Beløpsgrenser når du sender penger

Er du over 15 år er den maksimale grensen for å vippse penger 500 000 kroner pr år.

Vippsere under 15 år kan sende inntil 25 000 kroner per år.