Hvorfor er det forskjell på før og etter 15 år?

Vergemålsloven tillater mindreårige over 15 år å råde over egne midler som han eller hun har tjent ved eget arbeid, eller midler som vergen har latt den mindreårige få til rådighet. 15-åringer kan derfor opprette en vanlig profil i Vipps uten foreldres samtykke, under forutsetningen at de bare kan overføre penger de selv har rådighet over. 

Med Vipps for under 15 kan du: 

  • Motta og be om penger 
  • Vippse penger til andre hvis begge foreldre har godkjent det.  

Hvis du er over 15 år kan du også: 

  • Betale lag, foreninger og bedrifter 
  • Betale på nett 
  • Betale regninger 
  • Gjøre opp utlegg i en gruppe 
  • Sjekke saldo