Nye BankAxept-priser

logo_baxept_lilla.png

.

Her er prisene på BankAxept gjeldende fra 1. juli 2021.

Her er et sammendrag av de viktigste endringene. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv merverdiavgift.

1. Priser BankAxept

Priselement Enhetspris
Priselement Transaksjonspris Enhetspris kr 0,10 per transaksjon
Priselement Volumpris Enhetspris 0,06 % av omsetningsvolum
Priselement Brukerstedsabonnement Enhetspris kr 150 kr per BAX-nummer per måned
Priselement Etableringsgebyr Enhetspris kr 0

Maksimal pris for en transaksjon vil aldri overstige kr 5 uavhengig av kjøpsbeløp. Kontanttjenester regnes ikke som en del av omsetningsvolumet.

Transaksjonspris beregnes for hver enkelt transaksjon som er gjennomført i Mottakssystemet via fysisk terminal på Brukersted.
Rabatter beregnes ut fra totalt transaksjonsvolum per måned. Se punkt 2. Transaksjoner som ikke gjennomføres (for eksempel transaksjoner som avvises på grunn av manglende dekning på betalers konto) blir ikke belastet. Reverserte transaksjoner belastes.


Volumpris beregnes i prosent av kjøpsbeløp. Rabatter beregnes ut fra totalt omsetningsvolum i henhold til trinn rabattmodellen. Se punkt 2.


Brukerstedsabonnement faktureres per BAX-nummer per måned, og forutsetter at det er gjennomført transaksjoner den aktuelle måned.

2. Rabatter BankAxept

Det gis rabatt både basert på antall transaksjoner og omsetningsvolum per måned. Et brukersted som har transaksjonsvolum i tabellens nivå 2 eller 3 får rabatt fra første transaksjon i den aktuelle måneden. Tilsvarende gjelder for rabatt etter omsetningsbeløp.

Trinn rabattmodell transaksjonsvolum Transaksjoner per måned Pris
Transaksjonsvolum
Trinn rabattmodell transaksjonsvolum Nivå 1 Transaksjoner per måned 0- 100.000 Pris kr 0,10
Trinn rabattmodell transaksjonsvolum Nivå 2 Transaksjoner per måned 100.001 - 6.000.000 Pris kr 0,05
Trinn rabattmodell transaksjonsvolum Nivå 3 Transaksjoner per måned 6.000.001 og oppover Pris kr 0,03
Trinn rabattmodell volumpris Omsetningsbeløp per måned Pris
Volum i kroner
Trinn rabattmodell volumpris Nivå 1 Omsetningsbeløp per måned 0 - 50.000.000 Pris 0,06 %
Trinn rabattmodell volumpris Nivå 2 Omsetningsbeløp per måned 50.000.001 - 3.000.000.000 Pris 0,04 %
Trinn rabattmodell volumpris Nivå 3 Omsetningsbeløp per måned 3.000.000.001 og oppover Pris 0,025 %
  • Volumpris kan avvike på grunn av makspris på kroner 5 per transaksjon.

3. Fakturering BankAxept

Tjenesten faktureres månedlig. Faktura for BankAxept kan mottas via Autogiro eller EHF uten gebyr. For faktura tilsendt på papir påløper et gebyr på 100 kroner per faktura.

4. Vareretur BankAxept

Varereturtjenesten registreres per BAX-nummer, og abonnement faktureres for alle måneder uavhengig av om det gjennomføres vareretur-transaksjoner. Det gis volumrabatt avhengig av antall BAX-nummer med Vareretur.

Priselement Enhetspris
Priselement Abonnement prisnivå 1: 1-74 BAX-nummer Enhetspris kr 95 per BAX-nummer per måned
Priselement Abonnement prisnivå 2: 75 eller flere BAX-nummer Enhetspris kr 75 per BAX-nummer per måned
Priselement Transaskjonspris Enhetspris kr 0,10 per transaksjon

Vipps tar forbehold om feil i prislisten. Har du spørsmål, kontakt din kundekontakt i BankAxept eller send spørsmål her.