BankAxept produkter og tjenester driftes og forvaltes av selskapet Vipps AS, som er et resultat av fusjonen mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS.

Behandlingsansvar

For BankAxept produkter og tjenester opptrer Vipps AS hovedsakelig som databehandler på vegne av bankene i Norge. Det er din bankforbindelse som er behandlingsansvarlig for den finansielle transaksjonen, Vipps AS har en rolle som databehandler som utfører oppgaver på vegne av bankene og har en særskilt databehandleravtale med bankene i Norge om denne behandling.

Vipps AS er likevel behandlingsansvarlig for de kundeopplysninger du gir fra deg som bedriftskunde med oss når du inngår brukerstedsavtale om bruk av BankAxept. Denne personvernerklæring er utarbeidet for dette formål. Denne personvernerklæring er et tillegg til brukerstedsvilkårene.

Ansvar for dine personopplysninger

Du skal alltid føle deg trygg når du gir personopplysningene dine til Vipps AS. Vi gjør alt vi kan for å verne dem, hindre at uvedkommende kan få tilgang til dem, påse at de er riktige, bare behandles for de formål opplysningene har blitt samlet inn for, og slettes når de ikke lenger trenger å lagres med hensyn til formålet, av sikkerhetsgrunner eller ifølge annen lov.

Hvilke opplysninger behandles?

Personopplysninger som behandles hos BankAxept kundedatabase er eksempelvis navn på brukersted og navn på brukerstedseier, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefonnummer, BankID identifisering og kun fødselsdato i særskilte tilfeller. I tillegg registreres hvilket produkt/tjeneste som avtalen gjelder, transaksjonsopplysninger for brukersted (ikke PCI-kortdata), samt informasjon om kommunikasjon med hensyn til avtalen. Foruten å samle inn personopplysninger fra deg kan BankAxept samle inn opplysninger fra andre, eksempelvis fra bank, adresseregister og Brønnøysund.

Formål med behandlingen

Personopplysningene brukes for kundeadministrasjon og leveranse av våre tjenester, markedsføring av våre tjenester, tilby deg rett type tjeneste og for visse typer statistikk, evaluering og kvalitetssikringsarbeid. Vipps AS benytter også opplysninger for å optimalisere løsninger for våre kunder, tilgjengeliggjøre statistikk og utvikle nye tjenester.

Grunnlag for behandling

Behandlingen av personopplysningene dine i BankAxept kundedatabase skjer med grunnlag i BankAxept avtale (brukerstedsavtale) med deg som kunde, krav til identifisering av kunde ifølge regelverket for hvitvasking, krav til dokumentasjon ifølge bokføringslovgivning og for å oppfylle sikkerhetskrav og eventuelle rettslige forpliktelser.

I visse tilfeller benytter Vipps AS seg av ditt samtykke som grunnlag for behandlingen. Dette fremgår i hvert tilfelle når du inngår avtale med oss. Ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake.

Bruk av underleverandører og utlevering til andre

Personopplysningene dine kan bli behandlet av en databehandler som behandler personopplysningene dine som underleverandør for Vipps AS. Vipps AS inngår alltid

databehandleravtale med sine databehandlere, og eventuelle databehandlere vil bare behandle opplysningene i samsvar med personopplysningsloven, Vipps AS’ instruksjoner og for de formål som personopplysningene dine har blitt samlet inn.

Personopplysninger kan utleveres ut til skattemyndighet, politimyndighet eller annen myndighet hvis det er hjemmelsgrunnlag for det.

BankAxept vil ikke utlevere personopplysningene dine til andre tredjeparter.

Lagring

Vipps AS vil lagre opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Deretter vil de bli lagret hvis det er nødvendig for å oppfylle visse lovkrav, eksempelvis bokføringsloven og lov om hvitvasking. Når den tiden har passert, vil personopplysningene dine bli slettet.

Personvernombud

Vipps AS har utpekt et personvernombud. Du kan alltid henvende deg til personvernombudet hvis du har spørsmål om Vipps AS’ behandling av personopplysninger. Personvernombudet når du enklest på personvern@vipps.no

Rettigheter

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg i Vipps AS’ virksomhet.

Hvis du vil vite hvilke personopplysninger Vipps AS behandler om deg eller har andre spørsmål om personvern og BankAxept, kan du sende en forespørsel til personvernombudet på personvern@vipps.no

Hvis du mener at en opplysning om deg er feilaktig eller misvisende, kan du også ta kontakt på ovennevnte e-post eller kontakte vårt kundesenter på brukersted@bankaxept.no

Dersom du mener at Vipps AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Annet

All behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med bestemmelsene i personvernlovgivningen. Denne teksten kan bli oppdatert. Siste versjon er alltid tilgjengelig på vår hjemmeside eller ved henvendelse til Vipps AS på brukersted@bankaxept.no