Beløpsgrenser når du mottar

Er du over 15 år er den maksimale grensen for mottak av penger er 500 000 kroner pr år.

Vippsere under 15 år kan motta inntil 50 000 kroner per år.