Vilkår for xID

Versjon 1.0 per 16.01.2018

1. Om xID og hvordan det fungerer

xID er utviklet av BankID Norge AS (BankID Norge) for enkel innlogging og registering av deg hos brukersteder (bedrift eller organisasjon) som tilbyr xID. Tjenesten er gratis for deg.

Du velger selv når du blir xID-bruker. Du velger også hvilke xID-brukersteder du bruker xID hos. Disse brukerstedene vil motta følgende informasjon om deg:

  • Navn (fornavn, etternavn)
  • Fødselsdato
  • Unikt brukernummer (felles for BankID og xID)
  • Fødselsnummer (dersom de allerede har dette registrert)

xID er basert på gjenkjenning av de enhetene (PC, nettbrett og mobiltelefon) hvor du selv velger å bruke xID. Dette gjøres ved at xID plasserer og leser informasjonskapsler (cookies) på disse enhetene. xID bruker også en sikkerhetsløsning som henter ut informasjon om din nettleser (såkalt device fingerprint-teknologi) for å bekrefte at informasjonskapslene ikke er kopiert eller endret. xID vil ikke gi noen tilgang til denne informasjonen. xID vil ikke lagre noen informasjon før du har valgt å bli en xID-bruker.

xID forutsetter at du har en gyldig BankID. Hvis xID ikke kan kjenne deg igjen, blir du bedt om å identifisere deg med BankID. For at xID skal fungere best mulig, vil informasjonskapslene og sikkherhetsinformasjonen oppdateres også når du bruker BankID hos BankID-brukersteder etter at du har aktivert xID.

2. Ditt ansvar for sikkerhet

Hvert xID-brukersted er ansvarlig for at xID ikke brukes dersom det av lov eller praksis følger et strengt krav til sikkerhet og trygghet på at det faktisk er deg som logger inn eller registrerer deg.

Ut over dette er det ditt ansvar å vurdere om du ønsker å ta i bruk xID for hvert enkelt brukersted som tilbyr det, samt hvilke enheter du ønsker å ta i bruk xID på.

For å unngå at andre får tilgang til data om deg, er det viktig at du oppbevare enheter som du har tatt i bruk xID på sikkert. Du bør også sikre slike enheter med skjermlås eller tilsvarende. Du bør ikke la andre bruke slike enheter eller få tilgang til dem. Ikke ta i bruk xID på felles PCer som mange har tilgang til.

Dersom du mister eller blir frastjålet enheter som du bruker xID på, anbefales du å umiddelbart fjerne xID fra denne enheten. Dette kan du få hjelp til på www.bankid.no/xid.

3. Behandling av dine personopplysninger i xID. Informasjonskapsler og sikkerhetsdata

Vi viser til vår personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger, informasjonkapsler og sikkerhetsdata vi behandler, og hvorfor vi behandler disse dataene.

4. Avslutning av xID. Sperring av xID.

Dersom BankID Norge har saklig grunn, kan BankID Norge avslå å gi deg tilgang til xID.

xID forutsetter at du har en aktiv BankID. Dersom du ikke lengre har en aktiv BankID, vil BankID Norge trekke tilbake din xID slik at den vil slutte å fungere.

Dersom din xID er eller kan forventes å bli misbrukt eller ikke lenger inneholder riktige
opplysninger, vil BankID Norge påse at din xID blir sperret for videre bruk. Sperring vil også kunne skje ved annen saklig grunn.

5. Hvordan si opp xID

Du kan avslutte din bruk av xID på www.bankid.no/xid. Din rett til bruk av xID vil opphøre samtidig med at din oppsigelse er mottatt og registrert.

Dersom din xID er sperret i tre (3) måneder, du bryter disse brukervilkårene, misbruker xID eller ved et annet mislighold fra deg, har BankID Norge rett til å si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning.

Du vil fortsatt ha din brukerinformasjon hos de brukerstedene hvor du tidligere har brukt xID. Ta kontakt med de enkelte brukerstedene, dersom du ønsker å bli slettet hos dem.

6. Endringer av xID og brukervilkår

Endringer i brukervilkårene som etter BankID Norges oppfatning er uvesentlige kan gjennomføres umiddelbart ved oppdatering på BankID Norges internettside for xID. Endringer i brukervilkårene av betydning for deg kan BankID Norge gjøre med én måneds varsel på BankID Norges internettside for xID. Endringer i brukervilkårene til vesentlig ulempe for deg, eller som etter gjeldende lov krever ditt uttrykkelige og frivillige samtykke, trer ikke i kraft før du har gitt slikt samtykke.

Dersom du er uenig i brukervilkårene eller eventuelle endringer i disse, har du alltid rett til å si opp din avtale om xID med umiddelbar virkning etter punkt 5 over.

7. BankID Norges og ditt ansvar

BankID Norge er bare erstatningsansvarlig overfor ditt økonomiske tap ved bruk av xID dersom BankID Norge har utvist uaktsomhet og dette er årsak til ditt tap.

BankID Norge vil etter alminnelige rettsregler kunne holde deg erstatningsansvarlig for bruk av din xID i strid med brukervilkårene.

8. Overdragelse av avtalen med deg om xID

BankID Norge har rett til å overføre avtalen om rett til bruk av xID til et annet selskap som skal drive xID videre.

9. Norsk lov gjelder for xID

For øvrig utfylles disse brukervilkårene av de til enhver tid gjeldende norske lover.