Vilkår Privat / Terms and conditions

Versjon 1.13 - 09.12.18

1. OM TJENESTEN

Vipps er en betalings- og informasjonstjeneste levert av Vipps AS ("Vipps", "vi" eller "oss") som kan lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner. Du finner mer informasjon om Vipps og hva du kan bruke Vipps til på www.vipps.no.

2. AVTALEINNGÅELSE

2.1 Avtalen og parter

Denne avtalen består av vilkårene nedenfor og Vipps Personvernpolicy (felles benevnt "Avtalen"). I tillegg til vilkårene i Avtalen, gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i norsk lovgivning. Partene i Avtalen er deg som kunde og Vipps AS, Dronning Eufemias gate 42, 0191 Oslo, org.nr. 918 713 867.

2.2 Hva må til for å kunne bruke Vipps

Alle vilkårene under må være oppfylt for at du kan bruke Vipps:
"    Du må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.
"    Du må angi et norsk kontonummer for innkommende betalinger (mottakskonto). Denne bankkontoen kan også brukes for utgående betalinger avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank). 
"    Du må ha minst ett debet- eller kredittkort utstedt av en norsk bank. 
"    Du kan tilknytte flere bankkonto og betalingskort ("Pengekilde") til Vipps. Vipps verifiserer at bankkontoen eies av deg personlig ved oppslag i bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR) før den tillates som Pengekilde. Du kan gi bankkontoene dine egne navn i Vipps, så det blir enklere å holde styr og orden over Pengekildene i appen. 
"    Du må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjerming av hemmelig nummer. Dersom du har hemmelig nummer, kan du ikke bruke Vipps.
"    Vipps fungerer på telefoner med iOS og Android.
"    Du må ha en e-postadresse.
"    Du må være over 15 år for å opprette en Vipps profil. Er du mellom 15 og 18 år kan du bare overføre beløp du selv har rådighet over. Er du under 15 år kan foreldrene dine opprette en foreldrebestemt Vipps-profil for deg. 
"    Du må ha gjort deg kjent med og akseptert denne Avtalen.
"    Vipps må godkjenne deg som bruker. 

Mer detaljert informasjon om hvilke mobiltelefoner og hvilke betalingskort du kan bruke sammen med Vipps finner du på www.vipps.no.
 

3. BRUK AV VIPPS

3.1 Hva du kan bruke Vipps til
Vipps er en betalingsløsning som gjør at du blant annet kan betale i butikker, på internett og i applikasjoner der du ser Vippssymbolet. Du kan overføre penger til lag, foreninger og organisasjoner, og du kan motta og overføre penger til andre personer. Du kan også se og betale regninger med tjenesten Vipps Regninger eller se og initiere betaling av eFaktura i Vipps.

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser
Før du begynner å bruke Vipps må du opprette en brukerprofil og identifisere deg. Ved første gangs registrering identifiserer du deg ved å fullføre registreringsprosedyren i Vipps. Vi vil verifisere din identitet blant annet ved automatisk oppslag mot Skatteetatens Folkeregister. Er du over 18 år, må du i tillegg verifisere din identitet med BankID. 

Vi har satt beløpsgrenser for bruk av Vipps. Du finner de til enhver tid gjeldende beløpsgrensene på www.vipps.no. Beløpsgrensene er satt for å øke sikkerheten, redusere risiko for kriminalitet og misbruk, og beskytte deg som bruker. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du ikke kunne sende penger i Vipps. I tillegg har vi satt beløpsgrenser for store betalinger slik at du vil kunne møte krav om autentisering med sikkerhetsmekanismer som BankID eller 3-D Secure.

For deg mellom 15 og 18 år gjelder spesielle beløpsgrenser, som du finner i Vipps og på www.vipps.no. Når din bruk av Vipps overstiger disse beløpsgrensene, må du identifisere deg med BankID for å kunne fortsette å bruke Vipps. Du får beskjed i Vipps når det skjer. Hvis beløpsgrensene dine er nådd, vil du verken kunne motta eller sende penger i Vipps. Penger som er sendt deg vil bli refundert til avsender dersom du ikke identifiserer deg innen 3 dager fra pengene er sendt. 

3.3 Logg inn med Vipps
Du kan logge deg inn med din Vippsprofil hos brukersteder som benytter seg av funksjonaliteten "Logg inn med Vipps" - en funksjon i Vipps for å fylle inn dine personopplysninger, slik at disse fylles ut automatisk i kundeprofilen din hos brukerstedet. Funksjonaliteten kan kun tas i bruk etter at du har godkjent at Vipps formidler følgende personopplysninger til brukerstedet:

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • E-post adresse registrert i din Vipps-profil
 • Mobilnummer din Vipps-profil er knyttet til
 • Fødselsdato

Kun ved behov og hjemmel i lov:

 • Fødselsnummer

Vipps deler kun personopplysninger med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Du kan se i Vipps under "Innstillinger" hvilke brukersteder du har delt informasjon med, og til enhver tid trekke tilbake tillatelsen. Funksjonen kan ikke lenger brukes etter at du har trukket tillatelsen tilbake.

Når du endrer adresse eller e-post adresse registrert i din Vipps-profil vil Vipps automatisk sende en oppdatering til brukerstedet.

3.4 Vis Saldo i Vipps
Du kan se hvor mye penger du har på bankkontoer som du har registrert i Vipps (Saldo). Du finner oversikten og kan se på Saldo under Betalinger i appen. Om vi kan vise Saldo for dine bankkontoer registrert i Vipps er avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank). En oppdatert oversikt over alle bankene som har inngått avtale for regningsbetaling med Vipps finner du på www.vipps.no. 

Funksjonaliteten kan kun tas i bruk når profilen din er verifisert med BankID og etter at du har godkjent at Vipps viser Saldo i appen. Samtykket gjelder for alle bankkontoer du har registrert i Vipps, inklusive bankkontoer registrert i U15-profiler knyttet til din profil.Du kan trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid under "Profil", "Betalingsvalg" og "Saldo" i appen. 

4. PRISER

Ved bruk av Vipps kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no under Spørsmål, Pris og beløpsgrenser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

Når du bruker et kredittkort som Pengekilde kan det påløpe kostnader for bruk av kredittkort dersom det følger av avtalen mellom deg og utstederen av kortet. Vipps yter ikke kreditt ved din bruk av Vipps.

5. BETALINGSOPPDRAG

5.1 Måter du kan betale med Vipps
Når du har bekreftet et betalingsoppdrag i Vipps gir du Vipps fullmakt til å gjennomføre betalingen på dine vegne. Du kan benytte Vipps til utgående betalinger på følgende måter:

 • Betalingsoppdrag til privatpersoner
 • Betalinger til bedrifter, lag og foreninger gjennom å søke opp mottakers profil
 • Betalinger på nett og i app der Vipps kommer som betalingsalternativ
 • Regningsbetalinger

Avhengig av beløpets størrelse og tidligere kjøp kan du bli bedt om å foreta flere sikkerhetstiltak, som bekreftelse med BankID eller 3-D Secure, for å gjennomføre dine betalinger.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner
Ved betalingsoppdrag til privatpersoner søker du opp mottakers telefonnummer eller navn fra din kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil hen motta SMS om at du har utført betalingen og må registrere seg som Vipps-bruker for å kunne motta betalingen. Dersom mottakeren ikke tar i bruk Vipps innen den fristen som Vipps setter for dette, blir beløpet tilbakeført til deg.

Når du benytter Vipps for å betale til privatpersoner må du selv kontrollere at mobilnummeret du bruker er korrekt. Når du bruker Vipps til å betale en privatperson, vil ditt navn, telefonnummer og eventuelle meldinger du sender til mottakeren vises i mottakerens Vipps-app. Ditt navn vil også fremkomme i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter. 

5.3 Vipps til bedrifter, lag og foreninger ved å søke opp profil

Når du bruker Vipps til å betale næringsdrivende, lag, foreninger eller veldedige organisasjoner ved å søke profilene deres opp i Vipps, må du selv kontrollere at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, før du bekrefter betalingen. Denne informasjonen er for eksempel mottakerens navn, unike ID-nummer og navn på brukerstedet. Dersom brukerstedet benytter tjenesten VippsGO, vil en oversikt over brukerstedets varer/tjenester være tilgjengelig i en egen meny på brukerstedets Vipps-profil. Informasjon om hvilke varer du velger sendes da til brukerstedet når du har gjennomført en samlet betaling.

Når du bruker Vipps på denne måten, vil ditt navn, beløp, siste fire sifre i ditt mobiltelefonnummer og eventuell melding vises for mottaker. For donasjoner til enkelte veldedige organisasjoner vil du få mulighet til å oppgi ditt fødselsnummer til mottaker, slik at din gave kan innrapporteres av organisasjonen til skattemyndighetene for å gi deg skattefordel dersom du kvalifiserer til dette. Merk at det er organisasjonen, og ikke Vipps, som er ansvarlig for å rapportere inn din gave.

5.4 Vipps på nett og i app

Når du skal handle hos godkjente Vipps brukersteder på nettet eller i mobilapplikasjoner, vil Vipps være et betalingsalternativ på nettstedet/applikasjonen. Velger du å betale med Vipps, vil en dialog i Vipps angi beløp og mottaker, og du må bekrefte dette for å fullføre betalingen. Når du bruker Vipps på denne måten, vil vi formidle beløp og eventuell melding du skriver til mottaker sammen med en transaksjonsID.

Når du handler på nett eller i app, kan du hos noen brukersteder også benytte deg av "Vipps Hurtigkasse" - en funksjon i Vipps for å fylle inn dine personopplysninger, slik at disse fylles ut automatisk hos brukerstedet. Vipps Hurtigkassse kan kun tas i bruk etter at du har godkjent at Vipps formidler følgende personopplysninger til brukerstedet: 
"    For- og etternavn
"    Adresse
"    E-post adresse registrert i din Vipps-profil
"    Mobilnummer din Vipps-profil er knyttet til
"    Fødselsdato

Kun ved behov og hjemmel i lov:
"    Fødselsnummer

Når du endrer adresse eller e-post adresse registrert i din Vipps-profil vil Vipps automatisk sende en oppdatering til brukerstedet.

Vipps deler kun personopplysninger med brukerstedet etter at du har samtykket til informasjonsdelingen. Du kan se i Vipps under "Innstillinger" hvilke brukersteder du har delt informasjon med, og til enhver tid trekke tilbake tillatelsen. Funksjonen kan ikke lenger brukes etter at du har trukket tillatelsen tilbake.

5.5 Vipps Faste Betalinger 
Når du handler på nett eller i app hos godkjente Vipps brukersteder som tilbyr abonnementsbetaling og/eller betalingsavtaler med faste automatiske trekk, kan du benytte deg av Vipps sin tjeneste for Faste Betalinger. Denne type betalingen omtales heretter som "abonnementsbetaling". 

Vipps kommer til å bruke Pengekilden som du har valgt for gjennomføring av den første transaksjonen for de følgende abonnementsbetalinger. Du finner en bekreftelse på alle gjennomførte betalinger i betalingshistorikken i appen din. Ønsker du å bytte Pengekilden som brukes for abonnementsbetalinger, kan du gjøre dette selv i Vipps app under "mine abonnementer". 

Hvis du prøver å slette en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetalingen vil du få en feilmelding. Pengekilder kan ikke slettes før du har registrert alternative betalingskilder for alle aktive abonnementsavtaler. Du finner en oversikt over alle abonnementsavtaler du har inngått i din Vipps app under "mine abonnementer". 

Vipps er ikke ansvarlig for inngåelse, endringer eller opphør av abonnementsavtaler. Brukerstedet, som er din avtalemotpart, er ansvarlig for alle spørsmål rundt abonnementsavtalen. Brukerstedet er også ansvarlig for leveransen av tjenester eller varer i henhold til avtalen eller eventuelle feil og mangler ved disse. Du må alltid ta kontakt med brukerstedet for å si opp abonnementsavtalen. Vipps er ikke ansvarlig for eventuell manglende betaling, eller hvis Pengekilden ikke har dekning. 

Vipps sender en push-varsling før en Pengekilde som er registrert for abonnementsbetaling løper ut, slik at du har mulighet til å endre Pengekilden som skal belastes. Vipps sender også en varsling dersom abonnementsbetalingen feiler. Du er ansvarlig for å oppfylle dine forpliktelser i henhold til abonnements¬avtalen. Derfor må du selv gjennomføre betalingen i alternative kanaler dersom abonnementsbetalingen mislykkes. Det er også ditt ansvar å ta kontakt med brukerstedet for å avtale en alternativ betalings-metode hvis du velger å slette din Vipps-profil. 

5.6 Vipps i butikk
Hos noen fysiske butikker vil butikken kunne sende deg en Vipps på nett betalingsforespørsel (se punkt 5.4 Vipps på nett og i app) for en vare eller tjeneste fra sitt kassasystem. 

5.7 Vipps Regninger

Vipps Regninger er en standardfunksjon i Vipps. Du kan enkelt skru av funksjonen "Vipps Regninger" under innstillinger "Betalingsvalg" i Vipps. Dersom Vipps Regninger skrus av, vil du ikke lenger motta nye Vipps Regninger her, men du vil fortsatt kunne se og betale ikke-forfalte Vipps Regninger som allerede ligger i løsningen. Du kan selv reaktivere funksjonen igjen i Vipps under "Innstillinger".

Vipps Regninger er en tjeneste som gjør det mulig at du mottar en elektronisk regning med nødvendig betalingsinformasjon fra fakturautsteder i Vipps. Du vil også kunne se Vipps Regninger i din nett- og mobilbank, og du velger selv hvor du ønsker å betale dine regninger. Velger du å betale denne i Vipps, må du bekrefte regningen, og betalingen fullføres. Utsteder vil motta avstemmingsinformasjon om din betaling. Dersom du har aktivert push-varslinger i Vipps, vil du motta et varsel når du mottar en ny regning. Du vil også motta varsel via SMS hvis du ikke har behandlet regningen din. Enkelte veldedige organisasjoner vil også få anledning til å sende deg forespørsler om donasjoner gjennom Vipps Regninger. 

Når du aktiverer Vipps Regninger, samtykker du til at Vipps kan informere Vipps Regninger-utstedere om at du er Vipps Regninger-bruker. Du samtykker også til at alle slike utstedere kan sende deg dine regninger i Vipps. Med "regning" menes også all oppfølging av utestående fordringer, herunder inkassovarsel og betalingsoppfordring av enten utsteder eller deres partnere, f.eks. Kredinor. 

Du er selv ansvarlig for å betale dine mottatte regninger på annen måte dersom du velger å ikke betale dem i Vipps Regninger.
 

5.8 eFaktura i Vipps 
Når du inngår en eFaktura-avtale med en fakturautsteder eller velger "Ja takk til alle" i eFaktura-innstillinger i nettbanken din, knyttes eFaktura-avtalen til fødselsnummeret ditt, ikke en bestemt nettbank eller bankkonto. 

Om dine eFakturaer hentes og vises i Vipps er avhengig av avtaleforhold mellom Vipps og banken din (kontoførende bank). En oppdatert oversikt over alle bankene som har inngått avtale for regningsbetaling med Vipps finner du på www.vipps.no. 

Har du registrert en bankkonto som Pengekilde hvor kontoførende bank har inngått avtale for regningsbetaling med Vipps, vil alle dine eFakturaer som vises i din nett- og mobilbank være samtidig tilgjengelig i Vipps. 

Informasjonen som vises i Vipps er den som er oppgitt i eFakturaen:

 • Beløp
 • Forfallsdato
 • KID-nummer
 • Fakturautsteders kontonummer

Når fakturautsteder sender en eFaktura til deg, sendes den først til et fakturahotell. Fakturahotellet sender eFakturaen videre til Nets, Vipps henter opp eFakturaen hos Nets og gjør det tilgjengelig for deg i Vipps appen. Dersom du har aktivert push-varslinger i Vipps, vil du motta et varsel når du mottar en ny eFaktura, 

Når du betaler en eFaktura i Vipps, velger du selv hvilken Pengekilde, som er godkjent for regningsbetaling, du ønsker å belaste. eFaktura-betalingen initieres i Vipps og det utføres en betaling fra banken din til fakturautsteders bank. 

Vipps sender eFaktura-data til banken din, og eFakturaen legges i forfallsregisteret i nettbanken du har valgt for betaling. Du kan endre betalingsbeløp og -dato før regningen sendes til forfallsregisteret. Ønsker du å endre betalingsdetaljer etter du har godkjent eFakturaen i Vipps, må du gjøre dette i nettbanken din. Du er selv ansvarlig for behandlingen av fakturaer i nettbanken og at korrekt konto blir belastet til riktig tid.

Etter eFakturaen er betalt lagres eFaktura-bilaget i den kontoførende banken du har benyttet for betalingen gjennom Vipps. I Vipps vil eFaktura-bilaget kun vises inntil eFaktura-betalingen er godkjent i appen. 

Alle eFakturaer hvor betalingen initieres i Vipps vises i appen med statusinformasjon dersom eFaktura ligger til betaling i forfallsregisteret i nettbanken eller om eFaktura har blitt betalt fra bankkontoen. Alle eFakturaer hvor betalingen ikke initieres i Vipps forsvinner automatisk i Vipps når de er betalt eller forfalt uten betaling. Sletter du en eFaktura i en nettbank, forsvinner den også i Vipps. 

5.9 Vipps på nett via PSP 

Vipps tilbyr to forskjellige betalingstjenester i forbindelse med Vipps på nett:

 • Ved direkte integrasjon, som beskrevet i punkt 5.4, gjennomføres betalingen til brukerstedet via Vipps, dvs. det er Vipps som belaster betalingskortet ditt og står ansvarlig for utbetaling av oppgjør til brukerstedet. 
 • Ved integrasjon via en Payment Service Provider (PSP) initieres betalingen i Vipps-appen, men gjennomføres via brukerstedets etablerte kortbetalingsløsning uten at Vipps er involvert i selve betalingsformidlingen. Her er det ikke Vipps som belaster betalingskortet, og i kontoutskrift eller kortfaktura kommer brukerstedet fram som betalingsmottaker, ikke Vipps.

Når du initierer betalingen på nett med Vipps via PSP utleverer vi avidentifisert kortinformasjon (token) til Nets som, på vegne av PSP, kobler token til kortinformasjonen slik at riktig (ditt) betalingskort blir belastet for kjøpet. Utlevering av token er en nødvendig forutsetning for at du skal kunne betale ditt kjøp hos brukerstedet med Vipps. 

Brukerstedets PSP/kortinnløser autoriserer deretter kjøpet og belaster ditt kort. Vipps utleverer i denne forbindelsen ingen opplysninger til brukerstedene direkte. Detaljer knyttet til selve betalingsprosessen, datautveksling mellom PSP og brukersted eller den underliggende koblingen, må PSP redegjøre for, da Vipps ikke er en del av denne behandlingen.

5.10 Inngående betalinger og betalingsanmodninger
Du kan motta betalinger fra andre i Vipps. Du kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Du kan bare gjøre dette dersom du har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den du sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte din tilgang til Vipps.

5.11 Avvisning av betalingsoppdrag
Vi kan avvise et betalingsoppdrag dersom lovbestemte eller avtalefestede vilkår for å gjennomføre et betalingsoppdrag ikke er oppfylt. Vi vil for eksempel avvise oppdrag ved manglende dekning i Pengekilden samt ved mistanke om misbruk, bedrageri, hvitvasking av penger eller forsøk på noe av dette. Det er ikke tillatt å bruke Vipps som betaling for innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling som er ulovlig i Norge, og ved mistanke om slik bruk vil Vipps avvise betalingsoppdraget. Ethvert misbruk som beskrevet i denne bestemmelsen eller mistanke om dette, kan ses som et vesentlig avtalebrudd som gir oss rett til å avslutte tilgangen din til Vipps og heve denne Avtalen, i henhold til punkt 6.5.

Hvis det er lovlig adgang til det, vil du motta informasjon om at betalingsoppdraget ditt er avvist, og hva du kan eventuelt gjøre for å rette forholdet slik at betalingen kan gjennomføres.

5.12 Refusjon
Dersom du betaler for en vare eller tjeneste med Vipps og etter avtale med selger, eller av en annen grunn skal få refundert pengene for kjøpet, vil beløpet refunderes til den Pengekilden du betalte med.

5.13 Feil ved betalingstransaksjoner

Når du har bekreftet et utgående betalingsoppdrag i Vipps, er betalingen endelig og du kan ikke tilbakekalle dette. Dersom du mener at et betalingsoppdrag ikke er godkjent (autorisert) av deg, må du benytte klageadgangen som er beskrevet i punkt 5.15.

Dersom du har mottatt en betaling i Vipps på grunn av en feil fra Vipps, kan vi rette denne feilen ved å belaste Pengekilden din innen utløpet av tredje virkedag etter at feilen fant sted. For øvrig reguleres feilaktig godskriving eller belastning som skyldes Vipps' eget forhold av reglene i finansavtalelovens §§ 31 og 32.

5.14 Vipps' ansvar ved betalingsoppdrag, kjøp av varer og tjenester og betaling av regninger

Vipps skal gjennomføre betaling i samsvar med det oppdraget du har lagt inn i Vipps. Dersom Vipps gjør en feil i forbindelse med utførelsen av oppdraget skal vi rette feilen, og dekke ditt tap med de begrensninger som følger av finansavtalelovens §§ 40, 41 og 42. Vipps kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes omstendigheter utenfor vår kontroll, og som Vipps ikke kunne forutse eller unngå følgene av, se punkt 9.3. Feil eller forsinkelser som skyldes svikt i telenettet eller uforutsett svikt i andre systemer levert av tredjeparter og som er nødvendige for at Vipps fungerer, vil alltid regnes som slike omstendigheter.

Vipps er også ansvarlig for tap ved betalingstransaksjoner som skyldes betalinger du ikke har godkjent, (autorisert) dersom vilkårene for det er oppfylt etter finansavtalelovens § 35.

Vipps er ikke ansvarlig for feil du selv har gjort når du har lagt inn et betalingsoppdrag i Vipps, se punkt 6.1 og 6.5. For eksempel er Vipps ikke ansvarlig for feil mottaker, feil telefonnummer, feil beløp, eller lignende.

Vipps er uten ansvar for innholdet i Vipps-fakturaen, eFakturaen og betalingskravet. Vipps har heller ingen innflytelse på hvilken person som fakturautsteder mener er adressat for kravet. Dersom du mener at vi er ansvarlig for feil ved et betalingsoppdrag, må du henvende deg til oss og reklamere i samsvar med punkt 5.15. Dersom du mener det er feil ved en regning du har mottatt i Vipps Faktura eller eFaktura, må du kontakte utstederen av denne direkte.

Når du har initiert eller gjennomført en betaling i Vipps, mottar du bekreftelse på betalingen i Vipps. Dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste med Vipps, er selger selv ansvarlig for å gi deg kvittering på kjøpet. Bekreftelse for betalingen i Vipps er ikke en kvittering for kjøpet.

Når du kjøper varer eller tjenester, er det selger som er ansvarlig for eventuelle feil og mangler ved disse, og ikke Vipps. Vi påtar oss ikke noe ansvar for pengeinnsamlinger som du velger å overføre penger til gjennom Vipps.

5.15 Reklamasjon og tilbakeføring av beløp

Hvis du mener at Vipps har gjennomført en betaling du ikke har godkjent (autorisert), må du melde fra (reklamere) til oss. Reglene for slike reklamasjoner er lovregulert i finansavtaleloven §§ 34 - 37. Disse reglene kan oppsummeres slik:

 • Du må beskytte kode som gir tilgang til å betale med Vipps. Hvis du blir oppmerksom på at uvedkommende har tilgang til å betale, eller på bruk du ikke har godkjent, må du snarest melde fra til oss.
 • Vi må vise at betalingen er godkjent, korrekt registrert og bokført, og ikke rammet av teknisk svikt eller annen feil.
 • Du kan kreve pengene tilbakeført til deg. Det må du gjøre så snart som mulig, og senest 13 måneder etter betalingen skjedde.
 • Hvis du krever pengene tilbakeført, kan Vipps bringe saken inn for Finansklagenemnda eller en domstol.
 • Selv om du ikke har godkjent betalingen kan du måtte dekke deler av tapet selv. Din egenandel er normalt 1 200 kroner dersom PIN-koden eller annen personlig sikkerhetsanordning i Vipps er benyttet, men kan stige til inntil 12 000 kroner hvis du har vært grovt uaktsom.
 • Har du handlet med forsett, må du dekke hele tapet selv. Dette gjelder også hvis du forsettlig har unnlatt å beskytte PIN-kode eller f annen personlig sikkerhetsanordning som gir tilgang til å betale med Vipps.

Dersom du får tilbakeført penger etter disse reglene, kan Vipps likevel kunne kreve pengene tilbake igjen på et senere tidspunkt, dersom Vipps da kan sannsynliggjøre at det var du som godkjente betalingen.

Du er ikke ansvarlig for tap som oppstår etter at Vipps har fått beskjed og din Vipps-profil er sperret. Du hefter heller ikke for tap hvis du ikke har hatt mulighet til å sperre din Vipps på grunn av forhold hos Vipps.
 

6. DITT ANSVAR

6.1 Korrekte opplysninger
Du er ansvarlig for at de opplysningene du gir om deg selv er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Dersom opplysningene dine endrer seg er det ditt ansvar å rette dette i Vipps. Det er ditt ansvar at du for eksempel oppgir riktig navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, kortnummer og kontonummer.

Du er selv ansvarlig for å påse at mobiltelefonnummeret til mottaker er korrekt når du skal betale til en privatperson slik som beskrevet i punkt 5.1. Du er også ansvarlig for å påse at mottakers profil stemmer overens med informasjonen du får på brukerstedet, når du skal betale til en næringsdrivende, lag forening eller veldedig organisasjon, se punkt 5.1.

6.2 Personlig kode - PIN

Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. punkt 3.2, må du velge en personlig kode ("PIN"). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder du bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til din Pengekilde eller til din mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og du må ikke overlate tilgang til din Vipps-applikasjon eller røpe din PIN-kode eller annen personlig sikkerhetsanordning til andre. Det er ditt ansvar å påse at andre ikke får tilgang til din Vipps-applikasjon. Du skal ikke under noen omstendighet oppgi din PIN-kode eller andre sikkerhetsanordninger til noen, heller ikke til Vipps. Dersom noen utenforstående ber deg oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal du anse dette som et forsøk på svindel, nekte å utlevere opplysningene, og melde forholdet til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som din Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.3 Mistet eller stjålet mobiltelefon
Dersom din mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller du har mistanke om uberettiget bruk av Vipps, skal du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når du har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps inntil videre.

6.4 Rettmessig bruk
Du kan ikke bruke Vipps i strid med gjeldende norsk lovgivning eller i strid med Avtalen. Skal du benytte Vipps i næringsvirksomhet eller for å kunne ta i mot betalinger til ditt lag, forening eller organisasjon, må du inngå en egen avtale om dette med Vipps. Bruk av Vipps med personlig profil i næringsvirksomhet anses som et vesentlig brudd på Avtalen som vil føre til sperring av din Vipps-profil.

Dersom du bruker Vipps på en måte som medfører risiko for hvitvasking av penger, for eksempel til kjøp og salg av kryptovaluta som Bitcoins, eller på en måte som oppleves som støtende eller sjikanerende for andre Vipps-brukere, for eksempel ved å sende upassende meldinger til andre brukere, kan Vipps sperre din Vipps-profil. Du kan ikke benytte Vipps på en mobiltelefon som er jailbreaket/rooted. Bruk av Vipps på en telefon som er modifisert på denne måten skaper risiko for misbruk av Vipps og kompromittering av opplysningene du legger inn i appen. Vipps vil derfor betrakte bruk av Vipps på en telefon som er jailbreaket/rooted som et alvorlig brudd på vilkårene for bruk av Vipps som betalingsinstrument, som har betydning for ditt ansvar som kunde i tilfelle misbruk med dette som årsak.

6.5 Konsekvenser av urettmessig bruk
Dersom Vipps har rimelig grunn til å tro at du bruker Vipps i strid med lov eller denne Avtalen har Vipps rett til å stanse din bruk av Vipps midlertidig. Dersom bruken ikke opphører, eller bruken utgjør et vesentlig brudd på Avtalen, har Vipps rett til å heve Avtalen. Vipps har ingen plikt til å varsle deg før heving finner sted, men vil bestrebe seg på å gi deg et slikt varsel og anledning til å rette forholdet dersom det er mulig.

6.6 Misbruk av Vipps

Du er ansvarlig for inntil 1 200 kroner for tap ved uautoriserte betalinger som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument, herunder Vipps, dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom du har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt.

Du svarer for inntil 12 000 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av dine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at du ved grov uaktsomhet eller forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal du bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at du har opptrådt svikaktig.

Ditt ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

6.7 Kundekontroll

Vipps har plikt etter hvitvaskingsregelverket til å gjennomføre kundekontroll og risikovurdering ved etablering av ny kunde og mens du benytter Vipps. Dette kan inkludere undersøkelser om din bruk av Vipps. Hvis Vipps krever det, må du opplyse om din eller andres bruk av Vipps, eller gi oss andre opplysninger. Dersom du ikke gir oss de nødvendige opplysningene i forbindelse med vårt arbeid med kundekontroll, eller at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres av andre grunner, kan Vipps heve Avtalen med øyeblikkelig virkning.

7. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Ved å inngå denne Avtalen aksepterer du at Avtalen inngås på et elektronisk medium og at det samme gjelder for endringer i Avtalen. Du aksepterer at Vipps kan kommunisere med deg direkte i Vipps, til det telefonnummer du har oppgitt i Vipps eller på den e-postadressen du har oppgitt.

8. VIPPS PERSONVERNPOLICY

For at du skal kunne bruke Vipps trenger vi å motta, bruke og lagre noen av dine personopplysninger. Det aller meste av dette er opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg og som genereres når du bruker tjenesten. Vipps har laget en egen personvernpolicy for Vipps som du finner under "Cookies og Personvern" i menyen i Vipps. Vipps Personvernpolicy er en del av Avtalen.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

9.1 Varighet og oppsigelse

Avtalen løper så lenge vi tilbyr Vipps. Vipps kan velge å avslutte Vipps med to måneders varsel. Vipps kan si opp Avtalen med deg på to måneders varsel. Dersom du har brutt Avtalen kan Vipps si den opp uten varsel.

Dersom du ønsker å si opp Avtalen kan du gjøre dette ved å kontakte oss som anvist nedenfor under punkt 9.4. Merk at Avtalen fortsetter å gjelde selv om du sletter Vipps fra telefonen din. Dersom du ikke benytter Vipps over en periode på seks måneder, kan Vipps velge å deaktivere din Vipps-profil.

9.2 Endringer i Avtalen
De til enhver tid gjeldende vilkår i Avtalen vil være tilgjengelig i Vipps og på www.vipps.no. Endringer som ikke er til din fordel kan Vipps bare gjennomføre med to måneders varsel. Dersom du ikke ønsker å akseptere endringer i Avtalen må du si opp Avtalen og avslutte din bruk av Vipps. Dersom du bruker Vipps etter en endring av Avtalen anses endringene som vedtatt av deg. Endringer i registreringsprosedyrene for å ivareta lovkrav, sikkerhetskrav, eller for å hindre ulovlig aktivitet, kan Vipps gjennomføre uten varsel. Du kan når som helst kontakte oss og be om å få disse vilkårene oversendt på papir.

9.3 Midlertidig opphold av Avtalen
Vipps plikter etter denne Avtalen - herunder utbetalings- og belastningsplikt - opphører midlertidig dersom det inntrer omstendigheter utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kunne forutse eller unngå følgene av og som umuliggjør oppfyllelsen av Avtalen. Det samme gjelder forhold som skyldes plikter som er pålagt Vipps i eller i medhold av lov.

9.4 Kontakt med oss om Vipps
Uansett hva henvendelsen gjelder kan du kontakte oss for hjelp og informasjon på: www.vipps.no, eller på telefon. Melding om tap av mobiltelefon eller melding om sperring av Vipps skal skje på telefon.

9.5 Tvisteløsning
Denne Avtalen er styrt av norsk rett. I tilfelle en tvist hvor du er uenig med Vipps og vi ikke løser saken til din tilfredsstillelse, kan du bringe saken inn for Finansklagenemnda Bank. Henvendelser til Finansklagenemnda Bank rettes via klageskjema.finkn.no eller til sekretariatet i Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo.

9.6 Konsesjoner og tilsyn
Vipps AS har konsesjon som betalingsforetak, og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo og Datatilsynet, Postboks 8177 Dep, 0034 Oslo.
 Vipps Terms and conditions

SÆRLIGE VILKÅR FOR TJENESTEN VIPPS U15
Disse vilkårene gjelder i tillegg til de generelle avtalevilkår for Vipps privatkunder. Tjenesten kan kun benyttes av mindreårige Vipps-brukere under 15 år og knyttes til foreldres Vipps-profiler. Når barnet fyller 15 år kan barnet selv opprette en Vipps-profil uten foreldrenes samtykke, ved å slette barneprofilen og opprette en ny Vipps-profil. Vipps definerer ingen nedre aldersgrense, her er det opp til deg som foreldre å avgjøre når det er riktig at ditt barn kan ta i bruk Vipps U15. 

1. OM TJENESTEN
Vipps U15 er en foreldrebestemt betalingstjeneste levert av Vipps. Dette betyr at du som foreldre må legge til barnet ditt i din Vipps-app, før barnet kan opprette en profil. Vi bekrefter ditt foreldreansvar for barnet ved å innhente informasjon fra Folkeregisteret. Den andre forelderen vil bli varslet om at vi er i ferd med å opprette en profil for deres barn. Vipps U15 lar barn motta penger, be om penger og overføre penger til andre privatpersoner. Begge foreldre må samtykke før barnet har tilgang til å sende penger til andre privatpersoner. 

2. AVTALEINNGÅELSE
Alle vilkårene under må være oppfylt for at barnet ditt kan ta i bruk Vipps U15:

 • Begge foreldrene må ha en aktiv Vipps-profil som er verifisert med BankID.
 • Barnet må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer.
 • Det må angis et norsk kontonummer for innkommende betalinger. Barnet må være registrert som kontohaver av bankkontoen. Vipps kontrollerer kontoeierskapet og verifiserer knytningen mellom barnet og betalingskontoen i bankenes felles konto- og adresseringsregister (KAR). Denne bankkontoen brukes også for utgående betalinger, under forutsetning at begge foreldrene har samtykket til dette ved å aktivere funksjonen som gir barnet rett til å sende penger i Vipps U15 i sin app. Hvilke bankkontoer som kan registreres og brukes i Vipps U15 er avhengig av avtaleforholdet mellom Vipps og kontoførende bank. Du finner en oppdatert liste over kontoførende banker som kan benyttes på vipps.no. 
 • Barnet må ha en mobiltelefon med et norsk telefonnummer. Tjenesten støtter ikke skjerming av hemmelig nummer. Dersom barnet har hemmelig nummer, kan Vipps U15 ikke tas i bruk. 
 • Vipps U15 fungerer på telefoner med iOS og Android.
 • Vipps må godkjenne barnet som Vipps U15- bruker. 

3. BRUK AV VIPPS U15

3.1 Hva du kan bruke Vipps U15 til
Vipps U15 er en forenklet versjon av Vipps. Barn kan motta penger, be om penger og sende penger til andre personer. For at barnet skal kunne sende penger til andre, må begge foreldre ha godtatt dette i sine innstillinger i Vipps. I Vipps U15 gis barnet ikke anledning til å sende chat-meldinger, men kan motta meldinger fra andre Vipps-brukere. 

3.2 Registrering, identifisering og beløpsgrenser
Før ditt barn kan begynne å bruke Vipps må du som foreldre legge til barnet i din egen Vipps-profil. Dette gjøres ved å gå inn på "Profil" og velge "Legg til barn". Du må samtykke til at vi kan innhente informasjon om deg og dine barn fra Folkeregisteret. Vipps henter informasjon om foreldreansvar fra Folkeregisteret, men har begrenset tilgang til informasjon om endringer i dette ansvaret. Det vil være visse tilfeller der Vipps ikke støtter opprettelse av en barneprofil.

Du velger hvilke(t) av dine barn under 15 år du ønsker å sette opp en Vipps U15-profil for. Ved opprettelsen av en barneprofil er vi pålagt å informere begge foreldre. Du må derfor samtykke til at vi sender en varsling til den andre foreldre før vi kan sluttføre registreringen. Barnet vil motta en aktiveringskode fra Vipps etter at du har registrert barnets mobiltelefonnummer og bankkontonummer. 

Når barnet er registrert og klar til å bruke Vipps U15 er det opp til dere som foreldre å samtykke til at barnet kan sende penger til andre privatpersoner. Dette samtykket gis i foreldrenes Vipps app under "Profil". Velg "Ditt barn" og aktiver samtykket. Barnet kan kun sende penger til andre når samtykket fra begge foreldreer registrert aktivt. Oversikt over alle mottatte og sendte betalinger på barnets bankkonto ligger i nettbanken din. 

Vipps har satt beløpsgrenser. Du finner de til enhver tid gjeldende beløpsgrensene på www.vipps.no. Beløpsgrensene er satt for å øke sikkerheten, redusere risiko for kriminalitet og misbruk, og beskytte barnet ditt som Vipps-bruker. Hvis beløpsgrensene er nådd, vil barnet verken kunne motta eller sende penger i Vipps U15. Penger som er sendt barnet vil bli refundert til avsender innen 3 dager fra pengene er sendt. 

4. PRISER
Ved bruk av Vipps U15 kan det påløpe et transaksjonsgebyr. Informasjon om priser finner du på www.vipps.no under Spørsmål, Pris og beløpsgrenser. Dersom et transaksjonsgebyr påløper for et betalingsoppdrag, vil du se informasjon om dette i Vipps før du bekrefter betalingen.

5. BETALINGSOPPDRAG

5.1 Inngående betalinger og betalingsanmodninger
Barnet kan motta betalinger fra andre i Vipps U15. Barnet kan også bruke Vipps til å be om betaling fra en annen privatperson som bruker Vipps. Barnet kan bare gjøre dette dersom hen har et avtalegrunnlag for en betalingsanmodning med den hen sender den til. Misbruk av adgangen til å sende betalingsanmodninger vil anses som vesentlig mislighold av Avtalen, som gir Vipps rett til å avslutte barnets tilgang til Vipps U15.

5.2 Betalingsoppdrag til privatpersoner
Ved betalingsoppdrag til privatpersoner i Vipps U15 søker barnet opp mottakers telefonnummer eller navn fra hens kontaktliste. Dersom mottakeren ikke er Vipps-bruker vil hen motta SMS om at barnet har utført betalingen og at mottakeren må registrere seg som Vipps-bruker for å kunne motta betalingen. Dersom mottakeren ikke tar i bruk Vipps innen den fristen som Vipps setter for dette, blir beløpet tilbakeført til barnets bankkonto registrert i Vipps.

Når barnet benytter Vipps U15 for å betale til privatpersoner må hen selv kontrollere at mottakerens mobiltelefonnummer er korrekt. Når barnet bruker Vipps til å betale en privatperson, vil barnets navn og telefonnummer vises i mottakerens Vipps-app. Barnets navn og kontonummer (Pengekilde) vil også fremkomme i mottakerens transaksjonsoversikt i nettbanker og kontoutskrifter. 

6. BARNETS ANSVAR

6.1 Personlig kode - PIN
Som del av registreringsprosedyren i Vipps jf. Særlige Vilkår for Vipps U15, punkt 3.2, må barnet velge en personlig kode ("PIN"). PIN må bestå av 4 siffer, og må ikke være lik andre PIN-koder barnet bruker, som for eksempel PIN-koden knyttet til barnets mobiltelefon. Vipps står fritt til å nekte bruk av visse tallkombinasjoner som PIN-koder.

Vipps er en tjeneste som utelukkende er til personlig bruk, og barnet må ikke overlate tilgang til Vipps U15-applikasjonen eller røpe din PIN-kode til andre. Du skal påse at andre ikke får tilgang til barnets Vipps-applikasjon. Barnet skal ikke under noen omstendighet oppgi sin PIN-kode eller andre sikkerhets¬anordninger til noen, heller ikke til politiet, banken eller Vipps. Dersom noen utenforstående ber barnet oppgi opplysninger som kan brukes til å skaffe seg adgang til Vipps, skal barnet nekte å utlevere opplysningene. Slike og lignende forsøk på uberettiget tilgang til PIN eller andre sikkerhetsanordninger skal barnet eller du melde til Vipps uten ugrunnet opphold. Det er ditt ansvar å varsle den aktuelle banken eller finansforetaket som barnets Pengekilde i Vipps er knyttet til.

6.2 Mistet eller stjålet mobiltelefon
Dersom barnets mobiltelefon blir stjålet, mistet, eller dere har mistanke om uberettiget bruk av Vipps U15, skal barnet eller du melde forholdet til Vipps så snart som mulig. Når dere har gitt slik melding vil Vipps sperre bruken av Vipps U15 inntil videre.

6.3 Misbruk av Vipps U15
Ved vurdering av om Vipps U15-brukeren kan holdes ansvarlig for uautoriserte betalinger og eventuelt ved fastsettelse av erstatningsbeløpets størrelse, vil det bli tatt rimelig hensyn til barnets alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers, jf. prinsippene i skadeserstatningsloven § 1-1.

 • Ansvarsbegrensning for mindreårige under 13 år: U15-brukeren svarer med inntil kr 800 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes at brukeren forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsen i punkt 6.1 i de særlige vilkår for Vipps U15, dersom brukeren måtte forstå at den forsettlige handlingen ville føre til misbruk av Vipps. Det samme gjelder dersom brukeren har opptrådt svikaktig.
 • Ansvarsbegrensning for mindreårige over 13 år: U15-brukeren svarer med inntil 1 200 kroner ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at brukeren ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser i Avtalen. Dersom tapet skyldes at brukeren ved forsett har unnlatt å oppfylle forpliktelsene i Avtalen, skal brukeren bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at brukeren har opptrådt svikaktig.

Brukerens ansvar etter dette punktet kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36 i tilfelle Vipps ikke oppfyller forsvarlige standarder og den uautoriserte bruken har sammenheng med dette.

7. FORELDRES ANSVAR
Der Avtalen beskriver at en Vipps-bruker kan pådra seg et erstatningsansvar, for eksempel andres misbruk av kontoen, vil også foreldrene kunne pådra seg medansvar etter skadeserstatningsloven i følgende tilfeller: 
a)    Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 1 plikter foreldre å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, så fremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 
b)    Etter skadeserstatningsloven § 1-2 nr. 2 er foreldre uansett egen skyld ansvarlig for inntil kr 5.000 pr skadetilfelle som følge av mindreåriges skadevoldende handlinger. 
Så vel foreldre som verger vil dessuten kunne pådra seg erstatningsansvar overfor Vipps dersom de i egenskap av verge og/eller disponent foretar disposisjoner på kontoen i strid med denne Avtale eller i strid med vergemålslovens regler og dette medfører tap for Vipps. 

Vipps Terms and conditions

Version 1.12 - 09.12.18

This English version of the Agreement is a translation for your convenience. In case of any discrepancy or conflict between this English version and the current Norwegian version of the Agreement, the Norwegian version shall take precedence.

1. ABOUT THE SERVICE

Vipps is a payment service provided by Vipps AS ("Vipps") and can be downloaded as a mobile phone application. You can find more information about Vipps and how it can be used at www.vipps.no.

2. ENTRY INTO THE AGREEMENT 

2.1 The Agreement and Parties
This Agreement consists of the terms and conditions in this document and the Vipps Privacy Protection Policy (jointly referred to as "the Agreement"). In addition to the terms and conditions in the Agreement, relevant prevailing Norwegian statutory provisions also apply. The parties to this Agreement are you, as a customer, and Vipps AS, Dronning Eufemiasgate 42, 0191 Oslo, org.no. 918 713 867.

2.2. What is required to use Vipps?
All the terms below must be fulfilled in order to use Vipps:

 • You must have a Norwegian social security number ("fødselsnummer" or "D-number")
 • You must have an account in a Norwegian bank for receiving payments sent through Vipps. This bank account may also be used for payments ("Source of Funds"), depending on agreements between your bank and Vipps. 
 • You must have least one debit or credit card issued by a Norwegian bank as Source of Funds.
 • You can link several alternative Sources of Funds to Vipps. You can change the name of your bank accounts registered in Vipps. Name changes will be limited to Vipps. 
 • You must have a mobile phone with a Norwegian mobile phone number. The service does not support the protection of secret mobile phone numbers. Thus, you cannot use Vipps if you have a secret mobile phone number.
 • Vipps can be used on mobile phones with iOS and Android operating systems.
 • You must have an e-mail address.
 • You must be over the age of 15 in order to create a user profile. If you are aged between 15 and 18 years, you can only transfer money that is at your disposal. If you are younger than 15 years, your parents can register a Vipps profile controlled by your parents for you.
 • You must have read, understood and accepted this Agreement.
 • Vipps must approve you as a user.

More detailed information about which mobile phones and payment cards can be used with Vipps can be found at www.vipps.no.

3.  USE OF VIPPS

3.1 What Vipps can be used for?

Vipps is a payment solution that enables you to pay in shops, online and in applications containing the Vipps symbol. You can transfer money to clubs, associations and organisations and receive and transfer money from and to other persons. You can see and pay invoices or see and initiate payments of eFaktura by using the Vipps Invoice service. You can also use Vipps for sign up and log in with your Vipps profile.

3.2 Registration, identification and maximum amounts
Before you start using Vipps, you must create a user profile and identify yourself. When registering for the first time, you will have to identify yourself by completing the registration procedure in Vipps. Vipps will verify your identity, for example by automatically checking it against the Norwegian Tax Administration's national register. Are you 18 years or older, you will have to verify your ID with BankID before you can start using Vipps.

Vipps has set weekly and annual maximum amounts for using Vipps. You will find the transaction limits in Vipps and at vipps.no. Vipps has set these maximum amounts to increase security, reduce risk for abuse and protect you as a Vipps user. If you reached your transaction limits, you will not be able to send money in Vipps. Additionally, we have set maximum amounts per payment which might trigger a higher level of security, for instance 3-D Secure requirements when international payments cards are used as funding source. 

If your age is between 15 and 18 years, special maximum amount apply for your use of Vipps. You will find the transaction limits in Vipps and at vipps.no. When your use of Vipps exceeds these maximum amounts, you must identify yourself by means of BankID to continue using Vipps. In such case, you will receive a message in Vipps. If you have reached the maximum amount, you will not be able to receive or send money using Vipps. Money which has been sent to you will be returned to the sender unless you identify yourself within three days after the money has been sent.

3.3 Sign up and Log in with Vipps 
You can use your Vipps profile for signing up and logging in at merchants offering the "Sign up and Log in with Vipps" functionality - a service provided by Vipps for automatically filling in information from your Vipps profile in your customer profile at the merchant. This service can only be used after you consented that Vipps shares the following personal data with the merchant:

 • Full name
 • Address
 • Email address registered in your Vipps profile
 • Mobile phone number your Vipps profile is linked to
 • Date of birth

Vipps will also provide the following personal data in case the merchant has a valid and legally approved reason to request this data:

 • Norwegian social security number ("fødselsnummer" or "D-number") 

Vipps will never share any personal data with any merchants without your consent. Vipps provides a full overview of all merchants you consented sharing personal data with, including what personal data you consented to share per merchant. You will find this overview under "Setting" in the Vipps app. You will be able to withdraw your consent for data sharing with individual merchants at any time. The "Sign up and Log in with Vipps" service will not available after you withdrew your consent.

When you are updating personal data like your address or email address in your Vipps profile, Vipps will automatically send an information update to all merchants you consented to share personal data with.

3.4 View bank account balance in Vipps
In Vipps, you can easily access account balance information for all bank accounts you have registered as Source of Funds in the Vipps app. You will have access to all account balances available to you under "Payments" in the Vipps app. Availability depends upon wether your bank entered an agreement with Vipps. An updated list of all banks who have entered such an agreement with Vipps can be found on our på www.vipps.no. 

In order to have access to your bank account information in Vipps, your profile has to be verified with BankID and you will have to consent to having your bank account balance information shown in Vipps. You will be able to revoke your consent any time in the app under "profile", "payment options", "account balance". 

4. PRICES

A transaction fee may be incurred for the use of Vipps. Visit www.vipps.no for information on prices under "Questions", "Prices and maximum amounts". If a transaction fee is incurred for a payment order, information about this will appear in Vipps before you confirm the payment.

When you use a credit card as a Source of Funds, costs can be incurred from the use of the credit card if this follows from the agreement between you and the issuer of the card. Vipps does not grant credit related to your use of Vipps.

5. PAYMENT TRANSACTIONS

5.1 Ways you can pay with Vipps
When you have confirmed a payment order transaction in Vipps, you authorise Vipps to carry out the payment on your behalf. You can use Vipps for outgoing payments in the following ways:
 

 • Payment to private individuals
 • Payments to companies, clubs and associations by searching for the recipient's profile
 • Payments online and in apps where Vipps is one of the payment alternatives
 • Payments in physical stores by establishing a connection with the store's payment terminal
 • Invoice payments

Depending on the amount and previous purchases, you may be asked to implement additional security measures, such as confirmation with BankID, to complete your payments.

5.2 Payment transactions to private individuals
When making payments to private individuals, you can find the recipient's telephone number or name in your list of contacts on your mobile phone. If the payee is not a Vipps user, he or she will receive a text message stating that you have made the payment and that the payee must register as a Vipps user in order to receive the payment. If the payee does not start using Vipps by the deadline set by Vipps, the amount will be reversed to you.

When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, you must make sure that the mobile number you enter is correct. When you use Vipps to make a payment transfer to private individuals, your name, telephone number and any message to the recipient is shown in the recipient's Vipps application. Your name will also be shown in the recipient's bank account statements. 

5.3 Vipps to companies, clubs and associations via a profile search
When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations by finding their profile in Vipps, you must verify that the recipient's profile corresponds to the information you have received from the merchant before confirming the payment. Such information could be the recipient's name, unique ID number and name of the merchant. If the merchant uses the VippsGO service, an overview of the merchant's goods/services will be available in a separate menu under the merchant's Vipps profile. Information on the products/services you choose is then sent to the merchant once you have made a total payment.

When using Vipps in this manner, the recipient will see your name, the payment amount, the last four digits in your mobile phone number and any message you have written. With respect to donations to some charitable organisations, you will be able to give your personal identification number to the recipient so that your gift can be reported by the organisation to the tax authorities to give you a tax deduction if you qualify for such a deduction. Please note that it is the organisation, and not Vipps, which is responsible for reporting your gift to the authorities.

5.4 Vipps online and in apps
When you buy something from an approved online merchant's website or in a mobile app, Vipps will be a payment option on the website or in the app. Some physical stores may send you a payment request for a product or service from their cash register. When choosing to pay with Vipps, a dialogue will open in Vipps indicating the amount and recipient, which you must confirm in order to complete the payment. When using Vipps in this manner, Vipps will transmit the amount and any message you write to the recipient, together with a transaction ID. When you shop online or in an app, some merchants may have the an automatic function in Vipps to "Fill in my your personal data, such as Vipps details", whereby your name and delivery address will be automatically included.

When you buy something from an approved online merchant's website or in a mobile app, you can choose "Vipps Hurtigkasse" (express checkout) - a service provided by Vipps for automatically filling in personal data from your Vipps profile needed to complete the purchase in the merchant's order form. This service can only be used after you consented that Vipps shares the following personal data with the merchant:

 • Full name
 • Address
 • Email address registered in your Vipps profile
 • Mobile phone number your Vipps profile is linked to
 • Date of birth

Vipps will also provide the following personal data in case the merchant has a valid and legally approved reason to request this data:

 • Norwegian social security number ("fødselsnummer" or "D-number")

When you are updating personal data like your address or email address in your Vipps profile, Vipps will automatically send an information update to all merchants you consented to share personal data with.

Vipps will never share any personal data with any merchants without your consent. Vipps provides a full overview of all merchants you consented sharing personal data with, including what personal data you consented to share per merchant. You will find this overview under "Setting" in the Vipps app. You will be able to withdraw your consent for data sharing with individual merchants at any time. Vipps express checkout will not be available after you withdrew your consent.

5.5 Vipps recurring payments 
Approved online merchants can offer Vipps recurring payments on their webpage or in their mobile app as payment option. 

The Source of Funds you chose for the first payment in a recurring payment agreement will be charged by Vipps for all following payments. You will find payment confirmations for all payments connected to a recurring payment agreement in the payment history in your Vipps app. If you want to change Source of Funds used for payments connected to a recurring payments agreement, you can do that in your Vipps app under "my recurring payments". 

When you try to delete a Source of Funds used in a recurring payment agreement as funding source, you will get an error message. You will have to replace the Source of Funds you want to delete with an alternative funding source before you can delete it. You will find an overview over all recurring payment agreements you accepted in your Vipps app under "my recurring payments". 

Vipps is not responsible for any aspects of entering, changing or terminating your recurring payments agreement between you and a merchant. The merchant will be responsible for to answer all questions and handle all complaints regarding the agreement between you and the merchant. The merchant is also responsible for the delivery and quality of products and services. You will always have to contact the merchant in order to terminate a recurring payments agreement. Vipps is not responsible for lacking payments or failed payments, e.g. because we were not able to charge the Source of Funds registered in a recurring payments agreement. 

Vipps will send you a push notification when the Source of Funds registered in a recurring payments agreement expires, to enable you to replace the expired Source of Funds. Vipps will also send push notifcations when recurring payments fail. You are responsible to fulfil your contractual duties regarding the recurring payment agreement you entered with the merchant. Therefore, you are responsible to pay with alternate payment methods. This also applies when you delete your Vipps profile. 

5.6 Vipps inStore
Some physical stores are able to send a Vipps online payment request (see chapter 5.4 Vipps online and in apps) from the stores cash system. 

5.7 Vipps Invoice

Vipps Invoice is a standard functionality in Vipps. You may deactivate Vipps Invoice under "Settings", "Payment options" in Vipps. If Vipps Invoice is deactivated, you will receive no new Vipps Invoices in the app, but you will still be able to see and pay invoices that have not fallen due and are still available in this Vipps. In order to reactive Vipps Invoice, go to "Settings" in the app. 

Vipps Invoice is a service which enables you to receive an electronic invoice in Vipps with the necessary payment details from the invoice issuer. An invoice in Vipps is defined as any document issued as part of the invoicing or debt collection process. Your Vipps Invoices will also be available in your online bank, and you can choose where you prefer to pay your invoice, in Vipps or in your online or mobile bank.

If you choose to pay the invoice in Vipps, you must confirm the invoice, and the payment will thus be completed. The issuer will receive settlement information about your payment. If you have activated push notifications in Vipps, you will receive a notification when you receive a new invoice in Vipps. Additionally, you may receive notifications per sms if you have not confirmed invoice payments in time. 

Some non-profit organisations will also be given the opportunity to send you requests for donations through Vipps Invoice. 

Vipps will inform Vipps Invoice issuers that all such issuers can send you their invoices in Vipps. Invoice issuers or their outsourcing partners (e.g. a debt collection company) may also send you a reminder or debt collection notice as soon as possible after the due date. 

You are responsible for paying the invoices you receive in some other manner if you choose not to pay them in Vipps Invoice.

5.8 eFaktura (eInvoice) in Vipps 
When entering an eInvoice agreement with any eInvoice issuer or select "Ja takk til alle" as eInvoice option in your online bank which allows your bank to create new eInvoice agreements for you automatically, all your eInvoices will be linked to your personal identification number, not to your bank, bank account or online banking interface. 

If your eInvoices will be accessible in Vipps or not depends on the contractual relationship between your bank and Vipps. You can find an updated list of banks which have entered an agreement regarding initiation of invoice payments with Vipps on www.vipps.no. 

If you have registered a bank account as Source of Funds where the bank has entered an agreement regarding initiation of invoice payments with Vipps, all your eInvoices will be accessible in your online and mobile banking interface and Vipps simultaneously. 

The information available in Vipps is identical with the information in the eInvoice: 

 • Invoice amount
 • Due date
 • KID number
 • Invoice issuer's bank account number

When an invoice issuer sends an eInvoice to you, the eInvoice is first sent to an invoice hotel. The invoice hotel forward eInvoices to Nets, where Vipps will gain access to the invoice information and make it accessible for you in the Vipps app. If you have activated push notifications in your Vipps settings, you will receive a push notification whenever you received a new eInvoice. 

When you are paying an eInvoice in Vipps, you will see which Sources of Funds are approved for this action. You will be able to choose which of the available Sources of Funds you would like to charge. The payment will be initiated in Vipps and processed as a bank transfer between your bank and the invoice issuer's bank. 

Vipps will forward the eInvoice data to your bank, and the eInvoice will be sent to your bank's due date register. You will be able to adjust the amount and payment date before the eInvoice is sent to the due date register. Detail changes after the eInvoice was approved in Vipps will have to be done in the bank's online or mobile banking interface. You are responsible for the handling of eInvoices in your mobile or online banking interface. You are also responsible that the eInvoice can be paid on the due date. 

After an eInvoice was paid, the eInvoice documentation will be stored in the bank you chose for payment initiation in Vipps. Invoice documentation will only be available in Vipps until the eInvoice has been paid. 

All eInvoices which were initiated in Vipps will be shown in the app with an updated status (eInvoice sent to bank's due date register, eInvoice paid, etc.). All eInvoice which were not initiated in Vipps will automatically disappear when they either are paid, or the due date is exceeded. If you delete an eInvoice in your online or mobile banking interface, will the eInvoice automatically deleted in Vipps as well. 

5.9 Vipps online via PSP
Vipps offers two different payment solutions regarding online payments:

 • For merchants using Vipps direct integration (as described under 5.4), Vipps will process your online payments, i.e. Vipps is responsible for charging your payment card, clearing and settlement. 
 • For merchants using Payment Service Provider (PSP) integrations, the payment will be initiated in your Vipps app. However, the merchant's PSP and card acquirer will be responsible for processing the card payments and Vipps is not involved in this process

Whenever you chose to initiate online payments in Vipps via a PSP, Vipps will send a card token to Nets. Nets will "decode" the token and send the necessary payment card data to the merchant's PSP and acquirer, so the payment can be processed. Forwarding the token to Nets is a necessary step in order to enable the payment processing. Vipps is not forwarding any information to the merchant directly. The merchant's PSP/card acquirer will hereafter authorise the payment and charge the payment card you chose in Vipps. 

5.10 Incoming payments and payment requests 
You can receive payments from others in Vipps. You can also use Vipps to request payment from another person who uses Vipps. You can only do so if you have a contractual basis for the payment request with the person you are sending the request to. If you misuse the opportunity to send payment requests, it will be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps.

5.11 Rejection of payments
If statutory or contractual terms for effecting payments have not been fulfilled, Vipps may reject the payment. For example, Vipps will reject the payment if there are insufficient funds in the Source of Funds and if the bank suspects misuse, fraud or money laundering or attempts thereof. It is not permitted to use Vipps as payment for stakes related to participation in betting games, wagers or other forms of gambling which are illegal in Norway. If such use is suspected, the payment will be rejected. Any actual or suspected misuse as described in this provision can be regarded as a serious breach of the Agreement and entitle Vipps to terminate your access to Vipps and revoke this Agreement, cf. item 6.5. If the purpose is legitimate, you will be informed that the payment has been rejected and what you can do to rectify the situation so that the payment can be affected. 

5.12 Reimbursement 
If you use Vipps to pay for goods or services, but subsequently agree with the seller that you are entitled to a refund, or if the purchase is annulled for any other reason, the amount will be paid into the Source of Funding used for the payment that is to be reimbursed. 

5.13 Errors in payment transactions 

Once you have confirmed an outgoing payment in Vipps, the payment is final and cannot be reversed. If, in your opinion, a payment has not been approved by you, you must use the right to complain as described in item 5.15. If you have received a Vipps payment which is due to an error on the part of Vipps, Vipps can rectify the error by debiting your Source of Funds by the end of the third working day after the error was made. Moreover, erroneous crediting or debiting of an account on the part of Vipps is regulated by the stipulations in Sections 31 and 32 of the Financial Contracts Act. 

5.14 Vipps' liability in connection with payment orders, the purchase of goods and services and invoice payments

Vipps shall effect payments in accordance with your instructions in Vipps. If Vipps makes a mistake in connection with the payment, Vipps shall rectify the error and cover your loss, subject to the limitations in Sections 40-42 of the Financial Contracts Act. Vipps cannot be held liable for losses that are due to circumstances beyond Vipps' control which it could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of, cf. item 9.3. Erroneous or delayed payment transfers due to failures in the telecommunications network or unforeseen failures in other systems that are delivered by third parties and are necessary for Vipps to function, will always be regarded as such circumstances. nbsp;

Vipps is also liable for losses arising when payments have not been approved by you, provided that the terms and conditions are fulfilled in accordance with Section 35 of the Financial Contracts Act. 

Vipps is not liable for errors made by you when you have entered a payment order in Vipps, cf. items 6.1 and 6-5. For example, Vipps is not liable if the recipient, telephone number or amount etc. is incorrect. Vipps is not liable for the content of the Vipps invoice and the demand for payment. Nor does Vipps have any influence on which person the invoice issuer regards as the addressee of the claim.

If you think that Vipps is liable for errors in connection with a payment, you must contact Vipps and issue a complaint in accordance with item 5.15. If you think there is an error in an invoice you have received in Vipps Invoice, you must take direct contact with the issuer of the invoice.

Once you have made a payment in Vipps, Vipps will send you a confirmation of the payment in an e-mail and in Vipps. If you have purchased a product or service with Vipps, the seller is responsible for giving you a receipt for the purchase. Vipps' confirmation of the payment in Vipps is not a receipt for the purchase.

When you buy goods or services, the seller is liable for any errors and defects. Vipps is not liable for this. 

5.15 Complaints and reversal of payments 
If, in your opinion, Vipps has carried out a transaction you have not approved, you must issue a complaint to Vipps. The bank shall then document that the transaction has been authenticated (approved), correctly registered and recorded, and has not been affected by technical failure or other errors. The fact that your Vipps profile has been used to execute the payment does not on its own represent adequate evidence that you have made the payment or acted dishonestly vis-à-vis the bank. 

However, if you are still of the view that Vipps is responsible, Vipps shall reverse the amount and compensate for loss of interest from the debit date, provided that you submit a claim for reversal of the payment without undue delay after you were or ought to have been aware of the error, and no later than 13 months after the debit date. The obligation to reverse the payment does not apply if you have acknowledged liability for the debit, or if Vipps, within four weeks from receipt of the written objection from you, has filed a civil suit or submitted the matter to the Norwegian Banking Complaints Board. If the matter is dismissed by the Board or a court of law, a new time limit of four weeks applies from the date Vipps was informed of the dismissal. In connection with the reversal of payments, you may be liable for a certain amount in accordance with item 6.6, which Vipps may withhold. 

If you suspect that you may have been exposed to a criminal act in connection with a transaction, Vipps can require that you report the matter to the police. 

If a payment is reversed in accordance with this provision, Vipps may nevertheless require that the money be repaid on a later date if the bank can render probable that the payment was approved by you and that the bank thus cannot be held liable.

6. YOUR RESPONSIBILITIES 

6.1 Correct information
You are responsible for ensuring that the information you provide about yourself to Vipps is complete, correct and updated. If there are any changes in your data, you are responsible for correcting the information in Vipps. You are responsible for providing your correct name, e-mail address, telephone number, card number and account number. This will not be checked by Vipps. 

When you use Vipps to make a payment to private individuals, you must make sure that the mobile number you use is correct, as described in item 5.1 When you use Vipps to make a payment transfer to businesses, clubs, associations or voluntary organisations, you must verify that the recipient's profile corresponds to the information you have received from the merchant, cf. item 5.1.   

6.2 Personal code - PIN 

As part of the registration procedure for Vipps, cf. item 3.2, you must select a personal code ("PIN"). Your PIN code must consist of four digits and must be different from your other PIN codes, such as the PIN code used for your Source of Funds or your mobile phone. Vipps is free to refuse the use of certain PIN code digit combinations. 

The Vipps service is for personal use only, and you must not disclose your PIN code to any third party. You are responsible for ensuring that others do not gain access to your Vipps application. Under no circumstances must you give your PIN code or other security procedures to anyone, including Vipps. If any third party asks you to disclose information that can be used to access Vipps, this must be regarded as attempted fraud. Thus, you must refuse to share such information and inform Vipps without undue delay. You are responsible for informing the relevant bank or financial institution your Source of Funds in Vipps is linked to. 

6.3 Lost or stolen mobile phone
If your mobile phone is stolen or lost, or if you suspect unauthorised use of Vipps, you must notify Vipps as soon as possible. When such notification has been given, Vipps will block the use of Vipps until further notice. 

6.4 Legitimate use 
You cannot use Vipps in breach of prevailing Norwegian law or in violation of this Agreement. If you are to use Vipps for business purposes or to receive payments on behalf of your club, association or organisation, you must enter into a separate agreement governing this with Vipps. The use of Vipps with a personal profile for business purposes is deemed to represent a serious breach of the Agreement and will result in your Vipps profile being blocked. 

If you use Vipps in a way that entails a risk of money laundering, for example by buying or selling Bitcoins, or in a way that other Vipps users perceive to be offensive or insulting, for example if you send inappropriate messages to other users, Vipps may block your Vipps profile. You cannot use Vipps on a mobile phone which is jailbroken/rooted. The use of Vipps on a phone which is modified in this way creates a risk for the misuse of Vipps and compromises the information entered in the app. Vipps will therefore consider the use of Vipps on a device which is jailbroken/rooted as a serious breach of the terms and conditions for the use of Vipps as a means of payment, which is of consequence to your responsibility as a customer in the event of misuse caused by this. 

6.5 Consequences of illegitimate use 

If Vipps has reasonable grounds to believe that your use of Vipps is in violation of law or this Agreement, Vipps is entitled to temporarily stop your use of Vipps. If such use is not discontinued or represents a serious breach of the Agreement, Vipps is entitled to terminate the Agreement. Vipps is under no obligation to inform you before the Agreement is terminated but will seek to give such notice and to provide you with the opportunity to rectify the matter if this is possible. 

6.6 Misuse of Vipps 
You will be liable for up to NOK 1 200 in connection with losses resulting from unauthorised payments due to the use of a lost or stolen payment instrument provided that your personal security procedure has been used. The same applies to payment transactions carried out following unauthorised appropriation of a payment instrument if you have failed to protect the above-mentioned personal security procedure and this has been used. 

You will be liable for up to NOK 12 000 in connection with unauthorised payment transactions if the loss is due to the fact that you, through gross negligence, have failed to fulfil one or more of your obligations under this Agreement. If the loss is due to the fact that you, through gross negligence or with intent, have failed to meet the obligations under this Agreement, you shall cover the entire loss. The same applies if the loss is due to the fact that you have acted dishonestly. 

Your liability under this item may be modified in accordance with the rules in Section 36 of the Financial Contracts Act in cases where Vipps fails to meet sound standards and the unauthorised use is related to this. 

You will not be liable for losses which occur after Vipps has been notified and your Vipps profile has been blocked. Nor will you be liable for losses if you have had no opportunity to block your Vipps profile due to circumstances at Vipps. 

6.7 Vipps' customer due diligence - consequences 
In accordance with the money laundering regulations, Vipps has a duty to apply customer due diligence measures when establishing customer relationships and in the ongoing monitoring of existing customer relationships. This may include investigations concerning the use of Vipps. If required by Vipps, you must provide information about your or others' use of Vipps or give Vipps other information. If you fail to give Vipps the required information in connection with Vipps' customer due diligence procedures, or if satisfactory customer due diligence cannot be implemented for other reasons, Vipps may terminate the Agreement with immediate effect. 

7. ELECTRONIC COMMUNICATION

By entering into this Agreement, you consent that the Agreement is entered into electronically and that this also applies to amendments to the Agreement. You accept that Vipps will communicate with you directly in Vipps, to the telephone number you have stated in Vipps, or by using your stated e-mail address.

8. VIPPS PRIVACY PROTECTION POLICY

In order to enable you to use Vipps, Vipps needs to receive, use and store some of your personal data. Most of these data are provided by yourself in Vipps when you register and are generated when you use the service. Vipps has a separate Privacy Protection Policy which you will find under "Cookies and privacy protection" in the Vipps menu. Vipps Privacy Protection Policy is part of the Agreement.

9. GENERAL PROVISIONS

9.1 Duration and termination

The Agreement remains in force as long as Vipps offers Vipps. Vipps can choose to no longer provide Vipps subject to two months' notice. If you have breached the Agreement, Vipps can terminate the Agreement with you without prior notice.

If you wish to terminate the Agreement, this can be done by contacting Vipps. Please note that the Agreement will remain in force even if you delete Vipps from your mobile device. If you do not use Vipps over a period of six months, Vipps can choose to deactivate your Vipps profile.

9.2 Amendments to the Agreement 
Vipps can make amendments to the Agreement without prior notice. The prevailing terms and conditions of the Agreement will be available in Vipps and at www.vipps.no. Amendments which are not in your favour may only be implemented by Vipps subject to two months' notice. If you do not wish to accept amendments to the Agreement, you must terminate the Agreement and your use of Vipps. If you continue to use Vipps after the Agreement has been amended, the amendments are deemed to be approved by you. Amendments to the registration procedures to comply with regulatory and security requirements, or to prevent unlawful activity, can be implemented by Vipps without prior notice. 

You can contact Vipps at any time and ask to receive these terms and conditions in a paper version.

9.3 Temporary suspension of the Agreement
Vipps' obligations under this Agreement - including the duty to make payments and debits - shall temporarily cease to apply if circumstances arise which are beyond Vipps' control, which Vipps could not reasonably be expected to have foreseen or avoided the consequences of and which render impossible completion of the Agreement. The same applies to circumstances which are due to Vipps' statutory obligations or pursuant to law. 

9.4 Contact with Vipps regarding Vipps 
Whatever your request, you can contact Vipps for assistance and information at: www.vipps.no, or by calling +47  22 48 28 00. Call +47 22 48 28 00 to report loss of your mobile phone or to block the Vipps service.

9.5 Dispute resolution
This Agreement is governed by Norwegian law. In the event of a dispute where you disagree with Vipps and we do not resolve the matter to your satisfaction, you can submit the matter to the Norwegian Financial Services Complaints Board. The Norwegian Financial Services Complaints Board can be contacted via klageskjema.finkn.no or to the Board's secretariat at postal address: P.O. Box 53 Skøyen, N-0212 Oslo.

9.6 Concessions and supervision
Vipps AS has a licence  as a payment institution and is subject to supervision by Finanstilsynet (the Financial Supervisory Authority of Norway), P.O. Box 1187 Sentrum, N-0107 Oslo and the Norwegian Data Protection Authority, P.O. Box 8177 Dep., N-0134 Oslo.


SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE SERVICE VIPPS U15
These terms and conditions apply in addition to the general terms for Vipps for private individuals. The service can only be used by Vipps users under the age of 15 and it is linked to parents' Vipps profiles. When a child turns 15, they can create a Vipps profile without their parents' consent, by deleting the child profile and creating a new Vipps profile. Vipps has not defined a lower age limit, and it is up to parents themselves to decide when their child can start using Vipps U15.

1. ABOUT THE SERVICE
Vipps U15 is a payment service delivered by Vipps, which is based on parental consent. This means that parents must add the child in their Vipps app, before the child can create their own profile. We confirm your parental responsibility for the child by obtaining (fetching?) information from the National Population Register. The other parent will be notified that we are creating a profile for your child. Vipps U15 enables children to receive money, ask for money and transfer money to other people. Both parents must give their consent before the child can transfer money to other private individuals.

2. FORMATION OF CONTRACT
All the conditions below must be met before your child can use Vipps U15:

 • Both parents must have an active Vipps profile that is verified by BankID.
 • The child must have a Norwegian personal ID number or D number.
 • A Norwegian bank account must be given for incoming payments. The child must be registered as the account holder. Vipps checks the account ownership and verifies the connection between the child and the payment account in the banks' joint account and address register (KAR). This bank account is also used for outgoing payments, on the condition that both parents have consented to this by activating the function that gives the child the right to send money using the Vipps U15 app. The bank accounts that can be registered and used by Vipps U15 depend on the contractual relationship between Vipps and the bank where the account is registered. You will find a list of the banks that can be used at vipps.no.
 • The child must have a mobile phone with a Norwegian phone number. The service does not support the use of unlisted numbers. If the child has an unlisted number, they will not be able to use Vipps U15.
 • Vipps U15 only works on iOS and Android phones.
 • Vipps must approve the child as a Vipps U15 user.

3. USING VIPPS U15

3.1 When you can use Vipps U15
Vipps U15 is a simplified version of Vipps. Children can receive money, ask for money and transfer money to other people. A child can send money to others if both parents have approved this in their Vipps settings. Children cannot send chat messages in Vipps U15, but they can receive messages from other Vipps users.

3.2 Registration, identification and maximum amounts
Before your child can start using Vipps, you have to add them to your own Vipps profile. You do this by going to 'Profile' and selecting 'Add a child. You must consent to us obtaining information about you and your children from the National Population Register. Vipps obtains information about parental responsibility from the National Population Register, but has limited access to information about changes in parental responsibility. In certain cases, Vipps does not support the creation of a child's profile.

You select which of your children under 15 you wish to create a Vipps U15 profile for. When you create a child's profile, we are obliged to inform both parents. You must therefore consent to us notifying the other parent before we can complete the registration. The child will receive an activation code from Vipps after you have registered their mobile phone number and bank account number.

When the child has been registered and is ready to use Vipps U15, it is up to you as parents to consent to the child being able to send money to other private individuals. Consent is given under 'Profile' in the parents' Vipps apps. Select your child and activate the consent. The child can only send

money to others when both parents have registered their consent. You can see all the payments made and received in the child's bank account in your online bank.
Vipps has stipulated maximum amounts. The maximum amounts that apply at all times are available at www.vipps.no. The maximum amounts have been set to increase security, reduce the risk of crime and misuse, and to protect the child as a Vipps user. If the maximum amounts are reached, the child will not be able to receive or money. Money that has been sent to the child will be refunded to the sender within three days of the money being sent.

4. PRICES
Using Vipps U15 may incur a transaction fee. Information about prices is available at www.vipps.no under Questions, Prices and maximum amounts. If a transaction fee is incurred for a payment order, you will see information about this in Vipps before you confirm the payment.

5. PAYMENT ORDERS

5.1 Incoming payments and payment requests
The child can receive payments from others in Vipps U15. The child can also use Vipps to request payment from another private individual who uses Vipps. The child can only do this if they have a contractual basis for sending payment requests with the person they are sent to. Misuse of the right to send payment requests will be deemed a material breach of contract, giving Vipps the right to terminate the child's access to Vipps U15.

5.2 Payment orders to private individuals
For payment orders to private individuals in Vipps U15, the child searches for the recipient's phone number or name in their contact list. If the recipient is not a Vipps user, they will receive a text message stating that the child has made the payment and the recipient must register as a Vipps user to be able to receive the payment. If the recipient does not start using Vipps by the deadline set by Vipps, this amount will be returned to the child's bank account registered in Vipps after three days.
When the child uses Vipps U15 to pay private individuals, they must check that the recipient's mobile phone number is correct. When the child uses Vipps to pay a private individual, the child's name and phone number will be shown in the recipient's Vipps app. The child's name and account number (Source of Funds), will also appear in the recipient's transaction history in online banks and bank statements.

6. THE CHILD'S RESPONSIBILITIES

6.1 Personal code - PIN
In connection with the registration procedure in Vipps, cf. section 3.2 of the Special terms and conditions for the service Vipps U15, the child must select a personal code (PIN). The PIN code comprises four digits, and must be different from other PIN codes used by the child, such as the PIN code for the child's mobile phone. Vipps is entitled to deny the use of certain digit combinations as PIN codes. If child needs to reset PIN-code, parent need to call our customer center.
Vipps is a service that is exclusively for personal use, and the child must not give others access to the Vipps U15 app, or disclose their PIN code to others. You must ensure that others do not gain access to the child's Vipps app. The child must not under any circumstances disclose their PIN code or other security information to anyone, including the police, the bank or Vipps. If any unauthorised persons ask the child to disclose information that can be used to gain access to Vipps, the child must refuse to do so. Such and similar attempts to gain unlawful access to PIN codes or other security procedures must be reported, either by the child or you, immediately to Vipps. It is your responsibility to notify the bank or financial undertaking which the child's Source of Funds in Vipps is linked to.

6.2 If the child's mobile phone is lost or stolen
If the child's mobile phone is stolen, lost or you suspect unauthorised use of Vipps U15, you or the child must notify Vipps as soon as possible. When you have notified Vipps, it will block Vipps U15 until further notice.

6.3 Misuse of Vipps U15
In an assessment of whether a Vipps U15 user can be held liable for unauthorised payments and, if applicable, when determining the amount of liability in damages, the child's age, development, behaviour, their ability to pay and any other circumstances will be taken into account, cf. the principles in the Compensatory Damages Act Section 1-1.

 • Reduced liability for minors under 13: The U15 user is liable for up to NOK 800 for losses in connection with unauthorised payment transactions due to the user intentionally not meeting the obligation under section 6.1 of the Special terms and conditions for the service Vipps U15 if the user should have understood that the intentional act would entail misuse of Vipps. The same applies in the event of fraudulent conduct on the part of the user.
 • Reduced liability for minors over 13: The U15 user is liable for up to NOK 1,200 in connection with unauthorised payment transactions if the loss is due to gross negligence on the part of the user in that they have failed to comply with one or more of their obligations under this Agreement. If the loss is due to intent on the part of the user in that they have failed to comply with the obligations under this Agreement, the user must bear the entire loss. The same applies if the loss is due to fraudulent conduct on the part of the user.

The user's liability under this section can be reduced pursuant to the rules in Section 36 of the Financial Contracts Act in the event that Vipps fails to meet sound standards and the unauthorised use is related to this.

7. PARENTS' LIABILITY
Where the Agreement describes that a Vipps user can incur liability in damages, for example for the misuse of the account by others, the parents may also incur joint liability pursuant to the Compensatory Damages Act in the following cases:

a) Pursuant to the Compensatory Damages Act Section 1-2 no 1, parents are obliged to pay damages for damage inflicted by children and youth under 18, to the extent they have failed to provide due supervision or have not done what can reasonably be expected of them to prevent damage.

b) Pursuant to the Compensatory Damages Act Section 1-2 no 2, parents are liable, irrespective of whether they are at fault, for up to NOK 5,000 per loss event as a result of minors' tortuous acts.

Parents may also incur liability in damages in relation to Vipps if they, acting as a guardian and/or manager, carry out transactions on the account in breach of this Agreement or of the provisions of the Guardianship Act, and this leads to a loss for Vipps.