Få Vipps gjennom din betalingsleverandør


Vipps tar forbehold om at PSP kan kreve ytterligere samtykke eller tilrettelegging fra kunde for å aktivere tjenesten. Ved spørsmål ta kontakt med din PSP eller Vipps på telefon 22 48 28 00.