Personvernpolicy for Vipps

Versjon 1.6 - 29.09.17

1. Din avtale med Vipps

Denne Vipps Personvernpolicy er en del av vilkårene for bruk av Vipps og dermed en del av Avtalen mellom deg som Vipps-bruker og Vipps AS («Vipps», «vi» eller «oss»).
 

2. Formålet med behandling av dine personopplysninger 

Vipps behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Formålet med vår behandling av personopplysninger ved din bruk av Vipps er i første rekke å oppfylle de forpliktelsene Vipps har påtatt seg for gjennomføring av Avtalen. I Vipps behandles personopplysninger også blant annet til følgende formål: 

 • Kundeoppfølging og markedsføring
 • Videreutvikling og forbedring av Vipps
 • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Vipps vil også behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller at du har samtykket til slik behandling. 
 

3. Tilganger i Vipps

Vipps ber om forskjellige tilganger til din mobiltelefon for at Vipps skal fungere. Disse tilgangene er:

 • Lokasjon – slik at du kan finne brukersteder i nærheten av der du er. For at telefonen din skal kunne koble seg opp mot butikkens terminal over blåtann når skjermen er låst, trenger Vipps-applikasjonen tilgang til stedstjenester også når Vipps ikke er åpen. Vi lagrer ikke opplysninger om din lokasjon. Du kan skru av tilgangen til stedstjenester for Vipps i telefonens innstillinger, men vær oppmerksom på at butikkbetaling eller funksjonen for å finne brukersteder i nærheten av der du er da ikke vil fungere.
 • Kontaktlisten – slik at du kan be om penger og sende penger til venner. 
 • Bilder og kamera – slik at du kan ta og laste opp profilbilde . 
 • Bakgrunnsoppdatering – slik at Vipps kjører i bakgrunnen for å sjekke status for betalinger du har gjort og betalinger på vei inn. 
 • Mobildata – for at du skal kunne bruke Vipps når du ikke er tilknyttet et trådløst nett. 
 • Varslinger – slik at Vipps får mulighet til å sende meldinger til din mobiltelefon. Telefonstatus og ID - slik at mobilidentifikator kan lagres.
 • Endre/slette innhold i SD-kort (Android) – for at du skal kunne laste opp profilbilde.
 • Blåtann – for å kunne koble telefonen din mot betalingsterminaler for butikkbetaling, må du aktivere blåtann på telefonen din.

Vi gjør oppmerksom på at dersom du bruker operativsystemet Android Lollipop kan du ikke oppgradere til Vipps versjon 1.5 uten å godkjenne at Vipps får tilgang til lokasjoner ved installering. Dersom du ikke ønsker at Vipps skal ha tilgang på lokasjoner, kan du skru dette av under Vipps innstillinger så snart applikasjonen er oppgradert og du har logget inn. 
 

 4. Hvilken informasjon lagrer vi

Vipps lagrer opplysninger som du selv oppgir i Vipps når du registrerer deg, som genereres når du bruker tjenesten eller som innhentes fra offentlige registre. Vipps lagrer følgende data:

 • Ditt navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse (lagres ikke på din mobiltelefon)
 • For å kunne administrere ditt kundeforhold. Din adresse brukes også til markedsføringsformål og for å gi deg mulighet til å raskt fylle ut leveringsadresse på nettsteder du kan betale med Vipps.
 • Kortdata knyttet til din Pengekilde (lagres ikke på din mobiltelefon) 
 • For å kunne gjennomføre betalinger. 
 • Ditt fødselsnummer (lagres ikke på din mobiltelefon)
 • For identifisering og sikkerhet samt å administrere ditt kundeforhold hos oss.
 • Dine kontoopplysninger (lagres ikke på din mobiltelefon) 
 • For å kunne gjennomføre betalinger 
 • Din pinkode (lagres ikke på din mobiltelefon)
 • For å beskytte Vipps mot misbruk
 • Hvilken mobil enhet du bruker og enhetens operativsystem 
 • For sikkerhetsformål 
 • Din mobilidentifikator som dannes når du oppretter en Vipps-profil (lagres ikke på din mobiltelefon)
 • Som et sikkerhetstiltak for å kunne identifisere din mobiltelefon
 • Beskjeder du og mottaker sender til hverandre
 • Transaksjonshistorikk og genererte skjermbilder
   

5. Innhenting av personopplysninger fra offentlige registre

Vipps vil innhente informasjon om deg fra offentlige registre dersom dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg etter Avtalen eller forpliktelser hjemlet i lov. 
 

6. Utlevering av personopplysninger

Informasjon som kan knyttes til deg som person vil ikke bli delt med andre med mindre det følger av denne Avtalen, er hjemlet i lov eller at du spesifikt har samtykket til det. I henhold til Avtalen sender for eksempel Vipps noe informasjon om deg til mottakerne av dine betalinger. Se mer om dette i punkt 5.1 i Vipps Vilkår. 

Når du oppretter en Vipps-profil, kan andre Vipps-brukere søke deg opp i løsningen ved hjelp av ditt telefonnummer. Vipps kan også informere utstedere av Vipps Faktura om at du har aktivert denne funksjonen, så slike utstedere kan sende deg regninger i Vipps.

Vipps kan dele personopplysningene dine med underleverandører som behandler personopplysningene på våre vegne (databehandlere). Overføring av personopplysninger til slike databehandlere skjer i medhold av databehandleravtaler som blant annet hindrer at databehandleren bruker opplysningene for andre formål. Overføring av personopplysninger til Vippss databehandlere anses ikke som utlevering. 
 

7. Kundeoppfølging og markedsføring

Vipps vil informere deg om produkter innen kategorien betalingstjenester. Vi vil også gi deg informasjon om andre produkter utover kategorien betalingstjenester ved bruk av elektronisk markedsføring, dersom du samtykker til dette. Dette innebærer at vi kan sende deg nyttig informasjon og tilbud om produkter og tjenester ved hjelp av elektronisk kommunikasjon i Vipps-appen, til ditt mobilnummer eller til din oppgitte e-postadresse. Samtykke etter denne bestemmelsen omfatter elektronisk markedsføring av alle typer produkter og tjenester, og ikke bare produkter du tidligere har samtykket til. Du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake ved å henvende deg til oss.
 

8. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Vipps vil behandle personopplysninger med formål om å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysninger til bruk for dette formålet vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, Bankenes Misbrukerregister, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Vipps vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Vi er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning. I henhold til personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b) og bokstav f) har du ikke innsyn i de opplysninger vi har registrert for disse formålene. 

9. Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i de opplysningene vi har registrert om deg ved å sende en skriftlig og undertegnet henvendelse til oss. Du kan også be om å få rettet opplysninger om deg som ikke er korrekte. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Etter dette vil opplysningene slettes eller anonymiseres, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov. Dette gjelder også dersom du sletter din Vippsprofil. Opplysninger om dine transaksjoner vil bli lagret av Vipps så lenge lovgivningen krever det. 
 

10. Sikring av personopplysninger

Personopplysninger som Vipps samler inn, lagres og behandles på en trygg og sikker måte. Vi har etablert og dokumentert rutiner og tiltak som skal sikre opplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i henhold til personopplysningsloven § 13. 
 

11. Endringer

Vi kan endre denne personvernpolicyen for å følge lovmessige krav, samt vår egen praksis for innsamling og behandling av data. Ved større endringer vil du måtte godkjenne vilkårene på nytt. 
 

12. Behandlingsansvarlig

Vipps AS er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som fremgår av denne personvernpolicyen. Dersom du har spørsmål rundt Vipps’ personvernpolicy, ta kontakt med oss på www.vipps.no, eller på telefon 22 48 28 00.