Åpenhetsloven og informasjonskrav

Det er like viktig som det er selvsagt at alle Vipps-ansatte skal ha gode arbeidsforhold som er i tråd med menneskerettighetene og norsk lov. Det samme gjelder for ansatte hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Vipps skal sikre åpenhet og enkel tilgang til informasjon som beskriver hvordan vi jobber med dette.

Store norske foretak, inkludert Vipps, er omfattet av åpenhetsloven. Det betyr at vi er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og våre verdikjeder. Formålet med disse vurderingene er å identifisere eventuelle risikoer knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. De skal også beskrive tiltak som skal sikre å forebygge, redusere eller eliminere slike risikoer. Vipps skal sikre at resultatene av aktsomhetsvurderingene er lett tilgjengelige for offentligheten ved å publisere en oppdatert rapport minimum én gang i året.

Slik kan du sende oss ett informasjonskrav:

Allerede nå er det mulig å kreve innsyn i hvor langt Vipps har kommet i denne prosessen. Alle som ønsker informasjon om hvordan Vipps håndterer åpenhetsloven kan sende en skriftlig henvendelse til oss.

  • Send en epost til: informasjonskrav@vipps.no
  • Send ett brev til:

Vipps AS
Informasjonskrav åpenhetsloven
Postboks 9236 Grønland
0134 Oslo

Vi kommer til å svare så raskt som mulig, og senest i løpet av tre uker etter å ha mottatt innsynsbegjæringen. Mer informasjon om informasjonsplikten og innsynsbegjæringer finner du på Forbrukertilsynets nettsider.