bankid_aktiver.jpg

Telenor og øvrige operatører i Telenors nett oppgraderer med jevne mellomrom sikkerheten for BankID på mobil. Oppgraderingen gjøres på grunn av økte sikkerhetskrav, men også fordi den teknologiske utviklingen går raskt og krever at programvare i våre digitale dingser er sikre og oppdaterte til enhver tid.

Som en konsekvens av oppgraderingene, må BankID på mobil aktiveres på nytt. Sjekk at BankID med personlig passord fungerer, så er du sikker på at du kan aktivere BankID på mobil på nytt.