Vi ønsker å hjelpe brukerne våre på best mulig måte. Den raskeste måten å få hjelp er ved å kontakte Kundeservice på telefon eller chat, og vi ber om at du kontakter dem i første omgang ved vanlige henvendelser.

Dersom du fortsatt ønsker å fremme en offisiell klage, kan du fylle ut skjemaet nedenfor.

Når klagen er sendt inn får du beskjed om at den er mottatt, og vi forsøker å løse den innen 14 dager. Vi innhenter også relevant informasjon som er nødvendig for å kunne gjøre en god vurdering av saken. Hvis vi ikke klarer å løse problemet innen fristen, holder vi deg oppdatert på status. Innsikten vi får gjennom klagebehandlingen bruker vi til å forstå brukernes behov bedre fremover. Kommer vi ikke til enighet, kan du velge å klage til Finansklagenemnda, som er bransjens uavhengige klageorgan, og behandler tvister mellom finansselskap og deres kunder. Les mer her på https://www.finkn.no/