Snyltegrensa er på 26 kroner

Vipps har undersøkt hva som er den laveste grensen før man blir sett på som en snylter. Den magiske summen for når man «må» vippse tilbake er 26 kroner, men her er det er store forskjeller i alder, økonomi og hvor du bor i landet.    

Vipps har gjort livet lettere for deg som legger ut, og livet surere for de som sylter. Men hvor går grensa for at du blir sett på som en snylter om du ikke vippser tilbake? Vipps har derfor spurt et representativt utvalg av Norges befolkning om hva som er det laveste akseptable beløpet for å be om penger via Vipps? 

Det er små forskjeller på menn og kvinner. Menn mener 25 kroner er snyltegrensa, mens kvinner sier 26 kroner. 

  • Man blir tydeligvis både rikere og rausere med årene. 16-24-åringene mener at 13 kroner er minstesummen som bør betales tilbake, mens «voksne» mener 31 kroner høyeste sum du kan snylte på uten å måtte vippse tilbake. Denne summen øker jevnt og trutt med alder og blant de over 65 år snyltegrensa på hele 41 kroner. 
  • Det er store regionale forskjeller, og Nordlendinger fremstår som de mest rause (37 kr) etterfulgt av Agder/Rogaland (35 kr) og Vestlandet (33 kr). Trøndere (21 kr) og folk på Sør-Østlandet (26 kr) er noe mindre raus med pengene sine, mens du bør vippse tilbake småbeløpene du har lånt fra personer fra Hedmark/Oppland (17 kr) eller Oslo/Akershus (18 kr). 
  • Utdanning og inntekt henger ofte sammen, og her ser vi tydelig at snyltegrena økes med utdannelse og inntekt. De med lav utdannelse og der husstanden tjener under 400 000 kroner forventer at beløp på rundt 20 kroner vippses tilbake. Summen øker til rundt 30 kroner for de med høy inntekt og høyere utdannelse. 

- Det som kanskje er mest overraskende er hvor lave summer folk forventer å få tilbake med Vipps. Det skyldes nok at det har blitt så enkelt å overføre penger.  Jeg tror for eksempel ikke det hadde vært naturlig å be venner betale tilbake 25 kroner hvis man måtte gå inn i nettbanken, finne kontonummer og overføre pengene der, sier nestsjef i Vipps, Elisabeth Haug. 

- At det er unge og de som har dårligst økonomi som forventer å få tilbakebetalt de laveste summene, og at det er de som er rikest og eldst som er rausest, er kanskje som forventet. Men undersøkelsen slår også ihjel en del myter. Vestlendinger og «møringer» kommer for eksempel ut som ganske rause.  

Vipps har også undersøkt hva folk mener den høyeste akseptable summen for å bruke Vipps når man skylder penger. Der er svaret 3405 kroner, som jo også er langt under det gebyrfrie beløpet i Vipps.  

Undersøkelsen er landsrepresentativ og er gjennomført for Vipps av Respons Analyse. 1009 personer har svart i alderen 16-86 år.

Andre funn fra undersøkelsen: 

  • Over halvparten (53%) sier de kommer til å bruke Vipps for å gjøre opp neste gang vi er på en tur hvor utgiftene skal deles. Blant de unge sier hele 73 prosent at de kommer til å benytte seg av Vipps til å gjøre opp fellesregningene.
  • 55% sier at sammenlignet med tidligere er det lettere å legge ut penger når jeg vet at vi kan gjøre opp med Vipps.
  • 38 % mener at venner/familie har blitt flinkere til å gjøre opp for seg etter at Vipps kom på markedet. 
  • 36% mener de selv har blitt flinkere til å gjøre opp for meg etter at Vipps kom på markedet. 
  • Undersøkelsen viser at 68% av de spurte bruker Vipps. Vippsbruken er størst blant unge voksne, og synker med alder. Det er flest vippsere i byer og tettsteder, og i Oslo-området bruker 8 av 10 Vipps.