Studenter tar rotta på fysiske stempelkort

Sommerstudenter.jpg

Årets sommerstudenter i Vipps har utviklet en digital stempelkort-løsning. Målet er å fjerne knot, redusere køer og gjøre slutt på irriterende «Argh! Nå glemte jeg stempelkortet hjemme”-øyeblikk.

13.8.2022
Mange vil kjenne seg igjen i at det er knot å først lete etter og så fiske fram et krøllete stempelkort fra lommeboken når du for eksempel skal kjøpe en kaffe på farten eller vaske bilen på en bensinstasjon.

Satte egne rammer
Det synes også årets sommerstudenter i Vipps. Mens Ali og Kari har hatt ferie, har de derfor lagd en løsning som flytter fysiske stempelkort inn i Vipps. Løsningen vil kunne gjøre at du får lojalitetspoeng automatisk når du betaler med Vipps, samtidig som butikken får lojale kunder og mindre kø.

- Vi begynte å arbeide i Vipps 20. juni. Mentorene våre hadde på forhånd gitt oss temaet for prosjektet – lojalitetskort. Men det var også alt vi fikk av føringer. Det var opp til oss å definere rammer og fremdrift og løsning for prosjektet, sier Emil Anker Wiik, som var produktsjef i student-teamet.

Sammen med designer Ida Guldbrandsøy og ni ytterligere studenter brettet de opp ermene og begynte på arbeidet.

- Skritt én var å samle og kategorisere mest mulig innsikt. Så begynte vi å designe og utvikle vår første prototype. Den var ferdig etter to uker. Deretter har vi brukertestet, iterert, forbedret og utviklet nye prototyper, sier Gulbrandsøy.

Fornøyde mentorer
Både hun og Anker Wiik trekker fram møtet med Vipps-kulturen som det som gjorde sterkest inntrykk på dem i løpet av arbeidsoppholdet.

- Vipps sine tre leveregler, «null stress», «smart tenkt» og «på lag» gjennomsyrer hele organisasjonen, hvordan folk tenker, snakker og jobber. Det er ikke bare tomme slagord. Vi i teamet begynte selv raskt å bruke levereglene i hverdagen. Jeg setter også veldig pris på hvor lav terskel vippsere har for å dele av sin kunnskap og samarbeide med oss sommerstudenter, sier Anker Wiik.

Simon Gottipalli leder mentorteamet sammen med Kristofer Henrichsen. Begge er fulle av lovord for både løsningen og årets sommerstudenter.

- Årets studenter har vært en eksepsjonelt dyktig gjeng. Vi startet med cirka 350 søkere. Av disse gikk vi videre med en seleksjon til 1. og 2. gangs-intervjuer, slik vi gjør i ordinære ansettelsesrunder. Forhåpentligvis sitter du da igjen med gull. Løsningen som de presenterte for hele Vipps denne uken viser at det definitivt er tilfellet i år, sier Gottipalli.

Fra løsning til virkelighet?
Utviklerne og designerne i teamet har jobbet tverrfaglig og selvstendig gjennom hele prosessen. Støttespillerne har vært personlige mentorer fra Vipps som har stilt opp med hjelp gjennom hele prosjektperioden.

- Dialogen har vært veldig, veldig god. Vi opplever at veiledningen de har bedt om viser en stor grad av modenhet for sine fag og forståelse for merkevaren Vipps, sier Henrichsen.

Noe som lover godt for et eventuelt og mer varig samarbeid i fremtiden.

- Et av de viktigste målene med å ansette sommerstudenter er åpenbart muligheten begge parter har til å lære hverandre bedre å kjenne. Hvis det er match, har vi et fint utgangspunkt for videre samtaler når de nærmer seg fullendt skolegang. De siste årene har flere av sommerstudentene kommet tilbake som faste ansatte, sier Henrichsen.

Om sommerstudentenes stempelkort-løsning skal utvikles og en dag bli en del av Vipps? Det kan ikke de to mentorene gi et entydig svar på.

-Vi sendte e-post til 8000 virksomheter og spurte om de ville være interessert i løsningen. Av de som svarte oss var 75 prosent positive. Denne interessen gir et godt utgangspunkt for hvilke bransjer som har det største behovet. Samtidig skjer det veldig mye annet spennende i Vipps om dagen, noe som krever ressurser og bemanning. Løsningen har utvilsomt et godt utgangspunkt, og så får vi se hva som skjer i fremtiden, sier Gottipalli.