Tilfredsstiller Vipps krav til bokføring?

Vipps-rapporten du får tilsendt er tilstrekkelig dokumentasjon for selve betalingstransaksjonen, men bedrifter som er bokføringspliktige må selv sørge for å registrere og dokumentere sitt salg etter gjeldende regler, herunder bokføringsregelverket.

Vipps erstatter ikke bedriftens kasseapparat. En betaling med Vipps skal behandles som et kontantsalg i bedriftens kasseapparat eller annet system for dokumentasjon av kontantsalg.