Vilkår Privat / Terms and conditions

Versjon 1.10 - 17.10.18

1. OM TJENESTEN

Vipps er en betalingstjeneste levert av Vipps AS ("Vipps", "vi" eller "oss") som kan lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om Vipps og hva du kan bruke Vipps til på www.vipps.no.

2. AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter
Denne avtalen består av vilkårene i dette dokumentet og Vipps Personvernpolicy (felles benevnt "Avtalen"). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelsene som følger av i norsk lov for øvrig. Partene i Avtalen er deg som kunde og Vipps AS, Dronning Eufemias gate 42, 0191 Oslo, org.nr. 918 713 867.

2.2 Hva må til for å kunne bruke Vipps
Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Vipps:

 • Du må angi et norsk kontonummer for innkommende betalinger (mottakskonto). Denne bankkontoen kan også brukes for utgående betalinger avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank). 
 • Du må ha minst ett debet- eller kredittkort utstedt av en norsk bank. 
 • Du kan tilknytte flere bankkonto og betalingskort ("Pengekilde") til Vipps. Vipps verifiserer at bankkontoen eies av deg personlig før den tillates som Pengekilde. 
 • Du må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjerming av hemmelig nummer. Dersom du har hemmelig nummer, kan du ikke bruke Vipps.
 • Vipps fungerer på telefoner med iOS og Android.
 • Du må ha en e-postadresse.
 • Du må være over 15 år. Er du mellom 15 og 18 år kan du bare overføre beløp du selv har rådighet over.
 • Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
 • Vipps må godkjenne deg som bruker. 

Mer detaljert informasjon om hvilke mobiltelefoner og hvilke betalingskort du kan bruke sammen med Vipps finner du på www.vipps.no.

3. BRUK AV VIPPS

3.1 Hva du kan bruke Vipps til
Vipps er en betalingsløsning som gjør at du blant annet kan betale i butikker, på internett og i applikasjoner der du ser Vippssymbolet. Du kan overføre penger til lag, foreninger og organisasjoner, og du kan motta og overføre penger til andre personer. Du kan også se og betale regninger med tjenesten Vipps Regninger eller se og initiere betaling av eFaktura i Vipps.

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser
Før du begynner å bruke Vipps må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. Ved første gangs registrering identifiserer du deg ved å fullføre registreringsprosedyren i Vipps. Vi vil verifisere din identitet blant annet ved automatisk oppslag mot Skatteetatens folkeregister. Er du over 18 år, må du i tillegg verifisere din identitet med BankID. 

Vi har satt beløpsgrenser for bruk av Vipps. Du finner de til enhver tid gjeldende beløpsgrensene per uke og år på www.vipps.no. Beløpsgrensene er satt for å øke sikkerheten, redusere risiko for kriminalitet og misbruk, og beskytte deg som bruker. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du ikke kunne sende penger i Vipps. I tillegg har vi satt beløpsgrenser for store betalinger slik at du vil kunne møte krav om autentisering med sikkerhetsmekanismer som BankID eller 3-D Secure.

For deg mellom 15 og 18 år gjelder spesielle beløpsgrenser, som du finner i Vipps og på www.vipps.no. Når din bruk av Vipps overstiger disse beløpsgrensene, må du identifisere deg med BankID for å kunne fortsette å bruke Vipps. Du får beskjed i Vipps når det skjer. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du verken kunne motta eller sende penger i Vipps. Penger som er sendt deg vil bli refundert til avsender dersom du ikke identifiserer deg innen 3 dager fra pengene er sendt. 

3.3 Logg inn med Vipps
Du kan logge deg inn med din Vipps profil hos brukersteder som benytter seg av funksjonaliteten "Logg inn med Vipps" - en funksjon i Vipps for å fylle inn dine personopplysninger, slik at disse fylles ut automatisk i kundeprofilen din hos brukerstedet. Funksjonaliteten kan kun tas i bruk etter at du har godkjent at Vipps formidler følgende personopplysninger til brukerstedet:

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • E-post adresse registrert i din Vipps-profil
 • Mobilnummer din Vipps-profil er knyttet til
 • Fødselsdato

Kun ved behov og hjemmel i lov:

 • Personnummer

Vipps deler kun personopplysninger med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Du kan se i Vipps under "Innstillinger" hvilke brukersted du har delt informasjon med, og til enhver tid trekke tilbake tillatelsen. Funksjonen kan ikke lenger brukes etter at du har trukket tillatelsen tilbake.

Når du endrer adresse eller e-post adresse registrert i din Vipps-profil vil Vipps automatisk sende en oppdatering til brukerstedet.

4. PRISER

Ved bruk av Vipps kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no under Spørsmål, Pris og beløpsgrenser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

Når du bruker et kredittkort som Pengekilde kan det påløpe kostnader for bruk av kredittkort dersom det følger av avtalen mellom deg og utstederen av kortet. Vipps yter ikke kreditt ved din bruk av Vipps.

5. BETALINGSOPPDRAG

5.1 Måter du kan betale med Vipps
Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Vipps gir du Vipps fullmakt til å gjennomføre betalingen på dine vegne. Du kan benytte Vipps til utgående betalinger på følgende måter:

 • Betalingsoppdrag til privatpersoner
 • Betalinger til bedrifter, lag og foreninger gjennom å søke opp mottakers profil
 • Betalinger på nett og i app der Vipps kommer som betalingsalternativ
 • Regningsbetalinger

Avhengig av beløpets størrelse og tidligere kjøp kan du bli bedt om å foreta flere sikkerhetstiltak, som bekreftelse med BankID, for å gjennomføre dine betalinger.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner
Ved betalingsoppdrag til privatpersoner søker du opp mottakers telefonnummer eller navn fra din kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil hen motta SMS om at du har utført betalingen og må registrere seg som Vipps-bruker for å kunne motta betalingen. Dersom mottakeren ikke tar i bruk Vipps innen den fristen som Vipps setter for dette, blir beløpet tilbakeført til deg.

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner må du selv kontrollere at mobilnummeret du bruker er korrekt. Når du bruker Vipps til å betale en privatperson, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises i mottakerens Vipps-app. Ditt navn vil også fremkomme i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter. 

5.3 Vipps til bedrifter, lag og foreninger ved å søke opp profil
Når du bruker Vipps til å betale næringsdrivende, lag, foreninger eller veldedige organisasjoner ved å søke profilene deres opp i Vipps, må du selv kontrollere at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, før du bekrefter betalingen. Denne informasjonen er for eksempel mottakerens navn, unike ID-nummer og navn på salgsstedet. Dersom brukerstedet benytter tjenesten VippsGO, vil en oversikt over brukerstedets varer/tjenester være tilgjengelig i en egen meny på brukerstedets Vipps-profil. Informasjon om hvilke varer du velger sendes da til brukerstedet når du har gjennomført en samlet betaling.

Når du bruker Vipps på denne måten, vil ditt navn, beløp, siste fire sifre i ditt mobilnummer og eventuell melding vises for mottaker. For donasjoner til enkelte veldedige organisasjoner vil du få mulighet til å oppgi ditt fødselsnummer til mottaker, slik at din gave kan innrapporteres av organisasjonen til skattemyndighetene for å gi deg skattefradrag dersom du kvalifiserer til dette. Merk at det er organisasjonen, og ikke Vipps, som er ansvarlig for å rapportere inn din gave.

5.4 Vipps på nett og i app
Når du skal handle hos godkjente Vipps brukersteder på nettet eller i mobilapplikasjoner, vil Vipps være et betalingsalternativ på nettstedet/applikasjonen. Velger du å betale med Vipps, vil en dialog i Vipps angi beløp og mottaker, og du må bekrefte dette for å fullføre betalingen. Når du bruker Vipps på denne måten, vil vi formidle beløp og eventuell melding du skriver til mottaker sammen med en transaksjonsID.

Når du handler på nett eller i app, kan du hos noen brukersteder også benytte deg av "Vipps Hurtigkasse" - en funksjon i Vipps for å fylle inn dine personopplysninger, slik at disse fylles ut automatisk hos brukerstedet. Vipps Hurtigkassse kan kun tas i bruk etter at du har godkjent at Vipps formidler følgende personopplysninger til brukerstedet: 

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • E-post adresse registrert i din Vipps-profil
 • Mobilnummer din Vipps-profil er knyttet til
 • Fødselsdato

Kun ved behov og hjemmel i lov:

 • Personnummer

Når du endrer adresse eller e-post adresse registrert i din Vipps-profil vil Vipps automatisk sende en oppdatering til brukerstedet.

Vipps deler kun personopplysninger med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Du kan se i Vipps under "Innstillinger" hvilke brukersteder du har delt informasjon med, og til enhver tid trekke tilbake tillatelsen. Funksjonen kan ikke lenger brukes etter at du har trukket tillatelsen tilbake.

5.5 Vipps faste betalinger 
Når du handler på nett eller i app hos godkjente Vipps brukersteder som tilbyr abonnementsbetaling og/eller betalingsavtaler med faste automatiske trekk, kan du benytte deg av Vipps sin tjeneste for faste betalinger. Denne type betalingen omtales heretter som "abonnementsbetaling". 

Vipps kommer til å bruke Pengekilden som du har valgt for gjennomføring av den første transaksjonen for de følgende abonnementsbetalinger. Du finner en bekreftelse på alle gjennomførte betalinger i betalingshistorikken i appen din. Ønsker du å bytte Pengekilden som brukes for abonnementsbetalinger, kan du gjøre dette selv i Vipps app under "mine abonnementer". 

Hvis du prøver å slette en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetalingen vil du få en feilmelding. Pengekilder kan ikke slettes før du har registrert alternative betalingskilder for alle aktive abonnementsavtaler. Du finner en oversikt over alle abonnementsavtaler du har inngått i din Vipps app under "mine abonnementer". 

Vipps er ikke ansvarlig for inngåelse, endringer eller opphør av abonnementsavtaler. Brukerstedet, som er din avtalemotpart, er ansvarlig for alle spørsmål rundt abonnementsavtalen. Brukerstedet er også ansvarlig for leveransen av tjenester eller varer i henhold til avtalen eller eventuelle feil og mangler ved disse. Du må alltid ta kontakt med brukerstedet for å si opp abonnementsavtalen. Vipps er ikke ansvarlig for eventuell manglende betaling, eller hvis Pengekilden ikke har dekning. 

Vipps sender en push-varsling før en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetaling løper ut, slik at du har mulighet til å endre Pengekilden som skal belastes. Vipps sender også en varsling dersom abonnementsbetalingen feiler. Du er ansvarlig for å oppfylle dine forpliktelser i henhold til abonnements¬avtalen. Derfor må du selv gjennomføre betalingen i alternative kanaler dersom abonnementsbetalingen mislykkes. Det er også ditt ansvar å ta kontakt med brukerstedet for å avtale en alternativ betalings-metode hvis du velger å slette din Vipps profil. 

5.6 Vipps i butikk
Hos noen fysiske butikker vil butikken kunne sende deg en Vipps på nett betalingsforespørsel (se punkt 5.4 Vipps på nett og i app) for en vare eller tjeneste fra sitt kassasystem. 

5.7 Vipps Regninger
Dersom du aktiverer Vipps Regninger, vil du motta en elektronisk regning med nødvendig betalingsinformasjon fra fakturautsteder i Vipps. Velger du å betale denne i Vipps, må du bekrefte regningen, og betalingen fullføres. Utsteder vil motta avstemmingsinformasjon om din betaling. Dersom du har aktivert push-varslinger i Vipps, vil du motta et varsel når du mottar en ny regning. Du vil også motta varsel via SMS hvis du ikke har behandlet regningen din. Enkelte veldedige organisasjoner vil også få anledning til å sende deg forespørsler om donasjoner gjennom Vipps Regninger. 

Når du aktiverer Vipps Regninger, samtykker du til at Vipps kan informere Vipps Regninger-utstedere om at du er Vipps Regninger-bruker. Du samtykker også til at alle slike utstedere kan sende deg dine regninger i Vipps. Med regning menes all oppfølging av utestående fordringer, herunder faktura, purring samt inkassooppfølging. Dersom du ikke betaler regningene du mottar i Vipps Regninger, vil tjenesten etter hvert skrus av automatisk. Du kan selv reaktivere den i Vipps under "Innstillinger". Du er selv ansvarlig for å betale dine mottatte regninger på annen måte dersom du velger å ikke betale dem i Vipps Regninger.

5.8 eFaktura i Vipps 
Når du inngår en eFaktura-avtale med en fakturautsteder eller velger "Ja takk til alle" i eFaktura-innstillinger i nettbanken din, knyttes eFaktura-avtalen til fødselsnummeret ditt, ikke en bestemt nettbank eller bankkonto. 

Om dine eFakturaer hentes og vises i Vipps er avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank). En oppdatert oversikt over alle bankene som har inngått avtale for regningsbetaling med Vipps finner du på www.vipps.no. 

Har du registrert en bankkonto som Pengekilde hvor kontoførende bank har inngått avtale for regningsbetaling med Vipps, vil alle dine eFakturaer som vises i din nett- og mobilbank være samtidig tilgjengelig i Vipps. 

Informasjonen som vises i Vipps er den som er oppgitt i eFakturaen:

 • Beløp
 • Forfallsdato
 • KID-nummer
 • Fakturautsteders kontonummer

Når fakturautsteder sender en eFaktura til deg, sendes den først til et fakturahotell. Fakturahotellet sender eFakturaen videre til Nets, Vipps henter opp eFakturaen hos Nets og gjør det tilgjengelig for deg i Vipps appen. Dersom du har aktivert push-varslinger i Vipps, vil du motta et varsel når du mottar en ny eFaktura, 

Når du betaler en eFaktura i Vipps, velger du selv hvilken Pengekilde, som er godkjent for regningsbetaling, du ønsker å belaste. eFaktura-betalingen initieres i Vipps og det utføres en betaling fra banken din til fakturautsteders bank. 

Vipps sender eFaktura-data til banken din, og eFakturaen legges i forfallsregisteret i nettbanken du har valgt for betaling. Du kan endre betalingsbeløp og -dato før regningen sendes til forfallsregisteret. Ønsker du å endre betalingsdetaljer etter du har godkjent eFakturaen i Vipps, må du gjøre dette i nettbanken din. Du er selv ansvarlig for behandlingen av fakturaer i nettbanken og at korrekt konto blir belastet til riktig tid.

Etter eFakturaen er betalt lagres eFaktura-bilaget i den kontoførende banken du har benyttet for betalingen gjennom Vipps. I Vipps vil eFaktura-bilaget kun vises inntil eFaktura-betalingen er godkjent i appen. 

Alle eFakturaer hvor betalingen initieres i Vipps vises i appen med statusinformasjon dersom eFaktura ligger til betaling i forfallsregisteret i nettbanken eller om eFaktura har blitt betalt fra bankkontoen. Alle eFakturaer hvor betalingen ikke initieres i Vipps forsvinner automatisk i Vipps når de er betalt eller forfalt uten betaling. Sletter du en eFaktura i en nettbank, forsvinner den også i Vipps. 

5.9 Inngående betalinger og betalingsanmodninger
Du kan motta betalinger fra andre i Vipps. Du kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Du kan bare gjøre dette dersom du har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den du sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte din tilgang til Vipps.

5.10 Avvisning av betalingsoppdrag
Vi kan avvise et betalingsoppdrag dersom lovbestemte eller avtalefestede vilkår for å gjennomføre et betalingsoppdrag ikke er oppfylt. Vi vil for eksempel avvise oppdrag ved manglende dekning i Pengekilden samt ved mistanke om misbruk, bedrageri, hvitvasking av penger eller forsøk på noe av dette. Det er ikke tillatt å bruke Vipps som betaling for innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling som er ulovlig i Norge, og ved mistanke om slik bruk vil Vipps avvise betalingsoppdraget. Ethvert misbruk som beskrevet i denne bestemmelsen eller mistanke om dette, kan ses som et vesentlig avtalebrudd som gir oss rett til å avslutte tilgangen din til Vipps og heve denne Avtalen, i henhold til punkt 6.5.

Hvis det er lovlig adgang til det, vil du motta informasjon om at betalingsoppdraget ditt er avvist, og hva du kan eventuelt gjøre for å rette forholdet slik at betalingen kan gjennomføres.

5.11 Refusjon
Dersom du betaler for en vare eller tjeneste med Vipps og etter avtale med selger, eller av en annen grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet refunderes til den Pengekilden du betalte med.

5.12 Feil ved betalingstransaksjoner
Når du har bekreftet et utgående betalingsoppdrag i Vipps, er betalingen endelig og du kan ikke tilbakekalle dette. Dersom du mener at et betalingsoppdrag ikke er godkjent av deg, må du benytte klageadgangen som er beskrevet i punkt 5.13.

Dersom du har mottatt en betaling i Vipps på grunn av en feil fra Vipps, kan vi rette denne feilen ved å belaste Pengekilden din innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes Vipps' eget forhold av reglene i finansavtalelovens punkt 31 og punkt 32.

5.13 Vipps' ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger
Vipps skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i Vipps. Dersom Vipps gjør en feil i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal vi rette feilen, og dekke ditt tap med de begrensninger som følger av finansavtalelovens punkt 40, 41 og 42. Vipps kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, og som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av, se punkt 9.3. Feil eller forsinkelser som skyldes svikt i telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Vipps fungerer, vil alltid regnes som slike omstendigheter.

Vipps er også ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger du ikke har godkjent, dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtalelovens punkt 35.

Vipps er ikke ansvarlig for feil du selv har gjort når du har lagt inn et betalingsoppdrag i Vipps, se punkt 6.1 og 5. For eksempel er Vipps ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil beløp, eller lignende.

Vipps er uten ansvar for innholdet i Vipps-fakturaen, eFakturaen og betalingskravet. Vipps har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet. Dersom du mener at vi er ansvarlig for feil ved et betalingsoppdrag, må du henvende deg til oss og reklamere i samsvar med punkt 5.13. Dersom du mener det er feil ved en regning du har mottatt i Vipps Faktura eller eFaktura, må du kontakte utstederen av denne direkte.

Når du har initiert eller gjennomført en betaling i Vipps, mottar du bekreftelse på betalingen i Vipps. Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste med Vipps, er selger selv ansvarlig for å gi deg kvittering på kjøpet. Bekreftelse for betalingen i Vipps er ikke en kvittering for kjøpet.

Når du kjøper varer eller tjenester, er det selger som er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved disse, og ikke Vipps. Vi påtar oss ikke noe ansvar for pengeinnsamlinger som du velger å overføre penger til gjennom Vipps.

5.14 Reklamasjon og tilbakeføring av beløp
Hvis du mener at Vipps har gjennomført en betaling du ikke har godkjent, må du melde fra (reklamere) til oss. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven punkt 34 - punkt 37. Disse reglene kan oppsummeres slik:

 • Du må beskytte kode som gir tilgang til å betale med Vipps. Hvis du blir oppmerksom på at uvedkommende har tilgang til å betale, eller på bruk du ikke har godkjent, må du snarest melde fra til oss.
 • Vi må vise at betalingen er godkjent, korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
 • Du kan kreve pengene tilbakeført til deg. Det må du gjøre så snart som mulig, og senest 13 måneder etter betalingen skjedde.
 • Hvis du krever pengene tilbakeført, kan Vipps bringe saken inn for Finansklagenemnda eller en domstol.
 • Selv om du ikke har godkjent betalingen kan du måtte dekke deler av tapet selv. Din egenandel er normalt 1 200 kroner dersom PIN-koden i Vipps er benyttet, men kan stige til inntil 12 000 kroner hvis du har vært grovt uaktsom.
 • Har du handlet med forsett, må du dekke hele tapet selv. Dette gjelder også hvis du forsettlig har unnlatt å beskytte kode eller fingeravtrykk som gir tilgang til å betale med Vipps.

Dersom du får tilbakeført penger etter disse reglene, kan Vipps likevel kunne kreve pengene tilbake igjen på et senere tidspunkt, dersom Vipps da kan sannsynliggjøre at det var du som godkjente betalingen.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at Vipps har fått beskjed og din Vipps-profil er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din Vipps på grunn av forhold hos Vipps.

6. DITT ANSVAR

6.1 Korrekte opplysninger
Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg er det ditt ansvar å rette dette i Vipps. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

Du er selv ansvarlig for å påse at mobilnummeret til mottaker er korrekt når du skal betale til en privatperson slik som beskrevet i punkt 5.1. Du er også ansvarlig for å påse at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, når du skal betale til en næringsdrivende, lag forening eller veldedig organisasjon, se punkt 5.1.

6.2 Personlig kode - PIN
Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. punkt 3.2, må du velge en personlig kode ("PIN"). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder du bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til din Pengekilde eller til din mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og du må ikke overlate tilgang til din Vipps-applikasjon eller røpe din PIN-kode til andre. Det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din Vipps-applikasjon. Du skal ikke under noen omstendighet oppgi din PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til Vipps. Dersom noen utenforstående ber deg oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal du anse dette som et forsøk på svindel, nekte å utlevere opplysningene, og melde forholdet til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som din Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.3 Mistet eller stjålet mobiltelefon
Dersom din mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller du har mistanke om uberettiget bruk av Vipps, skal du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når du har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps inntil videre.

6.4 Rettmessig bruk
Du kan ikke bruke Vipps i strid med gjeldende norsk lovgivning eller i strid med Avtalen. Skal du benytte Vipps i næringsvirksomhet eller for å kunne ta i mot betalinger til ditt lag, forening eller organisasjon, må du inngå en egen avtale om dette med Vipps. Bruk av Vipps med personlig profil i næringsvirksomhet anses som et vesentlig brudd på Avtalen som vil føre til sperring av din Vipps-profil.

Dersom du bruker Vipps på en måte som medfører risiko for hvitvasking av penger, for eksempel til kjøp og salg av kryptovaluta som Bitcoins, eller på en måte som oppleves som støtende eller sjikanerende for andre Vipps-brukere, for eksempel ved å sende upassende meldinger til andre brukere, kan Vipps sperre din Vipps-profil. Du kan ikke benytte Vipps på en mobiltelefon som er jailbreaket/rooted. Bruk av Vipps på en telefon som er modifisert på denne måten skaper risiko for misbruk av Vipps og kompromittering av opplysningene du legger inn i appen. Vipps vil derfor betrakte bruk av Vipps på en telefon som er jailbreaket/rooted som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av Vipps som betalingsinstrument, som har betydning for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk med dette som årsak.

6.5 Konsekvenser av urettmessig bruk
Dersom Vipps har rimelig grunn til å tro at du bruker Vipps i strid med lov eller denne Avtalen har Vipps rett til å stanse din bruk av Vipps midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Vipps rett til å heve Avtalen. Vipps har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6.6 Misbruk av Vipps
Du er ansvarlig for inntil 1 200 kroner for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Du svarer for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet eller forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Ditt ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven punkt 36 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

6.7 Kundekontroll
Vipps har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av ny kunde og mens du benytter Vipps. Dette kan inkludere undersøkelser om din bruk av Vipps. Hvis Vipps krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av Vipps, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Vipps heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Vipps kan kommunisere med deg direkte i Vipps, til det telefonnummer du har oppgitt i Vipps eller på den e-postadressen du har oppgitt.

8. VIPPS PERSONVERNPOLICY

For at du skal kunne bruke Vipps, trenger vi å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Det aller meste av dette er opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg og som genereres når du bruker tjenesten. Vipps har laget en egen personvernpolicy for Vipps som du finner under "Cookies og Personvern" i menyen i Vipps. Vipps Personvernpolicy er en del av Avtalen.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

9.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr Vipps. Vipps kan velge å avslutte Vipps med to måneders varsel. Vipps kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Vipps si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte oss. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Vipps fra telefonen din. Hvis du velger å slette din Vipps profil aksepterer du samtidig at all data inklusive transaksjonshistorikk slettes. 

Dersom du ikke benytter Vipps over en periode på seks måneder, kan Vipps velge å deaktivere din Vipps-profil.

Du kan skru av funksjonen Vipps Faktura under innstillinger i Vipps. Dersom Vipps Faktura skrus av, vil du ikke lenger motta nye regninger her, men du vil fortsatt kunne se og betale ikke-forfalte regninger som allerede ligger i løsningen.

9.2 Endringer i Avtalen
De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Vipps og på www.vipps.no. Endringer som ikke er til din fordel kan Vipps bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Vipps. Dersom du bruker Vipps etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Vipps gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte oss og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

9.3 Midlertidig opphold av Avtalen
Vipps plikter etter denne Avtalen - herunder utbetalings- og belastningsplikt - opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

9.4 Kontakt med oss om Vipps
Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte oss for hjelp og informasjon på: www.vipps.no, eller på telefon. Melding om tap av mobiltelefon eller melding om sperring av Vipps skal skje på telefon.

9.5 Tvisteløsning
Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Vipps og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

9.6 Konsesjoner og tilsyn
Vipps AS har konsesjon som betalingsforetak, og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo og Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.
 Vipps Terms and conditions

Vipps Terms and conditions

Version 1.9 - 16.10.18

This English version of the Agreement is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Agreement, the Norwegian version shall take precedence.

1. ABOUT THE SERVICE

Vipps is a payment service provided by Vipps AS ("Vipps") and can be downloaded as a mobile phone application. You can find more information about Vipps and how it can be used at www.vipps.no.

2. ENTRY INTO THE AGREEMENT 

2.1 The Agreement and Parties
This Agreement consists of the terms and conditions in this document and the Vipps Privacy Protection Policy (jointly referred to as "the Agreement"). In addition to the terms and conditions in the Agreement, relevant prevailing Norwegian statutory provisions also apply. The parties to this Agreement are you, as a customer, and Vipps AS, Dronning Eufemiasgate 42, 0191 Oslo, org.no. 918 713 867.

2.2. What is required to use Vipps?
All the terms below must be fulfilled in order to use Vipps:

 • You must have an account in a Norwegian bank for receiving payments sent through Vipps. This bank account may also be used for payments ("Source of Funds"), depending on agreements between your bank and Vipps. 
 • You must have least one debit or credit card issued by a Norwegian bank  as Source of Funds.
 • You can link several alternative Sources of Funds to Vipps.
 • You must have a mobile phone with a Norwegian telephone number. The service does not support the protection of secret phone numbers. Thus, you cannot use Vipps if you have a secret phone number.
 • Vipps can be used on mobile phones with iOS and Android operating systems.
 • You must have an e-mail address.
 • You must be over the age of 15. If you are aged between 15 and 18 years, you can only transfer money that is at your disposal.
 • You must have read, understood and accepted this Agreement.
 • Vipps must approve you as a user.

More detailed information about which mobile phones and payment cards can be used with Vipps can be found at www.vipps.no.

3.  USE OF VIPPS

3.1 What Vipps can be used for?
Vipps is a payment solution that enables you to pay in shops, online and in applications containing the Vipps symbol. You can also transfer money to clubs, associations and organisations and receive and transfer money from and to other persons. You can see and pay invoices or see and initiate payments of eFaktura by using the Vipps Invoice service. You can also use Vipps for sign up and log in with your Vipps profile.

3.2 Registration, identification and maximum amounts
Before you start using Vipps, you must create a user profile and identify yourself. When registering for the first time, you will have to identify yourself by completing the registration procedure in Vipps. Vipps will verify your identity, for example by automatically checking it against the Norwegian Tax Administration's national register. Are you 18 years or older, you will have to verify your ID with BankID before you can start using Vipps.

Vipps has set weekly and annual maximum amounts for using Vipps. You will find the transaction limits in Vipps and at vipps.no. Vipps has set these maximum amounts to increase security, reduce risk for abuse and protect you as a Vipps user. If you reached your transaction limits, you will not be able to send money in Vipps. Additionally, we have set maximum amounts per payment which might trigger a higher level of security, for instance 3-D Secure requirements when international payments cards are used as funding source. 

If your age is between 15 and 18 years, special maximum amount apply for your use of Vipps. You will find the transaction limits in Vipps and at vipps.no. When your use of Vipps exceeds these maximum amounts, you must identify yourself by means of BankID to continue using Vipps. In such case, you will receive a message in Vipps. If you have reached the maximum amount, you will not be able to receive or send money using Vipps. Money which has been sent to you will be returned to the sender unless you identify yourself within three days after the money has been sent.

3.3 Sign up and Log in with Vipps 
You can use your Vipps profile for signing up and logging in at merchants offering the "Sign up and Log in with Vipps" functionality - a service provided by Vipps for automatically filling in information from your Vipps profile in your customer profile at the merchant. This service can only be used after you consented that Vipps shares the following personal data with the merchant:

 • Full name
 • Address
 • Email address registered in your Vipps profile
 • Mobile phone number your Vipps profile is linked to
 • Date of birth

Vipps will also provide the following personal data in case the merchant has a valid and legally approved reason to request this data:

 • Personal identification number

Vipps will never share any personal data with any merchants without your consent. Vipps provides a full overview of all merchants you consented sharing personal data with, including what personal data you consented to share per merchant. You will find this overview under "Setting" in the Vipps app. You will be able to withdraw your consent for data sharing with individual merchants at any time. The "Sign up and Log in with Vipps" service will not available after you withdrew your consent.

When you are updating personal data like your address or email address in your Vipps profile, Vipps will automatically send an information update to all merchants you consented to share personal data with.

4. PRICES

A transaction fee may be incurred for the use of Vipps. Visit www.vipps.no for information on prices under 'Questions' 'Prices and maximum amounts'. If a transaction fee is incurred for a payment order, information about this will appear in Vipps before you confirm the payment.

When you use a credit card as a Source of Funds, costs can be incurred from the use of the credit card if this follows from the agreement between you and the issuer of the card. Vipps does not grant credit related to your use of Vipps.

5. PAYMENT TRANSACTIONS

5.1 Ways you can pay with Vipps
When you have confirmed a payment order transaction in Vipps, you authorise Vipps to carry out the payment on your behalf. You can use Vipps for outgoing payments in the following ways:
 

 • Payment to private individuals
 • Payments to companies, clubs and associations by searching for the recipient's profile
 • Payments online and in apps where Vipps is one of the payment alternatives
 • Payments in physical stores by establishing a connection with the store's payment terminal
 • Invoice payments

Depending on the amount and previous purchases, you may be asked to implement additional security measures, such as confirmation with BankID, to complete your payments.

5.2 Payment transactions to private individuals
When making payments to private individuals, you can find the recipient's telephone number or name in your list of contacts on your mobile phone. If the payee is not a Vipps user, he or she will receive a text message stating that you have made the payment and that the payee must register as a Vipps user in order to receive the payment. If the payee does not start using Vipps by the deadline set by Vipps, the amount will be reversed to you.

When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, you must make sure that the mobile number you enter is correct. When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, your name, telephone number and any message to the recipient is shown in the recipient's Vipps application. Your name will also be shown in the recipient's bank account statements. 

5.3 Vipps to companies, clubs and associations via a profile search
When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations by finding their profile in Vipps, you must verify that the recipient's profile corresponds to the information you have received from the merchant before confirming the payment. Such information could be the recipient's name, unique ID number and name of the merchant. If the merchant uses the VippsGO service, an overview of the merchant's goods/services will be available in a separate menu under the merchant's Vipps profile. Information on the products/services you choose is then sent to the merchant once you have made a total payment.

When using Vipps in this manner, the recipient will see your name, the payment amount, the last four digits in your mobile phone number and any message you have written. With respect to donations to some charitable organisations, you will be able to give your personal identification number to the recipient so that your gift can be reported by the organisation to the tax authorities to give you a tax deduction if you qualify for such a deduction. Please note that it is the organisation, and not Vipps, which is responsible for reporting your gift to the authorities.

5.4 Vipps online and in apps
When you buy something from an approved online merchant's website or in a mobile app, Vipps will be a payment option on the website or in the app. Some physical stores may send you a payment request for a product or service from their cash register. When choosing to pay with Vipps, a dialogue will open in Vipps indicating the amount and recipient, which you must confirm in order to complete the payment. When using Vipps in this manner, Vipps will transmit the amount and any message you write to the recipient, together with a transaction ID. When you shop online or in an app, some merchants may have the an automatic function in Vipps to "Fill in my your personal data, such as Vipps details", whereby your name and delivery address will be automatically included.

When you buy something from an approved online merchant's website or in a mobile app, you can choose "Vipps Hurtigkasse" (express checkout) - a service provided by Vipps for automatically filling in personal data from your Vipps profile needed to complete the purchase in the merchant's order form. This service can only be used after you consented that Vipps shares the following personal data with the merchant:

 • Full name
 • Address
 • Email address registered in your Vipps profile
 • Mobile phone number your Vipps profile is linked to
 • Date of birth

Vipps will also provide the following personal data in case the merchant has a valid and legally approved reason to request this data:

 • Personal identification number

When you are updating personal data like your address or email address in your Vipps profile, Vipps will automatically send an information update to all merchants you consented to share personal data with.

Vipps will never share any personal data with any merchants without your consent. Vipps provides a full overview of all merchants you consented sharing personal data with, including what personal data you consented to share per merchant. You will find this overview under "Setting" in the Vipps app. You will be able to withdraw your consent for data sharing with individual merchants at any time. Vipps express checkout will not be available after you withdrew your consent.

5.5 Vipps recurring payments 
Approved online merchants can offer Vipps recurring payments on their webpage or in their mobile app as payment option. 

The Source of Funds you chose for the first payment in a recurring payment agreement will be charged by Vipps for all following payments. You will find payment confirmations for all payments connected to a recurring payment agreement in the payment history in your Vipps app. If you want to change Source of Funds used for payments connected to a recurring payments agreement, you can do that in your Vipps app under "my recurring payments". 

When you try to delete a Source of Funds used in a recurring payment agreement as funding source, you will get an error message. You will have to replace the Source of Funds you want to delete with an alternative funding source before you can delete it. You will find an overview over all recurring payment agreements you accepted in your Vipps app under "my recurring payments". 

Vipps is not responsible for any aspects of entering, changing or terminating your recurring payments agreement between you and a merchant. The merchant will be responsible for to answer all questions and handle all complaints regarding the agreement between you and the merchant. The merchant is also responsible for the delivery and quality of products and services. You will always have to contact the merchant in order to terminate a recurring payments agreement. Vipps is not responsible for lacking payments or failed payments, e.g. because we were not able to charge the Source of Funds registered in a recurring payments agreement. 

Vipps will send you a push notification when the Source of Funds registered in a recurring payments agreement expires, to enable you to replace the expired Source of Funds. Vipps will also send push notifcations when recurring payments fail. You are responsible to fulfil your contractual duties regarding the recurring payment agreement you entered with the merchant. Therefore, you are responsible to pay with alternate payment methods. This also applies when you delete your Vipps profile. 

5.6 Vipps inStore
Some physical stores are able to send a Vipps online payment request (see chapter 5.4 Vipps online and in apps) from the stores cash system. 

5.7 Vipps Invoice
If you activate Vipps Invoice, you will receive an electronic invoice in Vipps with the necessary payment details from the invoice issuer. An invoice in Vipps is defined as any document issued as part of the invoicing or debt collection process. 

If you choose to pay the invoice in Vipps, you must confirm the invoice, and the payment will thus be completed. The issuer will receive settlement information about your payment. If you have activated push notifications in Vipps, you will receive a notification when you receive a new invoice in Vipps. Additionally, you may receive notifications per sms if you have not confirmed invoice payments in time. 

Some non-profit organisations will also be given the opportunity to send you requests for donations through Vipps Invoice. 

When you activate Vipps Invoice, you also consent to Vipps informing Vipps Invoice issuers that all such issuers can send you their invoices in Vipps. If you do not pay the invoices you receive in Vipps Invoice, the service will automatically be switched off after a certain period of time. Go to Settings to reactivate Vipps Invoice. You are responsible for paying the invoices you receive in some other manner if you choose not to pay them in Vipps Invoice.

5.8 eFaktura (eInvoice) in Vipps 
When entering an eInvoice agreement with any eInvoice issuer or select "Ja takk til alle" as eInvoice option in your online bank which allows your bank to create new eInvoice agreements for you automatically, all your eInvoices will be linked to your personal identification number, not to your bank, bank account or online banking interface. 

If your eInvoices will be accessible in Vipps or not depends on the contractual relationship between your bank and Vipps. You can find an updated list of banks which have entered an agreement regarding initiation of invoice payments with Vipps on www.vipps.no. 

If you have registered a bank account as Source of Funds where the bank has entered an agreement regarding initiation of invoice payments with Vipps, all your eInvoices will be accessible in your online and mobile banking interface and Vipps simultaneously. 

The information available in Vipps is identical with the information in the eInvoice: 

 • Invoice amount
 • Due date
 • KID number
 • Invoice issuer's bank account number

When an invoice issuer sends an eInvoice to you, the eInvoice is first sent to an invoice hotel. The invoice hotel forward eInvoices to Nets, where Vipps will gain access to the invoice information and make it accessible for you in the Vipps app. If you have activated push notifications in your Vipps settings, you will receive a push notification whenever you received a new eInvoice. 

When you are paying an eInvoice in Vipps, you will see which Sources of Funds are approved for this action. You will be able to choose which of the available Sources of Funds you would like to charge. The payment will be initiated in Vipps and processed as a bank transfer between your bank and the invoice issuer's bank. 

Vipps will forward the eInvoice data to your bank, and the eInvoice will be sent to your bank's due date register. You will be able to adjust the amount and payment date before the eInvoice is sent to the due date register. Detail changes after the eInvoice was approved in Vipps will have to be done in the bank's online or mobile banking interface. You are responsible for the handling of eInvoices in your mobile or online banking interface. You are also responsible that the eInvoice can be paid on the due date. 

After an eInvoice was paid, the eInvoice documentation will be stored in the bank you chose for payment initation in Vipps. Invoice documentation will only be available in Vipps until the eInvoice has been paid. 

All eInvoices which were initiated in Vipps will be shown in the app with an updated status (eInvoice sent to bank's due date register, eInvoice paid, etc.). All eInvoice which were not initiated in Vipps will automatically disappear when they either are paid or the due date is exceeded. If you delete an eInvoice in your online or mobile banking interface, will the eInvoice automatically deleted in Vipps as well. 

5.9 Incoming payments and payment requests 
You can receive payments from others in Vipps. You can also use Vipps to request payment from another person who uses Vipps. You can only do so if you have a contractual basis for the payment request with the person you are sending the request to. If you misuse the opportunity to send payment requests, it will be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps.

5.10 Rejection of payments
If statutory or contractual terms for effecting payments have not been fulfilled, Vipps may reject the payment. For example, Vipps will reject the payment if there are insufficient funds in the Source of Funds and if the bank suspects misuse, fraud or money laundering or attempts thereof. It is not permitted to use Vipps as payment for stakes related to participation in betting games, wagers or other forms of gambling which are illegal in Norway. If such use is suspected, the payment will be rejected. Any actual or suspected misuse as described in this provision can be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps and revoke this Agreement, cf. item 6.5. If the purpose is legitimate, you will be informed that the payment has been rejected and what you can do to rectify the situation so that the payment can be effected. 

5.11 Reimbursement 
If you use Vipps to pay for goods or services, but subsequently agree with the seller that you are entitled to a refund, or if the purchase is annulled for any other reason, the amount will be paid into the Source of Funding used for the payment that is to be reimbursed. 

5.12 Errors in payment transactions 
Once you have confirmed an outgoing payment in Vipps, the payment is final and cannot be reversed. If, in your opinion, a payment has not been approved by you, you must use the right to complain as described in item 5.7. If you have received a Vipps payment which is due to an error on the part of Vipps, Vipps can rectify the error by debiting your Source of Funds by the end of the third working day after the error was made. Moreover, erroneous crediting or debiting of an account on the part of Vipps is regulated by the stipulations in Sections 31 and 32 of the Financial Contracts Act. 

5.13 Vipps' liability in connection with payment orders, the purchase of goods and services and invoice payments
Vipps shall effect payments in accordance with your instructions in Vipps. If Vipps makes a mistake in connection with the payment, Vipps shall rectify the error and cover your loss, subject to the limitations in Sections 40-42 of the Financial Contracts Act. Vipps cannot be held liable for losses that are due to circumstances beyond Vipps' control which it could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of, cf. item 9.3. Erroneous or delayed payment transfers due to failures in the telecommunications network or unforeseen failures in other systems that are delivered by third parties and are necessary for Vipps to function, will always be regarded as such circumstances. nbsp;

Vipps is also liable for losses arising when payments have not been approved by you, provided that the terms and conditions are fulfilled in accordance with Section 35 of the Financial Contracts Act. 

Vipps is not liable for errors made by you when you have entered a payment order in Vipps, cf. items 6.1 and 5. For example, Vipps is not liable if the recipient, telephone number or amount etc. is incorrect. Vipps is not liable for the content of the Vipps invoice and the demand for payment. Nor does Vipps have any influence on which person the invoice issuer regards as the addressee of the claim.

If you think that Vipps is liable for errors in connection with a payment, you must contact Vipps and issue a complaint in accordance with item 5.12. If you think there is an error in an invoice you have received in Vipps Invoice, you must take direct contact with the issuer of the invoice.

Once you have made a payment in Vipps, Vipps will send you a confirmation of the payment in an e-mail and in Vipps. If you have purchased a product or service with Vipps, the seller is responsible for giving you a receipt for the purchase. Vipps' confirmation of the payment in Vipps is not a receipt for the purchase.

When you buy goods or services, the seller is liable for any errors and defects. Vipps is not liable for this. 

5.14 Complaints and reversal of payments 
If, in your opinion, Vipps has carried out a transaction you have not approved, you must issue a complaint to Vipps. The bank shall then document that the transaction has been authenticated (approved), correctly registered and recorded, and has not been affected by technical failure or other errors. The fact that your Vipps profile has been used to execute the payment does not on its own represent adequate evidence that you have made the payment or acted dishonestly vis-à-vis the bank. 

However, if you are still of the view that Vipps is responsible, Vipps shall reverse the amount and compensate for loss of interest from the debit date, provided that you submit a claim for reversal of the payment without undue delay after you were or ought to have been aware of the error, and no later than 13 months after the debit date. The obligation to reverse the payment does not apply if you have acknowledged liability for the debit, or if Vipps, within four weeks from receipt of the written objection from you, has filed a civil suit or submitted the matter to the Norwegian Banking Complaints Board. If the matter is dismissed by the Board or a court of law, a new time limit of four weeks applies from the date Vipps was informed of the dismissal. In connection with the reversal of payments, you may be liable for a certain amount in accordance with item 6.6, which Vipps may withhold. 

If you suspect that you may have been exposed to a criminal act in connection with a transaction, Vipps can require that you report the matter to the police. 

If a payment is reversed in accordance with this provision, Vipps may nevertheless require that the money be repaid on a later date if the bank can render probable that the payment was approved by you and that the bank thus cannot be held liable.

6. YOUR RESPONSIBILITIES 

6.1 Correct information
You are responsible for ensuring that the information you provide about yourself to Vipps is complete, correct and updated. If there are any changes in your data, you are responsible for correcting the information in Vipps. You are responsible for providing your correct name, e-mail address, telephone number, card number and account number. This will not be checked by Vipps. 

When you use Vipps to make a payment to private individuals, you must make sure that the mobile number you use is correct, as described in item 5.1 When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations, you must verify that the recipient's profile corresponds to the information you have received from the merchant, cf. item 5.1.   

6.2 Personal code - PIN 
As part of the registration procedure for Vipps, cf. item 3.2, you must select a personal code ("PIN"). Your PIN code must consist of four digits and must be different from your other PIN codes, such as the PIN code used for your Source of Funds or your mobile phone. Vipps is free to refuse the use of certain PIN code digit combinations. 

The Vipps service is for personal use only, and you must not disclose your PIN code to any third party. You are responsible for ensuring that others do not gain access to your Vipps application. Under no circumstances must you give your PIN code or other security procedures to anyone, including Vipps. If any third party asks you to disclose information that can be used to access Vipps, this must be regarded as attempted fraud. Thus, you must refuse to share such information and inform Vipps without undue delay. Your are responsible for informing the relevant bank or financial institution your Source of Funds in Vipps is linked to. nbsp;

6.3 Lost or stolen mobile phone
If your mobile phone is stolen or lost, or if you suspect unauthorised use of Vipps, you must notify Vipps as soon as possible. When such notification has been given, Vipps will block the use of Vipps until further notice. 

6.4 Legitimate use 
You cannot use Vipps in breach of prevailing Norwegian law or in violation of this Agreement. If you are to use Vipps for business purposes or to receive payments on behalf of your club, association or organisation, you must enter into a separate agreement governing this with Vipps. The use of Vipps with a personal profile for business purposes is deemed to represent a serious breach of the Agreement and will result in your Vipps profile being blocked. 

If you use Vipps in a way that entails a risk of money laundering, for example by buying or selling Bitcoins, or in a way that other Vipps users perceive to be offensive or insulting, for example if you send inappropriate messages to other users, Vipps may block your Vipps profile. You cannot use Vipps on a mobile phone which is jailbroken/rooted. The use of Vipps on a phone which is modified in this way creates a risk for the misuse of Vipps and compromises the information entered in the app. Vipps will therefore consider the use of Vipps on a device which is jailbroken/rooted as a serious breach of the terms and conditions for the use of Vipps as a means of payment, which is of consequence to your responsibility as a customer in the event of misuse caused by this. 

6.5 Consequences of illegitimate use 
If Vipps has reasonable grounds to believe that your use of Vipps is in violation of law or this Agreement, Vipps is entitled to temporarily stop your use of Vipps. If such use is not discontinued or represents a serious breach of the Agreement, Vipps is entitled to terminate the Agreement. Vipps is under no obligation to inform you before the Agreement is terminated, but will seek to give such notice and to provide you with the opportunity to rectify the matter if this is possible. 

6.6 Misuse of Vipps 
You will be liable for up to NOK 1 200 in connection with losses resulting from unauthorised payments due to the use of a lost or stolen payment instrument provided that your personal security procedure has been used. The same applies to payment transactions carried out following unauthorised appropriation of a payment instrument if you have failed to protect the above-mentioned personal security procedure and this has been used. 

You will be liable for up to NOK 12 000 in connection with unauthorised payment transactions if the loss is due to the fact that you, through gross negligence, have failed to fulfil one or more of your obligations under this Agreement. If the loss is due to the fact that you, through gross negligence or with intent, have failed to meet the obligations under this Agreement, you shall cover the entire loss. The same applies if the loss is due to the fact that you have acted dishonestly. 

Your liability under this item may be modified in accordance with the rules in Section 36 of the Financial Contracts Act in cases where Vipps fails to meet sound standards and the unauthorised use is related to this. 

You will not be liable for losses which occur after Vipps has been notified and your Vipps profile has been blocked. Nor will you be liable for losses if you have had no opportunity to block your Vipps profile due to circumstances at Vipps. 

6.7 Vipps' customer due diligence - consequences 
In accordance with the money laundering regulations, Vipps has a duty to apply customer due diligence measures when establishing customer relationships and in the ongoing monitoring of existing customer relationships. This may include investigations concerning the use of Vipps. If required by Vipps, you must provide information about your or others' use of Vipps or give Vipps other information. If you fail to give Vipps the required information in connection with Vipps' customer due diligence procedures, or if satisfactory customer due diligence cannot be implemented for other reasons, Vipps may terminate the Agreement with immediate effect. 

7. ELECTRONIC COMMUNICATION

By entering into this Agreement, you consent that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. You accept that Vipps will communicate with you directly in Vipps, to the telephone number you have stated in Vipps, or by using your stated e-mail address.

8. VIPPS PRIVACY PROTECTION POLICY

In order to enable you to use Vipps, Vipps needs to receive, use and store some of your personal data. Most of these data are provided by yourself in Vipps when you register and are generated when you use the service. Vipps has a separate Privacy Protection Policy which you will find under "Cookies and privacy protection" in the Vipps menu. Vipps Privacy Protection Policy is part of the Agreement.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1 Duration and termination
The Agreement remains in force as long as Vipps offers Vipps. Vipps can choose to no longer provide Vipps subject to two months' notice. If you have breached the Agreement, Vipps can terminate the Agreement with you without prior notice.

If you wish to terminate the Agreement, this can be done by contacting Vipps. Please note that the Agreement will remain in force even if you delete Vipps from your mobile device. If you delete your Vipps profile, you accept that all your data, including your transaction history, will be deleted. If you do not use Vipps over a period of six months, Vipps can choose to deactivate your Vipps profile.

You may deactivate the Vipps Invoice function under Settings in Vipps. If Vipps Invoice is deactivated, you will receive no new invoices here, but you will still be able to see and pay invoices that have not fallen due and are still available in this solution.

9.2 Amendments to the Agreement 
Vipps can make amendments to the Agreement without prior notice. The prevailing terms and conditions of the Agreement will be available in Vipps and at www.vipps.no. Amendments which are not in your favour may only be implemented by Vipps subject to two months' notice. If you do not wish to accept amendments to the Agreement, you must terminate the Agreement and your use of Vipps. If you continue to use Vipps after the Agreement has been amended, the amendments are deemed to be approved by you. Amendments to the registration procedures to comply with regulatory and security requirements, or to prevent unlawful activity, can be implemented by Vipps without prior notice. 

You can contact Vipps at any time and ask to receive these terms and conditions in a paper version.

9.3 Temporary suspension of the Agreement
Vipps' obligations under this Agreement - including the duty to make payments and debits - shall temporarily cease to apply if circumstances arise which are beyond Vipps' control, which Vipps could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of and which render impossible completion of the Agreement. The same applies to circumstances which are due to Vipps' statutory obligations or pursuant to law. 

9.4 Contact with Vipps regarding Vipps 
Whatever your request, you can contact Vipps for assistance and information at: www.vipps.no, or by calling +47  22 48 28 00. Call +47 22 48 28 00 to report loss of your mobile phone or to block the Vipps service.

9.5 Dispute resolution
This Agreement is governed by Norwegian law. In the event of a dispute where you disagree with Vipps and we do not resolve the matter to your satisfaction, you can submit the matter to the Norwegian Financial Services Complaints Board. The Norwegian Financial Services Complaints Board can be contacted via klageskjema.finkn.no or to the Board's secretariat at postal address: P.O. Box 53 Skøyen, N-0212 Oslo.

9.6 Concessions and supervision
Vipps AS has a licence  as a payment institutionand is subject to supervision by Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority of Norway), P.O. Box 1187 Sentrum, N-0107 Oslo and the Norwegian Data Protection Authority, P.O. Box 8177 Dep., N-0134 Oslo.