Omkostninger

I begynnelsen av hver måned kan du laste ned en rapport fra VippsPortalen som viser dine totale omkostninger fra forrige måned fordelt på salgssteder. Du finner disse rapportene under «rapporter – omkostninger» (Kostnader tilhørende hver enkelt innbetaling finner du på dine løpende salgsrapporter).