Regjeringen kom høsten 2018 med nye, strengere krav til kundetiltak for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Den nye loven sier blant annet at rapporteringspliktige bedrifter må iverksette flere tiltak for å sikre at de har oppdatert informasjon om kundene sine, og kan dokumentere at de utfører forsterkede kundetiltak der det er påkrevd. Har du en rapporteringspliktig bedrift?

Revisjonsselskapet RSM Norge er en av flere rapporteringspliktige bedrifter som nå opplever at det nye lovverket skaper ekstra, men nødvendig arbeid.

– Kundeporteføljen vår teller drøyt 6500 kunder. Ytterligere tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er nødvendig, men betyr også at selskaper som oss må tilpasse seg og se etter mer effektive måter å møte kravene på, sier CFO i RSM Norge, Per Øyvind Stene.

Ønsker seg økt automatisering

Hver høst utfører RSM organisasjonssøk på alle sine kunder for å se hvilke personer de trenger legitimasjon fra og om det er noen som må gjennom forsterkede kundetiltak. Ofte er dette snakk om personer som har tiltrådt nye stillinger som daglig leder, styreformann eller andre signaturberettigede roller. Disse søkene er i dag svært manuelle og Stene mener de i snitt bruker en time per kunde når de går igjennom hele kundelisten.

– Med dagens arbeidsmodell og ytterligere skjerpede krav, hadde vi nok brukt over en time per kunde når vi går gjennom kundelisten til høsten. Vi har mange skjemaer å fylle ut og signaturer og legitimasjoner som manuelt må hentes inn fra selskapene. Om vi må utføre kundekontroll så må vi manuelt slå opp i ulike registre og sjekke.

– I enkelte tilfeller må vi faktisk også «google» oss frem til informasjon om vedkommende vi tar kontroll på, sier finansdirektøren i RSM og fortsetter:

– Vi håper at BankID AML kan hjelpe oss med å automatisere deler av denne prosessen og samtidig gi oss enda bedre data å utføre kundekontroller fra.
Les også: Slik får du enklere kundekontroll med BankID AML

Skal integrere BankID AML i dagens arbeidsflyt
BankID AML er en API-løsning fra Vipps AS som gjør arbeidsflyten for legitimering og kundekontroll i bedriften enklere, bedre og raskere. Fra denne tjenesten får Per Øyvind Stene og resten av de ansatte i RSM tilgang på data knyttet til risikovurdering av deres kunder i et format som kan integreres direkte inn i Visena (systemet de bruker i dag). BankID AML henter og sammenstiller informasjon basert på etterrettelige kilder med høy kvalitet og lav omdømmerisiko.

Folkeregisteret, Bisnode, Brønnøysundregistrene, Trapets’ PEP-liste, og EUs og FNs sanksjonslister er blant kildene BankID AML henter data fra.

– Det er vanskelig å holde seg oppdatert på hvem som er PEP (dvs. politisk eksponerte personer) og deres nære familie og medarbeidere. Heldigvis blir det mer lettvint når vi får integrert BankID AML direkte inn i Visena, sier Stene.

Det er spesielt organisasjonssøk og identifisering av politisk eksponerte personer Stene mener BankID AML vil hjelpe mest med. Faktisk så mye at han spår en halvering av timebruk når RSM skal gjennomgå kundelisten til høsten.

Skal spare 3500 timer

For med BankID AMLs personsøk og organisasjonssøk vil det bli mulig for selskap som RSM Norge å kjøre gjennom en hel kundeliste for å finne ut om noen har blitt PEP, er blitt ilagt sanksjoner, eller fått nye, signaturberettigede roller etter at de ble kunde. – Målet er at denne løsningen kommer til å spare oss for bortimot en halvtime per kunde. Det blir fort 3500 timer, sier Stene.

Les mer om organisasjonssøk i BankID AML

Salgsansvarlig for BankID AML, Rita Rostom, kan i tillegg meddele at i nær fremtid vil rapporteringspliktige bedrifter også kunne gjennomføre «kontinuerlig screening».

– Med «kontinuerlig screening» vil brukerne av BankID AML i fremtiden kunne få varsling med en gang en person blir registrert som PEP eller ilagt sanksjoner. Noe vi tror kommer til å hjelpe bedriftene å etterleve tilsynets krav ytterligere, forteller Rostom.

Hun påpeker dog at selv med denne løsningen må rapporteringspliktige bedrifter utføre kundekontroll når de innleder nye kundeforhold.

– Det er bedriften selv som må gjennomføre kundekontroll når de får nye kunder. Heldigvis kan vi bistå med å gjøre denne jobben litt enklere.

Ønsker du mer informasjon om BankID AML for din bedrift? Ta kontakt i skjemaet, så hjelper vi deg med veien videre!