Brukervilkår versjon 1.0 per 25.01.18

1. OM TILLEGGSINFORMASJON

Tilleggsinformasjon er en valgfri tilleggstjeneste som kan brukes sammen med BankID og xID. Tilleggsinformasjon tilbys av BankID Norge AS og kan hjelpe deg med å fylle ut skjemaer hos brukersteder.

Tilleggsinformasjon er frivillig for deg å ta i bruk, og fungerer kun sammen med tjenestene BankID og xID.

2. INNHENTING AV OPPLYSNINGER OM DEG

Du velger selv hvilke opplysninger du vil lagre i Tilleggsinformasjon, ved å skrive opplysningene inn i et skjema når du tar i bruk tjenesten. Opplysningene du kan velge å lagre er:

  • Postadresse
  • E-post
  • Telefonnummer

Dersom du ønsker det, kan du hente adresse og telefonnummer fra 1881 rett inn i skjemaet.

I tillegg får Tilleggsinformasjon fødselsnummeret ditt fra BankID-tjenesten.

3. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER OM DEG

Med Tilleggsinformasjon har du full kontroll over hvilke brukersteder som får hvilke opplysninger om deg. Hver gang et brukersted spør om informasjon om deg, for eksempel når du fyller ut et skjema, kan du velge hvilke opplysninger brukerstedet skal få om deg.

Du kan altså for hvert enkelt brukersted velge kun å dele enkelte av personopplysningene, f.eks. kun e-postadresse.

Fødselsnummer vil kun utleveres til brukersteder som har rettslig grunnlag til å lagre fødselsnummer, for eksempel for å opprette et nytt kundeforhold hos en bank. Fødselsnummer kan videre kun deles gjennom Tilleggstjenesten når tjenesten brukes med BankID, ikke med xID.

4. BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER I TILLEGGSINFORMASJON

Vi viser til vår personvernerklæring som beskriver hvilke personopplysninger vi behandler, og hvorfor vi behandler disse dataene.

5. BRUKERVILKÅR FOR XID OG BANKID

Din bruk av xID og BankID reguleres av brukervilkårene for disse tjenestene.

6. AVSLUTNING AV TILLEGGSINFORMASJON. SPERRING AV TILLEGGSINFORMASJON

Tilleggsinformasjon forutsetter at du har en aktiv BankID. Dersom du ikke lengre har en aktiv BankID, vil BankID Norge trekke tilbake din Tilleggsinformasjon slik at den vil slutte å fungere. Dersom du på forespørsel ikke samtykker til brukervilkårene eller endringer i disse, jf. punkt 8, kan BankID Norge sperre din Tilleggsinformasjon.

7. HVORDAN SI OPP TILLEGGSINFORMASJON

Du kan avslutte din bruk av Tilleggsinformasjon på www.bankid.no. Din rett til bruk av Tilleggsinformasjon vil opphøre samtidig med at din oppsigelse er mottatt og registrert.

Dersom du bryter disse brukervilkårene, misbruker Tilleggsinformasjon eller ved et annet mislighold fra deg, har BankID Norge rett til å si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning.

Opplysninger du har valgt å dele med brukersteder vil fortsatt være lagret hos disse brukerstedene. Ta kontakt med de enkelte brukerstedene

8. ENDRINGER AV TILLEGGSINFORMASJON OG BRUKERVILKÅR

Endringer i brukervilkårene som etter BankID Norges oppfatning er uvesentlige, kan gjennomføres umiddelbart ved oppdatering på BankID Norges internettside for xID. Endringer i brukervilkårene av betydning for deg kan BankID Norge gjøre med én måneds varsel på BankID Norges internettside for xID. Endringer i brukervilkårene til vesentlig ulempe for deg, eller som etter gjeldende lov krever ditt uttrykkelige og frivillige samtykke, trer ikke i kraft før du har gitt slikt samtykke.

Dersom du er uenig i brukervilkårene eller eventuelle endringer i disse, har du alltid rett til å si opp din avtale om Tilleggsinformasjon med umiddelbar virkning etter punkt 7 ovenfor.

9. BANKID NORGES OG DITT ANSVAR

BankID Norge er bare erstatningsansvarlig overfor ditt økonomiske tap ved bruk av Tilleggsinformasjon, dersom BankID Norge har utvist uaktsomhet og dette er årsak til ditt tap.

BankID Norge vil etter alminnelige rettsregler kunne holde deg erstatningsansvarlig for bruk av din Tilleggsinformasjon i strid med brukervilkårene.

10. OVERDRAGELSE AV AVTALEN MED DEG OM TILLEGGSINFORMASJON

BankID Norge har rett til å overføre avtalen din om rett til bruk av Tilleggsinformasjon til et annet selskap som skal drive Tilleggsinformasjon videre.

11. NORSK LOV GJELDER FOR TILLEGGSTJENESTER

For øvrig utfylles disse brukervilkårene av de til enhver tid gjeldende norske lover.