Når er bedriftens oppgjør på konto?

Bedriften kan forvente å få oppgjøret på bankdag 3, og oppgjøret følger følgende logikk:

Dag 1: Kunden utfører kjøpet og transaksjonen gjennomføres. Hvis varene sendes senere så regnes «dag 1» fra den dagen hvor bedriften belaster kundens konto.
Natt til dag 2: Oppgjørsfiler sendes ut, og er tilgjengelig i VippsPortalen
Dag 3 (neste bankdag) kl. 16: Utbetaling skjer fra Vipps.
Dag 5 (3. bankdag): Oppgjør bokført inn med referanse i bank.