1. Tilleggsinformasjon er en valgfri tilleggstjeneste til BankID og xID

Tilleggsinformasjon er en valgfri tilleggstjeneste som kan brukes sammen med BankID og xID. Tilleggsinformasjon kan hjelpe deg med å fylle ut skjemaer på brukersteder og med å fylle ut innloggingsinformasjon for BankID.
Tilleggsinformasjon er frivillig for deg å ta i bruk, og fungerer kun sammen med tjenestene BankID og xID.

Både BankID og xID vil fungere uten at du tar i bruk Tilleggsinformasjon. Personvernerklæringer for BankID og xID vil gjelde for din bruk av disse tjenestene.
Personvernerklæringen for Tilleggsinformasjon beskriver den behandling av dine personopplysninger som er spesiell for Tilleggsinformasjon

2. Brukersteder

Brukersteder kan være nettsteder, nettbutikker, offentlige eller private nettjenester, apper eller andre som har inngått avtale med BankID Norge om at du kan bruke Tilleggsinformasjon til å eller fylle ut et skjema.

3. Behandlingsansvarlig

BankID Norge AS, org. nr. 913 851 080, Munkedamsveien 45A, 0250 Oslo, er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger i Tilleggsinformasjon.

Spørsmål til Tilleggsinformasjon kan rettes til Tilleggsinformasjon/xID@bankid.no.

4. Hvilke personopplysninger behandler Tilleggsinformasjon og hvor hentes disse fra?

Når du velger å ta Tilleggsinformasjon ber vi deg om følgende personopplysninger. Du skriver selv dette inn i et skjema.

Din e-postadresse.
Din postadresse.
Ditt telefonnummer.

Dersom du ønsker det, kan du hente postadresse og telefonnummer fra 1881 rett inn i skjemaet.

I tillegg lagrer vi:

Ditt Fødselsnummer. Dette henter vi fra BankID, og det kan ikke endres.

Vi innhenter og lagrer dine personopplysninger for å kunne oppfylle vår avtale med deg om å levere deg tjenesten Tilleggsinformasjon.

Ditt telefonnummer og/eller e-postadresse vil også kunne brukes slik at BankID Norge skal kunne kontakte deg om vesentlige forhold knyttet til bankID, xID eller Tilleggsinformasjon, f.eks. for å oppfylle varslingsplikten ved datainnbrudd.

5. Overføring av personopplysninger til brukersteder

Tilleggsinformasjon er laget for å hjelpe deg med å levere ut relevant informasjon om deg til brukersteder, for å lette registrering eller skjemautfylling hos brukersteder.
Du vil bli spurt gjennom dialogbokser for hver enkelt utlevering av slike opplysninger. Hvis du svarer ja på slike spørsmål vil Tilleggsinformasjon levere ut informasjonen til det brukerstedet som har bedt om det.
Grunnlaget for utleveringen vil her være ditt samtykke. Du bestemmer selv hvilke opplysninger om deg som skal leveres ut, og til hvilke brukersteder.
Det er frivillig for deg å gi et slikt samtykke.
Alternativet til å samtykke til overføring av opplysningene fra Tilleggsinformasjon, er at du manuelt taster inn opplysningene i skjemafelt hos brukerstedet. Vi har laget Tilleggsinformasjon for å spare deg for dette.

6. Din oversikt over, og din kontroll av at dine personopplysninger er riktige

Du vil ha tilgang til informasjonen registrert om deg i Tilleggsinformasjon gjennom nettsidene til BankID og xID, og vil kunne endre, rette og oppdatere postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Fødselsnummer vil ikke kunne endres.

Du kan her også melde deg av tjenesten, om du ønsker det.

Hver gang du blir bedt om dele personopplysninger med et brukersted, vil du også se hvilke opplysninger som er lagret i Tilleggsinformasjon, og få mulighet til å endre dem.

7. Tidspunktet for behandling av dine personopplysninger. Sletting.

Dine personopplysninger behandles i Tilleggsinformasjon fra det tidspunkt du aktivt ber om å motta tjenesten.

Dine personopplysninger behandles inntil du avbestiller tjenesten, eller til BankID Norge avslutter leveranse av Tilleggsinformasjon til deg. Ved avsluttet tjeneste vil dine personopplysninger slettes fra Tilleggsinformasjon umiddelbart.

Opplysninger du har valgt å dele med brukersteder vil fortsatt være lagret hos disse brukerstedene. Ta kontakt med de enkelte brukerstedene, dersom du ønsker at disse opplysningene skal bli slettet.