Hva får jeg tilgang til når jeg logger meg inn på vipps.no?

Innlogget på vipps.no får du:

  • Live oversikt over innbetalinger og transaksjonsstatuser
  • Rapporter på salg, oppgjør og omkostninger
  • Oppgjørsinformasjon
  • Informasjon om dine salgssteder, samt muligheten til å endre salgsstedsnavn og -logo
  • Informasjon om bedriften og brukere med tilganger

Trykk "Logg inn" i menyen for å logge inn på vipps.no