Hvordan lager og adminstrerer jeg min Vipps GO?

Logg deg inn på vipps.no. Her finner du fire menyvalg:

Meny - her kan du:

 • Administrere innhold ved å legge opp varer og kategorier for å samle relevante varelinjer på ett sted
 • Bestemme om enkeltvarer skal være synlige eller skjult i appen
 • Se forhåndsvisning på hvordan butikken blir vist i appen mens du legger opp varer
 • Legge til eller endre detaljerte innstillinger på varene. Dette kan være beskrivelse, bilde, allergener, MVA og lignende

Ordre - her kan du:

 • Behandle innkomne ordre (sjekke ut varen / kansellere varen)
 • Se historikk på tidligere ordre
 • Åpne/lukke butikken (kan styres av åpningstidene eller manuelt fra ordresiden)

Rapporter - her kan du:

 • Finne salgsrapporter
 • Få oversikt over hvor mange salg du har gjort av de ulike varene i en gitt periode

Innstillinger - her kan du:

 • Styre generell informasjon om butikken, som for eksempel forsidebilde og informasjonstekst
 • Bestemme åpningstider, type utsjekk, tips, MVA og brukere
 • Alle endringer du foretar under «innstillinger» vises i appen gjennom utseende eller funksjonalitet