BankID AML

Er du rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven? Vi hjelper deg med kundekontroll av både privatpersoner og bedrifter.

BankID AML (Anti Money Laundering) gjør kontroll av privatpersoner og bedrifter enklere, ved opprettelse av nye kundeforhold og i løpende kundekontroll. BankID AML hjelper deg langt på vei med god etterlevelse av lovverket.

 • Få tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll
 • Gjennomfør kundekontrollen raskere, enklere og bedre
 • Få informasjonen rett inn i arbeidsflyten du allerede har

Med BankID AML kan du:

 • Legitimere kunden digitalt med BankID, uten personlig oppmøte
 • Sjekke kunden opp mot EUs og FNs sanksjonsliste
 • Finne ut om kunden regnes som politisk eksponert person (PEP), er i nær familie eller kjent medarbeider av en PEP, via Trapets’ nordiske PEP-liste
 • Få basisinformasjon som navn, folkeregistrert adresse og fødselsnummer
 • Oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet
pris-ikon.png

Personkunder: 40,- per søk

Bedriftskunder: 50,- per søk

Kontinuerlig screening: Fastpris avhengig av størrelsen på kundeporteføljen.

Prisene er fra oss til forhandler. Se hele prislisten.

Slik kommer du i gang

BankID AML er et fleksibelt API som det er lett å integrere seg mot, slik at du kan gjøre kundekontrollen i det programmet du bruker i dag. API-et henter informasjonen fra mange ulike kilder, slik at du får alt av informasjonen fra disse på ett sted. Vi har også enklere verktøy, eller ferdige løsninger for deg som ikke vil integrere direkte.

Har du en stor bedrift med egenutviklede verktøy for kundekontroll og andre prosesser, kan deres egne utviklere raskt integrere produktet selv.

Utfører dere kundekontrollen i et fagsystem eller bransjesystem, kan systemleverandøren integrere BankID AML for bedriften. Er systemleverandøren allerede i gang, hjelper vi gjerne til for å få BankID AML på plass i systemet.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Se alle priser og dokumentasjon.

Kundekontroll med BankID AML kan du nå få gjennom Visena. Flere bransjesystemer er på vei.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre.

Har du ikke egne verktøy eller bransjesystem, kan du ta i bruk BankID AML gjennom en enkel tjeneste som bare lar deg innhente legitimasjon fra kunden og de andre nødvendige opplysningene. Sjekk gjerne ut løsningene Kundesjekk.no og Verified.

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne veien videre.

Se priser og dokumentasjon.

Kundekontroll av bedrifter

For å gjøre kundekontroll av en bedrift trenger du informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet. Med BankID AML kan du spare tid og manuelt arbeid ved at det blir samlet informasjon automatisk inn i verktøyet du allerede bruker. Du kan hente inn, lagre og verifisere følgende bedriftsinformasjon:

 • Basisinformasjon om selskapet
 • Signaturrett og prokura
 • Roller og reelle rettighetshavere
 • Finansiell informasjon og firmaattest
 • Sanksjoner på selskapet
 • Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregisteret)
 • Se eksempel på rapport (PDF)

Kundekontroll av personkunder

Med BankID AML kan du identifisere og legitimere en person digitalt uten personlig oppmøte. Samtidig blir informasjon som er nødvendig for kundekontroll hentet inn med verktøyet Enkeltsøk person.

Enkeltsøk person-verktøyet gjør at du kan legitimere kunden raskt og effektivt, og du slipper å bruke tid på å hente informasjon fra mange ulike kilder.

 • Bevis på elektronisk legitimering
 • Fullt navn
 • Fødselsnummer
 • Folkeregistrert adresse
 • Søkeresultater fra Trapets´ nordiske PEP-liste, som også inneholder nære familiemedlemmer og kjente medarbeidere av PEP-er.
  Listen er oppdatert med norske PEP-er etter at ny hvitvaskingslov trådte i kraft.
 • Søkeresultater fra EUs sanksjonsliste.
 • Søkeresultater fra FNs sanksjonsliste.
 • Mulighet for søkeresultater fra OFAC-listen.
 • Dokumentasjon på at informasjonssøket er gjennomført, også dersom det ikke er treff i noen lister.
 • Se eksempel på rapport (PDF)

Er din bedrift rapporteringspliktig?

BankID AML er kun for bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, se hvilke bedrifter det gjelder her.