Samtidig med at Finans Norge melder om bråstopp i bruk av kontanter, opplever Vipps full gass i netthandelen. 1,4 millioner Vippsere betalte med Vipps når de handlet på nett i juni. Dette er 200.000 flere enn i mai, og ny rekord. Netthandelen toppet seg 19. juni med 229.000 transaksjoner. Dette var 15.000 flere enn på Black Friday.

For Vipps på nett er omsetningen, uten transport, fordoblet på ett år (juni 2019 mot juni 2020). Dette er både drevet av at mange flere nettbutikker nå tilbyr Vipps som betalingsalternativ, og langt flere velger å handle eksempelvis dagligvarer, elektronikk og apotekvarer på nett, eller bruker nettbaserte løsninger til å bestille hos ulike restaurantvirksomheter.

Vi heier på økt netthandel, og det er svært gledelig at stadig flere velger Vipps til å betale med på nett. Vi har jobbet hardt for å bli det foretrukne betalingsalternativet på nett ved å tilby forenklende måter å betale og ta betalt på, både for nettbutikker og Vippsere. Dette har gitt resultater, og vi ser at vår markedsandel øker gradvis - Rune Garborg i Vipps.

Selv om det har vært full gass for netthandelen en god stund, har koronapandemien utvtilsomt fungert som en turbo for netthandelen både her i Norge og globalt. Flere bransjer opplevde et oppsving i fra starten av mars. Det store bykset kom den 12. mars da store deler av Norge ble stengt. Spesielt for bransjer som dagligvare, apotek, og elektronikk. Siden juni i fjor har salget av dagligvare, elektronikk og apotekvarer på nett med Vipps vært mer enn fordoblet målt i omsetning. For alle andre bransjer med unntak av transport, fritid og underholdning (billetter), har det vært en høy vekst i år, hvor toppen kom i juni.

Stadig flere bedrifter får et digitalt handelsalternativ

Nærmere 1800 butikker og serveringssteder har satt opp digitale løsninger ved bruk av Vipps siden midten av mars. Skillet mellom fysisk og virtuell handel er i større grad ferd med å viskes ut, stadig flere butikker har et handelsalternativ på nett, og koronaepidemien har fungert som en buffer for en trend som allerede lå der, spesielt for de virksomhetene som har satset gode kundereiser for handel på nett kombinert med effektive leveringstjenester.

Mange nye bransjer tar nå i bruk Vipps som betalingsmiddel i apper og på nettsider selv om kundene er fysisk tilstede på utsalgsstedet. Eksempler på dette er Elkjøp og Oslo Taxi, hvor Vipps er tilgjengelig uten å gå via betalingsterminalen. Mange serveringssteder har også gått bort fra kort og kontanter, og tilbyr kundene å bruke Vipps når de bestiller ved bordet. For Vipps på nett har totalomsetningen i restaurantvirksomheter økt fra 13,3 millioner i første kvartal til 197 millioner i andre kvartal 2020.

Det store spørsmålet er om utviklingen kommer til å vedvare. I følge rapporten Norsk e-handel fra Dibs/Nets, steg det samlede forbruket på nett med 13 prosent i fjor, men allerede nå er det mye som tyder på at dette kommer til å øke enda mer.

Hypotesen vår er at når flere og flere tester ut netthandelsalternativer og blir komfortable med det, vil netthandelen bare fortsette å øke også fremover.

Så langt i år: 2400 nye nettbutikker har fått Vipps

Veksten for betaling med Vipps på nett er ikke kun drevet av generell netthandelsvekst i Norge. Den er også drevet av tilgjengeligheten til Vipps i nettbutikkene. Den har akselerert de siste månedene. Samtidig er det en klar tendens til at Vipps velges av brukerne når dette er tilgjengelig som betalingsalternativ i nettbutikkene. Hittil i år har over 2400 nye nettbutikker fått Vipps som betalingsalternativ. I juni alene fikk 518 nettbutikker Vipps som betalingsalternativ. Det gir en god indikator på at digitaliseringen av varehandelen i Norge skjer i rekordfart og at Vipps i større grad foretrekkes som betalingsmåte av nettbutikkene.

Netthandelsutvikling region.png

Økning i bruk av Vipps på nett over hele landet

På pallen for byer med størst vekst for Vipps på nett, finner vi to byer i nord. Øverst på pallen troner Tromsø med 169% vekst på årsbasis. En god nummer to er Bergen med 148%, og på tredjeplass finner vi Bodø med 127%. Mye av veksten i nord kan tilskrives økt tilgjengelighet, blant annet i transportsektoren.

Kollektivtransport på vei opp igjen

Kollektivtransport er en sterk driver for netthandel i Norge. Mange kollektivselskaper har investert i gode og brukervennlige billettapper og forenklet både bestilling og betaling av billetter. De aller fleste tilbyr Vipps som betalingsmåte. Derfor ser vi også relativt nøyaktige utviklingstrekk i denne bransjen, blant annet i mars, hvor det nærmest var full brems. Folk holdt seg hjemme, og kjøp av kollektivreiser på nett lå på 67 prosent under forventede volumer fra mars til april. Som følge at samfunnet åpnes mer og mer, ser vi nå tydelig at netthandelen henter seg inn. I mai og juni steg igjen salget av kollektivreiser på nett og det nærmer seg jevnt og trutt normale volumer.