Må jeg ha Vipps Bedrift-appen for å motta betalinger?

Nei, men velger du å laste den ned, får du god oversikt over alle betalinger og tilgang til nyttige funksjoner. 

Last ned Vipps Bedrift-appen