Priser BankID

Priser på BankID fra oss til forhandler:


Identifisering og signering

BankID-produktene Autentisering og Signering faktureres månedlig på transaksjonsbasis i henhold til understående priser. Flat sats uavhengig av volum. Fødselsnummer forutsetter hjemmel i lov. Ny prisstruktur gjelder uavhengig av om brukerstedet har lovhjemmel til å behandle fødselsnummer eller ikke.

Tjeneste Pris per transaksjon
Tjeneste Autentisering inkl. fødselsnummer Pris per transaksjon 1,20 NOK
Tjeneste Signering inkl. fødselsnummer Pris per transaksjon 3,99 NOK

BankID AML

BankID-autentiseringer som skjer i forbindelse med en BankID AML-transaksjon inngår i prisen. Tjenesten faktureres på månedlig basis. Understående tabeller representerer prisene Vipps AS benytter mot kunder ved direkte salg. Vipps AS vil fakturere forhandler basert på understående priser for hver kunde tilknyttet forhandleren, fratrukket 20% rabatt. Flat sats uavhengig av volum.

Tjeneste Pris per transaksjon
Tjeneste Enkeltsøk person Pris per transaksjon 40 NOK
Tjeneste Enkeltsøk bedrift Pris per transaksjon 50 NOK

Kontinuerlig screening: Fastpris avhengig av størrelsen på kundeporteføljen.

Forhandler

BankID-forhandlere faktureres med et fast beløp per måned og nye forhandlere betaler et etableringsgebyr for å bli forhandler.

  • Fast månedspris kr. 7.500.
  • Engangsgebyr for etablering kr. 100.000.

Utover dette faktureres forhandler for produktene forhandler selger i henhold til oversikt over.