 år kan du bare overføre beløp du selv har rådighet over. Er du under 15 år kan foreldrene dine opprette en foreldrebestemt Vipps-profil for deg.
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
 • Vipps må godkjenne deg som bruker.

Mer detaljert informasjon om hvilke mobiltelefoner og hvilke betalingskort du kan bruke sammen med Vipps finner du på www.vipps.no.

3. BRUK AV VIPPS

3.1 Hva du kan bruke Vipps til


Vipps er en betalingsløsning som gjør at du blant annet kan betale i butikker, på internett og i applikasjoner der du ser Vippssymbolet. Du kan overføre penger til lag, foreninger og organisasjoner, og du kan motta og overføre penger til andre personer. Du kan også se og betale regninger med tjenesten Vipps Regninger eller se og initiere betaling av eFaktura i Vipps. Vipps kan også benyttes til å dele informasjon i din Vipps-profil til bedrifter slik at du slipper å taste den informasjonen som bedriftene trenger, og for å logge inn hos disse brukersteder (hvis de tilbyr dette).

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser


Før du begynner å bruke Vipps må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. Ved første gangs registrering identifiserer du deg ved å fullføre registreringsprosedyren i Vipps. Vi vil verifisere din identitet blant annet ved automatisk oppslag mot Skatteetatens Folkeregister. Er du over 15 år, må du i tillegg verifisere din identitet med BankID.

Vi har satt beløpsgrenser for bruk av Vipps. Du finner de til enhver tid gjeldende beløpsgrensene på www.vipps.no. Beløpsgrensene er satt for å øke sikkerheten, redusere risiko for kriminalitet og misbruk, og beskytte deg som bruker. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du ikke kunne sende penger i Vipps. I tillegg har vi satt beløpsgrenser for store betalinger slik at du vil kunne møte krav om autentisering med sikkerhetsmekanismer som BankID eller 3-D Secure.

3.3 Deling av informasjon i Vipps-profil til bedrifter

Vipps kan i registrerings-, innloggings- og betalingssituasjoner gjøre det enklere for deg å gi brukersteder informasjonen de trenger for å registrere deg i sine systemer eller for å levere tjenesten/produktet til deg. I slike situasjoner spør brukerstedene etter den informasjonen de trenger, og så gis du mulighet til å dele informasjonen som du har lagret i din Vipps-profil. Vipps deler kun din informasjon med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Hvilken informasjon som deles med brukerstedet er avhengig av hva brukerstedet ber om og framkommer i samtykkedialogen.

Brukersteder vil kunne be om tilgang til følgende informasjon fra din Vipps-profil:

 • For- og etternavn
 • Adresser
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato
 • Kontonummer

Kun med hjemmel i lov eller når det er nødvendig:

 • Fødselsnummer eller D-nummer

Brukerstedet blir selvstendig behandlingsansvarlig for den informasjon som deles med dem. Dette betyr at brukerstedet blir ansvarlig for sin videre behandling av din informasjon og bestemmer formålet med behandlingen.

Når du velger å dele informasjonen med et brukersted gir vi brukerstedet oppdatert profilinformasjon hvis du senere bruker brukerstedets funksjonalitet som ga tilgang til din profilinformasjon. Vi lagrer også samtykket slik at brukersted kan få den samme informasjonen fra Vipps når de bruker annen funksjonalitet som gir tilgang til profilinformasjon, uten at du trenger å ta stilling til dette i hvert enkelt tilfelle. Dette gjør vi siden bedriften allerede har din informasjon. Hvis et brukersted i en situasjon ber om mer informasjon enn du har gitt samtykke til tidligere vil du bli spurt om samtykke før denne informasjonen deles.

Du kan i Vipps under «Profil» se hvilke brukersteder du har delt informasjon med og hvilken informasjon du har delt med hver enkelt. Du kan til enhver tid trekke tilbake tilgangen. Hvis du trekker tilbake tilgangen til deling vil du bli spurt om nytt samtykke dersom du ønsker å bruke funksjonen hos dette brukerstedet senere. Vær likevel oppmerksom på at informasjonen du har delt tidligere kan være lagret hos brukersted for brukerstedets egen behandling av dine personopplysninger til sin kundeadministrasjon, som selvstendig behandlingsansvarlig.

3.4 Vipps Logg inn

Du kan enkelt registrere deg eller logge deg inn med din Vipps-profil hos brukersteder som benytter seg av funksjonaliteten «Vipps Logg inn».

Vipps Logg inn gjør at du slipper selv å oppgi informasjon som brukersteder ofte spør etter, f.eks. navn, e-postadresse eller telefonnummer. Med Vipps Logg inn trenger du heller ikke å tenke på brukernavn og passord. Når tjenesten brukes fra nettleser, gjør den det mulig å bli husket i de nettleserne som du bruker, f.eks. Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Safari eller Firefox, slik at du får enda enklere innlogging og registrering fra den nettleseren senere.

3.4.1 Om tjenesten Vipps Logg inn

Vipps Logg inn finnes i to variasjoner: 1) hvor du selv starter registrering/innlogging i din nettleser – typisk på et brukersteds nettsted eller i brukerstedets applikasjon eller 2) hvor registreringen/innloggingen starter fra brukerstedet systemer og du bekrefter denne direkte i Vipps uten å være via nettleser først.

Når du selv starter registrering/innlogging med Vipps i din nettleser for første gang, må du alltid bekrefte påloggingen i Vipps. Hvis du bruker Vipps Logg inn på en enhet (f.eks. nettbrett eller pc) hvor du ikke har installert Vipps, må du taste inn mobilnummeret du er registrert med i Vipps. Velger du å bli husket i den nettleseren du bruker vil du senere kunne gjøre registrering og logg inn hos brukersteder som tilbyr Vipps Logg inn, uten å måtte bekrefte dette i appen.

Hvis du allerede har valgt å dele informasjon fra Vipps-profilen med en bedrift, slik at du er registrert som en bruker i deres systemer, kan du logge inn med Vipps uten å gi noe nytt samtykke for denne informasjonen. Hvis du har valgt å bli husket i nettleseren med Vipps Logg inn kan du logges inn uten å måtte gjennom egne bekreftelser for dette.

3.4.2 Sikkerhet i forbindelse med Vipps Logg inn

For å unngå at andre får tilgang til data, er det viktig at du ikke godkjenner registrerings-/innloggingsforespørsler som du ikke selv har bedt om. Det er også viktig at du oppbevarer enheter som du har tatt i bruk Vipps Logg inn på, på en sikker måte. Du bør også sikre slike enheter med skjermlås eller tilsvarende. Du bør ikke la andre bruke slike enheter eller få tilgang til dem. Vi anbefaler å ikke ta i bruk Vipps Logg inn på felles PC-er eller mobile enheter som flere har tilgang til.

Dersom du mister eller blir frastjålet enheter som du bruker Vipps Logg inn på, anbefales du å umiddelbart fjerne Vipps Logg inn fra denne enheten. Dette kan du gjøre enkelt i Vipps under «Profil».

Brukersteder som har tatt i bruk Vipps Logg inn er ansvarlige for at Vipps Logg inn ikke brukes dersom det stilles strengere krav til sikkerhet for å identifisere brukeren. Ut over dette er det ditt valg om du ønsker å ta i bruk Vipps Logg inn for hvert enkelt brukersted som tilbyr det, samt hvilke enheter du ønsker å ta i bruk Vipps Logg inn på.

3.4.3 Informasjonssikkerhet og gjenkjenningsteknologi i forbindelse med Vipps Logg inn

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne levere Vipps Logg inn i nettleser til deg. Vipps Logg inn bruker også for dette alternativet, (alternativ 1), en sikkerhetsløsning som henter ut informasjon om din nettleser for å bekrefte at informasjonskapslene ikke er kopiert eller endret. Vipps Logg inn vil ikke gi noen tilgang til denne informasjonen, og informasjonskapslene overføres ikke til tredjeparter.

Du anses for å ha godkjent bruk av informasjonskapsler så lenge dette er skrudd på i din nettleser. Dersom du skrur av informasjonskapsler, vil ikke Vipps Logg inn-tjenesten fungere.

For å kjenne igjen dine enheter benytter vi en informasjonskapsel med en tallverdi som er unik. Tallverdien er generert tilfeldig og det er ikke mulig å avlede din identitet fra denne for andre. Det er kun Vipps som har knytningen til din identitet, og denne informasjonen er beskyttet med høye krav til datasikkerhet og -tilgang.

Vipps Logg inn vil lese ut informasjon om din nettleser for å øke sikkerheten. Slik informasjon omfatter ulike egenskaper som kan hentes ut med standard teknologi (såkalt device fingerprint-teknologi).

Vipps kan også registrere og lagre øvrige data om din bruk av Vipps Logg inn for å ivareta din sikkerhet og for å motvirke straffbare handlinger. Slike sikkerhetsdata kan omfatte brukeratferd og enhetens tilstand. Disse dataene kan bare benyttes til å detektere avvik fra normale verdier for å motvirke og eventuelt følge opp straffbare handlinger rettet mot deg og/eller brukersted.

3.5 Vis Saldo i Vipps

Du kan se hvor mye penger du har på bankkontoer som du har registrert i Vipps (Saldo). Du finner oversikten og kan se på Saldo under "Kontoer og kort" i appen. Om vi kan vise saldo for dine bankkontoer registrert i Vipps er avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank). En oppdatert oversikt over alle bankene som har inngått avtale med Vipps finner du på www.vipps.no.

Funksjonaliteten kan kun tas i bruk når profilen din er verifisert med BankID og etter at du har godkjent at Vipps viser saldo i appen. Samtykket gjelder for alle bankkontoer du har registrert i Vipps. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid under «Profil», «Kontoer og kort» i appen.

3.6 Fordeler i Vipps

Med Fordeler kan du få oversikt i Vipps-appen over dine personlige medlemskap og fordeler du har i utvalgte lojalitetsprogrammer. Slike fordeler inkluderer for eksempel verdikuponger, rabatter, spesielle tilbud, gavekort, tilgodelapper, stempelkort, eller opptjente poeng i et fordelsprogram. Du kan også bruke Fordeler for å finne og bli med i nye fordelsprogrammer enten på brukerstedets nettside eller direkte i Vipps-appen. Videre kan du bruke Vipps-appen for å aktivere fordeler på kjøpet du gjør.

Når du tar i bruk Fordeler godtar du at vi bruker ditt registrerte telefonnummer til å søke opp medlemskap og fordeler du har hos alle brukersteder som har en avtale med oss (du finner en oppdatert liste over alle mulige brukersteder på våre nettsider). Dette oppslaget skjer hver gang du går inn på Fordeler i Vipps-appen for å sikre at dine medlemskap og fordeler er oppdaterte.

Brukerstedet er ansvarlig for opplysningene du deler med dem når du blir med i deres lojalitetsprogram. Når du blir med i et nytt lojalitetsprogram uten å gå ut av Vipps-appen, brukes Vipps Logg inn. Du kan lese mer om denne tjenesten i punkt 3.4.

Brukerstedet bestemmer vilkårene for fordelene de tilbyr. Fordeler og medlemskap er forhold direkte mellom deg og brukerstedet, slik at spørsmål eller klager til dette må du rette til brukerstedet. Oppsigelse av en avtale om medlemskap eller fordeler må skje direkte til brukerstedet.

Vipps vil bare bruke det som er nødvendig av dine opplysninger om medlemskap for å kunne levere deg Vipps Fordeler. Andre opplysninger om medlemskap Vipps måtte motta fra brukersteder ved oppslag vil ikke lagres eller brukt til andre formål. 

Du kan slutte å bruke Fordeler i Vipps-appen når som helst. Dette vil ikke avslutte din avtale direkte med brukerstedet. 

4. PRISER

Ved bruk av Vipps kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no/priser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

Når du bruker et kredittkort som Pengekilde kan det påløpe kostnader for bruk av kredittkort dersom det følger av avtalen mellom deg og utstederen av kortet. Vipps yter ikke kreditt ved din bruk av Vipps.

5. BETALINGSOPPDRAG

5.1 Måter du kan betale med Vipps


Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Vipps gir du Vipps fullmakt til å gjennomføre betalingen på dine vegne. Du kan benytte Vipps til utgående betalinger på følgende måter:

 • Betalingsoppdrag til privatpersoner
 • Betalinger til bedrifter, lag og foreninger gjennom å søke opp mottakers profil
 • Betalinger på nett og i app der Vipps kommer som betalingsalternativ
 • Regningsbetalinger

Avhengig av beløpets størrelse og tidligere kjøp kan du bli bedt om å foreta flere sikkerhetstiltak, som bekreftelse med BankID eller 3-D Secure, for å gjennomføre dine betalinger.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner


Ved betalingsoppdrag til privatpersoner søker du opp mottakers telefonnummer eller navn fra din kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil ikke betalingsoppdraget kunne gjennomføres. Du vil få beskjed om dette i dialogen i Vipps-appen.

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner må du selv kontrollere at mobilnummeret du bruker er korrekt. Når du bruker Vipps til å betale en privatperson, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises i mottakerens Vipps-app. Ditt navn vil også fremkomme i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter.

5.2.1 Vipps gave-funksjonalitet

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner, kan du velge å sende betalingen som gave i Vipps. Du kan personalisere betalingen ved å velge hvilken innpakning gaven skal ha og skrive en personlig hilsen til mottakeren som vises når gaven åpnes i Vipps. Den som mottar gaven vil få en push-melding fra Vipps om at du har sendt en gave i Vipps. Gaven åpnes i Vipps-appen, med en animasjon og et dryss av konfetti. For å sende en gave må både avsender og mottaker ha Vipps.

Du kan enten sende gaven med en gang eller bestemme tidspunkt når mottakeren skal få åpne gaven. Mottaksdato kan settes opp til 3 måneder frem i tid. Du kan når som helst kansellere en gave-betaling du har planlagt frem i tid. Om du ønsker å endre en planlagt gave-betaling må du avbryte gaven og lage en ny.

Å sende en gave i Vipps medfører et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no/priser. Du vil også se informasjon om transaksjonsgebyret i Vipps før du bekrefter betalingen. Du kan alltid velge å vippse på vanlig måte om du heller ønsker det.

Gavebeløpet og gebyret trekkes fra din konto på det tidspunktet du har valgt at gaven skal sendes. Om noe går feil med gave-betalingen gir vi deg beskjed i en push-melding så du har mulighet til å prøve på ny.

5.3 Vipps til bedrifter, lag og foreninger ved å søke opp profil

Når du bruker Vipps til å betale næringsdrivende, lag, foreninger eller veldedige organisasjoner ved å søke profilene deres opp i Vipps, må du selv kontrollere at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, før du bekrefter betalingen. Denne informasjonen er for eksempel mottakerens navn, unike ID-nummer og navn på brukerstedet. Når du bruker Vipps på denne måten, vil ditt navn, beløp, siste fire sifre i ditt mobiltelefonnummer og eventuell melding vises for mottaker. For donasjoner til enkelte veldedige organisasjoner vil du få mulighet til å oppgi ditt fødselsnummer til mottaker, slik at din gave kan innrapporteres av organisasjonen til skattemyndighetene for å gi deg skattefordel dersom du kvalifiserer til dette. Merk at det er organisasjonen, og ikke Vipps, som er ansvarlig for å rapportere inn din gave.

5.4 Vipps på nett og i app

Når du skal handle hos godkjente Vipps-brukersteder på nettet eller i mobilapplikasjoner, vil Vipps være et betalingsalternativ. Velger du å betale med Vipps, vil en dialog i Vipps angi beløp og mottaker, og du må bekrefte dette for å fullføre betalingen. Når du bruker Vipps på denne måten, vil vi formidle beløp og eventuell melding du skriver til mottaker sammen med en transaksjonsID.

Hos brukersteder som har tatt i bruk muligheten kan du også velge om du vil dele informasjon som du har lagret i din Vipps-profil med brukerstedet, se punkt 3.3 over.


5.5 Vipps Faste Betalinger
Når du handler på nett eller i app hos godkjente Vipps-brukersteder som tilbyr abonnementsbetaling og/eller betalingsavtaler med faste automatiske trekk, kan du benytte deg av Vipps sin tjeneste for Faste Betalinger. Denne type betalingen omtales heretter som "abonnementsbetaling".

Vipps kommer til å bruke Pengekilden som du har valgt for gjennomføring av den første transaksjonen for de følgende abonnementsbetalinger. Du finner en bekreftelse på alle gjennomførte betalinger i betalingshistorikken i appen din. Ønsker du å bytte Pengekilden som brukes for abonnementsbetalinger, kan du gjøre dette selv i Vipps-appen under "mine abonnementer".

Hvis du prøver å slette en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetalingen vil du få en feilmelding. Pengekilder kan ikke slettes før du har registrert alternative betalingskilder for alle aktive abonnementsavtaler. Du finner en oversikt over alle abonnementsavtaler du har inngått i din Vipps-app under "mine abonnementer".

Vipps er ikke ansvarlig for inngåelse, endringer eller opphør av abonnementsavtaler. Brukerstedet, som er din avtalemotpart, er ansvarlig for alle spørsmål rundt abonnementsavtalen. Brukerstedet er også ansvarlig for leveransen av tjenester eller varer i henhold til avtalen eller eventuelle feil og mangler ved disse. Du må alltid ta kontakt med brukerstedet for å si opp abonnementsavtalen. Vipps er ikke ansvarlig for eventuell manglende betaling, eller hvis Pengekilden ikke har dekning.

Vipps sender en push-varsling før en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetaling løper ut, slik at du har mulighet til å endre Pengekilden som skal belastes. Vipps sender også en varsling dersom abonnementsbetalingen feiler. Du er ansvarlig for å oppfylle dine forpliktelser i henhold til abonnementsavtalen. Derfor må du selv gjennomføre betalingen i alternative kanaler dersom abonnementsbetalingen mislykkes. Det er også ditt ansvar å ta kontakt med brukerstedet for å avtale en alternativ betalings-metode hvis du velger å slette din Vipps-profil.

5.6 Vipps i butikk
Hos noen fysiske butikker vil butikken kunne sende deg en Vipps på nett betalingsforespørsel (se punkt 5.4 Vipps på nett og i app) for en vare eller tjeneste fra sitt kassasystem.

5.6.1 Betalinger med et digitalt BankAxept-kort

Vipps gjør det mulig å betale med et digitalt BankAxept-kort i betalingsterminaler som støtter dette. Du kan ta i bruk tjenesten dersom banken din (kortutsteder) har tilrettelagt for det.

Vipps vil sjekke alle dine oppgitte betalingskonti mot bankene kontiene tilhører ved å dele kontoinformasjon og fødselsnummer med banken for å forespørre om det eksisterer et gyldig BankAxept-kort.

Betalingen vil foregå ved at du i Vipps applikasjonen scanner en QR-kode som vises i en betalingsterminal, hvoretter du i Vipps applikasjonen blir presentert for et beløp som skal betales og hvem du betaler til. Bekrefter du betalingsoppdraget med å trykke på «Betal» vil betalingen initieres når betalingstransaksjonen aksepteres av betalingssystemet.

Du vil få en bekreftelse på gjennomført kjøp i Vipps.

Kontohaver (du) må følge de til enhver tid gjeldende regler og instruksjoner fra banken om bruk av BankAxept, som er regulert i din avtale med banken.

5.7 eFaktura i Vipps

5.7.1 Om "Alltid eFaktura"
Vipps er en del av bankenes felles løsning for digitale regninger, kjent som eFaktura. Med eFaktura kan du enkelt få regninger digitalt i alle betalingsflater som tilbyr eFaktura og fra alle eFakturautstedere du har avtalt kjøp fra. Løsningen er den samme som er tilgjengelig i nettbank.

5.7.2 Om tjenesten

 • Du kan samtykke til "alltid eFaktura" i appen under "Regninger og eFaktura". Ved å aktivere "alltid eFaktura" samtykker du til at alle fakturautstedere kan sende deg regninger digitalt, for behandling i Vipps og i nett- og mobilbanken din.
 • Det er mulig å melde seg av eFaktura for alle digitale betalingsflater. Dette gjør du også under «Regninger og eFaktura» i Vipps. Slår du av eFaktura, vil du ikke lenger motta regninger elektronisk, verken i Vipps, i nett- og mobilbanken din. Fakturautstedere må i så fall sende deg regninger på en annen måte, for eksempel epost eller i posten.
 • Om du aktiverer "Vis eFaktura i Vipps" under "Regninger og eFaktura", blir regninger automatisk tilgjengelig for visning og behandling i Vipps. Denne funksjonen kan du enkelt skru av og på, og det vil kun endre om regninger vises i Vipps eller ikke.
 • Du velger om du ønsker å behandle regninger i Vipps eller i nettbanken din, men i begge tilfeller er det din bankkonto som vil bli belastet på angitt betalingsdato i overenstemmelse med informasjon i forfallsregisteret i nettbanken. Din nettbank og Vipps er synkroniserte, så det er ikke noen fare for å betale dobbelt.
 • Dersom din bank ikke støtter betaling av eFaktura i Vipps, vil du fortsatt kunne se regningene dine i appen, men ikke betale dem.

5.7.3 Reservasjon og endringer i betalingsdetaljer på eFaktura

 • Du kan i nettbanken reservere deg mot å få eFaktura fra bestemte fakturautstedere.
 • Du kan endre betalingsbeløp og -dato i Vipps før regningen sendes til betaling.
 • Ønsker du å endre betalingsdetaljer etter du har bekreftet regningen i Vipps, må du gjøre dette i nettbanken din.

5.7.4 Innhold og behandling av eFaktura

 • Vipps er uten ansvar for innholdet i eFaktura og underliggende betalingskrav. Vipps har heller ingen innflytelse på hvilken fysisk person som fakturautsteder mener er adressat for betalingskravet.
 • En eFaktura som behandles i nettbank, vil ikke lenger være mulig å betale i Vipps. Sletter du en eFaktura i en nettbank, forsvinner den også i Vipps. Regninger kan også være oppfølging av utestående fordringer, herunder inkassovarsel og betalingsoppfordring.

5.8 Vipps Regningsskanner
Du kan også bruke Vipps til å betale regninger du har mottatt i papirformat eller per e-post. Dette gjøre du ved å trykke på "Skann" i hovedmenyen og ta bilde av regningen. Det er ikke nødvendig å ta bilde av hele regningen, det viktigste er at bildet inneholder alle betalingsdetaljer, som kontonummer, KID-nummer, beløp og forfallsdato. Disse bildene lagres av Vipps slik at du ved eget behov kan finne og se bildet av regningen etter betalingen er gjennomført. Du skal ikke ta bilder av noe som ikke inneholder betalingsdetaljer. Slike bilder kan bli slettet uten varsel og kan tolkes som misbruk av tjenesten. Vipps analyserer bildet, identifiserer betalingsdetaljer og returnerer disse i form av forhåndsutfylte verdier. Du velger selv om du vil benytte deg av de foreslåtte betalingsdetaljene eller om du ønsker å overskrive disse manuelt.

Du er selv ansvarlig for å kontrollere at fullstendige og korrekte betalingsdetaljer blir benyttet ved enhver betaling, også der Vipps foreslår dette ved forhåndsutfylling. Ved betaling kan du velge mellom de bankkonti du har registrert i Vipps som betalingskilde. Ved å bekrefte betalingen, autoriserer du Vipps til å gjennomføre dekningskontroll, reservasjon og belastning av den valgte betalingskilde. Det er ikke mulig å tilbakekalle betalingsordren etter at du har bekreftet den og betalingen har blitt initiert i Vipps.

5.9 Vipps på nett via PSP

Vipps tilbyr to forskjellige betalingstjenester i forbindelse med Vipps på nett:

 • Ved direkte integrasjon, som beskrevet i punkt 5.4, gjennomføres betalingen til brukerstedet via Vipps, dvs. det er Vipps som belaster betalingskortet ditt og står ansvarlig for utbetaling av oppgjør til brukerstedet.
 • Ved integrasjon via en Payment Service Provider (PSP) initieres betalingen i Vipps-appen, men gjennomføres via brukerstedets etablerte kortbetalingsløsning uten at Vipps er involvert i selve betalingsformidlingen. Her er det ikke Vipps som belaster betalingskortet, og i kontoutskrift eller kortfaktura kommer brukerstedet fram som betalingsmottaker, ikke Vipps.

Når du initierer betalingen på nett med Vipps via PSP utleverer vi avidentifisert kortinformasjon (token) til Nets som, på vegne av PSP, kobler token til kortinformasjonen slik at riktig (ditt) betalingskort blir belastet for kjøpet. Utlevering av token er en nødvendig forutsetning for at du skal kunne betale ditt kjøp hos brukerstedet med Vipps.

Brukerstedets PSP/kortinnløser autoriserer deretter kjøpet og belaster ditt kort. Vipps utleverer i denne forbindelsen ingen opplysninger til brukerstedene direkte. Detaljer knyttet til selve betalingsprosessen, datautveksling mellom PSP og brukersted eller den underliggende koblingen, må PSP redegjøre for, da Vipps ikke er en del av denne behandlingen.

5.10 «Legg ut for meg»

Dersom du har en regning du ikke rekker å betale innen forfall, kan du benytte deg av «Legg ut for meg» funksjonen i Vipps. Denne funksjonen tilbys av SpareBank 1 Kreditt AS, og fungerer ved at de betaler din regning på vegne av deg, og så sender deg en ny regning på samme beløp pluss et gebyr, men med betalingsfrist om 30 dager.

Funksjonen fungerer slik:

 1. Første gangen du bruker funksjonen må du oppgi informasjon om din økonomi. Dette er for at SpareBank 1 Kreditt AS skal kunne vurdere om de kan legge ut for deg. I denne vurderingen gjennomføres også en kredittsjekk av deg.
 2. Når du er ferdig med å oppgi informasjonen må du signere avtalevilkår for Vipps “Legg ut for meg” med BankID. Deretter vil SpareBank 1 Kreditt AS betale regningen for deg ila. en bankdag.
 3. Noen dager senere vil du motta en ny regning fra SpareBank 1 Kreditt AS i Vipps, samt nett- og mobilbank. Denne regningen vil ha samme beløp pluss gebyret og en senere forfallsdato.
 4. Når SpareBank 1 Kreditt AS har lagt ut for deg vil det du skylder rapporteres til gjeldsregisterene.
 5. Når du har betalt den nye regningen vil du ha en kredittramme du kan benytte neste gang du trenger litt ekstra tid på å betale en regning. Hvis du bruker funksjonen på en regning med beløp lavere enn tilgjengelig kredittramme slipper du både signering og å oppgi informasjonen om din økonomi på nytt. Hvis neste beløp på neste regning er høyere enn din tilgjengelige kredittramme, må du oppgi informasjonen på nytt.

Du kan bruke «Legg ut for meg»-funksjonen på alle regninger du får i Vipps, og regninger du skanner som har KID-nummer. Funksjonen kan ikke benyttes for regninger under 500 kr og over 10 000 kr, og kan heller ikke benyttes på regninger for kredittkort, forbrukslån, inkasso, bøter, barnebidrag, o.l.

Hvis du betaler hele regningen fra SpareBank 1 Kreditt AS innenfor betalingsfristen, påløper ikke renter. Velger du å betale minstebeløpet på regningen eller å delbetale regningen, påløper kun renter iht. avtalevilkårene. Ved forsinket betaling belastes renter og gebyrer i henhold til avtale.

Ved å bruke denne funksjonen inngår du et kundeforhold med SpareBank 1 Kreditt AS. Prislister og avtalevilkår finner du her: https://kredittkort.sparebank1.no/acspublic/productterms/vipps-legg-ut-for-meg

5.11 Vipps Checkout

Vipps Checkout lar deg betale med Vipps eller kort. Vipps Checkout tilbyr funksjonalitet for å bli husket på dine enheter, ved at vi lagrer ditt navn, telefonnummer, epostadresse, adresse og leveringsadresse per enhet, hvis du selv velger det.

5.11.1 Informasjonssikkerhet og gjenkjenningsteknologi i forbindelse med Vipps Checkout

Vi bruker informasjonskapsler for å kunne levere Vipps Checkout i nettleser til deg. For å kjenne igjen dine enheter benytter vi en informasjonskapsel med en tallverdi som er unik. Tallverdien er generert tilfeldig og det er ikke mulig å avlede din identitet fra denne for andre. Det er kun Vipps som har knytningen til din identitet, og denne informasjonen er beskyttet med høye krav til datasikkerhet og -tilgang

5.12 Inngående betalinger og betalingsanmodninger


Du kan motta betalinger fra andre i Vipps. Du vil motta innkommende betalinger fra andre i Vipps på enten mottakskonto eller mottakskort avhengig av hvilket betalingsinstrument avsenderen har valgt. Brukere under 15 år vil alltid motta betalinger på mottakskonto. Du kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Du kan bare gjøre dette dersom du har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den du sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte din tilgang til Vipps.

5.13 Avvisning av betalingsoppdrag


Vi kan avvise et betalingsoppdrag dersom lovbestemte eller avtalefestede vilkår for å gjennomføre et betalingsoppdrag ikke er oppfylt. Vi vil for eksempel avvise oppdrag ved manglende dekning i Pengekilden samt ved mistanke om misbruk, bedrageri, hvitvasking av penger eller forsøk på noe av dette. Det er ikke tillatt å bruke Vipps som betaling for innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling som er ulovlig i Norge, og ved mistanke om slik bruk vil Vipps avvise betalingsoppdraget. Ethvert misbruk som beskrevet i denne bestemmelsen eller mistanke om dette, kan ses som et vesentlig avtalebrudd som gir oss rett til å avslutte tilgangen din til Vipps og heve denne Avtalen, i henhold til punkt 6.5.

Hvis det er lovlig adgang til det, vil du motta informasjon om at betalingsoppdraget ditt er avvist, og hva du kan eventuelt gjøre for å rette forholdet slik at betalingen kan gjennomføres.

5.14 Refusjon


Dersom du betaler for en vare eller tjeneste med Vipps og etter avtale med selger, eller av en annen grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet refunderes til den Pengekilden du betalte med.

5.15 Feil ved betalingstransaksjoner

Når du har bekreftet et utgående betalingsoppdrag i Vipps, er betalingen endelig og du kan ikke tilbakekalle dette. Dersom du mener at et betalingsoppdrag ikke er godkjent (autorisert) av deg, må du benytte klageadgangen som er beskrevet i punkt 5.17.

Dersom du har mottatt en betaling i Vipps på grunn av en feil fra Vipps, kan vi rette denne feilen ved å belaste Pengekilden din innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes Vipps' eget forhold av reglene i finansavtalelovens §§ 4-25 og 4-28.

5.16 Vipps' ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger

Vipps skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i Vipps. Dersom Vipps gjør en feil i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal vi rette feilen, og dekke ditt tap med de begrensninger som følger av finansavtalelovens §§ 3-49, 3-50, 4-28, 4-29 og 4-33. Vipps kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, og som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av, se punkt 9.3. Feil eller forsinkelser som skyldes svikt i telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Vipps fungerer, vil alltid regnes som slike omstendigheter.

Vipps er også ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger du ikke har godkjent, (autorisert) dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtalelovens § 4-30.

Vipps er ikke ansvarlig for feil du selv har gjort når du har lagt inn et betalingsoppdrag i Vipps, se kapittel 6 i denne Avtalen. For eksempel er Vipps ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil beløp, eller lignende.

Vipps er uten ansvar for innholdet i Vipps-fakturaen, eFakturaen og betalingskravet. Vipps har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet. Dersom du mener at vi er ansvarlig for feil ved et betalingsoppdrag, må du henvende deg til oss og reklamere i samsvar med punkt 5.17. Dersom du mener det er feil ved en regning du har mottatt i Vipps Faktura eller eFaktura, må du kontakte utstederen av denne direkte.

Når du har initiert eller gjennomført en betaling i Vipps, mottar du bekreftelse på betalingen i Vipps. Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste med Vipps, er selger selv ansvarlig for å gi deg kvittering på kjøpet. Bekreftelse for betalingen i Vipps er ikke en kvittering for kjøpet.

Når du kjøper varer eller tjenester, er det selger som er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved disse, og ikke Vipps. Vi påtar oss ikke noe ansvar for pengeinnsamlinger som du velger å overføre penger til gjennom Vipps.

5.17 Reklamasjon og tilbakeføring av beløp

Hvis du mener at Vipps har gjennomført en betaling du ikke har godkjent (autorisert), må du melde fra (reklamere) til oss. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven §§ 4-23, 4-24, og §§ 4-30 – 4-32. Disse reglene kan oppsummeres slik:

 • Du må beskytte kode som gir tilgang til å betale med Vipps. Hvis du blir oppmerksom på at uvedkommende har tilgang til å betale, eller på bruk du ikke har godkjent, må du melde fra til oss så snart som mulig, og senest 13 måneder etter betalingen skjedde.
 • Hvis du reklamerer fordi du mener du ikke har godkjent betalingen og krever pengene tilbake, skal Vipps gjennomføre dette innen neste virkedag. Dette gjelder likevel ikke dersom du bekrefter at du har ansvar for betalingen, eller dersom Vipps har grunn til å mistenke svik og bringer saken inn for Finansklagenemnda eller en domstol innen 4 uker fra du reklamerte.
 • Vi må vise at betalingen er godkjent, korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
 • Selv om du ikke har godkjent betalingen kan du måtte dekke deler av tapet selv. Din egenandel er normalt 450 kroner dersom PIN-koden eller annen personlig sikkerhetsanordning i Vipps er benyttet, men kan stige til inntil 12 000 kroner hvis du har vært grovt uaktsom.
 • Har du handlet med forsett, må du dekke hele tapet selv. Dette gjelder også hvis du forsettlig har unnlatt å beskytte PIN-kode eller annen personlig sikkerhetsanordning som gir tilgang til å betale med Vipps.

Dersom du får tilbakeført penger etter disse reglene, kan Vipps likevel kunne kreve pengene tilbake igjen på et senere tidspunkt, dersom Vipps da kan sannsynliggjøre at det var du som godkjente betalingen.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at Vipps har fått beskjed og din Vipps-profil er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din Vipps på grunn av forhold hos Vipps.

Dersom du mistenker at du er utsatt for en kriminell handling i forbindelse med en betaling, kan Vipps kreve at du anmelder forholdet til Politiet.

6. DITT ANSVAR

6.1 Korrekte opplysninger


Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg, er det ditt ansvar å rette dette i Vipps. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

Du er selv ansvarlig for å påse at mobiltelefonnummeret til mottaker er korrekt når du skal betale til en privatperson slik som beskrevet i punkt 5.1. Du er også ansvarlig for å påse at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, når du skal betale til en næringsdrivende, lag forening eller veldedig organisasjon, se punkt 5.1.

6.2 Personlig kode - PIN

Som del av registreringsprosedyren i Vipps, se punkt 3.2, må du velge en personlig kode ("PIN"). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder du bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til din Pengekilde eller til din mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og du må ikke overlate tilgang til din Vipps-applikasjon eller røpe din PIN-kode eller annen personlig sikkerhetsanordning til andre. Det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din Vipps-applikasjon. Du skal ikke under noen omstendighet oppgi din PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til Vipps. Dersom noen utenforstående ber deg oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal du anse dette som et forsøk på svindel, nekte å utlevere opplysningene, og melde forholdet til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som din Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.3 Mistet eller stjålet mobiltelefon


Dersom din mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller du har mistanke om uberettiget bruk av Vipps, skal du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når du har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps inntil videre.

6.4 Rettmessig bruk


Du kan ikke bruke Vipps i strid med gjeldende norsk lovgivning eller i strid med Avtalen. Skal du benytte Vipps i næringsvirksomhet eller for å kunne ta imot betalinger til ditt lag, forening eller organisasjon, må du inngå en egen avtale om dette med Vipps. Bruk av Vipps med personlig profil i næringsvirksomhet anses som et vesentlig brudd på Avtalen som vil føre til sperring av din Vipps-profil.

Dersom du bruker Vipps på en måte som medfører risiko for hvitvasking av penger, for eksempel til kjøp og salg av kryptovaluta som Bitcoins, inntektsgivende arbeid på internett i din Vipps-profil, eller på en måte som oppleves som støtende eller sjikanerende for andre Vipps-brukere, for eksempel ved å sende upassende meldinger til andre brukere, kan Vipps sperre din Vipps-profil. Du kan ikke benytte Vipps på en mobiltelefon som er jailbreaket/rooted. Bruk av Vipps på en telefon som er modifisert på denne måten skaper risiko for misbruk av Vipps og kompromittering av opplysningene du legger inn i appen. Vipps vil derfor betrakte bruk av Vipps på en telefon som er jailbreaket/rooted som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av Vipps som betalingsinstrument, som har betydning for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk med dette som årsak.

6.5 Konsekvenser av urettmessig bruk


Dersom Vipps har rimelig grunn til å tro at du bruker Vipps i strid med lov eller denne Avtalen har Vipps rett til å stanse din bruk av Vipps midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Vipps rett til å heve Avtalen. Vipps har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6.6 Misbruk av Vipps

Du er ansvarlig for inntil 450 kroner for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument, herunder Vipps, dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Du svarer for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet eller forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Ditt ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 4-31 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

6.7 Kundekontroll

Vipps har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundekontroll og risikovurdering ved etablering av ny kunde og mens du benytter Vipps. Dette kan inkludere undersøkelser om din bruk av Vipps. Hvis Vipps krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av Vipps, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Vipps heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Vipps kan kommunisere med deg direkte i Vipps, til det telefonnummer du har oppgitt i Vipps eller på den e-postadressen du har oppgitt.

8. VIPPS PERSONVERNERKLÆRING

For at du skal kunne bruke Vipps trenger vi å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Det aller meste av dette er opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg og som genereres når du bruker tjenesten. Vipps´ personvernerklæring finner du under "Personvern og vilkår " i menyen i Vipps.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

9.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr Vipps. Vipps kan velge å avslutte Vipps med to måneders varsel. Vipps kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Vipps si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte oss som anvist nedenfor i punkt 9.4. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Vipps fra telefonen din. Dersom du ikke benytter Vipps over en periode på seks måneder, kan Vipps velge å deaktivere din Vipps-profil.

9.2 Endringer i Avtalen


De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Vipps og på www.vipps.no. Endringer som ikke er til din fordel, kan Vipps bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Vipps. Dersom du bruker Vipps etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Vipps gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte oss og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

9.3 Midlertidig opphold av Avtalen


Vipps plikter etter denne Avtalen - herunder utbetalings- og belastningsplikt - opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

9.4 Kontakt med oss om Vipps


Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte oss for hjelp og informasjon på: www.vipps.no, eller på telefon. Melding om tap av mobiltelefon eller melding om sperring av Vipps skal skje på telefon.

9.5 Tvisteløsning


Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Vipps og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

9.6 Konsesjoner og tilsyn


Vipps MobilePay AS har konsesjon som e-pengeforetak, og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo og Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.

SÆRLIGE VILKÅR FOR TJENESTEN VIPPS U15

Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps privatkunder. Tjenesten kan kun benyttes av mindreårige Vipps-brukere under 15 år og knyttes til foreldres Vipps-profiler. Når barnet fyller 15 år kan barnet selv opprette en Vipps-profil uten foreldrenes samtykke, ved å slette barneprofilen og opprette en ny Vipps-profil. Vipps definerer ingen nedre aldersgrense, her er det opp til deg som foreldre å avgjøre når det er riktig at ditt barn kan ta i bruk Vipps U15.

1.Om tjenesten


Vipps U15 er en foreldrebestemt betalingstjeneste levert av Vipps. Dette betyr at du som foreldre må legge til barnet ditt i din Vipps-app, før barnet kan opprette en profil. Vi bekrefter ditt foreldreansvar for barnet ved å innhente informasjon fra Folkeregisteret. Den andre forelderen vil bli varslet om at vi er i ferd med å opprette en profil for deres barn. Vipps U15 lar barn motta penger, be om penger og overføre penger til andre privatpersoner. Begge foreldre må samtykke før barnet har tilgang til å sende penger til andre privatpersoner.

2.Avaleinngåelse


Alle vilkårene under må være oppfylt for at barnet ditt kan ta i bruk Vipps U15:

 • Begge foreldrene må ha en aktiv Vipps-profil som er verifisert med BankID.
 • Barnet må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Det må angis et norsk kontonummer for innkommende betalinger. Barnet må være registrert som kontohaver av bankkontoen. Vipps kontrollerer kontoeierskapet og verifiserer knytningen mellom barnet og betalingskontoen i bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR). Denne bankkontoen brukes også for utgående betalinger, under forutsetning at begge foreldrene har samtykket til dette ved å aktivere funksjonen som gir barnet rett til å sende penger i Vipps U15 i sin app. Hvilke bankkontoer som kan registreres og brukes i Vipps U15 er avhengig av avtaleforholdet mellom Vipps og kontoførende bank. Du finner en oppdatert liste over kontoførende banker som kan benyttes på vipps.no.
 • Barnet må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjerming av hemmelig nummer. Dersom barnet har hemmelig nummer, kan Vipps U15 ikke tas i bruk.
 • Vipps U15 må lastes ned fra Play Store eller App Store og fungerer på telefoner med iOS eller Android (forutsatt at Google Play Services er tilgjengelig) operativsystem.
 • Vipps må godkjenne barnet som Vipps U15-bruker.


3. Bruk av Vipps U15

3.1 Hva du kan bruke Vipps U15 til


Vipps U15 er en forenklet versjon av Vipps. Barn kan motta penger, be om penger og sende penger til andre personer. For at barnet skal kunne sende penger til andre, må begge foreldre ha godtatt dette i sine innstillinger i Vipps. I Vipps U15 gis barnet ikke anledning til å sende chat-meldinger, men kan motta meldinger fra andre Vipps-brukere.

I Vipps U15 kan barnet også sende og motta chat-meldinger fra andre Vipps-brukere. Foreldrene har innsyn i barnets vippsing og meldinger som har blitt sendt og mottatt i Vipps. Barnets betalingshistorikk finner man også i barnets kontoførende bank.

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser


Før ditt barn kan begynne å bruke Vipps må du som foreldre legge til barnet i din egen Vipps-profil. Dette gjøres ved å gå inn på "Profil" og velge "Legg til barn". Du må samtykke til at vi kan innhente informasjon om deg og dine barn fra Folkeregisteret. Vipps henter informasjon om foreldreansvar fra Folkeregisteret, men har begrenset tilgang til informasjon om endringer i dette ansvaret. Det vil være visse tilfeller der Vipps ikke støtter opprettelse av en barneprofil.

Du velger hvilke(t) av dine barn under 15 år du ønsker å sette opp en Vipps U15-profil for. Ved opprettelsen av en barneprofil er vi pålagt å informere begge foreldre. Du må derfor samtykke til at vi sender en varsling til den andre foreldre før vi kan sluttføre registreringen. Barnet vil motta en aktiveringskode fra Vipps etter at du har registrert barnets mobiltelefonnummer og bankkontonummer.

Når barnet er registrert og klar til å bruke Vipps U15 er det opp til dere som foreldre å samtykke til at barnet kan sende penger til andre privatpersoner. Dette samtykket gis i foreldrenes Vipps-app under "Profil". Velg "Ditt barn" og aktiver samtykket. Barnet kan kun sende penger til andre når samtykket fra begge foreldre er registrert aktivt. Oversikt over alle mottatte og sendte betalinger på barnets bankkonto ligger i nettbanken din.

Vipps har satt beløpsgrenser. Du finner de til enhver tid gjeldende beløpsgrensene på www.vipps.no. Beløpsgrensene er satt for å øke sikkerheten, redusere risiko for kriminalitet og misbruk, og beskytte barnet ditt som Vipps-bruker. Hvis beløpsgrensene er nådd, vil barnet verken kunne motta eller sende penger i Vipps U15. Penger som er sendt barnet vil bli refundert til avsender innen 3 dager fra pengene er sendt.

3.3 Vis Saldo i Vipps U15


Barnet kan se hvor mye penger som står på bankkonto som er registrert i Vipps (Saldo). Barnet finner oversikten og kan se på Saldo på sin hjem-skjerm i appen. Om vi kan vise Saldo for barnets bankkonto registrert i Vipps er avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og kontoførende bank. En oppdatert oversikt over alle bankene som har inngått avtale for regningsbetaling med Vipps finner du på www.vipps.no.

Du må samtykke til visning av Saldo i Vipps for ditt barn, og kan til enhver tid trekke tilbake dette samtykke. Samtykke finner du under Profil, Barnets navn, Vis Saldo.

4.PRISER


Ved bruk av Vipps U15 kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no under Spørsmål, Pris og beløpsgrenser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

5.BETALINGSOPPDRAG

5.1 Inngående betalinger og betalingsanmodninger


Barnet kan motta betalinger fra andre i Vipps U15. Barnet kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Barnet kan bare gjøre dette dersom hen har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den hen sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte barnets tilgang til Vipps U15.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner


Ved betalingsoppdrag til privatpersoner i Vipps U15 søker barnet opp mottakers telefonnummer eller navn fra hens kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil ikke betalingen kunne gjennomføres. Mottaker må i så fall registrere seg som Vipps-bruker for å kunne motta betalingen.

Når barnet benytter Vipps U15 for å betale til privatpersoner må hen selv kontrollere at mottakerens mobiltelefonnummer er korrekt. Når barnet bruker Vipps til å betale en privatperson, vil barnets navn og telefonnummer vises i mottakerens Vipps-app. Barnets navn og kontonummer (Pengekilde) vil også komme frem i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter.

6.BARNETS ANSVAR

6.1 Personlig kode - PIN
Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. Særlige Vilkår for Vipps U15, punkt 3.2, må barnet velge en personlig kode ("PIN"). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder barnet bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til barnets mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og barnet må ikke overlate tilgang til Vipps U15-applikasjonen eller røpe sin PIN-kode til andre. Du skal påse at andre ikke får tilgang til barnets Vipps-applikasjon. Barnet skal ikke under noen omstendighet oppgi sin PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til politiet, banken eller Vipps. Dersom noen utenforstående ber barnet oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal barnet nekte å utlevere opplysningene. Slike og lignende forsøk på uberettiget tilgang til PIN eller andre sikkerhetsanordninger skal barnet eller du melde til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som barnets Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.2 Mistet eller stjålet mobiltelefon


Dersom barnets mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller dere har mistanke om uberettiget bruk av Vipps U15, skal barnet eller du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når dere har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps U15 inntil videre.

6.3 Misbruk av Vipps U15


Ved vurdering av om Vipps U15-brukeren kan holdes ansvarlig for uautoriserte betalinger og eventuelt ved fastsettelse av erstatningsbeløpets størrelse, vil det bli tatt rimelig hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers, jf. prinsippene i skadeserstatningsloven § 1-1.

 • Ansvarsbegrensning for mindreårige under 13 år: U15-brukeren svarer med inntil kr 800 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes at brukeren forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsen i punkt 6.1 i de særlige vilkår for Vipps U15, dersom brukeren måtte forstå at den forsettlige handlingen ville føre til misbruk av Vipps. Det samme gjelder dersom brukeren har opptrådt svikaktig.
 • Ansvarsbegrensning for mindreårige over 13 år: U15-brukeren svarer med inntil 1 200 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at brukeren ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at brukeren ved forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal brukeren bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at brukeren har opptrådt svikaktig.

Brukerens ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 4-31 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.


7. FORELDRES ANSVAR

Der Avtalen beskriver at en Vipps-bruker kan pådra seg et erstatningsansvar, for eksempel andres misbruk av kontoen, vil også foreldrene kunne pådra seg medansvar etter skadeserstatningsloven i følgende tilfeller:
a) Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 plikter foreldre å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, så fremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse.
b) Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2 er foreldre uansett egen skyld ansvarlig for inntil kr 5.000 pr skadetilfelle som følge av mindreåriges skadevoldende handlinger.
Så vel foreldre som verger vil dessuten kunne pådra seg erstatningsansvar overfor Vipps dersom de i egenskap av verge og/eller disponent foretar disposisjoner på kontoen i strid med denne Avtale eller i strid med vergemålslovens regler og dette medfører tap for Vipps.