Rapporteringspliktig etter hvitvaskingsloven?

BankID AML fra Vipps gjør kundekontrollen enklere og bedre

Vipps har lansert BankID AML, et verktøy som gjør kundekontrollen enklere, bedre og raskere for bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven er pålagt å gjøre kundetiltak for å motvirke terrorfinansiering og hvitvasking. Mange bedrifter opplever det som vanskelig og tidkrevende å gjennomføre tiltakene godt nok.

Med BankID AML kan du:

  • Legitimere kunden digitalt med BankID
  • Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av privatkunder, med «enkeltsøk person», inkludert søk mot PEP- og sanksjonslister
  • Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av bedriftskunder, med en kombinasjon av «enkeltsøk person» og «enkeltsøk organisasjon», inkludert søk på reelle rettighetshavere.