Slik snakker du med barna om digitale penger

Barn vokser opp i en digital verden, hvor kontanter brukes stadig sjeldnere. Hva gjør dette med barn sine muligheter for å lære, og hvordan kan du som forelder hjelpe barna dine å forstå hva penger er og hvordan de fungerer.

8 tips til foreldrene

Hvilke ord man bruker og hvordan man snakker om penger, avhenger selvsagt av barnets alder, interesser og forutsetninger for å forstå. Ifølge barnepsykolog Helge Holgersen er det viktig som forelder å ha et åpent forhold til hvor dine egne barn er i dette bildet. Her gir vi deg noen knagger å henge kommunikasjonen på.

Penger inn og penger ut
Penger blir ikke borte. De er et begrenset gode som må disponeres. Gi barna dine verktøy for å følge med på hva de har og hva de bruker.

Snakk og forstå
Samtidig som barna får mulighet til å gjøre seg noen direkte erfaringer med penger, tilpasset sitt utgangspunkt, er det viktig at de utvikler et språk for dette.

Utforsk hva ting koster
Sett dagligdagse ting inn i et økonomisk perspektiv. Bruk handleturen til å forklare kilopris og stykkpris, og snakk om hvorfor noen ting er dyrere enn andre.

Forklar husholdningen deres
Snakk med barna om hvordan familiens økonomi henger sammen, hvordan mamma og pappa tjener penger, hva pengene går til, og hva som prioriteres.

Faste lommepenger
Gi faste lommepenger til faste tider, slik at barna lærer å disponere penger fornuftig over tid. Ikke gi etter for mas om påfyll. Barna må lære konsekvensen av å bruke opp alt med en gang.

Vis sammenhengen
Gi ukelønn knyttet til konkrete plikter eller oppgaver. Vis at større innsats kan bety mer penger, mens unnasluntring kan føre til trekk i ukepengene.

Sett mål for sparingen
Hjelp barna å sette egne, oppnåelige mål. Slik får de motivasjon til å legge unna litt av ukepengene. Det de har brukt egne penger på, blir også av større verdi for barna.

Snakk om sikkerhet
Forklar hvor viktig det er å holde PIN-koder og kontonummer hemmelig, og bruk muligheten de digitale hjelpemidlene gir til å følge med på barna sitt forbruk.

Et løft for barn å få Vipps

– Vipps under 15 gir foreldre og barn et verktøy som gjør det lettere å forstå verdien av digitale penger. Her kan barna se hvilke beløp som kommer inn og går ut, mens foreldrene får oversikt over all aktivitet på barnets konto i nettbanken, forteller Elisabeth Barrie, ansvarlig for produktutvikling i Vipps.

– Jeg tror det er viktig for barn å ta del i mobilbetaling og håndtering av digitale penger, for jeg tror ikke barn under 15, og særlig de yngste i den gruppen, kommer til å forholde seg til kontanter i stor grad.

Barrie påpeker at barna selvsagt kan fortsette å ha fysiske penger og sparegris, hvis foreldrene ønsker det. De må selv få bestemme hva som er best for sitt barn. Vipps sitt bidrag vil være å skape trygge og gode rammer for barna å bli kjent med og forholde seg til digitale penger, og samtidig sikre at foreldrene har god kontroll også der.

Lettere å forstå sammenhengen

Barrie forklarer at sammen med pengene barna får inn på Vipps, kan det ligge en melding fra foreldre eller besteforeldre. Slik kan de voksne knytte pengene til gaver, eller vise at de er lønn for oppgaver barna har utført. Barna lærer at de kan tjene penger ved å for eksempel å gjøre husarbeid eller gå tur med hunden.

Også barnas forbruk kan kobles til en verdi, ved at foreldrene ber om penger fra barna, sammen med en melding. Det blir lettere for barnet å huske og få oversikt på denne måten.

– Jeg tror dette kan hjelpe foreldrene å tydeliggjøre linken, og lettere for barna å forstå sammenhengen, sier Barrie.

Når skal man begynne?

– Hovedvekten av brukerne våre vil nok være fra 10-11 år og oppover. Fra 12 til 14 års alder blir det mer vanlig med pengegaver og spleising. Noen kommer jo til å være yngre, men ha Vipps mest til sparing.

Barrie forklarer at en stor mengde brukerinnsikt og samtaler ligger til grunn for hypotesen. Undersøkelsene viser at variasjonen er stor fra barn til barn og familie til familie. Variasjonen er uavhengig av alder og kjønn, også innad i familier.

– Det som kommer frem er at foreldrene vil bestemme selv, og føler de selv er de beste til å ta beslutninger for sitt barn. Derfor blir Vipps mulig å styre individuelt utfra person og vane, uavhengig av alder.

Barnepsykolog: – Ta ungene med

Å lære barna våre om penger og økonomi, er noe vi som foreldre kan starte med relativt tidlig, mener barnepsykolog og førsteamanuensis Helge Holgersen ved UiB. Så lenge vi tar utgangspunkt i hvert enkelt barn sine forutsetninger for å forstå, og ikke minst barnets interesse for temaet, er det ingenting i veien med å starte ung. Faktisk er dette foreldenes plikt og ansvar, som del av barneoppdragelsen.

– Ta ungene med, slik at de ikke lever i en liksomverden, der man trykker på en knapp og så blir ting betalt, sier Holgersen.

Holgersen råder foreldre til å inkludere penger og økonomi i den daglige samtalen:

– Et råd er å forklare rasjonale i hvordan familiens penger tjenes og disponeres. Det kan unger fint ta innover seg og vokse på, slik at de får et ansvarlig forhold til penger, fortsetter Holgersen. Han understreker at alle barn er forskjellige – der ansvarsfølelsen for noen omtrent er medfødt, vil den for andre være noe som læres i løpet av livet, avslutter Holgersen.