Hun spanderer

Skal vi skape produkter for alle, må alle være med å skape.

I dag er det 31 prosent kvinner i Vipps AS. Dette skal vi øke når vi nå setter mangfold i fokus.

Det er fortsatt flest menn som både jobber med og utdanner seg innen teknologi. Samtidig blir teknologi en viktig del av hele samfunnet, og påvirker oss uavhengig av utdannelse og yrke. I Vipps er vi også opptatt av at de produktene vi skaper skal fungere for alle, uavhengig av kjønn, alder og kunnskap. Derfor mener vi at mangfold på arbeidsplassen er viktig.

– For oss handler mangfold både om at vi må speile brukerne våre for å levere de beste produktene for alle, samtidig som vi vet at det gir enda bedre resultater. Når det i tillegg skaper et mye bedre arbeidsmiljø, er det en enkel beslutning, sier Vipps-sjef Rune Garborg.

I mange teknologiselskaperselskaper er det i dag for lite mangfold, og overvekt av menn. Kvinner og mange menn vil jobbe et sted der det er kjønnsbalanse. For å fremme en god utvikling er det viktig å snakke om problemet, få det på agendaen og ikke minst igangsette tiltak som gjør oss som selskap bedre - og som kan fremme en positiv utvikling i bransjen.

Kjønnsbalanse er også viktig fordi det også skaper konkrete resultater. Undersøkelser fra både McKinsey og Credit Suisse viser at selskaper med flere kvinner i ledelsen og nøkkelposisjoner gjør det bedre enn andre selskaper.

Skaper resultater

Hva kan vi i Vipps gjøre for å sikre bedre mangfold? Vi har tro på at vi må tørre å snakke om ubevisst diskriminering, som kan ramme både menn og kvinner. Vi tror at vi må tenke nytt rundt rekruttering, og vi må jobbe med dette kontinuerlig. Og utviklingen går ikke i riktig retning av seg selv - vi har ikke tid til å vente. Vi tror at ved at vi tar et ansvar, kan vi også sørge for at bransjen som helhet løfter seg på sikt.

Vi er ikke der vi skal være ennå. Men som et ungt selskap vet vi at det er nå vi kan jobbe for at vi går i riktig retning, før vi vokser oss for store til at endring tar for lang tid.

Vi forplikter oss

Derfor jobber vi nå sammen med #hunspanderer for å sette problemstillingen på agendaen i enda større grad. Samtidig setter vi i gang egne tiltak som vi jobber langsiktig med. Derfor skal vi måle og dele parametere som sier noe om hvor vi er i dag, og hvor vi skal. Dette er både små og store tiltak, og vi vet at flere tiltak må på plass etter hvert. Derfor forplikter vi oss til følgende:

  1. I alle rekrutteringsprosesser skal de aktuelle kandidatene møtes av både en kvinne og en mann fra Vipps. Dette kravet setter vi også til rekrutteringsbyråer som jobber på vegne av oss.
  2. Det skal alltid presenteres kandidater av begge kjønn til alle stillinger, og det gjelder også for rekrutteringsbyråer. Vi går heller flere runder for å sikre at vi når dette målet enn å gå for raskt frem.
  3. Annonser og utlysninger skal vaskes og tilpasses for å treffe begge kjønn. Læring vi har gjort til nå viser at menn og kvinner trigges av forskjellig bilder og tekst, og det må vi jobbe bevisst med når stillinger utlyses.
  4. Vi skal jobbe aktivt for at både menn og kvinner skal benytte seg av sin kvote for foreldrepermisjon.

Hvor er vi i dag?

Totalt er det 31 prosent kvinner i Vipps, og i ledergruppa er det 44 prosent. Totalt i ledende stillinger i Vipps er kvinneandelen 42 prosent. Det er vi ganske stolte av, men samtidig er det kun 16 prosent innen teknologi og produkt. Det er ikke godt nok og her vi har aller mest å jobbe med. Denne andelen må vi jobbe med å heve, og målsetningen er at vi alltid skal være bedre enn bransjegjennomsnittet på 15 prosent. Vi har også troen på at dette gjennomsnittet kommer til å bli høyere i de neste årene, og da skal vi fortsatt være bedre. Samtidig skal vi den neste to årene jobbe for at gjennomsnittet innen teknologi og produkt skal heves opp mot gjennomsnittet totalt for selskapet.

Lurer du fortsatt på hvorfor dette er så viktig? Ta en titt på resten av filmene vi har laget med #hunspanderer som viser at vi fortsatt har en vei å gå:

Historier fra virkeligheten

Kirurgen