kompensasjonsordningen_skatteetaten

Søk om kontantstøtte til bedriften

Myndighetene varslet for tre uker siden at bedrifter som sliter på grunn av koronakrisen skal få kontantstøtte. Nå er tjenesten lansert og bedrifter kan søke – med BankID.

For å motta kontantstøtte til utgifter som husleie og forsikringer, går du inn på kompensasjonsordning.no. Der undersøker du først om din bedrift er i målgruppen for støtte, finner frem nødvendige opplysninger om eget firma, og logger deg inn i søknadsportalen med din personlige BankID for å søke. Se hvilke bedrifter som har mottatt støtte på Skatteetatens nettside.

27. mars ble det kjent at regjeringen ville gi kontantstøtte til bedrifter som ble pålagt å stenge eller som fikk reduserte inntekter på grunn av koronakrisen. I tre uker har det pågått en intens jobb fra Finans Norge/Bits, Skatteetaten, DNB og Digitaliseringsdirektoratet for å skru ferdig løsningen.

Noe av hemmeligheten bak den raske prosessen fra idé til ferdig løsning, er at det allerede eksisterer et godt etablert samarbeidsnettverk mellom offentlige etater og finansbransjen (DSOP). I tillegg er mange av byggeklossene klare for gjenbruk, som offentlige registre, ID-porten og elektroniske ID-løsninger, som er godt kjent og utbredt i befolkningen.

Les mer

BankID brukes oftere enn før

BankID på høygir gjennom koronakrisen

Koronatiltakene i Norge gjør at vi fikser mer på nett enn noen gang. Mange private og offentlige kontorer har vært stengt, og mange er i karantene, er syke eller i risikogruppen. Resten har holdt seg mest mulig hjemme for å hindre smittespredning. Da blir det til at vi ordner mer hjemmefra, og vi bruker BankID mye oftere enn før.

Les mer om trafikkøkningen på BankID