BankID AML gjør det enklere å bekjempe økonomisk kriminalitet

Ifølge førstestatsadvokat i Økokrim og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning, Sven Arild Damslora, hvitvaskes det årlig for flere hundre milliarder kroner i Norge. Det skyldes i stor grad for dårlige kundekontroller. Vipps AS har utviklet BankID AML som hjelper bedriftene med å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Kundekontroll kan være en tidstyv for mange virksomheter. Det har faktisk gått så langt at enkelte dropper å stille de påkrevde spørsmålene for raskere å få etablert et kundeforhold og øke inntjeningen. Ifølge Alexander Schiander i konsulentfirmaet FCG (The Financial Compliance Group) har situasjonen vært slik lenge.

– Mange slår seg til ro med såkalt «paper compliance». Det vil si at man er mer opptatt av å bli raskt ferdig med å fylle ut de obligatoriske kundesjekk-skjemaene, enn å faktisk vurdere konkrete risikofaktorer og avdekke mulig hvitvasking, sier Schiander.

Med den nye hvitvaskingsloven som kom i fjor høst, som blant annet krever at rapporteringspliktige bedrifter må iverksette flere og strengere tiltak, betyr dette at disse virksomhetene nå risikerer økonomiske sanksjoner. Schiander kan fortelle at FCG har opplevd en massiv etterspørsel etter deres compliance-tjenester etter den nye hvitvaskingsloven trådte i kraft.

– Strengere krav og nye sanksjonsmuligheter, ikke minst muligheten for personlige overtredelsesgebyrer, har vekket økt interesse og bekymring hos kunder og aktører vi er i kontakt med. Det er veldig vanlig at de spør om deres anti-hvitvaskingsrutiner er «gode nok», forteller Schiander.

Se også:

Revisjonsselskapet RSM sparer 3500 timer i året med BankID AML

– Opplæring er nøkkelen til en god etterlevelseskultur

For å dekke behovet til de rapporteringspliktige virksomhetene har FCG opprettet flere nettverk for ulike bransjer, slik at de kan øke bevisstheten omkring hvordan deres virksomheter konkret kan misbrukes til hvitvasking og/eller terrorfinansiering.

– Nøkkelen er å ha systemer som faktisk fungerer og ikke bare «paper-compliance». Diskusjonene og spørsmålene vi får på disse samlingene viser at det er et stort behov blant de rapporteringspliktige for å få klarhet i hva som faktisk kreves etter loven, og hva tilsynsmyndighetene egentlig forventer av virksomhetene i praksis, sier Schiander.

Bedre og raskere kundesjekk med BankID AML

Vipps AS har på sin side utviklet anti-hvitvasktjenesten BankID AML som gjør arbeidsflyten for kundekontroll i rapporteringspliktige bedrifter enklere, bedre og raskere. Her får man tilgang på data fra mange relevante kilder knyttet til KYC og risikovurdering av sine kunder i et format som kan integreres direkte inn i bedriftens egne prosesser, så man slipper scenarioer hvor man unnlater å stille påkrevde spørsmål for å få inn en kunde raskt. Schiander tror alle deres kunder vil ha god nytte av Bank ID AML-løsningen.

– BankID har alle et forhold til. Terskelen for å bruke BankID AML i jobbhverdagen er nok derfor lavere enn å måtte svare på masse spørsmål i et langt Excel-skjema. Jeg tror at når BankID AML tilrettelegger for å automatisere en del av dette arbeidet, så vil det bidra til at man i større grad foretar en reell kundesjekk, selv om hverdagen er hektisk, sier Schiander.

Les mer om BankID AML

Salgsansvarlig for BankID AML, Rita Rostom, kan fortelle at de har fått flere gode tilbakemeldinger fra aktive brukere. Samtidig mener hun det er viktig å påpeke at Vipps AS tidlig så at det ikke finnes en «one size fits all» løsning i dette landskapet og at BankID AML derfor er utviklet som et fleksibelt og , godt hjelpemiddel for å ta konkrete faglige vurderinger, men ikke som en tjeneste som alene er fasit.

– De som har tatt i bruk BankID AML sier at det går mye raskere å foreta kundesjekken nå enn før. Likevel må man ikke glemme å foreta en selvstendig vurdering av kunden og eventuelle risikomomenter som BankID AML ikke direkte bidrar til å avdekke automatisk, forteller Rostom.

Skal tette store mørketall

Erfaringen til FCG og Vipps AS er at uavhengig av den nye loven, er det flere kunder og aktører innen flere bransjer som lenge har hatt, og fortsatt har, store mangler i sine hvitvaskingsrutiner.

– Dessverre er det ganske store mørketall når det kommer til etterlevelse av de plikter hvitvaskingsloven oppstiller, både hos små og store aktører innen de fleste rapporteringspliktige bransjer. Vi tror BankID AML vil kunne bidra til å redusere disse mørketallene, avslutter Schiander.

Ønsker du mer informasjon om BankID AML for din bedrift?
Ta kontakt, så hjelper vi deg med veien videre!

Faktaboks: Hvorfor bruke BankID AML?

Tid og ressursbruk:

  • Mindre tid brukt til sammenstilling av data fra ulike kilder - rett inn i eget system
  • Mulighet for delautomatisering av enkelte rutiner med strukturerte data
  • Ett integrasjonspunkt – enkelt å integrere seg mot

Compliance:

  • Mer effektiv tidsbruk gir bedre kundekontroll
  • Effektive søk mot sanksjonslister
  • Oppdaterte lister med nordiske PEP (Politiske Eksponert Person)
  • Dokumenterbarhet: Signert rapport på søkeresultatet – også når det ikke er noen treff

Kundeopplevelse:

  • Mindre manuelt arbeid gir raskere etablering
  • Slipper personlig oppmøte eller rett kopi av pass
  • Mulighet for færre felter å fylle ut i skjemaene