Enkel innlogging gir fornøyde brukere og lindrer GDPR-hodepinen

For mange er den stadig økende mengden brukernavn og passord en stor kilde til frustrasjon. Det blir vanskeligere og vanskeligere å huske hva man bruker hvor. Samtidig blir innlogging nå også en større utfordring for bedrifter. Når GDPR trer i kraft betyr det langt strengere krav til dokumentasjon og behandling av personopplysninger som man får gjennom innlogging. Logg inn med Vipps kan hjelpe med begge deler.

Det er ikke rart at «passordtretthet» har blitt et eget begrep. Antallet steder man må logge inn og ha en egen bruker blir bare flere og flere, og til slutt er det nødt til å gå litt i ball. Undersøkelser fra USA viser at 1 av 2 har over fem brukernavn og passord som de bruker på nett. Samtidig sier 92 prosent at de gir opp innlogging og forlater en side dersom de ikke husker brukernavn og passord. Det kan derfor være helt kritisk for bedrifters suksess at innlogging er tilrettelagt brukerne på enklest mulig måte.  

Aldri mer brukernavn og passord

Vipps’ ambisjon er å fjerne behovet for brukernavn og passord totalt, og det høres befriende enkelt ut. Ved å bruke informasjonen som allerede ligger inne i Vipps trenger man ikke opprette egne brukere for hvert nettsted. I stedet kobles profilen på nettstedet opp mot brukeren i Vipps, og du verifiserer gjennom appen. Behovet for oppretting av egen profil og passord blir borte, og hver innlogging går kjapt og enkelt. Inne i appen er det også en egen oversikt over alle steder brukerne har delt informasjon, slik at det kommer tydelig frem. Ved å bruke Logg inn med Vipps får brukerne en smidigere opplevelse som gjør at du minimerer sjansen for å at brukeren ikke kommer i mål med transaksjonen på nettstedet.

Lindrer GDPR-hodepinen

Har du ikke tatt det inn over deg så er det virkelig på tide: GDPR kommer og det er ingen vei tilbake. GDPR er en forordning som skal styrke personvernet ved behandling av personopplysninger, som trer i kraft 25. mai i år. Hvis du ikke har tenkt på hvordan bedriften skal løse det ennå er det strengt tatt litt sent, og brudd på forordningen kan faktisk medføre strenge straffer. Men Vipps kan i hvert fall minimere én av bekymringene rundt endringene som nå kommer, og bistå med GDPR-krav knyttet til innlogging. Logg inn med Vipps tilrettelegger for at brukerstedet oppfyller sine plikter som behandlingsansvarlige i henhold til GDPR-regelverket, og er igjen med på å forenkle noe som for mange oppleves som altfor komplisert. For at Vipps Logg Inn skal forenkle dette for brukerstedet, er de nødt til å bruke dette som eneste innloggingsalternativ, ellers vil kundedata havne flere steder og de er like langt.

Brukersteder kan få hjelp av Vipps med disse elementene i GDPR:

a) Rett til innsyn

Som selvstendig behandlingsansvarlig må brukerstedet selv oppfylle informasjonsplikten i sin helhet. Men brukerstedene kan henvise til Vipps for rett til innsyn. I Vipps finner sluttbrukeren en oversikt over persondata som er delt med brukersteder, oppdatert til enhver tid.

b) Rett til retting

Brukerstedet kan henvise til Vipps for korrektur eller endring av persondata delt med brukerstedet. Vipps sender oppdatert informasjon til brukerstedet neste gang sluttbrukeren logger seg inn med Vipps.

c) Rett til sletting

Sluttbrukeren kan til enhver tid velge å avslutte bruken av Logg inn med Vipps ved å trekke tilbake samtykket. Vipps sender da en tilbakekalling til brukerstedet. Brukerstedet velger selv om de sletter persondata (og oppfyller dermed sluttbrukerens rett til sletting) eller om de fortsetter med behandling av sluttbrukerens personopplysninger på eget ansvar med alternative innloggingsmuligheter. For å oppfylle kravene som GDPR stiller må altså brukerstedet være villig til å slette kundeprofilen og all data når en tilbakekalling mottas.

Brukerstedet er fortsatt ansvarlig for å følge forordningene som kommer med GDPR, og har fullt ansvar for data i egne systemer. Men Logg Inn med Vipps er et verktøy som gjør at veien til mål blir langt kortere.

Logg inn med Vipps er like enkelt hver gang, og gir én ting mindre å tenke på for både bruker og bedrift. Forenkling vist i praksis.

Les mer om Logg inn med Vipps Send meg gjerne mer info om Logg Inn med Vipps